A zöld ellátási lánc menedzsment fejlődése – múlt, jelen és jövő

Authors

  • Gábor Harangozó Budapesti Corvinus Egyetem
  • Mária Csutora Budapesti Corvinus Egyetem
  • Tünde Tátrai Budapesti Corvinus Egyetem
  • Gyöngyi Vörösmarty Budapesti Corvinus Egyetem

Keywords:

ellátási lánc menedzsment, környezeti menedzsment, fenntartható fejlődés

Abstract

A globalizálódó és hálózatosodó világban az ellátási láncok irányítása és a gazdasági tevékenységek környezetvédelmi, illetve fenntarthatósági szempontú értékelése és menedzsmentje egyre inkább összekapcsolódik. A tanulmány áttekintést nyújt a két terület metszetében létrejövő zöld ellátási lánc menedzsment koncepció kialakulásáról és fejlődéséről az elmúlt 20-25 év távlatában, értékeli a jelenlegi kihívásokat és a várható jövőbeli tendenciákat. Fókuszába kerülnek a zöld ellátási lánc menedzsment kialakulásában szerepet játszó tendenciák, kiemelve az érintettek és a mérés szerepét. A terület kialakulásában több egymással párhuzamosan fejlődő tendencia is megfigyelhető. Ilyen például a kockázati és a lehetőség fókusz. Hasonlóképpen, a tevékenység alapú megközelítés az ellátási lánc résztvevőinek környezeti teljesítményjavítására fókuszál, míg a termékalapú megközelítés a végtermék – teljes életciklusára értelmezett – zöldítésére összpontosít. Ugyan a tanulmány az ellátási lánc menedzsment környezetvédelmi vonatkozásaira koncentrál, kitekintő jelleggel bemutatásra kerül az előbbinél jóval később megjelenő társadalmi fókusz, illetve az ezek integrálását célzó fenntartható ellátási lánc menedzsment koncepció. Bármennyi kihívással küszködik is a zöld ellátási lánc menedzsment, egy olyan világban, amelyet már nem vállalatok, hanem vállalati hálózatok alkotnak, a környezetvédelmi elvárásokat is csak ezen a szinten érdemes definiálni, ha el akarjuk kerülni, hogy a gazdasági szereplők a tevékenységek kiszervezésével környezetvédelmi buborékokat hozzanak létre, máshova tolva át a problémákat.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ahi, P., Searcy, C. (2013): A comparative literature analysis of definitions for green and sustainable supply chain management. Journal of Cleaner Production, 52, 329-341.

Arnold U, Cox A, Debruyne M, Iyogun P, Hendrick T, Liouville J, Vörösmarty G (1999): A Multi-Country study of strategic topics in purchasing and supply management US, Centre for Advanced Purchasing Studies

Arvidsson, A., Stage, J. (2012): Technology-neutral green procurement in practice–an example from Swedish waste management. Waste Management & Research, 30, (5) 519-523.

Aspey, E. (2015): Green technical specifications under the new procurement directives, in Piga, G./ Tatrai, T. (eds.). (2015). Public Procurement Policy. Routledge, 205-209.

Bai, C., Sarkis, J. (2014). Determining and applying sustainable supplier key performance indicators. Supply Chain Management: An International Journal, 19(3), 275-291.

Bocken, N. M., Short, S. W., Rana, P., Evans, S. (2014). A literature and practice review to develop sustainable business model archetypes. Journal of Cleaner Production, 65, 42-56.

Boström, M., Jönsson, A. M., Lockie, S., Mol, A. P. J., & Oosterveer, P. (2015). Sustainable and responsible supply chain governance: challenges and opportunities. Journal of Cleaner Production, 107, 1–7.

Bowen FE, Cousins PD, Lamming RC, Faruk AC (2001). The role of supply management capabilities in green supply. Production and Operations Management, 10(2):174–89.

Bratt, C., Hallstedt, S., Robèrt, K. H., Broman, G., Oldmark, J. (2013): Assessment of criteria development for public procurement from a strategic sustainability perspective. Journal of Cleaner Production, 52, 309-316.

Burgess, K., Singh, P., Koroglu, R., (2006). Supply chain management: a structured literature review and implications for future research. International Journal of Operations & Production Management 26 (7), 703-729.

Carter C.R., Ellram L.M., Ready K.J. (1998): Environmental Purchasing: Benchmarking our German counterparts, International Journal of Purchasing and Materials Management, 34 (4) 28-38.

Coombs (2014): Nestlé and Greenpeace: The Battle in Social Media for Ethical Palm Oil Sourcing.in: M. W. DiStaso, D. S. Bortree.: Ethical Practice of Social Media in Public Relations, Routledge, New York.

Cooper, M.C., Lambert, D.M., Pagh, J.D., (1997): Supply chain management: more than a new name for logistics. International Journal of Logistics Management 8 (1), 1-13.

Csutora, M. (2011). From eco-efficiency to eco-effectiveness? The policy-performance paradox. Society and Economy, 33(1), 161–181.

Diófási-Kovács, O. (2015). A zöld beszerzés sikertényezőinek vizsgálata: A zöld szempontok hazai beszerzési gyakorlatba történő integrációját támogató eszközrendszer és módszertan fejlesztése, PhD értekezés, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.

Diófási-Kovács, O. (2018): Hogyan lehet a halvány zöldből körkörös közbeszerzés?, Közbeszerzési Szemle, 2018/IX., 2-7.

Dou, Y., Zhu, Q., Sarkis, J. (2018). Green multi-tier supply chain management: An enabler investigation. Journal of Purchasing and Supply Management, 24(2), 95-107.

Dubey, R., Bag, S, Ali, S.S., Venkatesh, VG (2013): Green purchasing is key to superior performance: an empirical study, International Journal of Procurement Management 6 (2) 187-210.

European Council (2019): CO2 emission standards for cars and vans: Council confirms agreement on stricter limits. Press release on 16.01.2019. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/01/16/co2-emission-standards-for-cars-and-vans-council-confirms-agreement-on-stricter-limits/ Letöltve 2019. 04.02.

Fahimnia, B., Sarkis, J., Davarzani, H. (2015). Green supply chain management: A review and bibliometric analysis. International Journal of Production Economics, 162, 101-114.

Faurote, F.L. (1928). Planning production through obstacles, not around them: the key-note of ‘straight-line thinking’ applied to the new Ford model. Factory and Industrial Management, 76, 302–306.

Gavronski, I, Klassen, RD, Vachon, S, Nascimento, LFM (2011): A resource-based view of green supply management, Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 47 (6) 872–885.

Gelei A., Nagy J (2017).: Ellátási hálózatok alapvető struktúrái. Varga Bálint (szerk.): Logisztikai Évkönyv. Magyar Logisztikai Egyesület. 93 -104.

Genovese, A., Acquaye, A. A., Figueroa, A., Koh, S. L. (2017). Sustainable supply chain management and the transition towards a circular economy: Evidence and some applications. Omega, 66, 344-357.

Görbe, Sz., Gelei, A. (2014): „Mennyit ér” a fenntarthatóság?–Esettanulmány az externális hatások mérésére azok internalizálására Vezetéstudomány, 45(7-8), 15-28.

Gössling, S., Broderick, J., Upham, P., Ceron, J.-P., Dubois, G., Peeters, P., & Strasdas, W. (2007). Voluntary Carbon Offsetting Schemes for Aviation: Efficiency, Credibility and Sustainable Tourism. Journal of Sustainable Tourism, 15(3), 223–248.

Giunipero, LC, Hooker, RE, Denslow, D (2012): Purchasing and supply management sustainability: Drivers and barriers, Journal of Purchasing and Supply Management, 18 (4), 258-269.

GPP (2006) Green Public Procurement in Europe. Conclusions and Recommendations http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/take_5.pdf (accessed. 11.02.2016.)

Haffar, M., Searcy C. (2017): Classification of Trade-offs Encountered in the Practice of Corporate Sustainability Journal of Business Ethics. 140, 495-522.

Hagelaar GJLF, van der Vorst JGAJ, Marcelis WJ. (2004). Organizing life cycles in supply chains – linking environmental performance to managerial designs. Greener Management International, 45, 27–42.

Harangozó, G., Kerekes, S., Zsóka, Á. (2010). Environmental management practices in the manufacturing sector–Hungarian features in international comparison. Journal of East European Management Studies, 15(4), 312-347.

Harms, D., Hansen, E. and Schaltegger, S. (2013): Strategies in aligning supply chains for sustainability, an empirical investigation of large german companies, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 20, 4, 205-218.

Hasan, M. (2013): Sustainable Supply Chain Management Practices and Operational Performance, American Journal of Industrial and Business Management, 3 (1) 42-48.

Helin, S., Babri, M. (2015): Travelling with a code of ethics: a contextual study of a Swedish MNC auditing a Chinese supplier, Journal of Cleaner Production, 107, 41-53.

Hervani, A. A., Helms, M. M., Sarkis, J. (2005). Performance measurement for green supply chain management. Benchmarking: An international journal, 12(4), 330-353.

Hsu C., Tan, K.C., Zailani, S.H.M., Vaidyanathan J. (2013): Supply chain drivers that foster the development of green initiatives in an emerging economy, International Journal of Operations and Production Managament, 33 (6) 656 – 688.

Jabbour, C.J.C., Lopes de Sousa Jabbour, A.B. (2016): Green Human Resource Management and Green Supply Chain Management: linking two emerging agendas, Journal of Cleaner Production, 112, 1824-1833.

Kerekes, S. , Kindler, J. (szerk.): Vállalati környezetmenedzsment. Aula. 1997.

Krause, D. S, Vachon, S., Klassen, R D. (2009): Special Topic Forum on Sustainable Supply Chain Management: Introduction and reflections on the role of purchasing management, Journal of Supply Chain Management, 45 (4) 8-24.

Lambert, D. M., García‐Dastugue, S. J., Croxton, K. L. (2008). The role of logistics managers in the cross‐functional implementation of supply chain management. Journal of Business Logistics, 29(1), 113-132.

Maditati, D. R., Munim, Z. H., Schramm, H. J., Kummer, S. (2018). A review of green supply chain management: From bibliometric analysis to a conceptual framework and future research directions. Resources, Conservation and Recycling, 139, 150-162.

Magerholm Fet, Annik and Zilahy, Gyula (2011) A környezetbarát beszerzés gyakorlata Norvégiában és Magyarországon. In: Fenntartható fogyasztás? A fenntartható fogyasztás gazdasági kérdései. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, 110-124.

Mathiyazhagan, K., Kannan G. A., Nooru H. A., Yong G. (2013): An ISM approach for the barrier analysis in implementing green supply chain management, Journal of Cleaner Production, 47 283–297.

Mebratu, D. (2001): Environmental Competitiveness „Green” Purchasing, International Trade Forum, 2, 11-13.

Michelsen O. (2007): Investigation of relationships in a supply chain in order to improve environmental performance. Cleaner Technology and Environmental Policy, 9(2), 115–123.

Min H., Galle WP. (1997): Green Purchasing Strategies: Trends and Implications. International Journal of Purchasing and Materials Management, 33 (3), 10-17.

Min, H, Galle, WP (2001): Green purchasing practice of US firms, International Journal of Operations and Production Managament, 21 (9) 1222-1238.

Mosonyiné Ádám Gizella (2011): Zárt láncú ellátási lánc kialakulása avagy a fenntarthatóbb szemlélet megjelenése az ellátási láncokban. In: "Fenntarthatóság és versenyképesség?" LIII. Georgikon Napok Nemzetközi Tudományos Konferencia, 2011. szeptember 29-30. Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, Keszthely, 525-535.

Narasimhan, R. Carter, J. (1998): Environmental Supply Chain Management, Center for Advanced Purchasing Studies, Tempe, AZ.

Nemcsicsné Zsóka Á. (2006): A szervezeti kultúra szerepe a környezettudatos vállalati magatartásban, Vezetéstudomány, 27 (9) 27-38.

Nestle (2018): Nestle’s Responsible Sourcing Standard. https://www.nestle.com/asset-library/documents/library/documents/suppliers/nestle-responsible-sourcing-standard-english.pdf, letöltve 2019. április 9.

New, S., Green, K., Morton B, (2002): An analysis of private versus public sector responses to environmental challenges of the supply chain. Journal of Public Procurement, 2 (1) 93–105.

Oláh, J., Horváth, A. (2015): A zöld logisztika, ezen belül is a zöld beszerzés szerepe és jelentősége a termelő vállalkozások életében. Köztes-Európa, 7(1-2), 191-200.

Palmujoki, A., Parikka‐Alhola, K., Ekroos, A. (2010): Green public procurement: analysis on the use of environmental criteria in contracts. Review of European Community and International Environmental Law, 19 (2) 250-262.

Philips (2016): Philips Supplier Sustainability Audit Program Manual.

Pigou, A.C., (1920). The Economics of Welfare. Macmillan, London.

Plambeck, EL. (2012). Reducing greenhouse gas emissions through operations and supply chain management. Energy Economics, Elsevier, 34.

Pónusz, M., Kozma, T. (2017): Zöld ellátási láncok és innovatív megoldások. Logisztikai Trendek és Legjobb Gyakorlatok. 3:2, 61-66.

Raghavendran, P S., Xavier, M J, Israel D (2012): Green purchasing Practices, A study of e-procurement buying in Indian small and medium sized enterprises, Journal of Supply Chain and Operations Management, 10 (1) 13-23.

Sarkis, J., Zhu, Q., Lai, K. H. (2011). An organizational theoretic review of green supply chain management literature. International Journal of Production Economics, 130(1), 1-15.

Schaltegger, S. and Csutora, M. (2012) Carbon Accounting for Sustainability and Management. Status Quo and Challenges. Journal of Cleaner Production, 36, 1-16.

Seuring S. (2004). Industrial ecology, life cycles, supply chains – differences and interrelations. Business Strategy and the Environment, 3(5):306–19.

Sezen, B., Çankaya, S. Y. (2018). Green Supply Chain Management Theory and Practices. In Operations and Service Management: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, IGI Global, 118-141.

Sikirica, V. (2015): Procurement for sustainable development. in Piga, G./ Tatrai, T. (eds.). Public Procurement Policy. Routledge. 178-204.

Solér, Cecilia, Bergström, Kerstin, Shanahan, Helena (2010): Green supply chains and the missing link between environmental information and practice, Business Strategy and the Environment, 19 (1), 14–25.

Srivastava, S. K. (2007). Green supply‐chain management: a state‐of‐the‐art literature review. International Journal of Management Reviews, 9(1), 53-80.

Sven Helin, Maira Babri, (2015) Travelling with a code of ethics: a contextual study of a Swedish MNC auditing a Chinese supplier, Journal of Cleaner Production, 107, 41-53.

Tachizawa, E.M., Giminez, C., Sierra, V. (2015): Green supply chain management approaches: drivers and performance implications, International Journal of Operations and Production Management, 35 (11) 1546-1566.

Testa, F., Annunziata, E., Iraldo, F., Frey, M. (2014): Drawbacks and opportunities of green public procurement: an effective tool for sustainable production. Journal of Cleaner Production, 112, 1893-1900.

Toshiba (2015): Green Procurement Guidelines. http://www.toshiba.co.jp/env/jp/products/pdf/greenprocurement_ver4.1_en.pdf , letöltve 2019.04.03.

Trowbridge P. (2001): A case study of green supply-chain management at advanced micro devices. Greener Management International, 35:121–35

Varian, H.R. (2016): Mikroökonómia középfokon. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 816.

Vijayvargy, L., Thakkar, J., & Agarwal, G. (2017). Green supply chain management practices and performance: the role of firm-size for emerging economies. Journal of Manufacturing Technology Management, 28(3), 299-323.

Vörösmarty, Gy. (2015): A zöldbeszerzés motivációs háttere, Vezetéstudomány, 46 (12) 13-21.

Vörösmarty, Gy. and Dobos, I., 2019. The Role of Personal Motivation in Sustainable Purchasing Practices. Amfiteatru Economic, 21(50), pp. 121-137.

Vörösmarty, Gy., Matyusz Zsolt (2015): Ethical issues in the companies’s buying practice, Forum on Economics and Business, 18 (123) 35-56.

Vörösmarty, Gy, Tátrai, T. (2019). Green supply management in the public and private sector in Hungary. International Journal of Procurement Management, 12(1), 41-55.

Walker, H., Di Sisto, L., McBain, D. (2008): Drivers and barriers to environmental supply chain management practices: Lessons from the public and private sectors, Journal of Purchasing and Supply Management, 14, 69-85.

Wooi, G. C., & Zailani, S. (2010). Green supply chain initiatives: investigation on the barriers in the context of SMEs in Malaysia. International Business Management, 4(1), 20-27.

Yen, Y. X., Yen, S. Y. (2012). Top-management's role in adopting green purchasing standards in high-tech industrial firms. Journal of Business Research, 65(7), 951-959.

Zhu, Q, Sarkis, J, Geng, Y. (2005): Green supply chain management in China: pressures, practices and performance, International Journal of Operations & Production Management, 25 (5) 449-468

Zhu, Q., Sarkis, J., Lai, K. (2013): Institutional-based antecedents and performance outcomes of internal and external green supply chain management practices, Journal of Purchasing and Supply Management, 19 (2) 106–117.

Zilahy Gy. (2007): Szervezetek közötti együttműködés a fenntartható fejlődés szolgálatában, Vezetéstudomány, 38, 4, 2-13.

Published

2019-12-09

How to Cite

Harangozó, G., Csutora, M., Tátrai, T., & Vörösmarty, G. (2019). A zöld ellátási lánc menedzsment fejlődése – múlt, jelen és jövő. Vezetéstudomány Budapest Management Review, 50(12). Retrieved from https://journals.lib.uni-corvinus.hu/index.php/vezetestudomany/article/view/352

Issue

Section

Articles