Kultúramenedzsment a digitális korban

Öt élenjáró szimfonikus nagyzenekar üzleti modellje

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.07-08.03

Kulcsszavak:

üzleti modell, üzletimodell-innováció, kultúramenedzsment, társadalmi hasznosság, közpénz

Absztrakt

A kutatás egy újszerű terület feltárásának kezdeti lépéseit teszi meg, valamint az üzleti szemlélet fontosságát mutatja be a művészetek területen. A szerzők az elméleti összefoglalást követően a zeneipari trendeket és a XXI. századi szimfonikus zenekarokkal szemben támasztott igényeket vizsgálják meg, majd pedig a Berlini Filharmonikusok, a London Symphony Orchestra, a San Francisco Symphony, a Budapesti Fesztiválzenekar, végül pedig a Budafoki Dohnányi Zenekar működését állítják kutatásuk fókuszába. A zenekarok hasonló missziót eltérő üzleti modellekkel valósítanak meg. A zenekarok közötti legnagyobb különbség a finanszírozásukra vezethető vissza: míg az amerikai zenekar piaci alapon működik, addig az európaiak esetében jelentős a közpénzből történő támogatás. A vizsgált zenekarok felismerték, hogy napjaink gyorsan változó világában egy üzleti modell sem örökérvényű: igyekeznek a fogyasztók változó igényeire reagálni és a technológia adta lehetőségeket minél nagyobb mértékben kihasználni.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Szerző életrajzok

Roland Zs. Szabó, Budapesti Corvinus Egyetem

Egyetemi docens

Borbála Szedmák, Budapesti Corvinus Egyetem

Kutató

Hivatkozások

A 2008. évi XCIX. tv. 44.§ (2020. 01. 08-i állapot)

ABO (2010). A Sound Investment: The Mixed Economy Model of UK Orchestras. Retrieved from https://www.abo.org.uk/media/20083/ABO-A-Sound-Investment_mixed-funding-policy-brief_webV-.pdf

Alexander, V. D. (2015). Markets: Artistic and Cultural. In James D. Wright (ed.), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (pp. 564-568). Amsterdam: Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.10410-6

Balaton K. & Hortoványi L. (eds) (2018): Stratégiai és üzleti tervezés. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Barakonyi K. (2008). Üzleti modellek. Vezetéstudomány, 39(5), 2-14.

BDZ (2018). 2017. évi egyszerűsített éves beszámoló. Retrieved from http://budafokteteny.hu/uploads/files/2017/4_Dohn%C3%A1nyi_besz%C3%A1mol%C3%B3ja.pdf

Berliner Philharmoniker (2019a). Retrieved from https://www.berliner-philharmoniker.de/

Berliner Philharmoniker (2019b). Saisonvorschau der Berliner Philharmoniker 2019/2020. Retrieved from https://www.berliner-philharmoniker.de/fileadmin/img/Fotos_Redaktion/PDF/2019-2020/SV_1920_1-160_ES_screen_NEU.pdf

Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány (2018). 2017. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. https://www.bfz.hu/documents/26/bfz-2017-kozhasznuegyszerusitett-eves-beszamolo.pdf

BFZ (2019). Retrieved from https://www.bfz.hu/

Bibu, N., Brancu, L., & Teohari, G. A. (2018). Managing a Symphony Orchestra in Times of Change: Behind the Curtains. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2 38, 5 07 – 516. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2018.04.030

Boer, D. & Fischer, R. (2011). The functions of musiclistening across cultures: The development of a scale measuring personal, social and cultural functions of music. In Deutsch, F., Boehnke, M., Kühnen, U., & Boehnke, K. (eds.), Rendering borders obsolete: Cross-cultural and cultural psychology as an interdisciplinary, multi-method endeavor (pp. 207-220). Proceedings from the 19th International Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology. Bremen: Jacobs University.

CBS News (2017). Orchestras experiment with innovative ways to reach audiences. Retrived from https://www.cbsnews.com/news/classical-music-comebacksoundbox-san-francisco-symphony/

Chafin, S., Roy, M., Gerin, W., & Christenfeld, N. (2004). Music can facilitate blood pressure recovery from stress. British Journal of Health Psychology, 9(3), 393-403. https://doi.org/10.1348/1359107041557020

Cichanowicz, L. (2016). 7 Reasons Why The Berlin Philharmonic Is The World’s Greatest Orchestra. Retrieved from https://theculturetrip.com/europe/germany/articles/7-reasons-why-the-berlin-philharmonic-is-the-worlds-greatest-orchestra/

Crawford, G., Gosling, V., Bagnall, G., & Light, B. (2014). An Orchestral Audience: Classical Music and Continued Patterns of Distinction. Cultural Sociology, 8(4), 483-500. https://doi.org/10.1177/1749975514541862

Díaz Rodríguez, A. G. (2018). The Berlin Philharmonic Digital Concert Hall: New Strategies of Music Knowledge and Conception. In Encabo, E. (ed.), Sound in Motion: Cinema, Videogames, Technology and Audiences (pp. 80-101). Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Digital Concert Hall (2019). Retrieved from https://www.digitalconcerthall.com/en/info

Dohrmann, S., Raith, M., & Siebold, N. (2015). Monetizing Social Value Creation – A Business Model Approach. Entrepreneurship Research Journal, 5(2), p. 127-154. https://doi.org/10.1515/erj-2013-0074

Dosseville, F., Laborde, S., & Scelles, N. (2012). Music during Lectures: Will Students Learn Better? Learning and Individual Differences, 22(2), 258-262. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2011.10.004

Downs, J. B. & Velamuri, V. K. (2018). Business model innovation in a knowledge revolution: An evolutionary theory perspective. Managerial and Decision Economics, 39(5), 550-562. https://doi.org/10.1002/mde.2926

Eiriz, V. & Leite, F. P. (2017). The digital distribution of music and its impact on the business models of independent musicians. The Service Industries Journal, 37(13-14), 875-895. https://doi.org/10.1080/02642069.2017.1361935

Eurostat (2019). Purchasing power parities (PPPs) – Recreation and culture Retrieved from http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do

Gosling, V., Crawford, G., Bagnall, G., & Light, B. (2016). Branded app implementation at the London Symphony Orchestra. Arts and the Market, 6(1), 2–16. https://doi.org/10.1108/AAM-08-2013-0012

Green, A. (2019). The World's Best Symphony Orchestras. Retrieved from https://www.thoughtco.com/worldsbest-orchestras-724384

Haaker, T., Bouwman, H., & Janssen, W. (2017). Business model stress testing: A practical approach to test the robustness of a business model. Futures, 89(May), 14–25. https://doi.org/10.1016/j.futures.2017.04.003

Harmat J., Takács L., & Bódizs R. (2008). Music improves sleep quality in students. Journal of Advanced Nursing, 62(3), p. 327-35. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2008.04602.x

Horváth D., Móricz P., & Szabó Zs. R. (2018). Üzletimodellinnováció. Vezetéstudomány, 49(6), 2-12. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2018.06.01

Jensen, K. L. (2001). The effects of selected classical music on self-disclosure. Journal of Music Therapy, 38(1), 2-27. https://doi.org/10.1093/jmt/38.1.2

Joyce, A. & Paquin, R. L. (2016). The triple layered business model canvas: A tool to design more sustainable business models. Journal of Cleaner Production, 135(Nov), 1474-1486. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.06.067

Kolb, B. M. (2001). The Decline of the Subscriber Base: A Study of the Philharmonia Orchestra Audience. International Journal of Arts Management, 3(2), 51-59. https://www.jstor.org/stable/41064723?readnow=1&seq=1#metadata_info_tab_contents

League of American Orchestras (2016). Orchestra Facts: 2006-2014. A Study of Orchestra Finances and Operations, Commissioned by the League of American Orchestras. Retrieved from https://americanorchestras.org/images/stories/of/Orchestra_Facts_2006_to_2014_LeagueFinal.pdf

Li, F. (2018). The digital transformation of business models in the creative industries: A holistic framework and emerging trends. Technovation, 92-93(April-May), in press. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2017.12.004

LSO (2017). The London Symphony Orchestra. Retrieved from https://lso.co.uk/images/pdf/Finance_Officer_recruitment_information_Feb_2017_FINAL.pdf

LSO (2018). Report and Financial Statements. Retrieved from http://apps.charitycommission.gov.uk/Accounts/Ends91/0000232391_AC_20180731_E_C.PDF

LSO (2019a). Financial data. Zenekar belső anyaga.

LSO (2019b). Retrieved from https://lso.co.uk/

Magretta, J. (2002). Why business models matter. Harvard Business Review, 80(5), 86-92.

McGrath, R. (2010). Business models: A discovery driven approach. Long Range Planning, 43(2-3), 247–261. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2009.07.005

Mechetti, F. (2019). Orquestra Filarmonica de Minas Gerais: An Artistic Business Model Which Enlightens Business Complexities, Challanges and Affirmation. In Jamil, G. L., Jamil, L. C., Pessoa, C. R. M., & Silveira, W. (eds.), Handbook of Research on Business Models in Modern Competitive Scenarios (pp. 389-398). Hershey: IGI Global.

Midgette, A. (2018). American orchestras: Revamping the model, or embracing the obvious? Retrieved from https://www.washingtonpost.com/entertainment/music/american-orchestras-revamping-the-model-orembracing-the-obvious/2018/04/12/daf46408-3cde-11e8-a7d1-e4efec6389f0_story.html

Morris, T. W. (2002). Symphony Orchestra Boards and Board Leadership. Harmony: Forum of the Symphony Orchestra Institute, 14, 47-52.

Morrison, R. (2004). Orchestra. London: Faber and Faber. Naderifar, M., Goli, H., & Ghaljaie, F. (2017). Snowball Sampling: A Purposeful Method of Sampling in Qualitative Research. Strides in Development of Medical Education, 14(3), 1-6. https://doi.org/10.5812/sdme.67670

Nielsen (2018). 20I7 Year-end Music Report - U.S. Retrieved from https://www.fairnessrocks.com/wp-content/uploads/2018/01/Nielsen-2017-year-endmusic-report-us.pdf

Orchestramanagement (2011). Berlin Philharmonic – a most successful business model. Retrieved from https://orchestramanagement.wordpress.com/2011/11/04/berlin-philharmonic-a-most-successful-businessmodel/

Orchestramanagement (2016). League of American Orchestras Releases Five-Year Strategic Plan 2016 – 2020. Retrieved from https://orchestramanagement.wordpress.com/2016/01/13/league-of-americanorchestras-releases-five-year-strategic-plan-2016-2020/

Osterwalder, A. & Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. Chichester: Wiley.

Pearlstein, J. (2017). Enter The Sondbox: How The SF Symphony Turned a Dreadful Room Into Sonic Paradise. Retrieved from https://www.wired.com/2017/03/san-francisco-soundbox/

Pemberton, M. (2014). The orchestral business model – that’s no way to run a business! Retrieved from http://symphonyinternational.net/the-orchestra-businessmodel-thats-no-way-to-run-a-business/

Penyigey K. (2010). A szerzői jogi ágazatok gazdasági súlya Magyarországon. Budapest: Magyar Szabadalmi Hivatal.

Porter M.E. (2001). Strategy and the Internet. Harvard Business Review, 79(3), 62-78. Retrieved from https://www.gospi.fr/IMG/pdf/strategy-and-the-internetporter-hbr-2001.pdf

Radbourne, J. (2007). Business model for the 21st century orchestra. In Management research education and business success: Is the future as clear as the past? (pp 1-18). Warwick: British Academy of Management.

Radbourne, J. – Arthurs, A. (2007). Adapting musicology for commercial outcomes. In Radbourne, J. & Arthurs, A. (eds.), Proceedings Valencia Spain - 9th International Conference on Arts and Cultural Management (AIMAC 2007) CD A1-4 (pp. 1-13). Valencia, Spain.

Réfi Zs. (2018). Kérdések és válaszok a TAO megszüntetése, az aránytalan állami támogatások és a Zeneművészeti Bizottság kapcsán. Retrieved from https://zene-kar.hu/2018/11/19/disszonancia-a-zenei-kozeletben/

Richardson, J. (2005). The Business Model: An Integrative Framework for Strategy Execution. Strategic Change, 17(5-6), 133-144. https://doi.org/10.1002/jsc.821

Senatsverwaltung für Finanzen (2018). Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2018/2019. Band 8, Einzelplan 08, Kultur und Europa. Berlin.

SFS (2017). San Francisco Symphony Financial Statements. https://www.sfsymphony.org/SanFranciscoSymphony/media/Library/PDFs/17-18/SFS-Aug17-AR-Final.pdf

SF SoundBox (2019). The Space. Retrieved from http://sfsoundbox.com/the-space/

SF Symphony (2019a). Education and Family. Retrieved from https://www.sfsymphony.org/Education-Family

SF Symphony (2019b). Film with Live Orchestra. Retrieved from https://www.sfsymphony.org/MTT25

Swed, M. (2019). Review: Michael Tilson Thomas can still dance after two decades at San Francisco Symphony. Retrieved from https://www.latimes.com/entertainment-arts/story/2019-09-20/michael-tilsonthomas-john-adams-san-francisco-symphony

Szedmák B. & Szabó Zs. R. (2019). A Budapesti Corvinus Egyetem kutatóinak tanulmánya a hazai szimfonikus zenekarok helyzetéről, kihívásairól. ZeneKar, 27(6), 6-10.

Templeton, D. (2019). The San Francisco Symphony & Metallica Celebrate 20 Years Since Their Groundbreaking Album Collaboration ‘S&M’. Retrieved from https://stringsmagazine.com/the-sanfrancisco-symphony-metallica-celebrate-20-yearssince-their-groundbreaking-album-collaboration-sm/

Tervonen, K. (2017). Music consumption by age group: What do people listen to, what do they like – and why? Retrieved from https://www.teosto.fi/sites/default/files/files/Research_Report_How_Finns_listen_to_music_and_use_TV_content_online_2017.pdf

Uhl, A., Schmid, A., & Zimmermann, R. (2016). Digital Renewal of 130 Years of World Class Music. In Uhl, A. & Golleina, L. A. (eds.), Business Transformation Essentials: Case Studies and Articles (pp. 39-51). New York: Routledge.

Weerawardena, J., Salunkeb, S., Haighc, N., & Mort, G. S. (2019). Business model innovation in social purpose organizations: Conceptualizing dual social-economic value creation. Journal of Business Research, in press. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.10.016

Westphal, M. (2006). The Top Ten European Orchestras, According to Ten European Media Outlets. Retrieved from http://www.playbill.com/news/article/5381.html

Zenone, F. (2001). London Symphony Orchestra: New Vision and New Policies through Self-Governance. Harmony: Forum of the Symphony Orchestra Institute, 13, 37-42.

Zott, C., Amit, R., & Massa, L. (2011). The business model: recent development and future research. Journal of Management, 37(4), 1019-1042. https://doi.org/10.1177/0149206311406265

##submission.downloads##

Megjelent

2020-07-09

Hogyan kell idézni

Szabó, R. Z., & Szedmák, B. (2020). Kultúramenedzsment a digitális korban: Öt élenjáró szimfonikus nagyzenekar üzleti modellje. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 51(7-8), 27–41. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.07-08.03

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok