Az ipar 4.0 és a digitalizáció legjobb gyakorlatai a hazai élelmiszergazdaságban

Négy esettanulmány

Kulcsszavak: Ipar 4.0, digitalizáció, élelmiszergazdaság, stratégia, interjúk

Absztrakt

A szerzők tanulmányukban az Ipar 4.0 és a digitalizáció megjelenési formáit vizsgálják az élelmiszergazdaságban. Rámutatnak arra, hogy az Ipar 4.0 ebben az ágazatban is jelen van már, és kiemelt szerepet játszhat a nyomon követésben és az élelmiszerbiztonságban. A kutatás során négy, a hús-, tej- és tésztaiparhoz tartozó vállalatot kérdeztek meg digitális fejlesztéseikről, Ipar 4.0 tapasztalataikról. Alkottak egy elemzési keretet a szakirodalomban fellelt Ipar 4.0 érettségi modellek szempontrendszere alapján, vizsgálva nemcsak a termelés, hanem a stratégia és szervezet, a munkavállalók és a vállalati kultúra változásait is. Céljuk az volt, hogy e szisztematikus vizsgálat révén olyan jó gyakorlatokat mutassanak meg a vállalati szakemberek számára, amelyekből fejlesztéseikhez ötletet meríthetnek. Eredményeik azt mutatják, hogy ha nem is tudatosan az Ipar 4.0 irányába, de a digitalizáció adta lehetőségeket kihasználva hajtanak végre fejlesztéseket a vállalatok, amelynek gyakori kikényszerítő ereje a munkaerőhiány, a magasabb hatékonyság elérése és ezáltal a versenyben maradás, valamint a vállalat növekedési stratégiája.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Szerző életrajzok

Judit Nagy, Budapesti Corvinus Egyetem

Egyetemi docens

Zsófia Jámbor, Budapesti Corvinus Egyetem

Egyetemi tanársegéd

Anna Freund, Budapesti Corvinus Egyetem

PhD-hallgató

Hivatkozások

Bibi, F., Guillaume, C., Gontard, N., & Sorli, B. (2017). A review: RFID technology having sensing aptitudes for food industry and their contribution to tracking and monitoring of food products. Trends in Food Science & Technology, 62, 91-103. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2017.01.013

Bottani, E., & Rizzi, A. (2008). Economical assessment of the impact of RFID technology and EPC system on the fast-moving consumer goods supply chain. International Journal of Production Economics, 112(2), 548-569. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2007.05.007

Brettel, M., Friederichsen, N., Keller, M., & Rosenberg, M. (2014). How virtualization, decentralization and network building change the manufacturing landscape: An Industry 4.0 Perspective. International Journal of Mechanical, Industrial Science and Engineering, 8(1), 37-44. http://waset.org/Publication/9997144

Carlozo, L. (2017). What is blockchain? Journal of Accountancy, 224(1), 29.

Carlozo, L. (2017). Understanding blockchain. Journal of Accountancy, 224(1), 1–29.

Carpenter, G. & Wyman, O. (2016). Food manufacturing – Are you ready for Industry 4.0? Marsh Report, Marsh and McLennan Companies, UK https://www.marsh.com/uk/insights/research/foodmanufacturing-are-you-ready-for-industry.html

Dalenogare, L.S., Benitez, G.B., Ayala, N.F. & Frank, A.G. (2018). The expected contribution of Industry 4.0 technologies for industrial performance. International Journal of Production Economics, 204, 383-394. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2018.08.019

Demeter, K., Losonci, D., Nagy, J., & Horváth, B. (2019). Tapasztalatok az Ipar 4.0-val – egy esetalapú elemzés. Vezetéstudomány, 50(4), 11-23. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2019.04.02

Demeter, K., Losonci, D., Szász, L., & Rácz, B.G. (2020). Magyarországi gyártóegységek ipar 4.0 gyakorlatának elemzése technológia, stratégia, szervezet. Vezetéstudomány, 51(4), 2-14. https://doi.org/ 10.14267/VEZTUD.2020.04.01

Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (2011). The SAGE Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks, USA: SAGE.

Dworschak, B., & Zaiser, H. (2014). Competences for cyber-physical systems in manufacturing – first findings and scenarios. Procedia CIRP, 25, 345-350. https://doi.org/10.1016/j.procir.2014.10.048

Fettig, K., Gačić, T., Köskal, A., Kühn, A., & Stuber, F. (2018, June). Impact of Industry 4.0 on Organizational Structures. In 2018 IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC) (pp. 1-8). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICE.2018.8436284

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2017): The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation? Technological Forecasting and Social Change, 114, 254-280. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.08.019

Gauger, C., Gehres, B., Quinn, M., Schmieg, F. & Xu, G. (2017). Building the digital car company of the future. Boston, MA.: The Boston Consulting Group. Geissbauer, R., Vedso, J., & Schrauf, S. (2016). Industry 4.0: Building the digital enterprise. Retrieved from PwC Website: https://www.pwc.com/gx/en/industries/industries-4.0/landing-page/industry-4.0-building-your-digital-enterprise-april-2016. pdf.

Gill, M., & VanBoskirk, S. (2016). The digital maturity model 4.0. Benchmarks: Digital Transformation Playbook. Retrieved from https://forrester.nitro-digital.com/pdf/Forrester-s%20Digital%20Maturity%20Model%204.0.pdf

Gracel, J., & Łebkowski, P. (2018). Concept of Industry 4.0-Related Manufacturing Technology Maturity Model (ManuTech Maturity Model–MTMM). Decision Making in Manufacturing and Services, 12(1-2), 17-31. https://doi.org/10.7494/dmms.2018.12.1-2.17

Hermann, M., Pentek, T., & Otto, B. (2016). Design principles for industrie 4.0 scenarios. In 49th Hawaii international conference on system sciences (HICSS) (pp. 3928-3937). IEEE.

Hofmann, E. & Rüsch, M. (2017). Industry 4.0 and the current status as well as future prospects on logistics. Computers in Industry, 89, 23-34. http://dx.doi.org/10.1016/j.compind.2017.04.002

Horn, P. (2013). Korunk fő fejlődési tendenciái az élelmiszertermelésben, különös tekintettel az állati termékekre. Gazdálkodás, 57(6), 516-531.

Horváth, D., & Szabó, R. Z. (2019). Driving forces and barriers of Industry 4.0: Do multinational and small and medium-sized companies have equal opportunities? Technological Forecasting and Social Change, 146, 119-132. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.05.021

Kapronczai, I. (2016). A magyar agrárgazdaság elyzete napjainkban – kockázatok és lehetőségek. Gazdálkodás, 60(5), 369-426. KSH (2017). A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban. Retrived from www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mezo/mezoszerepe17.pdf

KSH (2018). Népesedési világnap. Statisztikai Tükör, 7, 1-6.

Kürthy, Gy. Dudás, Gy., & Felkai, B.O. (eds.) (2016). A magyarországi élelmiszeripar helyzete és jövőképe. Budtapest: Agrárgazdasági Kutató Intézet.

Lichtblau, K., Stich, V., Bertenrath, R., Blum, M., Bleider, M., Millack, A., ... & Schröter, M. (2015). IMPULSindustrie 4.0-readiness. Aachen-Köln: Impuls- Stiftung des VDMA.

Lukovics, M., Udvari, B., Zuti, B., & Kézi, B. (2018). Az önvezető autók és a felelősségteljes innováció. Közgazdasági Szemle, 65(9), 949-974. http://dx.doi.org/10.18414/KSZ.2018.9.949

Nagy, J. (2019). Az Ipar 4.0 fogalma és kritikus kérdései – vállalati interjúk alapján. Vezetéstudomány, 50(1), 14-26. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2019.01.02

Pagani, M. & Pardo, C. (2017). The impact of digital technology on relationships in a business network. Industrial Marketing Management, 67, 185-192. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2017.08.009

Schuh, G., Anderl, R., Gausemeier, J., ten Hompel, M., & Wahlster, W. (2017). Industrie 4.0 Maturity Index. Managing the Digital Transformation of Companies. Munich: Herbert Utz.

Schumacher, A., Erol, S., & Sihn, W. (2016). A maturity model for assessing Industry 4.0 readiness and maturity of manufacturing enterprises. Procedia Cirp, 52, 161-166. https://doi.org/10.1016/j.procir.2016.07.040

Simutech (2016). Industry 4.0: How the food industry must adapt to survive. Retrieved from https://www.simutechmultimedia.com/downloads/whitepapers/simutech-whitepaper-industry-4.0.pdf

Szalavetz, A. (2016). Az Ipar 4.0 technológiák gazdasági hatásai ‒ Egy induló kutatás kérdései. Külgazdaság, 60(7-8), 27-50.

Tian, F. (2016). An agri-food supply chain traceability system for China based on RFID & blockchain technology. In 13th international conference on service systems and service management (ICSSSM) (pp. 1-6). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICSSSM.2016.7538424

Tse, D., Zhang, B., Yang, Y., Cheng, C., & Mu, H. (2017). Blockchain application in food supply information security. In 2017 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM) (pp. 1357-1361). IEEE. https://doi.org/10.1109/IEEM.2017.8290114

World Economic Forum (2018). The system initiative on shaping the future of food security and agriculture. Retrieved from https://weforum.ent.box.com/v/FSA

Megjelent
2020-05-14
Hogyan kell idézni
Nagy, J., Jámbor, Z., & Freund, A. (2020). Az ipar 4.0 és a digitalizáció legjobb gyakorlatai a hazai élelmiszergazdaságban: Négy esettanulmány. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 51(6), 5-16. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.06.02
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok