A vezető szerepe a kis- és közepes vállalkozások sikerességében

Authors

  • Xénia Szanyi-Gyenes Corvinus University of Budapest
  • Anikó Almási Corvinus University of Budapest

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.03.04

Keywords:

SME, competitiveness, success, leader

Abstract

Based on the organisational identity and competitiveness theories, the authors focus on the operational and managerial component of company success in the Hungarian Small and Medium Enterprise (SME) sector, summarising the characte- ristics of competitiveness from the perspective of top managers by synthesising secondary research results. The authors’ own research was designed according to a theoretical and empirical framework concentrated on the leaders’ role and perception bias, with special notice taken of SMEs with a high level of internationalisation. The results show both a direct and an indirect managerial effect, wherein strategic orientation, recognition of growth options, resource management, and creating a mission-friendly organisational structure are all leadership capacities in the SME sector. Due to the parameters of the research, its results are not of a general nature but nevertheless provide for a good basis for understanding and further analysing SMEs’ success.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Xénia Szanyi-Gyenes, Corvinus University of Budapest

Assistant Lecturer

Anikó Almási, Corvinus University of Budapest

Assistant Lecturer

References

Adizes, I. (1992). Vállalatok életciklusai. Budapest: HVG.

Alessandri, S. W. (2001). Modeling corporate identity: a concept explication and theoretical explanation. Corporate Communications: An International Journal, 6(4), 173-182. https://doi.org/10.1108/EUM0000000006146

Almási, A. (2014). A szervezeti identitás vizsgálata a hazai KKV szektorban – avagy mivé válik az elmélet a gyakorlatban? Vezetéstudomány, 45(9), 86-96.

Almási, A. & Hetesi, E. (2017). Siker? Szervezet és szinergia kapcsolata a hazai kis- és középvállalkozásoknál. In Bányai Edit, Lányi Beatrix, & Törőcsik Mária (eds.), Tükröződés, társtudományok, trendek, fogyasztás (pp. 412-421). Pécs: Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar.

Almási, A. (2019). A szervezeti tényezők szerepe a magyarországi KKV-szektor sikerességében. Competitio, 18(1-2), 108-125. https://doi.org/10.21845/comp/2019/1-2/4

Amabile, T. M., Schatzela, E. A., Monetaa, G.B., & Kramerb, S. J. (2004). Leader behaviors and the work environment for creativity: Perceived leader support. The Leadership Quarterly, 15(1), 5-32. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2003.12.003

Balmer, J. M. T., & Gray E. R. (2000). Corporate Identity and Corporate Communications; Creating a Competitive Advantage. Industrial and Commercial Training, 32(7),256 – 261. https://doi.org/10.1108/00197850010379811

Bánfi, T., Boros, Á., & Lovas, A. (2012). Vállalati vezetők innovációs érzékenysége, szemlélete és szándékaik – egy felmérés tapasztalatai. Vezetéstudomány, 43(3), 2-18. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/587/1/ vt_2012n3p2.pdf

Birkigt, K., Stadler, M., & Funck, H. J. (2002). Corporate Identity: Grundlagen, Funktionen, Fallbeispiele. München: Verlag Moderne Industrie.

Boda Gy. (2012). Maradunk a periférián vagy felzárkózunk? A magyar növekedés szűk keresztmetszeteiről (Műhelytanulmány). Budapest: BCE Vállalatgazdaságtani Intézet Versenyképesség Kutató Központ.

Bőgel Gy. & Krauth P. (2012). Párhuzamos technológiai és szervezeti innováció. Competitio, 11(1), 5-19. https://doi.org/10.21845/comp/2012/1/1

Burgel, O. (2000). The internationalisation of British start-up companies in high technology industries. Heidelberg, New York: Physica.

Byers, T., Kist, H., & Sutton, R.I. (1997). Charasteristics of Entreprenuer: Social Creatures, not solos heroes. In Richard C. Dorf (ed.), The Handbook of Technology Management (pp. 1-5). Boca Raton: CRC Press LLC.

Chandler, G. N. & Hanks, S. H. (1993). Measuring the performance of emerging businesses: A validation study. Journal of Business Venturing, 8(5), 391-408. https://doi.org/10.1016/0883-9026(93)90021-V

Chikán, A. (2006). A vállalati versenyképesség mérése. Egy versenyképességi index és alkalmazása. Pénzügyi Szemle, 51(1), 42-56. https://www.asz.hu/storage/files/files/penzugyiszemle/2006/pu_szemle_0601.pdf

Chikán, A. (2008). Vállalatgazdaságtan. Budapest: Aula Kiadó.

Chikán, A., & Czakó, E. (2008). Versenyképesség - ahogyan a vállalatvezetők látják (49. sz. műhelytanulmány). Budapest: BCE Versenyképesség Kutató Központ.

Chikán, A., & Czakó, E. (2009). Versenyben a világgal. Vállalataink versenyképessége az új évezred küszöbén. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Csath, M. (2006). A kis-és közepes vállalkozások, mint a versenyképesség növelésének főszereplői. Valóság, 49(5), 1-8.

Czakó E., Juhász P., & Reszegi L. (2016). Versenyképesség és export – vállalati szintű kvalitatív és kvantitatív kutatási eredmények összevetése. Vezetéstudomány, 47(8), 3-14. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/2445/1/ VT2016n8p3.pdf

Czeglédi, P. (2012). Mechanism of Success: How Do Macroeconomic Models explain the Industrial Revolution? In Czeglédi, P., & Kapás, J. (eds.), Institutions and the Industrial Revolution (pp. 7-34). Debrecen: Competitio Books.

Davidson, P., Delmar, F., & Wiklund, J. (2002). Entrepreneurship as a growth, growth as entrepreneurship. In Hitt, M.A., Ireland, D.R, Camp, M.S, & Sexton, D.L. (eds.), Strategic Entrepreneurship. Creating new mindset (pp. 328-342). Malden, MA: Blackwell Publishing. https://doi.org/10.1002/9781405164085.ch15

Davidson, P., Delmar, F., & Wiklund, J. (2006). Entrepreneurship and the growth of firms. Cheltenham: Edward Elgar. https://doi.org/10.4337/9781781009949

Dobák, M., Hortoványi, L., & Szabó, Zs. R. (2012). A sikeres növekedés és innováció feltételei. Vezetéstudomány, 43(12), 40-48. http://unipub.lib.uni- corvinus.hu/1054/1/vt_2012n12p40.pdf

Edelman, R. (2009). Trust Barometer. Strategy One [on- line]. https://www.edelman.com

Farkas, G., & Málovics, É. (2017). Énhatékonyság- elvárás mérése magyar vállalkozók reprezentatív mintáján. Taylor: Gazdálkodás és Szervezéstudományi Folyóirat: A virtuális Intézet Közép-Európa Kutatás Közleményei, 2(28), 161-167.

Gáti, M., & Bauer, A. (2017). Kvalitatív megközelítés a kis- és középvállalatok marketingdöntéseinek szervezeti értelmezéséhez, kiemelten kezelve a vállalatvezető szerepét. Vezetéstudomány, 48(12), 41-49. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2017.12.05

Gelei, A., & Kenesei, Zs. (2016). Elkötelezett kapcsolatok és nemzetköziesedés – vállalataink innovációs teljesítményének két fontos forrása. Statisztikai Szemle, 95(8-9), 823-846. https://doi.org/10.20311/stat2017.08-09.hu0823

Gioia, D. A., Patvardhan, S. D., Hamilton, A. L., & Corley, K. G. (2013). Organizational Identity Formation and Change. The Academy of Management Annals, 7(1), 123-192.

https://doi.org/10.1080/19416520.2013.762225

Grant, D., Hardy, C., Oswick, C., & Putnam, L. (2004). Introduction: Organizational discourse: Exploring the field. In D. Grant, C. Hardy, C. Oswick, & L. Putnam (eds.), Organizational discourse (pp. 1-36). London:

Sage.

Hágen I. Zs., & Holló E. (2017). A hazai KKV-k helyzete a versenyképesség, innováció és controlling tükrében. Controller Info, 5(1). https://doi.org/10.24387/CI.2017.1.7

Hámori B. & Szabó K. (2012). Innovációs verseny: Esélyek és korlátok. Budapest: Aula Kiadó.

Haslam, A. S. (2004). Psychology in organizations. The social identity approach. London: Sage.

Hodgkinson, G. P., & Healey, M.P. (2011). Interorganizational macrocultures: A multilevel critique. In Ashkanasy, N., Wilderom,C., & Peterson, M. F. (eds.), The Handbook of Organizational Culture and Climate (Second Edition) (pp. 291-316). Thousand Oaks: Sage.

Höffner, K. (1989). Schaft CI die Differezierung? Absatzwirtschaft, 10/1989.

Hofmeister-Tóth, Á., Kopfer-Rácz, K., & Sas, D. (2015). A magyar kis- és közepes vállalkozások vezetőinek vállalkozói hajlandósága. Vezetéstudomány, 46(7), 41-51.

Hofmeister-Tóth, Á., Kopfer-Rácz, K., & Zoltayné Paprika, Z. (2016). A magyar vállalkozók személyiségjegyei és azok kapcsolata a vezetői stílussal és a piacorientációval. Vezetéstudomány, 47(7), 41-53.

Hortoványi, L. (2011). A kutatási és fejlesztési tevékenység lehetőségeiéskorlátaiakkvszektorban.Avezetőszerepe az innovációban és az innováció értelmezése a KKV szektorban (2. sz. műhelytanulmány). Budapest: BCE. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/655/1/Hortovanyi _Lilla_2011a.pdf

Hurta, H. (2013). A versengő és kooperatív vezetői attitűd a magyar kis- és középvállalkozások körében (PhD-értekezés). Gödöllő: SZIE Gazdálkodás és Szervezéstudományi Doktori Iskola.

Incze, E. (2012). A vállalatok nemzetköziesedésének dinamikája – egy kutatási modell. Vezetéstudomány, 43(7-8), 32-40.

Ismail, K., Khurram, W., Abadi, M. D., & Jafri, S. K. A. (2017). Sustained Competitive Advantage of Malaysian Born Global SMES: Role of International Entrepreneurial Capability and Positive Psychological Capital. Journal of Computational and Theoretical Nanoscience, 23(9), 8924-8928. https://doi.org/10.1166/asl.2017.9996

Kádi, A. (2016). Szervezeti kockázatvállalás és sikeresség összefüggései a szervezetpszichológia nézőpontjából. Vezetéstudomány, 47(7), 14-28. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/2393/1/VT_2016n7p14.pdf

Kahneman, D. (2013). Gyors és lassú gondolkodás. Budapest: HVG Kiadó.

Kay, J. (1993). Foundations of Corporate Success. New York: Oxford University Press.

Kazainé Ónodi, A. (2009). Tulajdonosi értékteremtés melletti elkötelezettség Magyarországon és ennek hatása a pénzügyi teljesítményre. Vezetéstudomány, 40(9), 17-28.

Kilduff, M., & Krackhardt, D. (2008). Interpersonal networks in organizations. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511753749

Knight, G. (2015). Born Global Firms: Evolution of a Contemporary Phenomenon. Entrepreneurship in International Marketing (Advances in International Marketing) 25, 3-19. https://doi.org/10.1108/S1474-797920140000025001

Knight, G.A., & Cavusgil, S.T. (2004). Innovation, organizational capabilities, and the born-global firm. Journal of International Business Studies, 35(2), 124- 141. https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400071

Kovács, L., Lénárd, E., & Losonci, D. (2019). A vezetői magatartás hatása a teljesítményjavulásra a feldolgozóiparban. Vezetéstudomány, 50(2), 41-58. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2019.02.04

Lafuente, E., Acs, Z. J., Sanders, M., & Szerb, L. (2020). A non-parametric analysis of competitiveness efficiency: The relevance of firm size and the configuration of competitive pillars. BRQ-Business Research Quarterly, 23(3), 203-216. https://doi.org/10.1016/j.brq.2019.02.002

Lengyel I. (2002). A regionális gazdaság- és vállalkozásfejlesztés alapvető szempontjai. In Buzás N., & Lengyel I. (eds.), Ipari parkok fejlődési lehetőségei: regionális gazdaságfejlesztés, innovációs folyamatok és klaszterek (pp. 24-54). Szeged: SZTE GTK, JATEPress.

Lippert, R., Gaál, Z., & Kovács, T. (2015). A vezetői szerepek és a szervezeti kultúra hatása a klasztersiker érettségi modelljére. Vezetéstudomány, 46(8), 2-13. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2015.08.01

Malhotra, N.K. (2008). Marketingkutatás. Budapest: Akadémiai Kiadó.

McDougall, P.P., Oviatt, B.M., & Shrader, R.C. (2003). A Comparasion of International and Domestic New Ventures. Journal of International Entrepreneurship, 1(1), 59-82. https://doi.org/10.1023/A:1023246622972

Neubert, M. (2016). How and why born global firms differ in their speed of internalisation - a multiple case study approach. International Journal of Teaching and Case Studies, 7(2), 118-134. https://doi.org/10.1504/IJTCS.2016.078168

Neulinger, Á. (2016). Több-módszertanú és vegyes módszertanú kutatások. Vezetéstudomány, 47(4). 63-66. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/2353/1/VT2016n4p63.pdf

Peters, T. J., & Waterman Jr., R. H. (2006). In Search of Excellence. New York: Collins.

Peterson, S., Luthans, F., Avolio, B., Walumbwa, F., & Zhang, Z. (2011). Psychological captal and employee performance: a latent growth modeling. Personnel Psychology, 2011 (64), 427-450. https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2011.01215.x

Polyák Z. (2011). Tudásmenedzsment és szervezeti tanulás, mint a kis- és középvállalatok sikerfaktora (PhD-értekezés). Győr: SZIE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola. https://rgdi.sze.hu/files/Ertekezesek,%20tezisek/Disszertaciovegleges_PM_2011_02_15.pdf

Ravasi, D., & Schultz, M. (2006). Responding to organizational identity threats: exploring the role of organizational culture. Academy of Management Journal, 49(3), 433-458. https://doi.org/10.5465/amj.2006.21794663

Ravasi, D., & Canato, A. (2013). How Do I Know Who You Think You Are? A Review of Research Methods on Organizational Identity. International Journal of Management Reviews, 15(2), 185-204. https://doi.org/10.1111/ijmr.12008

Répáczki, R., & Juhász, M. (2012). A vezetői szerep újraértelmezése a mentális komplexitás és a személyiségjellemzők tükrében. Alkalmazott Pszichológia, 15(3), 79-108. http://ap.elte.hu/wp-content/uploads/2015/11/AP_2015_3_Repaczki_Juhasz.pdf

Rideg, A. (2017). A versenyképesség, a vállalati kompetenciák és a pénzügyi teljesítmény összefüggéseinek elemzése a magyar KKV-szektorban (PhD-értekezés). Pécs: Pécsi Tudományegyetem Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Schein, E. H. (2010). Organizational culture and leadership. San Francisco: Josses-Bass.

Schultz, M., & Maguire, S. (2013). Identity in and around organisations. The European Business Review, 2013(May-June), 8-12.

Szabó, É. (2012). Sikerfelfogás és sikerideológia a társadalmi kontraszelekció élményébe ágyazva. In Szabó, É. & Fülöp, M (eds.), A pszichológia, mint társadalomtudomány (pp. 153-172). Budapest: ELTE Kiadó.

Szanyi-Gyenes, X., Mudri, Gy., & Bakosné Böröcz, M. (2015). New tools and opportunities in growth and climate friendly greening for small and medium enterprises in the European Union. APSTRACT, 9(4), 25-32. https://doi.org/10.19041/APSTRACT/2015/4/3

Szanyi-Gyenes, X. (2019). The Role of Smart and Medium- Sized Enterprises in the Smart Villages Concept. In Visvizi, A., Lytras D., M., & Mudri, Gy. (eds.), Smart Villages in the EU and Beyond (pp. 11-124). Emerald Publishing. https://doi.org/10.1108/978-1-78769-845-120191009

Szanyi-Gyenes, X. (2017). Egy hazai kisvállalat nemzetközi sikerének feltételei a CRYO sikertörténete alapján. Köz-Gazdaság, 12(1), 175-188. http://retp.eu/index.php/retp/article/view/632

Szerb L. (2010). Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlődési Index (PhD-értekezés). Pécs: PTE.

Szerb L., & Hornyák M. (2016). A magyar kisvállalatok versenyképességének vizsgálata regionális összehasonlításban. In Lengyel I., & Nagy B. (eds.), Térségek versenyképessége, intelligens szakosodása és újraiparosodása (pp. 307-325). Szeged: JATEPress.

Szerb, L., & Vörös, Zs.(2019). Entrepreneurial self-efficacy and success: the effect of experience on their evolution and relationship. Pécs, Magyarország : University of Pécs, Faculty of Business and Economics. https:// journals.lib.pte.hu/index.php/workingpapers/article/ view/3720/3457

Teece, D.J. (2011). Dynamic Capabilities: A guide for managers. Ivey Business Journal, March/April

Yin, R.K. (1994). Case Study Research. London: Sage. Varga, J. (2014). A versenyképesség többszintű értelmezése és az innovációval való összefüggései (PhD-értekezés). Gödöllő: SZIE.

Vecsenyi, J. (2003). Vállalkozás – Az ötlettől az újrakezdésig. Budapest: AULA Kiadó.

Vesper, K.H. (1980). New venture strategies. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.

Wall, T. D., Michie, J., Patterson, M., Wood, S. J., Sheehan, M., Clegg, C. W., & West, M. (2004). On the validity of subjective measures of company performance. Personnel Psychology, 57(1), 95-118. https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2004.tb02485.x

Wimmer, Á., & Zoltayné Paprika, Z. (eds.) (2006). A vezetés és a döntéshozatal szerepének elemzése az üzleti szféra viszonylatában (45. sz. műhelytanulmány). Budapest: BCE Versenyképesség Kutató Központ.

Zoltayné Paprika, Z., & Szántó, R. (2010). Menedzsment képességek és döntéshozatali közelítésmódok longitudinális elemzése a versenyképesség kutatások alapján (5. sz. műhelytanulmány). Budapest: BCE Versenyképesség Kutató Központ.

Downloads

Published

2021-03-09

How to Cite

Szanyi-Gyenes, X., & Almási, A. (2021). A vezető szerepe a kis- és közepes vállalkozások sikerességében. Vezetéstudomány Budapest Management Review, 52(3), 40–52. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.03.04

Issue

Section

Articles