A vezető szerepe a kis- és közepes vállalkozások sikerességében

Szerzők

  • Xénia Szanyi-Gyenes Budapesti Corvinus Egyetem
  • Anikó Almási Budapesti Corvinus Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.03.04

Kulcsszavak:

KKV, versenyképesség, sikertényezők, vezető

Absztrakt

A szerzők a magyarországi KKV-szektor sikerességének vizsgálatában a versenyképesség és a szervezeti identitás elméletekből indulnak ki, és a vállalati működésre, valamint a vezető szerepére koncentrálnak. Szekunder kutatások eredményeinek ilyen fókuszú szintetizálásával összegzik a hazai kis- és közepes vállalkozások versenyképesség jellemzőit a vezető aspektusából. Saját kutatásaik ezekre építve a percepció torzító hatására koncentráltak, illetve a nemzetköziesedésben aktív KKV-knál külön elemezték a vezetői hatásokat. Eredményeik azt mutatják, hogy a vezető direkt hatásán túl számos tényezőben indirekt hatás is kimutatható. Ennek oka, hogy a stratégiai irány megválasztása, a növekedési lehetőségek felismerése, a szükséges belső erőforrások menedzselése, a jövőképhez és célokhoz illeszkedő szervezeti struktúra kialakítása a KKV-szektorban a vezetői képességektől függ. A kutatás módszertani korlátaiból adódóan az eredmények nem általánosíthatók, érvényességük korlátozott, de alapot adnak a hazai kis- és közepes vállalkozások sikerességének megértéséhez, további kutatási irányokhoz.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Szerző életrajzok

Xénia Szanyi-Gyenes, Budapesti Corvinus Egyetem

Egyetemi tanársegéd

Anikó Almási, Budapesti Corvinus Egyetem

Egyetemi tanársegéd

Hivatkozások

Adizes, I. (1992). Vállalatok életciklusai. Budapest: HVG.

Alessandri, S. W. (2001). Modeling corporate identity: a concept explication and theoretical explanation. Corporate Communications: An International Journal, 6(4), 173-182. https://doi.org/10.1108/EUM0000000006146

Almási, A. (2014). A szervezeti identitás vizsgálata a hazai KKV szektorban – avagy mivé válik az elmélet a gyakorlatban? Vezetéstudomány, 45(9), 86-96.

Almási, A. & Hetesi, E. (2017). Siker? Szervezet és szinergia kapcsolata a hazai kis- és középvállalkozásoknál. In Bányai Edit, Lányi Beatrix, & Törőcsik Mária (eds.), Tükröződés, társtudományok, trendek, fogyasztás (pp. 412-421). Pécs: Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar.

Almási, A. (2019). A szervezeti tényezők szerepe a magyarországi KKV-szektor sikerességében. Competitio, 18(1-2), 108-125. https://doi.org/10.21845/comp/2019/1-2/4

Amabile, T. M., Schatzela, E. A., Monetaa, G.B., & Kramerb, S. J. (2004). Leader behaviors and the work environment for creativity: Perceived leader support. The Leadership Quarterly, 15(1), 5-32. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2003.12.003

Balmer, J. M. T., & Gray E. R. (2000). Corporate Identity and Corporate Communications; Creating a Competitive Advantage. Industrial and Commercial Training, 32(7),256 – 261. https://doi.org/10.1108/00197850010379811

Bánfi, T., Boros, Á., & Lovas, A. (2012). Vállalati vezetők innovációs érzékenysége, szemlélete és szándékaik – egy felmérés tapasztalatai. Vezetéstudomány, 43(3), 2-18. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/587/1/ vt_2012n3p2.pdf

Birkigt, K., Stadler, M., & Funck, H. J. (2002). Corporate Identity: Grundlagen, Funktionen, Fallbeispiele. München: Verlag Moderne Industrie.

Boda Gy. (2012). Maradunk a periférián vagy felzárkózunk? A magyar növekedés szűk keresztmetszeteiről (Műhelytanulmány). Budapest: BCE Vállalatgazdaságtani Intézet Versenyképesség Kutató Központ.

Bőgel Gy. & Krauth P. (2012). Párhuzamos technológiai és szervezeti innováció. Competitio, 11(1), 5-19. https://doi.org/10.21845/comp/2012/1/1

Burgel, O. (2000). The internationalisation of British start-up companies in high technology industries. Heidelberg, New York: Physica.

Byers, T., Kist, H., & Sutton, R.I. (1997). Charasteristics of Entreprenuer: Social Creatures, not solos heroes. In Richard C. Dorf (ed.), The Handbook of Technology Management (pp. 1-5). Boca Raton: CRC Press LLC.

Chandler, G. N. & Hanks, S. H. (1993). Measuring the performance of emerging businesses: A validation study. Journal of Business Venturing, 8(5), 391-408. https://doi.org/10.1016/0883-9026(93)90021-V

Chikán, A. (2006). A vállalati versenyképesség mérése. Egy versenyképességi index és alkalmazása. Pénzügyi Szemle, 51(1), 42-56. https://www.asz.hu/storage/files/files/penzugyiszemle/2006/pu_szemle_0601.pdf

Chikán, A. (2008). Vállalatgazdaságtan. Budapest: Aula Kiadó.

Chikán, A., & Czakó, E. (2008). Versenyképesség - ahogyan a vállalatvezetők látják (49. sz. műhelytanulmány). Budapest: BCE Versenyképesség Kutató Központ.

Chikán, A., & Czakó, E. (2009). Versenyben a világgal. Vállalataink versenyképessége az új évezred küszöbén. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Csath, M. (2006). A kis-és közepes vállalkozások, mint a versenyképesség növelésének főszereplői. Valóság, 49(5), 1-8.

Czakó E., Juhász P., & Reszegi L. (2016). Versenyképesség és export – vállalati szintű kvalitatív és kvantitatív kutatási eredmények összevetése. Vezetéstudomány, 47(8), 3-14. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/2445/1/ VT2016n8p3.pdf

Czeglédi, P. (2012). Mechanism of Success: How Do Macroeconomic Models explain the Industrial Revolution? In Czeglédi, P., & Kapás, J. (eds.), Institutions and the Industrial Revolution (pp. 7-34). Debrecen: Competitio Books.

Davidson, P., Delmar, F., & Wiklund, J. (2002). Entrepreneurship as a growth, growth as entrepreneurship. In Hitt, M.A., Ireland, D.R, Camp, M.S, & Sexton, D.L. (eds.), Strategic Entrepreneurship. Creating new mindset (pp. 328-342). Malden, MA: Blackwell Publishing. https://doi.org/10.1002/9781405164085.ch15

Davidson, P., Delmar, F., & Wiklund, J. (2006). Entrepreneurship and the growth of firms. Cheltenham: Edward Elgar. https://doi.org/10.4337/9781781009949

Dobák, M., Hortoványi, L., & Szabó, Zs. R. (2012). A sikeres növekedés és innováció feltételei. Vezetéstudomány, 43(12), 40-48. http://unipub.lib.uni- corvinus.hu/1054/1/vt_2012n12p40.pdf

Edelman, R. (2009). Trust Barometer. Strategy One [on- line]. https://www.edelman.com

Farkas, G., & Málovics, É. (2017). Énhatékonyság- elvárás mérése magyar vállalkozók reprezentatív mintáján. Taylor: Gazdálkodás és Szervezéstudományi Folyóirat: A virtuális Intézet Közép-Európa Kutatás Közleményei, 2(28), 161-167.

Gáti, M., & Bauer, A. (2017). Kvalitatív megközelítés a kis- és középvállalatok marketingdöntéseinek szervezeti értelmezéséhez, kiemelten kezelve a vállalatvezető szerepét. Vezetéstudomány, 48(12), 41-49. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2017.12.05

Gelei, A., & Kenesei, Zs. (2016). Elkötelezett kapcsolatok és nemzetköziesedés – vállalataink innovációs teljesítményének két fontos forrása. Statisztikai Szemle, 95(8-9), 823-846. https://doi.org/10.20311/stat2017.08-09.hu0823

Gioia, D. A., Patvardhan, S. D., Hamilton, A. L., & Corley, K. G. (2013). Organizational Identity Formation and Change. The Academy of Management Annals, 7(1), 123-192.

https://doi.org/10.1080/19416520.2013.762225

Grant, D., Hardy, C., Oswick, C., & Putnam, L. (2004). Introduction: Organizational discourse: Exploring the field. In D. Grant, C. Hardy, C. Oswick, & L. Putnam (eds.), Organizational discourse (pp. 1-36). London:

Sage.

Hágen I. Zs., & Holló E. (2017). A hazai KKV-k helyzete a versenyképesség, innováció és controlling tükrében. Controller Info, 5(1). https://doi.org/10.24387/CI.2017.1.7

Hámori B. & Szabó K. (2012). Innovációs verseny: Esélyek és korlátok. Budapest: Aula Kiadó.

Haslam, A. S. (2004). Psychology in organizations. The social identity approach. London: Sage.

Hodgkinson, G. P., & Healey, M.P. (2011). Interorganizational macrocultures: A multilevel critique. In Ashkanasy, N., Wilderom,C., & Peterson, M. F. (eds.), The Handbook of Organizational Culture and Climate (Second Edition) (pp. 291-316). Thousand Oaks: Sage.

Höffner, K. (1989). Schaft CI die Differezierung? Absatzwirtschaft, 10/1989.

Hofmeister-Tóth, Á., Kopfer-Rácz, K., & Sas, D. (2015). A magyar kis- és közepes vállalkozások vezetőinek vállalkozói hajlandósága. Vezetéstudomány, 46(7), 41-51.

Hofmeister-Tóth, Á., Kopfer-Rácz, K., & Zoltayné Paprika, Z. (2016). A magyar vállalkozók személyiségjegyei és azok kapcsolata a vezetői stílussal és a piacorientációval. Vezetéstudomány, 47(7), 41-53.

Hortoványi, L. (2011). A kutatási és fejlesztési tevékenység lehetőségeiéskorlátaiakkvszektorban.Avezetőszerepe az innovációban és az innováció értelmezése a KKV szektorban (2. sz. műhelytanulmány). Budapest: BCE. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/655/1/Hortovanyi _Lilla_2011a.pdf

Hurta, H. (2013). A versengő és kooperatív vezetői attitűd a magyar kis- és középvállalkozások körében (PhD-értekezés). Gödöllő: SZIE Gazdálkodás és Szervezéstudományi Doktori Iskola.

Incze, E. (2012). A vállalatok nemzetköziesedésének dinamikája – egy kutatási modell. Vezetéstudomány, 43(7-8), 32-40.

Ismail, K., Khurram, W., Abadi, M. D., & Jafri, S. K. A. (2017). Sustained Competitive Advantage of Malaysian Born Global SMES: Role of International Entrepreneurial Capability and Positive Psychological Capital. Journal of Computational and Theoretical Nanoscience, 23(9), 8924-8928. https://doi.org/10.1166/asl.2017.9996

Kádi, A. (2016). Szervezeti kockázatvállalás és sikeresség összefüggései a szervezetpszichológia nézőpontjából. Vezetéstudomány, 47(7), 14-28. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/2393/1/VT_2016n7p14.pdf

Kahneman, D. (2013). Gyors és lassú gondolkodás. Budapest: HVG Kiadó.

Kay, J. (1993). Foundations of Corporate Success. New York: Oxford University Press.

Kazainé Ónodi, A. (2009). Tulajdonosi értékteremtés melletti elkötelezettség Magyarországon és ennek hatása a pénzügyi teljesítményre. Vezetéstudomány, 40(9), 17-28.

Kilduff, M., & Krackhardt, D. (2008). Interpersonal networks in organizations. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511753749

Knight, G. (2015). Born Global Firms: Evolution of a Contemporary Phenomenon. Entrepreneurship in International Marketing (Advances in International Marketing) 25, 3-19. https://doi.org/10.1108/S1474-797920140000025001

Knight, G.A., & Cavusgil, S.T. (2004). Innovation, organizational capabilities, and the born-global firm. Journal of International Business Studies, 35(2), 124- 141. https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400071

Kovács, L., Lénárd, E., & Losonci, D. (2019). A vezetői magatartás hatása a teljesítményjavulásra a feldolgozóiparban. Vezetéstudomány, 50(2), 41-58. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2019.02.04

Lafuente, E., Acs, Z. J., Sanders, M., & Szerb, L. (2020). A non-parametric analysis of competitiveness efficiency: The relevance of firm size and the configuration of competitive pillars. BRQ-Business Research Quarterly, 23(3), 203-216. https://doi.org/10.1016/j.brq.2019.02.002

Lengyel I. (2002). A regionális gazdaság- és vállalkozásfejlesztés alapvető szempontjai. In Buzás N., & Lengyel I. (eds.), Ipari parkok fejlődési lehetőségei: regionális gazdaságfejlesztés, innovációs folyamatok és klaszterek (pp. 24-54). Szeged: SZTE GTK, JATEPress.

Lippert, R., Gaál, Z., & Kovács, T. (2015). A vezetői szerepek és a szervezeti kultúra hatása a klasztersiker érettségi modelljére. Vezetéstudomány, 46(8), 2-13. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2015.08.01

Malhotra, N.K. (2008). Marketingkutatás. Budapest: Akadémiai Kiadó.

McDougall, P.P., Oviatt, B.M., & Shrader, R.C. (2003). A Comparasion of International and Domestic New Ventures. Journal of International Entrepreneurship, 1(1), 59-82. https://doi.org/10.1023/A:1023246622972

Neubert, M. (2016). How and why born global firms differ in their speed of internalisation - a multiple case study approach. International Journal of Teaching and Case Studies, 7(2), 118-134. https://doi.org/10.1504/IJTCS.2016.078168

Neulinger, Á. (2016). Több-módszertanú és vegyes módszertanú kutatások. Vezetéstudomány, 47(4). 63-66. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/2353/1/VT2016n4p63.pdf

Peters, T. J., & Waterman Jr., R. H. (2006). In Search of Excellence. New York: Collins.

Peterson, S., Luthans, F., Avolio, B., Walumbwa, F., & Zhang, Z. (2011). Psychological captal and employee performance: a latent growth modeling. Personnel Psychology, 2011 (64), 427-450. https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2011.01215.x

Polyák Z. (2011). Tudásmenedzsment és szervezeti tanulás, mint a kis- és középvállalatok sikerfaktora (PhD-értekezés). Győr: SZIE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola. https://rgdi.sze.hu/files/Ertekezesek,%20tezisek/Disszertaciovegleges_PM_2011_02_15.pdf

Ravasi, D., & Schultz, M. (2006). Responding to organizational identity threats: exploring the role of organizational culture. Academy of Management Journal, 49(3), 433-458. https://doi.org/10.5465/amj.2006.21794663

Ravasi, D., & Canato, A. (2013). How Do I Know Who You Think You Are? A Review of Research Methods on Organizational Identity. International Journal of Management Reviews, 15(2), 185-204. https://doi.org/10.1111/ijmr.12008

Répáczki, R., & Juhász, M. (2012). A vezetői szerep újraértelmezése a mentális komplexitás és a személyiségjellemzők tükrében. Alkalmazott Pszichológia, 15(3), 79-108. http://ap.elte.hu/wp-content/uploads/2015/11/AP_2015_3_Repaczki_Juhasz.pdf

Rideg, A. (2017). A versenyképesség, a vállalati kompetenciák és a pénzügyi teljesítmény összefüggéseinek elemzése a magyar KKV-szektorban (PhD-értekezés). Pécs: Pécsi Tudományegyetem Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Schein, E. H. (2010). Organizational culture and leadership. San Francisco: Josses-Bass.

Schultz, M., & Maguire, S. (2013). Identity in and around organisations. The European Business Review, 2013(May-June), 8-12.

Szabó, É. (2012). Sikerfelfogás és sikerideológia a társadalmi kontraszelekció élményébe ágyazva. In Szabó, É. & Fülöp, M (eds.), A pszichológia, mint társadalomtudomány (pp. 153-172). Budapest: ELTE Kiadó.

Szanyi-Gyenes, X., Mudri, Gy., & Bakosné Böröcz, M. (2015). New tools and opportunities in growth and climate friendly greening for small and medium enterprises in the European Union. APSTRACT, 9(4), 25-32. https://doi.org/10.19041/APSTRACT/2015/4/3

Szanyi-Gyenes, X. (2019). The Role of Smart and Medium- Sized Enterprises in the Smart Villages Concept. In Visvizi, A., Lytras D., M., & Mudri, Gy. (eds.), Smart Villages in the EU and Beyond (pp. 11-124). Emerald Publishing. https://doi.org/10.1108/978-1-78769-845-120191009

Szanyi-Gyenes, X. (2017). Egy hazai kisvállalat nemzetközi sikerének feltételei a CRYO sikertörténete alapján. Köz-Gazdaság, 12(1), 175-188. http://retp.eu/index.php/retp/article/view/632

Szerb L. (2010). Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlődési Index (PhD-értekezés). Pécs: PTE.

Szerb L., & Hornyák M. (2016). A magyar kisvállalatok versenyképességének vizsgálata regionális összehasonlításban. In Lengyel I., & Nagy B. (eds.), Térségek versenyképessége, intelligens szakosodása és újraiparosodása (pp. 307-325). Szeged: JATEPress.

Szerb, L., & Vörös, Zs.(2019). Entrepreneurial self-efficacy and success: the effect of experience on their evolution and relationship. Pécs, Magyarország : University of Pécs, Faculty of Business and Economics. https:// journals.lib.pte.hu/index.php/workingpapers/article/ view/3720/3457

Teece, D.J. (2011). Dynamic Capabilities: A guide for managers. Ivey Business Journal, March/April

Yin, R.K. (1994). Case Study Research. London: Sage. Varga, J. (2014). A versenyképesség többszintű értelmezése és az innovációval való összefüggései (PhD-értekezés). Gödöllő: SZIE.

Vecsenyi, J. (2003). Vállalkozás – Az ötlettől az újrakezdésig. Budapest: AULA Kiadó.

Vesper, K.H. (1980). New venture strategies. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.

Wall, T. D., Michie, J., Patterson, M., Wood, S. J., Sheehan, M., Clegg, C. W., & West, M. (2004). On the validity of subjective measures of company performance. Personnel Psychology, 57(1), 95-118. https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2004.tb02485.x

Wimmer, Á., & Zoltayné Paprika, Z. (eds.) (2006). A vezetés és a döntéshozatal szerepének elemzése az üzleti szféra viszonylatában (45. sz. műhelytanulmány). Budapest: BCE Versenyképesség Kutató Központ.

Zoltayné Paprika, Z., & Szántó, R. (2010). Menedzsment képességek és döntéshozatali közelítésmódok longitudinális elemzése a versenyképesség kutatások alapján (5. sz. műhelytanulmány). Budapest: BCE Versenyképesség Kutató Központ.

##submission.downloads##

Megjelent

2021-03-09

Hogyan kell idézni

Szanyi-Gyenes, X., & Almási, A. (2021). A vezető szerepe a kis- és közepes vállalkozások sikerességében. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 52(3), 40–52. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.03.04

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok