Marketingkutatások változásai: Visszatekintő elemzés egy tudományos folyóiratban megjelent publikációk alapján

Authors

  • András Bauer Budapesti Corvinus Egyetem
  • József Berács Budapesti Corvinus Egyetem
  • Mirkó Gáti Budapesti Corvinus Egyetem

Keywords:

marketing folyóirat, marketingkutatás, bibliometria, történeti elemzés, marketing tudományterület

Abstract

Kutatásunk fókuszában a marketing tudományterület kutatásának hazai helyzete áll. A bibliometria módszertanával elemeztük az elmúlt 50 évben megjelent marketing témájú szakcikkeket a Vezetéstudomány folyóiratban. Elvégeztük a Vezetéstudomány helyének áttekintését Magyarországon, valamint a marketing megjelenését a menedzsment folyóiratokban, összevetve a nemzetközi szakirodalomban fellelt párhuzamokkal (pl. Journal of Business Research folyóirat). Elemzésünkben áttekintettük az 50 éve megjelent összes folyóirat számot, és kigyűjtöttük a marketing tematikájú szakcikkeket (N=255). A cikkek elemzési szempontjait a hazai és nemzetközi bibliometriai források releváns megállapításai mentén alakítottuk ki. A továbbiakban pedig ezeket a cikkeket elemeztük a szerzők száma, egyetemi hovatartozása, a cikk típusa, témája, terjedelme, módszertana, valamint a tanulmány idézettsége alapján (a cikkek idézettségét főként az MTMT és a Google Scholar adatbázisainak segítségével végeztük el). Emellett még figyelembe vettük elemzésünkben a cikkben fellelhető összes hivatkozás számát is, valamint az ismert hazai, marketing tudományterülethez kapcsolható folyóiratokra történő kereszthivatkozásokat, valamint más Vezetéstudomány folyóirat cikkre történő önhivatkozások számát is. Az elemzés során megvizsgáltuk az elmúlt 50 évben fellelt tendenciákat, változásokat és jellegzetes mintázatokat a cikkek elemzési szempontjai mentén. Elemzésünk eredményei alapján, reményeink szerint izgalmas meglátásokat tudtunk adni a marketing hazai helyzetére vonatkozóan, emellett egyfajta történeti áttekintést kívántunk adni a marketingtudomány haza fejlődésével kapcsolatosan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Barahona, I. – Hernández, D. M. – Pérez-Villarreal, H. H. – del Pilar Martínez-Ruíz, M. (2018): Identifying research topics in marketing science along the past decade: a content analysis. Scientometrics, 117(1), pp. 293-312. doi: https://doi.org/10.1007/s11192-018-2851-2

Bazsa Gy. (2013): Minden tudományág maga formálja játékterét! Közgazdasági Szemle, 60(6), pp. 733-736.

Berács J. – Doubravszky J. – Sajtos L. (2000): 30 éves a BKTÁE Marketing tanszéke, BKTÁE Marketing Tanszék, Budapest, p. 247.

Braun T. (2010): Új mutatószámok tudományos folyóiratok értékelésére – Valóban indokolt-e az impaktfaktor egyeduralma. Magyar Tudomány, 171(11), pp. 215-220.

Cho, Y. J. – Fu, P. W. – Wu, C. C. (2017): Popular Research Topics in Marketing Journals, 1995–2014. Journal of Interactive Marketing, 40(11), pp. 52-72. doi: https://doi.org/10.1016/j.intmar.2017.06.003

Dörnyei K. – Mitev A. Z. (2010): Netnográfia avagy on-line karosszék-etnográfia a marketingkutatásban (Netnography or online armchair etnography in the marketing research). Vezetéstudomány (Budapest Management Review), 41(4), pp. 55-68.

Fojtik J. – Veres Z. (2012): A nagy túlélő – Időutazás a marketingben. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Fornell, C. – Larcker, D. F. (1981): Structural equation models with unobservable variables and measurement error: Algebra and statistics. Journal of Marketing Research, 18(3), pp. 382-388. doi: http://dx.doi.org/10.2307/3150980

Győrffy D. (2013): Közgazdaság-tudományi doktori iskolák Magyarországon. Közgazdasági Szemle, 60(1), pp. 90-97.

Hanson, D. – Grimmer, M. (2007): The mix of qualitative and quantitative research in major marketing journals, 1993-2002. European Journal of Marketing, 41(1/2), pp. 58-70. doi: https://doi.org/10.1108/03090560710718111

Huber, J. – Kamakura, W. – Mela, C. F. (2014): A topical history of JMR. Journal of Marketing Research, 51(1), pp. 84-91. doi: http://dx.doi.org/10.1509/jmr.51.1.02

Hunt, S. D. (1983): General theories and the fundamental explananda of marketing. Journal of Marketing, 47(4), pp. 9-17. doi: https://doi.org/10.1177/002224298304700402

Hunt, S. D. (1994): On rethinking marketing: our discipline, our practice, our methods. European Journal of Marketing, 28(3), pp. 13-25. doi: https://doi.org/10.1108/03090569410057263

Karika M. (2017): A Marketing & Menedzsment folyóirat 50 éve számokban. Marketing & Menedzsment, 51(1/2) (Jubileumi szám), pp. 126-133.

Kaszás N. – Péter E. – Németh K. (2015): A tudásátadás különböző formáinak megjelentése a határon átnyúl pályázati projektek esetében In: Ferencz, Árpád (szerk.) II. Gazdálkodás és Menedzsment Tudományos Konferencia: "A vidék él és élni akar" Kecskemét, Magyarország: Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar, pp. 135-140.

Kaszás N. – Péter E. – Keller K. – Kovács T. (2016): Boundless Opportunities with Definite Limitations, DETUROPE: Central European Journal of Tourism and Regional Development, 8(1), pp. 5-20.

Kerin, R. A. (1996): In pursuit of an ideal: the editorial and literary history of the Journal of Marketing. Journal of Marketing, 60(1), pp. 1-13. doi: https://doi.org/10.1177/002224299606000101

Knight, G. A. – Hult, G. T. M. – Bashaw, R. E. (2000): Research productivity in the Journal of Business Research: 1985–1999. Journal of Business Research, 49(3), pp. 303-314. doi: https://doi.org/10.1016/S0148-2963(00)00124-7

Kornai J. (2016): The System paradigm revisited, clarification and additions in the light of experiences in the post-socialis region. Acta Oeconomica, 66(4), pp. 547-596. doi: https://doi.org/10.1556/032.2016.66.4.1

Kumar, V. (2015): Evolution of marketing as a discipline: What has happened and what to look out for. Journal of Marketing, 79(1), pp. 1-9. doi: https://doi.org/ 10.1509/jm.79.1.1

Martínez-López, F. J. – Merigó, J. M. – Valenzuela-Fernández, L. – Nicolás, C. (2018): Fifty years of the European Journal of Marketing: a bibliometric analysis. European Journal of Marketing, 52(1/2), pp. 439-468. doi: https://doi.org/10.1108/EJM-11-2017-0853

Mitev A. Z. (2012): Grounded theory, a kvalitatív kutatás klasszikus mérföldköve (Grounded theory, the classic milestone of qualitative research). Vezetéstudomány (Budapest Management Review), 43(1), pp. 17-30.

Nagy B. (2014): A marketing magyarországi intézményesülésének története. PhD disszertáció. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi kar, Történelemtudományi Doktori Iskola. doi: https://doi.org/10.15476/ELTE.2014.103

Naletelich, K. – Ketron, S. – Kennedy, E. (2017): A Brief inventory of marketing scholarship: A review of articles from Journal of Marketing (2010-2014). Journal of Managerial Issues, 29(3), pp. 244-261.

Németh K. (2018): Lokalitás és fenntarthatóság – A megújulóenergia-ipar fejlődésének aktuális kérdései. Veszprém: Pannon Egyetemi Kiadó. pp. 76-77.

Németh K. – Péter E. – Pintér G. (2018): Megújuló energiaforrások szerepe és jelentősége a hazai turisztikai szektorban – az energia mint „helyi termék”. Turizmus Bulletin, 18(1), p. 39.

Orosdy B. (1995): Koordináció, piac, marketing. Pécs: Janus Pannonius Tudományegyetem, p. 198.

Rekettye G. (1999): A marketing új korszaka – az értékorientáció. Vezetéstudomány, 30(6), pp. 43-47.

Somosi Á. – Kolos K. (2017): A szolgáltatáskutatás tendenciái Magyarországon 1992-2016 között. Köz-Gazdaság, 12(5), pp. 111-127.

Svensson, G. (2010): SSCI and its impact factors: a “prisoner's dilemma”? European Journal of Marketing, 44(1/2), pp. 23-33. doi: https://doi.org/10.1108/03090561011008583

Ungváriné Köcse J. (2000): Hobbink volt a marketing, Budapest: Simon Könyvkiadó. p. 318.

Vargo, S. L. – Lusch, R. F. (2004): Evolving to a New Dominant Logic for Marketing. Journal of Marketing, 68(1), pp. 1-17. doi: https://doi.org/ 10.1509/jmkg.68.1.1.24036

Vinkler P. (2010): Tudománymetria a tudománypolitika szolgálatában. In: Berács J. – Hrubos I. – Temesi J. (szerk.): Magyar Felsőoktatás 2009, Konferencia előadások, NFKK Füzetek 4, pp. 73-88.

Published

2019-12-09

How to Cite

Bauer, A., Berács, J., & Gáti, M. (2019). Marketingkutatások változásai: Visszatekintő elemzés egy tudományos folyóiratban megjelent publikációk alapján. Vezetéstudomány Budapest Management Review, 50(12). Retrieved from https://journals.lib.uni-corvinus.hu/index.php/vezetestudomany/article/view/338

Issue

Section

Articles