Az értékesítés- és működéstervezés vállalati gyakorlatának érettsége egy hazai kérdőíves felmérés tükrében

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.09.03

Kulcsszavak:

Sales and Operations Planning, érettségi modell, benchmarking

Absztrakt

A cikk a Sales & Operations Planning témakörét helyezi a vizsgálat középpontjába. Ez az ellátási lánc reálfolyamatainak taktikai szintű tervezése során alkalmazott szervezeti egyeztetési folyamat, melynek célja, hogy dinamikus újratervezési ciklusokon keresztül egyensúlyt teremtsen a tényleges kereslet, a rendelkezésre álló erőforrások és az általuk biztosítható kínálat között úgy, hogy támogassa az üzleti terv megvalósulását. Egy viszonylag új, elméleti szempontból érdekes, de a vállalati gyakorlat számára is fontos kérdéskörről van szó. Ennek ellenére a szerzők legjobb tudomása szerint még nem jelent meg magyar nyelven cikk a témakörben. Munkájuk egyik célja ezért az, hogy felhívják a figyelmet erre a területre. A másik cél, hogy egy komplex érettségi modell tükrében bemutassák a hazai vállalatok S&OP gyakorlatát. A választott modell négy fő dimenzió mentén térképezi fel a vállalati gyakorlatot: a tervezési folyamat hatékonysága, eredményessége, a szervezeti/emberi felkészültség és az informatikai támogatottság. A tanulmány benchmarking lehetőséget teremtve ismerteti a mintában szereplő vállalatok gyakorlatának érettségét és fejlesztési javaslatokat fogalmaz meg.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Szerző életrajzok

Andrea Gelei, Budapesti Corvinus Egyetem

Egyetemi tanár

Katinka Donáczi, 4flow

Supply Chain Analyst

Hivatkozások

Aquilano, N. J., Chase, R. B., Davis, M. M., & Davis, M. M. (1991). Fundamentals of operations management. Homewood: Irwin.

Ávila, P., Lima, D., Moreira, D., Pires, A., & Bastos, J. (2019). Design of a Sales and Operations Planning (S&OP) process – case study. Procedia CIRP, 81, 1382-1387. https://doi.org/10.1016/j.procir.2019.04.048

Barratt I., M. (2004). Understanding the meaning of collaboration in the supply chain. Supply Chain Management: An International Journal, 9(1), 30-42. https://doi.org/10.1108/13598540410517566

Békés, G., Halpern, L., & Muraközy, B. (2011). A teremtő rombolás szerepe a vállalati termelékenység alakulásában Magyarországon. Közgazdasági Szemle, 58(2), 111-132.

Chikán A. & Demeter K. (szerk.) (1999). Az értékteremtő folyamatok menedzsmentje - Termelés, szolgáltatás, logisztika. Budapest: Aula Kiadó.

Danese, P., Molinaro, M., & Romano, P. (2018). Managing evolutionary paths in Sales and Operations Planning: key dimensions and sequences of implementation. International Journal of Production Research, 56(5), 2036-2053. https://doi.org/10.1080/00207543.2017.1355119

De Toni, A. F., & Zamolo, E. (2005). From a traditional replenishment system to vendor-managed inventory: A case study from the household electrical appliances sector. International Journal of Production Economics, 96(1), 63-79. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2004.03.003

Donáczi K. (2019). Sales & Operations Planning – A hazai vállalati gyakorlat feltérképezése egy érettségi modell alapján (MSc-szakdolgozat). BCE Gazdálkodástudomány Kar, Logisztikai menedzsment MSc., Budapest.

Feng, Y., D’Amours, S., & Beauregard, R. (2008). The value of sales and operations planning in oriented strand board industry with make-to-order manufacturing system: Cross functional integration under deterministic demand and spot market recourse. International Journal of Production Economics, 115(1), 189-209. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2008.06.002

Gelei A. (2009). Hálózat – A globális gazdaság kvázi szervezete. Vezetéstudomány, 40(1), 16-33.

Genin, P., Thomas, A., & Lamouri, S. (2007). How to manage robust tactical planning with an APS (Advanced Planning Systems). Journal of Intelligent Manufacturing, 18(2), 209-221. https://doi.org/10.1007/s10845-007-0015-y

Grimson, J. A., & Pyke, D. F. (2007). Sales and operations planning: an exploratory study and framework. The International Journal of Logistics Management, 18(3), 322-346. https://doi.org/10.1108/09574090710835093

György, B. (2010). Hatékony vállalat, hatékony társadalom. Vezetéstudomány, 41(7-8), 77-90.

Halpern, L., & Muraközy, B. (2010). Innováció és vállalati teljesítmény Magyarországon. Közgazdasági Szemle, 57(4) 293-317.

Hámori, B., & Szabó, K. (2010). A gyenge hazai innovációs teljesítmény intézményi magyarázatához. Vitaírás a nemzetközi innovációs versenyben való részvétel akadályairól. Közgazdasági Szemle, 57(10), 876-897.

Hortoványi, L., & Balaton, K. (2016). A versenyképesség és az innováció vállalati szintű vizsgálata. Vezetéstudomány, 47(12), 38-45. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2016.12.04

Ivert, L. K. & Jonsson, P. (2010). The potential benefits of advanced planning and scheduling systems in sales and operations planning. Industrial Management & Data Systems, 110(5), 659 – 681. https://doi.org/10.1108/02635571011044713

Koltai T., Romhányi G., & Tatay V. (2009). Optimalizálás bizonytalan paraméterekkel a termelés- és szolgáltatásmenedzsmentben. Vezetéstudomány, 40(különszám), pp.68-73.

Kovács Z. (2011). Ellátási láncok irányítási algoritmusai a sörjáték példáján. Vezetéstudomány, 42(11), 40-48.

Kristensen, J., & Jonsson, P. (2018). Context-based sales and operations planning (S&OP) research: a literature review and future agenda. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 48(1), 19-46. https://doi.org/10.1108/IJPDLM-11-2017-0352

Lapide, L. (2005). Sales and Operations Planning Part III: A diagnostic model. The Journal of Business Forecasting, 24(1), 13-16.

László, D. (1977). A hatékonyságmérés és tervezés kérdései. Közgazdasági Szemle, 24(10), 1121-1136.

Lee, H. L., Padmanabhan, V., & Whang, S. (1997). The bullwhip effect in supply chains. Sloan Management Review, 38, 93-102.

Lin, C. H., Hwang, S.-L. & Wang, M.-Y. (2007). A reappraisal on advanced planning and scheduling systems. Industrial Management & Data Systems, 107(8), 1212-1226. https://doi.org/10.1108/02635570710822822

Losonci, D., Demeter, K., & Jenei, I. (2010). A karcsú (lean) menedzsment és a versenyképesség (The lean management and competitiveness). Vezetéstudomány, 41(3), 26-42.

Nemati, Y., Madhoshi, M., & Safaei Ghadikolaei, A. (2017). The effect of Sales and Operations Planning (S&OP) on supply chain’s. Computers and Chemical Engineering, 104, 323–338. https://doi.org/10.1016/j.compchemeng.2017.05.002

Olhager, J., Rudberg, M., & Wikner, J. (2001). Long-term capacity management: Linking the perspectives from manufacturing strategy and sales and operations planning. International Journal of Production Economics, 69(2), 215-225. https://doi.org/10.1016/S0925-5273(99)00098-5

Oliva, R., & Watson, N. (2011). Cross-functional alignment in supply chain planning: A case study of sales and operations planning. Journal of Operations Management, 29(5), 434-448. https://doi.org/10.1016/j.jom.2010.11.012

Oliver, Wight (2017). Oliver Wight’s Crusade. Az Oliver Wight hivatalos oldala. Retrieved from https://www.oliverwight-americas.com/history

Pintácsi T. (2017). Sales & Operations Planning – Fókuszban az érettségi modellek (MSc-szakdolgozat). BCE, Gazdálkodástudományi Kar, Logisztikai menedzsment MSc., Budapest.

Pedroso, C. B., da Silva, A. L., & Tate, W. L. (2016). Sales and Operations Planning (S&OP): Insights from a multi-case study of Brazilian Organizations. International Journal of Production Economics, 182, 213-229. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2016.08.035

Reszegi, L. (2010). Hatékony piac–hatékony vállalat? Vezetéstudomány, 41(7-8), 3-15.

Seeling, M. X., Scavarda, L. F., Thomé, A. M. T., & Hellingrath, B. (2018). Sales and Operations Planning Application: A Case Study in Brazil. In International Conference on Production and Operations Management Society (pp. 463-470). Wiesbaden: Springer.

Serfel A. (2018). A Schneider Electric SA Sales and Operations Planning gyakorlati értékelése az érettségi modellek tükrében (Szakdolgozat). BCE Gazdálkodástudományi Kar, Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment szakirányú továbbképzési szak, Budapest.

Singhal, J., & Singhal, K. (2007). Holt, Modigliani, Muth, and Simon’s work and its role in the renaissance and evolution of operations management. Journal of Operations Management. 25(2), 300-309.

Stadtler, H., & Kilger, C. (2005). Supply chain management and advanced planning. W iesbaden: S pringer-Verlag.

Szalai A. (2013). A felső vezetés nélkülözhetetlen eszköze: az Értékesítés és Működéstervezés (MSc-szakdolgozat). BCE Gazdálkodástudományi Kar, Logisztikai menedzsment MSc., Budapest.

Tari E. (1987). A termelés irányításának láncolata iparvállalatainkban. Vezetéstudomány, 18(8) 9-15.

Tenner, A. R., & DeToro, I. J. (1998). BPR – vállalati folyamatok újraformálása. Budapest: Műszaki Könyvkiadó.

Thomé, A. M., Scavarda, L. F., & Suclla, N. (2012). Sales and operations planning and the firm performance. International Journal of Productivity and Performance Management, 61(4), 359-381. https://doi.org/10.1108/17410401211212643

Vereecke, A., Vanderheyden, K., Baecke, P., & Van Steendam, T. (2018). Mind the gap–Assessing maturity of demand planning, a cornerstone of S&OP. International Journal of Operations & Production Management, 38(8), 1618-1639. https://doi.org/10.1108/IJOPM-11-2016-0698

Vörös J. (2018). Termelés- és szolgáltatásmenedzsment. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Wagner, S. M., Ullrich, K. K., & Transchel, S. (2014). The game plan for aligning the organization. Business Horizons, 57(2), 189-201. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2013.11.002

Wendler, R. (2012). The maturity of maturity model research: A systematic mapping study. Information and Software Technology, 54(12), 1317–1339. https://doi.org/10.1016/j.infsof.2012.07.007

##submission.downloads##

Megjelent

2020-09-08

Hogyan kell idézni

Gelei, A., & Donáczi, K. (2020). Az értékesítés- és működéstervezés vállalati gyakorlatának érettsége egy hazai kérdőíves felmérés tükrében. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 51(9), 30–43. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.09.03

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok