The expected impact of COVID-19 on the UN Sustainable Development Goal 8 in Hungary based on a survey of trade unions

Authors

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2023.10.05

Keywords:

Agenda 2030, Sustainable Development Goals (SDGs), SDG8, labour market, COVID-19, trade unions

Abstract

In this study the authors focus on the results of an International Labour Organization (ILO) survey conducted in 2021 for Hungary. The global survey assessed the impact of COVID-19 on trade union leaders’ perceptions of the extent to which it stimulates or hinders the achievement of the Sustainable Development Goal (SDG8) declared by the UN 2030 Agenda. With regard to SDG8’s “Decent Work and Economic Growth”, the views of trade unions as institutions that defend workers’ labour interests are important and decisive, although by no means exclusive. In this research, the authors use a questionnaire survey to investigate the general awareness of Hungarian trade union leaders regarding the SDG8 targets and the impact of COVID-19 on SDG8 implementation at both the national and organisational levels. The authors discuss their findings in comparison with the results of global ILO research and reinforce the professional relevance of the SDGs.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Bernadett Riedelmayer, University of Pécs

PhD student

Zsófia Ásványi, University of Pécs

assistant professor

Norbert Sipos, University of Pécs

assistant professor

Eszter Barakonyi, University of Pécs

associate professor

Mónika Galambosné Tiszberger, University of Pécs

associate professor

References

ÁSZ Elemzés (2020). Járványhelyzet és munkaerőpiac: A járványhelyzettel összefüggő gazdaságvédelmi akcióterv munkaerőpiacra gyakorolt hatásai. 2020/09.

Barbier E. B., & Burgess, J. C. (2017). The sustainable development goals and the systems approach to sustainability. Economics, 11(2017-28), 1-22. https://doi.org/10.5018/economics-ejournal.ja.2017-28

Drabancz Á., & El-Meuch N. M. (2020). Jókor jó helyen – Növekedésre képes cégek átmeneti likviditási nehézségein enyhít a bértámogatási program. https://www.mnb.hu/letoltes/drabancz-aron-el-meouch-nedim-marton-jokor-jo-helyen-bertamogatasi-program-segiti-a-novekedesre-kepes-cegeket.pdf

Drabancz Á., El-Meuch N. M., & Lang P. (2021). A koronavírus járvány miatt bevezetett jegybanki és állami hitelprogramok hatása a magyar foglalkoztatásra. Közgazdasági Szemle, 68(9), 930-965. http://dx.doi.org/10.18414/KSZ.2021.9.930

Eurofound. (2020). COVID-19: Policy responses across Europe. Publications Office of the European Union. https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef20064en.pdf

Faragó T. (2015). A fenntartható fejlődés új ENSZ-programja. https://www.greenfo.hu/wp-content/uploads/dokumentumtar/a-fenntarthato-fejlodes-uj-ensz-programja.pdf

GKI. (2020a). Áprilisban óriásit zuhant a GKI fogyasztói bizalmi indexe. G KI G azdaságkutató Z rt. https://www.gki.hu/wpcontent/uploads/2020/04/GKI-fogyaszt%C3%B3i-bizalmi-index-200409.pdf

GKI. (2020b). A járvány következtében kényszerszabadságolásra és elbocsátásra kényszerülnek a hazai cégek. https://www.gki.hu/wp-content/uploads/2020/04/GKI-A-j%C3%A1rv%C3%A1ny-foglalkoztat%C3%A1si-hat%C3%A1sai-20200420.pdf

GKI. (2020c). Második hónapja nem tud emelkedni a GKI konjunktúraindexe. https://www.gki.hu/wpcontent/uploads/2020/09/GKI_konj_2009.pdf

Hoffman, J. E. I. (2019). Categorical and cross-classified data: goodness of fit and association in basic biostatistics for medical and biomedical practitioners. In Basic Biostatistics for Medical and Biomedical Practitioners (2nd Edition) (pp. 197-231). Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-817084-7.00014-0

Ignits Gy., Mód P., Nagy Á., & Varga L. (2018). Beszámoló a 2017. évi közfoglalkoztatásról. Belügyminisztérium. https://kozfoglalkoztatas.kormany.hu/download/c/7a/32000/Besz%C3%A1mol%C3%B3_2017_20180621.pdf

Ignits Gy. (2021). A pandémiás válság munkaerőpiaci hatásairól – Statisztikai lehetőségek, kihívások és fókuszok a folyamatok számbavételére. Új Munkaügyi Szemle, 2(1), 31-45. https://www.metropolitan.hu/upload/59020f909eaa9b26989f22c48579dee0e32510a3.pdf

ILO. (2021). The likely impact of COVID-19 on the acheivement of SDG8. ILO. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/publication/wcms_770036.pdf

ILO. (2020). Impact of lockdown measures on the informal economy. A summary. ILO. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/briefingnote/wcms_743534.pdf

ILO Monitor (2021). COVID-19 and the world of work. Eighth edition Updated estimates and analysis. ILO. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_824092.pdf

Jancsovszka P. (2016). Fenntartható fejlődési célok (Sustainable Development Goals). Tájökológiai Lapok, 14(2), 171-181. http://real.mtak.hu/43652/1/07_Jancsovszka.pdf

Juhász P., & Szabó Á. (2021). A koronavírus-járvány okozta válság vállalati kockázati térképe az első hullám hazai tapasztalatai alapján. Közgazdasági Szemle, 68(Különszám), 126–153. http://dx.doi.org/10.18414/KSZ.2021.k.126

Katona M., & Petrovics N. (2021). Válság és együttműködés. Közgazdasági Szemle, 68(1), 76–95. http://dx.doi.org/10.18414/KSZ.2021.1.76

Köllő J., & Reizer B. (2021). A koronavírus-járvány első hullámának hatása a foglalkoztatásra és a vállalatok árbevételére. Közgazdasági Szemle, 68(4), 345–374. https://doi.org/10.18414/KSZ.2021.4.345

Kőműves Zs. S., Dajnoki K., Pató G. Sz. B., Poór J., Szabó K., Szabó-Szentgróti G., & Szabó Sz. (2022). Kilábalás – Újranyitás – Növekedés: Poszt-COVID-szindróma és bizonytalan helyzet menedzsment szempontjai. Wolters Kluwer Hungary. KSH. (2019). Munkaerőpiaci folyamatok. I–IV. Negyedév. https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mpf/mpf194/index.html

KSH. (2023). A foglalkoztatottak száma korcsoportok szerint, nemenként, negyedévente. https://www.ksh.hu/stadat_files/mun/hu/mun0110.html

KSH. (2022). Reálkeresetek alakulása. https://www.ksh.hu/stadat_files/mun/hu/mun0070.html

Meadows, D. H., Meadows, D. L., Randers, J., & Behrens, III W. W. (1972). The Limits to Growths. Potomac Associates. Universe Books. https://www.donellameadows.org/wp-content/userfiles/Limits-to-Growth-digital-scan-version.pdf

MNB. (2020). Pénzügyi stabilitási jelentés. https://www.mnb.hu/letoltes/penzugyi-stabilitasi-jelentes-2020-may.pdf

Pató, B. S. G. (2022). Coronavirus crisis challenges and HR responses–Hungary 2020–framework of domestic research. JEEMS Journal of East European Management Studies, 27(3), 552-578. https://doi.org/10.5771/0949-6181-2022-3

Pató, G. SZ.B., Dajnoki, K., Kovács, K., Kőműves, ZS.S., Grotte, J., Szabó, SZ., Kunos, I., Metszősy, G., Hegedűs, H., & Karácsony, P. (2021). A HR válasza a koronavírus-járvány okozta kihívásokra. Vezetéstudomány, 52(8-9), 2-17. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.09.01

Pirohov-Tóth B. (2022). Munkapiaci trendek a koronavírus- járvány idején. Vezetéstudomány, 53(1), 29-43. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2022.01.03

Pulay, Gy. (2020). Mennyire forgatta fel a COVID-19 járvány a munkaerőpiacot? Pénzügyi Szemle Online. https://www.penzugyiszemle.hu/tanulmanyok-eloadasok/mennyire-forgatta-fel-a-COVID-19-jarvany-a-munkaeropiacot

Szappanos, J. (2020). A COVID-19 járvány közpénzügyi hatásainak értékelése (EL-2555-020/2020). Állami Számvevőszék. https://www.asz.hu/storage/files/files/elemzesek/2020/COVID_20200629.pdf?download=true

Tóth, A., Szabó, Sz., Kálmán, B., & Poór, J. (2021). A foglalkoztatottság alakulása a magyar gazdaság szektoraiban a COVID-19 járvány következtében. Új Munkaügyi Szemle, 2(1), 2-23 http://real.mtak.hu/154542/1/TothA.pdf.

UN. (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E

UN. (2000). United Nations Millennium Declaration. https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Millennium.aspx

UN. (2015). Sustainable Development Goals. Fact Sheet. UN. Time for Global Action for People and Planet. https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2015/08/Factsheet_Summit.pdf

UN. (2020b). Shared Responsibility, Global Solidarity: Responding to the socio-economic impacts of COVID- 19. UN. https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_report_socio-economic_impact_of_COVID19.pdf

UN. (2020a). UN rights expert urges States to stepup anti-slavery efforts and protect most vulnerable amid COVID-19. OHCHR. https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx-?NewsID=25863&LangID=E

Downloads

Published

2023-10-16

How to Cite

Riedelmayer, B., Ásványi, Z., Sipos, N., Barakonyi, E., & Galambosné Tiszberger, M. (2023). The expected impact of COVID-19 on the UN Sustainable Development Goal 8 in Hungary based on a survey of trade unions. Vezetéstudomány Budapest Management Review, 54(10), 54–65. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2023.10.05

Issue

Section

Articles