Exploring consumer perceptions of electric scooters using the triple-layer business model canvas

Authors

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2023.09.06

Keywords:

electric-scooter, triple-layered business model canvas, environmentally conscious consumer, focus group, social impact

Abstract

The authors’ exploratory research examined the platform-based shareable e-scooters as a possible „greener” transport alternative, in terms of sustainability and environmental awareness. In three focus group studies, they examined the attitudes of non-users towards sustainability, alternative transport, and electric scooters by analysing the social and environmental layers of the triple-layered business model canvas (TLBMC). The results show that respondents are most concerned about the lack of clarity on regulatory issues and the lack of adequate infrastructure for micro-mobility solutions. This exploratory research aims to understand the success factors for the deployment of electric micro-mobility projects, with additional actors playing a role. Therefore, incorporating the results the authors have just obtained, they propose using actor-network theory (ANT) for future studies, specifically suited to understanding the dynamics and relationships between actors.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Dorottya Szemere, Budapest University of Technology and Economics

PhD student

Tamás Iványi, Budapest University of Technology and Economics

assistant professor

References

ApolloScooters. (2022. március 7). Health Benefits of Riding an Electric Scooter. https://apolloscooters.co/blogs/news/health-benefits-of-riding-an-electric-scooter

Bakó, B., Berezvai, Z., Cseke, P. Z., & Isztin, P. (2019). Infrastruktúra-bővítés világversenyek idején. A Mol Bubi esete a FINA világbajnoksággal. Közgazdasági Szemle, 66(01), 4–21. https://doi.org/10.18414/KSZ.2019.1.4

Berényi, J., Hideg, V., Horváth, D., Remenyik, B., Siska, M. & Fleischer, T. (2022). A koronavírus-világjárvány és hatásai a közlekedési alágazatokban. In Munkácsy A. & Jászberényi M. (Eds.), Fenntarthatóság és reziliencia a mobilitásban (pp. 78-89). Akadémiai Kiadó.

Bocken, N., Short, S., Rana, P., & Evans, S. (2013). A value mapping tool for sustainable business modelling. Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, 13(5), 482–497. https://doi.org/10.1108/CG-06-2013-0078

BoltBlog. (2022. december 3). Bolt’s e-scooters: reuse, repair, and recycle. https://blog.bolt.eu/en/bolts-e-scooters-reuse-repair-and-recycle/

Callon, M. (1987). Society in the Making: The Study of Technology as a Tool for Sociological Analysis. In Bijker, W. E., Hughes, T. P., & Pinch, T. (Eds.), The Social Construction of Technological Systems: New directions in the sociology and history of technology (pp. 83-103). Cambridge, Massachusetts, MIT Press.

Carlier, M. (2022). Automotive industry worldwide - statistics & facts. Statista. https://www.statista.com/topics/1487/automotive-industry/#topicOverview

Chun, Y.Y., & Lee, K.M. (2013). Life Cycle-Based Generic Business Strategies for Sustainable Business Models. Journal of Sustainable Development, 6(8), 1-15. https://doi.org/10.5539/jsd.v6n8p1

Coes, D.H. (2014). Critically assessing the strengths and limitations of the Business Model Canvas (Master thesis). University of Twente, Twente. https://essay.utwente.nl/64749/1/Coes_MA_MB.pdf

Gössling, S. (2020). Integrating e-scooters in urban transportation: Problems, policies, and the prospect of system change. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 79, 102230. https://doi.org/10.1016/j.trd.2020.102230

Gyulavári, T., Mitev, A. Z., Neulinger, Á., Neumann-Bódi, E., Simon, J., & Szűcs, K. (2017). A marketingkutatás alapjai (e-könyv). Akadémiai Kiadó.

Hofmeister Tóth, Á., Kelemen, K., & Piskóti, M. (2010). Környezettudatos fogyasztói magatartásminták a magyar háztartásokban. In Csépe A. (Eds.), Új Marketing Világrend (pp. 358-370). Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola.

Holme, R., & Watts, P. (2000). Corporate social responsibility: Making good business sense. World Business Council for Sustainable Development.

Hong, D., Jang, S., & Lee, C. (2023). Investigation of shared micromobility preference for last-mile travel on shared parking lots in city center. Travel Behaviour and Society, 30, 163-177. https://doi.org/10.1016/j.tbs.2022.09.002

Joyce, A., & Paquin, R. L. (2016). The triple layered business model canvas: A tool to design more sustainable business models. Journal of Cleaner Production, 135, 1474–1486. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.06.067

Kopplin, C. S., Brand, B. M., & Reichenberger, Y. (2021). Consumer acceptance of shared escooters for urban and short-distance mobility. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 91, 102680. https://doi.org/10.1016/j.trd.2020.102680

Lehóczky, A. (2020). Csökkent, de még mindig magas a légszennyezettség Európában és Magyarországon. Masfelfok.hu. https://masfelfok.hu/2020/12/07/csokkent-de-meg-mindig-magas-a-legszennyezettseg-europaban-es-magyarorszagon/

Lozano, R. (2008). Envisioning sustainability three-dimensionally. Journal of Cleaner Production, 16(17), 1838–1846. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2008.02.008

Malhotra, N. K. (2017). Marketingkutatás (e-könyv). Akadémia Kiadó.

Mladenović, M., Dibaj, S., & Lopatnikov, D., (2022). Evaluation of electric scooter deployment in the City of Helsinki: A perspective on sociotechnical transitions dynamics and adaptive governance. Department of Built Environment, Aalto University.

Maus, J. (2019). When electric scooter and bicycle users collide. BikePortland, https://bikeportland.org/2019/08/28/when-electric-scooter-and-bicycle-users-collide-302158

van Marrewijk, M. (2003). Multiple levels of corporate sustainability. Journal of Business Ethics, 44(2), 107–119. https://doi.org/10.1023/A:1023383229086

Nemeslaki, A., Urbán, Z., & Trestyén, A. (2008). Alapvető e-business-modellek működése és magyarországi elterjedtségük. Vezetéstudomány, 39(12), 4–15. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2008.12.01

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation. John Wiley & Sons, Inc.

Osterwalder, A., Pigneur, Y, & Tucci, C.L. (2005). Clarifying Business Models: Origins, Present, and Future of the Concept. Communications of the Association for Information System, 16, 1-25. https://doi.org/10.17705/1CAIS.01601

Petruska, I. (2017). Fogyasztói magatartás. In Kovács I. (Eds.), Marketing: Fókuszban a termék (71-90). Typotex. Racingline. (2022. július 7). Akkumulátorok újrahasznosításával járul hozzá a fenntartható közlekedéshez a TIER és a Remondis. https://racingline.hu/e-mobility/akkumulatorok-ujrahasznositasaval-jarul-hozza-a-fenntarthato-kozlekedeshez-a-tier-es-a-remondis/2022/07/06/

Rebitzer, G., Ekvall, T., Frischknecht, R., Hunkeler, D., Norris, G., Rydberg, T., Schmidt, W.-P., Suh, S., Weidema, B. P., & Pennington, D. W. (2004). Life cycle assessment. Environment International, 30(5), 701–720. https://doi.org/10.1016/j.envint.2003.11.005

Reid, A., & Miedzinski, M. (2008). Eco-Innovation. Final Report for Sectoral Innovation Watch. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1748.0089

Robbie, G. (2020, August 7). More people are riding electric scooters amid social distancing concerns. WSUF Public Media. https://news.wfsu.org/

Santos, C., Coelho, A., & Marques, A. (2023). The greenwashing effects on corporate reputation and brand hate, through environmental performance and green perceived risk. Asia-Pacific Journal of Business Administration. https://doi.org/10.1108/APJBA-05-2022-0216

Sherman, W. R. (2012). The triple bottom line: The reporting of doing well & doing good. Journal of Applied Business Research (JABR), 28(4), 673. https://doi.org/10.19030/jabr.v28i4.7051

Shrivastava, P., & Statler, M. (Eds.) (2020). Learning From the Global Financial Crisis: Creatively, Reliably, and Sustainably. Stanford University Press.

Sokolowski, M. M. (2020). Laws and policies on electric scooters in the European Union: A ride to the micromobility directive? European Energy and Environmental Law Review, 29(4), 127–140. https://doi.org/10.54648/EELR2020036

Sung, H. (2023). Causal impacts of the COVID-19 pandemic on daily ridership of public bicycle sharing in Seoul. Sustainable Cities and Society, 89, 104344. https://doi.org/10.1016/j.scs.2022.104344

Sztankóczy, A. (2019). Elektromos roller, a veszedelmes közlekedési tévedés. VálaszOnline. https://www.valaszonline.hu/2019/11/11/elektormos-roller-veszelyek-kornyezetszennyezes-elemzes/

Szűcs, R. S. (2020). A fogyasztói tudatosság affektív és konatív komponensei. Gradus, 7(1), 105–114. https://doi.org/10.47833/2020.1.ECO.002

Tenczer, G. (2021). Megjelent Budapesten az indexszel,féklámpával felszerelt elektromos bérroller. Telex. https://telex.hu/belfold/2021/09/09/megjelent-budapesten-azindexszel-feklampaval-felszerelt-elektromos-berroller

Tóth, A. (2022). Tavaly még hatalmas volt az ózonlyuk, de ha minden jól megy, 20 év múlva végleg eltűnhet. Qubit. https://qubit.hu/2022/07/07/tavaly-meg-hatalmas-voltaz-ozonlyuk-de-ha-minden-jol-megy-20-ev-mulvavegleg-eltunhet

Törőcsik, M. (2016). A fogyasztói magatartás új tendenciái. Vezetéstudomány, 47(Marketingtudományi Különszám), 19-25. https://unipub.lib.uni-corvinus.hu/2325/1/VT2016n4p19.pdf

Törőcsik, M. & Maksiomovic, Á. (2022). A nemfogyasztás, mint új kihívás. Szabad Piac, (2), 70-77. https://epa.oszk.hu/04500/04520/00006/pdf/EPA04520_szabadpiac_2022_02_070-077.pdf

Umweltbunesamt. (2021. október 27). E-Scooter momentan kein Beitrag zur Verkehrswende. https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr/nachhaltige-mobilitaet/e-scooter-momentan-kein-beitrag-zur-verkehrswende

Upward, A., & Jones, P. (2016). An ontology for strongly sustainable business models: Defining an enterprise framework compatible with natural and social science. Organization & Environment, 29(1), 97–123. https://doi.org/10.1177/1086026615592933

Varga, G. (2020). Conflicting economic and social interests in the use of urban commons: Segways and electric scooters in public spaces. A case study from Budapest, Hungary. Espaço e Economia, 19. https://doi.org/10.4000/espacoeconomia.17212

WorldWildLife. (2022). #RideGreen with Lime and WWF. https://www.worldwildlife.org/pages/ridegreen-withlime-and-wwf

Zott, C., Amit, R., & Massa, L. (2011). The business model: recent developments and future research. Journal of Management, 37(4), 1019–1042. https://doi.org/10.1177/0149206311406265

Wang, G., Krzywda, D., Kondrashev, S., & Vorona-Slivinskaya, L. (2021). Recycling and Upcycling in the Practice of Waste Management of Construction Giants. Sustainability, 13(2), 640. https://doi.org/10.3390/su13020640

Downloads

Published

2023-09-15

How to Cite

Szemere, D., & Iványi, T. (2023). Exploring consumer perceptions of electric scooters using the triple-layer business model canvas. Vezetéstudomány Budapest Management Review, 54(9), 74–87. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2023.09.06

Issue

Section

KSZ: DIG-KKV