Analysis of business competitiveness in the context of barriers

Authors

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2024.02.04

Keywords:

competitiveness, barriers, internationalisation

Abstract

The aim of this study was to examine the success of Hungarian firms in terms of the factors that reduce their competitiveness. Focusing on a better understanding of the competitiveness of domestic companies, the authors sought to identify the factors that hinder their success. The analyses were conducted on a representative sample, so the results can be considered robust. The factors hindering competitiveness were analysed along several dimensions, and it was clear that these factors also affected the day-to-day operations of the companies. It was found that the more innovative, risk-taking and knowledge-sharing a company, the less it was affected by the barriers. In terms of internationalisation, companies that exported or were present in international markets performed better in all aspects. The more successful companies ensured their continued and sustainable competitive advantage through new strategic initiatives and flexible adaptation.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Anikó Almási, Corvinus University of Budapest

assistant professor

Xénia Szanyi-Gyenes, Corvinus University of Budapest

assistant lecturer

References

Ábel, I. & Czakó, E. (szerk.) (2013). Az exportsiker nyomában. Alinea Kiadó.

Acs, Z. & Audretsch, D.B. (1988). Innovation in large and small firms: an empirical analysis. The American Economic Review, 78(4), 678-690. https://www.jstor.org/stable/1811167

Acs, Z., Arenius, P., Hay, M. & Minniti, M. (2005). Global Entrepreneurship Monitor 2004. Executive Report. Babson College; London Business School. https://www.gemconsortium.org/report/gem-2004-global-report

Almási, A. (2019). A szervezeti tényezők szerepe a magyarországi KKV-szektor sikerességében. Competitio, 18(1-2), 108-125. https://doi.org/10.21845/comp/2019/1-2/4

Antalóczy, K. & Sass, M. (2011). Kis- és közepes méretű vállalatok nemzetköziesedése – elmélet és empíria. Külgazdaság, 55(szept-okt), 22-33. https://penzugykutato.hu/sites/default/files/Antaloczy%20-%20Sass%20-%20Kis-%20es%20kozepes%20meretu%20vallalatok%20nemzetkoziesedese.pdf

Barney, J.B. (2001). Resource-based theories of competitive advantage: A ten-year retrospective on the resource- based view. Journal of Management, 27(6), 643-650. https://doi.org/10.1177/014920630102700602

Bácsi, K., Szőtsné, K.K., Takács, S., & Toarniczky A. (2006). Emberi erőforrás menedzsment, leadership és versenyképesség: Versenyben a világgal 2004-2006. Gazdasági versenyképességünk vállalati nézőpontból című kutatás. Versenyképességi Kutatások műhelytanulmány sorozat, 39. sz. műhelytanulmány. Budapesti Corvinus Egyetem. https://www.uni-corvinus.hu/contents/uploads/2022/03/39_mht_Bacsi_Kovats_Takacs.pdf

Bánfi, T., Boros, Á. & Lovas, A. (2012). Vállalati vezetők innovációs érzékenysége, szemlélete és szándékaik – egy felmérés tapasztalatai. Vezetéstudomány, 43(3), 2-18. https://unipub.lib.uni-corvinus.hu/587/1/vt_2012n3p2.pdf

Békés, G. & Muraközy, B. (2012). Magyar gazellák. Közgazdasági Szemle, 59(3), 233-262. http://www.kszemle.hu/tartalom/cikk.php?id=1295

Békés, G., Halpern, L. & Muraközy, B. (2013). Külkereskedelem és a vállalatok közötti különbségek. Közgazdasági Szemle, 60(1), 1-24. http://real.mtak.hu/id/eprint/6391

Berényi, L. & Deutsch, N. (2021). Vállalati sikertényezők fontosságának értékelése. In Karlovitz, J.T. (szerk.), Az ember és gazdagsága egészséges és biztonságos környezetben (pp. 46-59). International Research Institute. http://www.irisro.org/tarstud2021junius/11Berenyi-Laszlo-DeutschNikolett.pdf

Bódi-Schubert, A. (2012). A siker szerepe és jelentése a vevő- beszállító kapcsolatban. Vezetéstudomány, 43(11), 46-59. https://unipub.lib.uni-corvinus.hu/1032/1/vt_2012n11p46.pdf

Cetindamar, D. & Kilitcioglu, H. (2013). Measuring the competitiveness of a firm for an award system. Competitiveness Review, 23(1), 7-22. http://dx.doi.org/10.1108/10595421311296597

Chikán, A. & Czakó, E. (2009). Versenyben a világgal: Vállalataink versenyképessége az új évezred küszöbén. Akadémiai Kiadó.

Chikán, A., Czakó, E., Demeter, K., & Losonci, D. (2019). Versenyben a világgal? – A mikrogazdasági versenyképességi kutatások eredményei, 1995-2018. Vezetéstudomány, 50(12), 16-31. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2019.12.03

Chilton, M.A. & Bloodgodd, J.M. (2014). Knowledge management and competitive advantage: issues and potential solutions. IGI Global.

Czakó, E. (2000). Versenyképesség iparágak szintjén – a globalizáció tükrében (Doktori értekezés). BKÁE Vállalatgazdaságtan Tanszék, Budapest. http://phd.lib.uni-corvinus.hu/162/1/czako_erzsebet_hun.pdf

Czakó, E. & Chikán, A. (2007). Gazdasági versenyképességünk vállalati szempontból 2004- 2006. Vezetéstudomány, 38(5), 2-8. https://unipub.lib.uni-corvinus.hu/3960/1/vt2007n5p02-08.pdf

Czakó, E., Juhász, P. & Reszegi, L. (2016). Contrasting Methods: An explorative Investigation on Firm-Level Export Competitiveness Based on Qualitative and Quantitative Research Findings. In P. Trąpczyński, Ł. Puślecki, & M. Jarosiński (eds), Competitiveness of CEE Economies and Businesses (pp. 133-148). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-39654-5_7

Czeglédi, P. (2012). Mechanism of Success: How Do Macroeconomic Models explain the Industrial Revolution? In Czeglédi P., & Kapás J. (eds.), Institutions and the Industrial Revolution (pp. 7-34). Competitio Books. https://web.unideb.hu/jkapas/pdf/Kapas-Czegledi_Institutions%20and%20the%20Industrial%20Revolution.pdf

Csákné Filep, J., Radácsi L., & Timár G. (2020). A magyar startup-vállalkozások túlélését és növekedését befolyásoló tényezők: Szakértői interjúk tapasztalatai. Vezetéstudomány, 51(1), 16-31. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.01.02

Csillag, S., Csizmadia, P., Hidegh, A.L., & Szászvári, K. (2020). A kicsi szép? Tanulás és fejlődés a kisvállalkozásokban. Vezetéstudomány, 51(1), 2-15. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.01.01

Dabić, M., Maley, J., Dana, L.P., Novak, I., Pellegrini, M.M., & Caputo, A. (2020). Pathways of SME internationalization: a bibliometric and systematic review. Small Business Economics, 55, 705–725. https://doi.org/10.1007/s11187-019-00181-6

de Vries, K. M. (2006). The Leader on the Couch. A clinical approach to changing people and organizations. Wiley.

Dobák, M., Hortoványi, L., & Szabó, Zs.R. (2012). A sikeres növekedés és innováció feltételei. Vezetéstudomány, 43(12), 40-48. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2012.12.05

Doub, M. & Edgcomb, E. (2005). Bridges to success: promising strategies for microenterprise business growth in the United States. The Aspen Institute. https://www.aspeninstitute.org/wp-content/uploads/2017/07/Bridges-to-Success.pdf

Drucker, P.F. (1988). The coming of the new organization. Harvard Business Review, 66(1), 45-53. https://hbr.org/1988/01/the-coming-of-the-new-organization

Dyer, L., & Reeves, T. (1995). Human resource strategies and firm performance: What do we know and where do we need to go? International Journal of Human Resource Management, 6(3), 656–670. https://doi.org/10.1080/09585199500000041

Dvoulety, O., & Blazková, I. (2021). Determinants of competitiveness of the Czech SMEs: findings from the global competitiveness project. Competitiveness Review: An International Business Journal, 31(3), 361- 378. https://doi.org/10.1108/CR-01-2020-0007

Elliason, K., Hansson, P., & Lindvert, M. (2012). Do firms learn by exporting or learn to export? Evidences from SMEs. Small Business Economics, 39(2), 453-472. https://doi.org/10.1007/s11187-010-9314-3

Eriksson, T., Heikkilä, M. & Nummela, N. (2022). Business model innovation for resilient international growth. Small Enterprise Research, 29(3), 205-226. https://doi.org/10.1080/13215906.2022.2092890

European Commissionn (2023). European Innovation Scoreboard 2023 and Regional Innovation Scoreboard. https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/statistics/performance-indicators/european-innovation-scoreboard/eis

Eurostat (2018). Community Innovation Survey 2018 (CIS2018). https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/inn_cis11_esms.htm

Farkas, G., Málovics, É., & Kincsesné Vajda, B. (2017). Az innovatív vállalkozói karakter nyomában. In Vilmányi M., & Kazár K. (szerk.), Menedzsment innovációk az üzleti és a nonbusiness szférákban (pp. 65-79). SZTE Gazdaságtudományi Kar. http://acta.bibl.u-szeged.hu/57389/

Festinger, L. (2000). A kognitív disszonancia elmélete. Osiris Kiadó.

Fletcher, M., Harris, S., & Riches, G. (2013). Internationalization Knowledge: What, Why, Where and When? Journal of International Marketing, 21(3), 47-71. https://doi.org/10.1509/jim.12.0121

Fourné, S.P.L., Zschoche, M., Schwens, C., & Kotha, R. (2023). Multinational family firms’ internationalization depth and breadth following the global financial crisis. Journal of World Business, 58(3),101428. https://doi.org/10.1016/j.jwb.2023.101428

Galy, E. & Sauceda, M.J. (2014). Post-implementation practices of ERP systems and their relationship to financial performance. Information and Innovation, 13(1), 310-319. https://doi.org/10.1016/j.im.2014.02.002

Grant, D., Hardy, C., Oswick, C., & Putnam, L. (2004). Introduction: Organizational discourse: Exploring the field. In Grant, D., Hardy, C., Oswick, C., & Putnam, L. (eds.), Organizational discourse (pp. 1-36). Sage. https://doi.org/10.4135/9781848608122.n1

Handy, C. (1986). Szervezetek irányítása a változó világban. Mezőgazdasági Könyvkiadó.

Hámori, B., & Szabó, K. (2012). Innovációs verseny: Esélyek és korlátok. Aula Kiadó.

Hennart, J.F., Majocchi, A., & Hagen, B. (2021). What’s so special about born globals, their entrepreneurs or their business model? Journal of International Business Studies, 52(9), 1665-1694. https://doi.org/10.1057/s41267-021-00427-0

Hurta, H. (2013). A versengő és a kooperatív vezetői attitűd a magyar kis- és középvállalkozások körében (Doktori értekezés). Szent István Egyetem. http://archivum.szie.hu/?docId=13471

Inzelt, A., & Szerb, L. (2003). Innovációs aktivitás vizsgálata ökonometriai módszerek alkalmazásával. Közgazdasági Szemle, 50(11), 1002-1021. https://www.kszemle.hu/tartalom/cikk.php?id=649

Jenkins, A.S., Wilund, J., & Brundin, E. (2014). Individual responses to firm failure: Appraisals, grief and the influence of prior failure experience. Journal of Business Venturing, 29(1), 17-33. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2012.10.006

Juergensenn, J., Guimón, J., & Narula, R. (2020). European SMEs amidst the COVID-19 crisis: assessing impact and policy responses. Journal of Industrial and Business Economics, 47(3), 499-510. https://doi.org/10.1007/s40812-020-00169-4

Kállay, L. & Lengyel, I. (2007). A magyar kis- és középvállalatok nemzetköziesedése. Vállalkozás és Innováció, 2(1), 54-76.

Kay, J. (1993). Foundations of Corporate Success. Oxford University Press.

Kaplan, R.S., & Norton, D.P. (2000). The strategy-focused organization: how balanced scorecard companies thrive in the new business environment. Harvard Business School Press.

Kazai Ónodi, A. (2014). Export performance clusters of the Hungarian enterprises: what factors are behind the successful export activities? Entrepreneurial Business and Economics Review, 2(4), 9-29. https://doi.org/10.15678/EBER.2014.020402

Khelil, N. (2016). The many faces of entrepreneurial failure: Insights from an empirical taxonomy. Journal of Business Venturing, 31(1), 72-94. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2015.08.001

Kőműves, Zs., Poór, J., & Karácsony, P. (2022). Vezetői motiváció a munkaerő-megtartás szolgálatában, különös tekintettel a dél-dunántúli régió kis- és középvállalkozásaira. Marketing & Menedzsment, 56(2), 72-82. https://doi.org/10.15170/MM.2022.56.02.07.

Krugman, P. (1994). Competitiveness: a dangerous obsession. Foreign Affairs, 73(2), 28-44. https://doi.org/10.2307/20045917

Kyndt, E., & Baert, H. (2015). Entrepreneurial competences: Assesment and predictive value for entrepreneurship. Journal of Vocational Behaviour, 90, 13-25. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2015.07.002

Major, I. (2002). Miért (nem) sikeresek a magyar középvállalatok? Közgazdasági Szemle, 49(12), 993-1014.

Marciniak, R. (ed.) (2022). A Jövő Szervezete és Vezetése. Kutatási Jelentés. Budapesti Corvinus Egyetem. https://doi.org/10.14267/978-963-503-929-6

Matzler, K., Bailom, F., Anschober, M., & Richardson, S. (2010). Sustaining corporate success: what drives the top performers? Journal of Business Strategy, 31(5), 4-13. https://doi.org/10.1108/02756661011076273

March, J.G. (2005). Szervezeti tanulás és döntéshozatal. Alinea Kiadó.

Maslow, A. (2003). A lét pszichológiája felé. Ursus Libri.

Némethné Gál, A. (2010). A kis- és középvállalatok versenyképessége – egy lehetséges elemzési keretrendszer. Közgazdasági Szemle, 57(Febr.),181-193. https://efolyoirat.oszk.hu/00000/00017/00167/pdf/5_nemethne.pdf

Ónodi, A., & Répáczky, R. (2022). A menedzsment szerepe az innovatív vállalatok sikerében. Vezetéstudomány, 53(10), 2-14. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2022.10.01

Pálinkás, J. (2006). Vállalati jövőkép – küldetés – kockázat. Vezetéstudomány, 37(3), 48-54. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2006.03.05

Papadaki, E., & Chami, B. (2002). Growth Determinants of Micro-Businesses in Canada. Small Business Policy Branch. Industry Canada. https://sites.telfer.uottawa.ca/womensenterprise/files/2014/06/Industry-Canada-Growth-Determinants-of-Micro-Businesses-in-Canada-2002_Eng.pdf

Pavitt, K. (1991). Key characteristics of the large innovating firm. British Journal of Management, 2(1), 41-50. https://doi.org/10.1111/j.1467-8551.1991.tb00014.x

Porter, M.E. (1991). Towards a dynamic theory of strategy. Strategic Management Journal, 12(52), 95-117. https://doi.org/10.1002/smj.4250121008

Prahalad, C.K., & Hamel, G. (1990). The core competence of the corporation. Harvard Business Review, (May – June), 79-90. https://hbr.org/1990/05/the-core-competence-of-the-corporation

Peters, T.J., & Waterman, R.H. (1986). A siker nyomában. Kossuth/KJK

Repisky, M. (2023). A Categorization of the Consequences of Entrepreneurial Failure. Vezetéstudomány/Budapest Management Review, 54(5), 2-17. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2023.05.01

Rideg, A. (2017). A versenyképesség, a vállalati kompetenciák és a pénzügyi teljesítmény összefüggéseinek elemzése a magyar KKV-szektorban (Doktori értekezés). Pécsi Tudományegyetem Gazdálkodástani Doktori Iskola. https://pea.lib.pte.hu/bitstream/handle/pea/23354/rideg-andras-tezis-hun-2018.pdf

Schlichter, J., Klyver, K., & Haug, A. (2018). The moderating effect of ERP system complexity on the growth-profitability relationship in young SMEs. Journal of Small Business Management, 59(4), 1-19. https://doi.org/10.1111/jsbm.12502

Schultz, M., & Maguire, S. (2013). Identity in and around organisations. The European Business Review, (May- June), 8-12. http://majkenschultz.com/wp-content/uploads/sites/10485/2016/03/Identity-In-and-Around-Organisations-TEBR-May-Jun-2013.pdf

Shepherd, D.A. (2003). Learning from business failure: propositions of grief recovery for the self-employed. Academy of Management Review, 28(2), 318-328. https://doi.org/10.2307/30040715

Somogyi, M. (2009). A vállalati versenyképesség modellje (VVM) mint a vállalati versenyképesség mérésének új módszere (Doktori értekezés). Miskolci Egyetem. http://midra.uni-miskolc.hu/document/5634/1509.pdf

Stocker, M. (2016). Local heroes in Hungary. In P. Trąpczyński, Ł. Puślecki, & M. Jarosiński (Eds.), Competitiveness of CEE. Economies and Businesses (pp. 211- 223). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-39654-5_11

Stocker, M. (2019). Survival, growth, and performance of Hungarian international new ventures. Society and Economy, 41(1), 47-64. https://doi.org/10.1556/204.2019.41.1.4

Stocker, M., & Várkonyi, L. (2022). Impact of market orientation on competitiveness: Analysis of internationalized medium-sized and large enterprises. Entrepreneurial Business and Economics Review, 10(1), 81-95. https://doi.org/10.15678/EBER.2022.100106

Storey, J., & Salaman, G. (2010). Vezetői dilemmák. Akadémiai Kiadó.

Szanyi-Gyenes, X. & Almási, A. (2021). A vezető szerepe a kis- és közepes vállalkozások sikerességében. Vezetéstudomány, 52(3), 40-52. https://doi.ord/10.14267/VEZTUD.2021.03.04

Szanyi-Gyenes, X. & Almási, A. (2023). Top executives on competitiveness: survey of digitalization and internationalization in Hungarian companies. Acta Polytechnika Hungarica, 20(9), 43-62. https://doi.org/10.12700/APH.20.9.2023.9.3

Szerb L. (2011). Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlődési Index (Doktori értekezés). PTE. http://rreal-d.mtak.hu/378/

Szerb, L., Márkus, G., & Csapi, V. (2014). Versenyképesség és nemzetköziesedés a magyar kisvállalatok körében a 2010-es években. Külgazdaság, 58(Nov-Dec), 53-57. https://kulgazdasag.eu/api/uploads/5_szerb_b17a7cf622.pdf

Szerb L., Csapi V., Deutsch N., Hornyák M., Horváth Á., Kruzslicz F., Lányi B., Márkus G., Rácz G., Rappai G., Rideg A., Szűcs P.K., & Ulbert J. (2014). Mennyire versenyképesek a magyar kisvállalatok? A magyar kisvállalatok (MKKV szektor) versenyképességének egyéni-vállalati szintű mérése és komplex vizsgálata. Marketing és Menedzsment, 48(Különszám), 3-21. https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/934

Szerb, L., & Vörös, Zs. (2019). The changing form of overconfidence and its effect on growth expectations at the early stages of startups. Small Business Economics, 57, 151-165. https://doi.org/10.1007/s11187-019-00297-9

Török, Á. (2003). Mit mérünk mivel? A versenyképesség értelmezéséről és mérési problémáiról. In Európai Tükör Műhelytanulmányok. EU-csatlakozás és versenyképesség (pp. 73-106). Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Stratégiai Elemző Központ.

Venczel, T.B., Berényi, L., & Hriczó, K. (2023). Projektmenendzsment kihívások a startup-okkal kapcsolatos kockázatok kezelésében. Gradus, 10(1), 1-6. https://gradus.kefo.hu/archive/2023-1/2023_1_ENG_009_Venczel.pdf

Downloads

Published

2024-02-16

How to Cite

Almási, A., & Szanyi-Gyenes, X. (2024). Analysis of business competitiveness in the context of barriers. Vezetéstudomány Budapest Management Review, 55(2), 44–57. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2024.02.04

Issue

Section

Articles