A turizmus jelene és várható változása a mesterséges intelligencia integrálásával, különösen a Z-generáció igényeire fókuszálva

Szerzők

  • Pál Danyi Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
    Hungary
  • Tamás Iványi Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
    Hungary https://orcid.org/0000-0002-6878-701X
  • István Veres Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
    Hungary

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.KSZ.03

Kulcsszavak:

turizmus, turizmusmarketing, mesterséges intelligencia, okos turizmus

Absztrakt

A szerzők kutatásának célja a mesterséges intelligencia (MI) technológiák turisztikai célú felhasználhatóságának vizsgálata volt. Hipotézisük szerint, ha a jövőbe tekintünk, akkor a Z generáció igényei lesznek a legfontosabbak, amelyekre az MI fog nagyrészt megoldást adni. A turizmus minden paraméterében töretlenül növekszik 2013 óta, miközben egyre szorosabban összefonódik az infokommunikációs technológiákkal. A trendek fenntartásához nagyon fontos a turizmusmarketing és a marketingkommunikáció, hogy megalapozott desztinációs és szolgáltatói döntésekkel lehessen az utazók számát és elégedettségüket növelni. A közeljövő egyik legfontosabb eszköze mindezekben a mesterséges intelligencia (MI) lesz. A tanulmányban részletes szekunder kutatást végeztek a szerzők annak bemutatására, hogy a nemzetközi kutatások és fejlesztések egyre jobban fókuszálnak az MI-re. Ötven releváns cikk elemzésével egy ún. hype-térképet rajzoltak fel, négy főkategóriába sorolva az MI turisztikai megoldásait, egyrészt a problématulajdonosok funkcionális megközelítése, másrészt a technológiák csoportosítása alapján.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Szerző életrajzok

Pál Danyi, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Egyetemi docens

Tamás Iványi, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Egyetemi tanársegéd

István Veres, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Egyetemi adjunktus

Hivatkozások

Aho, S. K. (2001). Towards a general theory of touristic experiences: Modelling experience process in Tourism. Tourism Review, 56(3-4), 33-37. https://doi.org/10.1108/eb058368

Apáthy, M. S. (2017). Turistatípusok azonosítása – egy lehetséges turisztikai ajánlórendszer, Vezetéstudomány, 48(1), 30-40. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2017.01.03

Barberstock (2019). Artificial Intelligence (AI) in the Tourism Industry: What Every DMO Needs to Know. Retrieved from https://www.barberstock.com/website/blog/artificial-intelligence-ai-in-the-tourism-industry-what-every-dmo-needs-to-know/

Becken, S., Connolly, R., Stantic, B., Scott, N., Mandal, R., & Le, D. (2018). Monitoring aesthetic value of the Great Barrier Reef by using innovative technologies and artificial intelligence. Queensland: Griffith University. Retrieved from https://www.griffith.edu.au/__data/assets/pdf_file/0024/313971/NESP_Final-Report.pdf

Benckendorff, P. J., Xiang, Z., & Sheldon, P.J. (2019). Tourism Information Technology (3rd ed.). Wellingford, UK: CABI. Retrieved from https://doi.org/10.1079/9781786393432.0000

Brückner, G. (2019). Nemcsak Bled, de Velence, Míkonocs és Izland sem bír már a turistaáradattal. Index.hu. Retrieved from https://index.hu/gazdasag/2019/04/27/nem_csak_bled_de_velence_mikonosz_es_izland_sem_bir_mar_a_turista-aradattal/

Buhalis, D. (2000). Marketing the Competitive Destination of the Future. Tourism Management, 21(1), 97-116. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(99)00095-3

Buhalis, D., & Sinarta Y. (2019). Real-time co-creation and nowness service: lessons from tourism and hospitality. Journal of Travel & Tourism Marketing, 36(5), 563-582. https://doi.org/10.1080/10548408.2019.1592059

da Costa Liberato, P.M., Alén-González, E., & de Azevedo Liberato, D.F.V. (2018). Digital Technology in a Smart Tourist Destination: The Case of Porto. Journal of Urban Technology, 25(1), 75-97. https://doi.org/10.1080/10630732.2017.1413228

Danyi P. (2018). A mesterséges intelligencia alkalmazása az árazásban. Marketing és Menedzsment, 52(3-4), 5-18. Retrieved from https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/1056

Giglio, S., Bertacchini, F., Bilotta, E., & Pantano P. (2019). Using social media to identify tourism attractiveness in six Italian cities. Tourism Management, 72(Jun), 306-312. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.12.007

Google Scholar (2019). Artificial intelligence in tourism. Retrieved from https://scholar.google.hu/scholar?as_ylo=2018&q=artificial+intelligence+in+tourism&hl=en&as_sdt=0,5

Gyulavári T., Mitev A. Z,, Neulinger Á., Neumann-Bódi E., Simon J., & Szűcs K. (2014). A marketingkutatás alapjai. Budapest: Akadémiai Kiadó. https://doi.org/10.1556/9789630598880

Kotler, P., Bowen, J. T., & Makens, J. C. (2010). Marketing for Hospitality and Tourism. New Jersey: Pearson Education.

Kovács, M. D. (2019). A város szégyene lett a világ legnagyobb Jézus-szobra. Index.hu. Retrieved from https://index.hu/kultur/2019/05/24/krisztus_kiraly_szobor_swiebodzin_pomnik_chrystusa_krola_a_vilag_legnagyobb_jezus-szobrai/

Kozma, B. M. (2000). Desztinációmarketing. Tér és Társadalom, 14(2-3), 195-202. https://doi.org/10.17649/TET.14.2-3.586

KSH (2018a). Helyzetkép a turizmus, vendéglátás ágazatról 2017. Retrieved from http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/jeltur/jeltur17.pdf

KSH (2018b). Háztartások fogyasztása, 2018. Retrieved from http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/haztfogy/haztfogy1806.pdf

KSH (2017). A háztartások életszínvonala, 2017. Retrieved from http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/hazteletszinv/hazteletszinv17.pdf

Kulcsár N. (2015). A fogyasztói érték és az élmény kontextusa a turisztikai irodalomban. Vezetéstudomány, 46(5), 18-25.

Lőrincz, K., & Sulyok, J. (2017). Turizmusmarketing. Budapest: Akadémiai Kiadó. https://doi.org/10.1556/9789634540601

Malhotra, N. K., & Simon, J. (2009). Marketingkutatás. Budapest: Akadémiai Kiadó. https://doi.org/10.1556/9789630598675

Michalkó, G., & Rátz, T. (2005). A kulturális turizmus élménygazdaságtani szempontjai. In Egyedi Gy., & Keresztély K. (szerk.) A magyar városok kulturális gazdasága (pp. 123-141.). Budapest: MTA Társadalomkutató Központ.

Michalkó, G. (2012). Turizmológia. Budapest: Akadémiai Kiadó. https://doi.org/10.1556/9789630597173

Moreno-Izquierdo, L., Egorova, G., Peretó-Rovira, A., & Más-Ferrando, A. (2018). Exploring the use of artificial intelligence in price maximisation in the tourism sector. Investigaciones Regionales – Journal of Regional Research, 42, 113-128. https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/86772/1/2018_Moreno-Izquierdo_etal_InvRegionales-113-128.pdf

MTÜ (2018). A turizmus eredményei Magyarországon. Retrieved from https://mtu.gov.hu/cikkek/a-turizmus-eredmenyei-magyarorszagon

Nerngchamnong, K., Kaviya, S., Fujii, Y., & Yupapin, P. (2011). World Heritage City Surveillance System by a Smart CCTV System. Procedia Engineering, 8, 321- 327. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2011.03.060

Pap-Váry, Á. F.( 2019). Országimázs – mégis milyen a márkázás. Vezetéstudomány, 50(3), 25-35. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2019.03.03

Quan, S., & Wang N. (2004). Towards a structural model of the tourist experience. Tourism Management, 25(3), 297-305. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(03)00130-4

Tavakoli, R., & Mura, P. (2018). Netnography in Tourism – Beyond Web 2.0. Annals of Tourism Research, 73, 190-192. https://doi.org/10.1016/j.annals.2018.06.002

Thelwall, M. (2019). Sentiment Analysis for Tourism. In Sigala, M., Rahimi, R., & Thelwall, M. (eds.), Big Data and Innovation in Tourism, Travel and Hospitality (pp. 84-104). Singapore: Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-13-6339-9_6

Törőcsik, M. (2011). Fogyasztói magatartás. Budapest: Akadémiai Kiadó. https://doi.org/10.1556/9789630597371

Tsaih, R. H., & Hsu, C. C. (2018), Artificial Intelligence in Smart Tourism: A Conceptual Framework. In Proceedings of the 18th International Conference on Electronic Business (pp. 124-133). ICEB, Guilin, China, December 2-6, 2018.

Turizmus (2019). Nyolc utazási trend 2019-ben. Retrieved from https://turizmus.com/desztinaciok/nyolc-utazasitrend-2019-re-1161575

Ukpabi, D., Karjaluoto, H., Olaleye, S. A., & Mogaji, E. (2018). Dual Perspectives on the Role of Artificially Intelligent Robotic Virtual Agents in the Tourism, Travel and Hospitality Industries. In Vrontis, D., Weber, Y., & Tsoukatos, E. (eds.), Proceedings of the 11th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business (EMAB) (pp. 1339-1351). Retrieved from http://www.emrbi.org/bop2018.pdf

Vargas-Sánchez, A. (2016). Exploring the Concept of Smart Tourism Destination. Enlightening Tourism. A Pathmaking Journal, 6(2), 178-196. Retrieved from http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/12984/Exploring_the_concept.pdf?sequence=5

Veres, Z. (2014). A szolgáltatásmarketing alapkönyve. Budapes: Akadémiai Kiadó. https://doi.org/10.1556/9789630597395

Veres, Z., Hoffmann, M., & Kozák, Á. (2017). Bevezetés a piackutatásba. Budapest: Akadémiai Kiadó. https://doi.org/10.1556/9789634540038

Volo, S. (2009). Conceptualizing experience: A tourist based approach. Journal of Hospitality Marketing & Management, 18(2), 111-126. https://doi.org/10.1080/19368620802590134

Zátori, A. (2014). Élményszemlélet a turizmusban: A turisztikai élményteremtés koncepciói. Turizmus Bulletin, 16(2), 51-60.

Zoodikers (2018). How AI is transforming the tourism industry. Retrieved from https://zoodikers.com/2018/06/ai-transforming-tourism-industry/

##submission.downloads##

Megjelent

2020-12-09

Hogyan kell idézni

Danyi, P., Iványi, T., & Veres, I. (2020). A turizmus jelene és várható változása a mesterséges intelligencia integrálásával, különösen a Z-generáció igényeire fókuszálva. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 51(KSZ), 19–34. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.KSZ.03

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok