Tematikus szám felhívás: "Innovatív technológiák marketing kihívásai és lehetőségei"

2021-05-10

Az elmúlt évtizedben felgyorsult technológiai fejlődés és digitalizáció új lehetőségeket teremtett a vállalatok számára, hogy vevőiket, fogyasztóikat jobban megismerhessék, új csatornákon szolgálják ki őket. A változások azonban korábban nem látható marketing kihívásokat is a felszínre hoztak (Borgulya & Kovács, 2020). Rövidülnek például a termék életciklusok, sok fogyasztó nem fogadja el, vagy épp ellenáll az új technológiáknak (Keszey & Zsukk, 2017), illetve kiber-bűnözők lopják el a vállalatoktól vevőik adatait. Az említett kihívások és lehetőségek hátterében álló technológiák sokrétűek. A teljesség igénye nélkül ide sorolhatók a vállalat és vevő/fogyasztó kapcsolatát átalakító technológiák (pl.: önkiszolgáló technológiák (Kenesei & Cserdi, 2018) és egyéb kiskereskedelmi digitális innovációk (Simay & Gáti, 2018; Agárdi, et al. 2020), telemedicina, távoktatási rendszerek), radikális innovációk (pl.: önvezető autók (Kézy, et al. 2018)), illetve ezek létrejöttét lehetővé tévő technológiák (pl: mesterséges intelligencia, felhő alapú szolgáltatások (Füzes, 2018); valamint a vevők jobb megismerését lehetővé tévő technológiák (pl.: big data, neuromarketing (Lázár & Szűcs, 2020)).

A különszám célja, hogy bátorítsa azokat a kutatásokat, amelyek különféle innovatív technológiák marketing célú felhasználását, vagy marketing szempontból releváns aspektusait vizsgálják és hogy előmozdítsa a párbeszédet a témakör iránt érdeklődő magyar nyelvű kutatók között.

A különszámunkban az alábbi témákra fókuszáló, illetve itt fel nem sorolt, de a felhívás témaköréhez kapcsolódó egyéb témákban várunk kéziratokat:

 • Milyen hatások alakítják (újonnan) az innovációk fogyasztói/felhasználói elfogadását?
 • Milyen termékfejlesztési, kommunikációs megoldások segítik a sikeres piaci bevezetést a digitalizáció korában?
 • Hogyan, milyen újszerű módszerekkel ismerhető meg napjaink fogyasztóinak/vevőinek valós igénye?
 • Van-e különbség termék- és szolgáltatás-innovációk elfogadásának tekintetében?
 • A vállalatoknak milyen képességeket kell kialakítaniuk ahhoz, hogy a big data-ban rejlő lehetőségeket ki tudják aknázni?

Különszámunkban módszertani megkötéssel nem élünk, empirikus kutatásokat, elmélet alkotó és a szakirodalom áttekintését célzó tanulmányokat egyaránt várunk. A beküldött cikkek meg kell, hogy feleljenek a Vezetéstudomány formai és akadémiai követelményeinek, minden beküldött cikk a folyóirat sztenderdjeinek megfelelően kettős vak bírálaton megy keresztül.

Bármilyen felmerülő kérdés esetén örömmel állnak rendelkezésre a különszám szerkesztői.

Hivatkozások

 • Agárdi, I., Szabolcsné Orosz, J., & Berezvai, Z. (2020). A digitalizáció hatása a lojalitásprogramok felépítésére a nemzetközi élelmiszer- és napicikk-kiskereskedelemben. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 51(9), 2–15. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.09.01
 • Borgulya, Á., & Kovács, É. (2020). A vállalaton belüli innováció-kommunikáció, mint a szervezeti kultúra része–a szakirodalom tükrében. Marketing & Menedzsment, 54(4), 63-75.10.15170/MM.2020.54.04.05.
 • Füzes, P. (2019). Bomlasztó innováció-e a felhőalapú szolgáltatás? Vezetéstudomány-Budapest Management Review, 50(2), 2-13. 10.14267/veztud.2019.02.01.
 • Kenesei, Z., & Cserdi, Z. (2018). A kényszerített önkiszolgálás elfogadásának előzményei és következményei a BKK-automaták példáján keresztül. Vezetéstudomány-Budapest Management Review, 49(12), 4-10. 10.14267/VEZTUD.2018.12.01
 • Keszey, T., & Zsukk, J. (2017). Az új technológiák fogyasztói elfogadása. A magyar és nemzetközi szakirodalom áttekintése és kritikai értékelése. Vezetéstudomány-Budapest Management Review, 48(10), 38-47.10.14267/VEZTUD.2017.10.05.
 • Kézy B., Lukovics M., Udvari B., & Zuti B. (2018).  Az önvezető autók és a felelősségteljes innováció Közgazdasági Szemle, 65 (9), 949—974. 10.18414/KSZ.2018.9.949
 • Lázár, E., & Szűcs, K. (2020). A neuromarketing aktuális helyzete és a mintaelemszámra vonatkozó kihívásai, különös tekintettel a szemkamerás mérésekre. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 51(3), 79–88. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.03.08
 • Simay, A. E., & Gáti, M. (2019). Jó példa-e Kína? Feltáró kutatás a mobil közösségi kereskedelemről. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 49(12). Elérés forrás https://journals.lib.uni-corvinus.hu/index.php/vezetestudomany/article/view/165

Kérjük, kézirat beküldésekor a folyóirat kéziratkezelő-rendszerében válasszák a KSZ: Digitális marketing rovatot.

Időbeli ütemezés:

 • Kéziratok beküldési határideje: 2021. október 1
 • A kéziratok várható zárása: 2022. március 10.
 • Várható megjelenés: 2022. április 10.

Keszey Tamara (BCE), Prónay Szabolcs (SZTE) és Szücs Krisztián (PTE)
vendégszerkesztők