Tematikus szám felhívás: „Játék, játékosság és játékosítás interdiszciplináris megközelítései üzleti környezetben”

2021-05-10

Felhívás publikációk benyújtására a Vezetéstudomány folyóirat „Játék, játékosság és játékosítás interdiszciplináris megközelítései üzleti környezetben” című különszámába

A játék olyan interdiszciplináris téma, amely egyre inkább átszövi az ületi élet különböző területeit (flow elmélet, szervezetfejlesztés, üzleti szimulációk stb.). Kortárs kutatók olyan meghatározó elméletekkel hozzák szoros összefüggésbe a játék és a játékosság fogalmakat, mint a változás, a szervezeti tanulás vagy a kreativitás és innováció. A téma messze túlmutat a 2010-es évektől a tudományosan is népszerűvé váló úgynevezett gamifikáció (játékosítás) elvein, amelynek fókuszában elsősorban a digitalizált játékosított folyamatok állnak. Nemzetközi színtéren a különböző tudományterületeken (menedzsment, marketing, kommunikáció, pedagógia) gyorsan növekszik a játékról szóló publikációk száma, magyar nyelven azonban hiánypótlóként születik meg a Vezetéstudomány témának dedikált lapszáma.

A különszám célja, hogy tudományos játékra szólítsa fel különböző diszciplínák témához értő kutatóit, valamint összehozza az üzleti élet szempontjából releváns, játékkal és játékossággal kapcsolatos kutatásokat. Olyan játékosokat várunk, akik bátran belefognak az elméleti és módszertani labdázgatásba, valamint gondolataik és eredményeik üveggyöngyeit szívesen gurítják az olvasók elé.

Kiindulásként az alábbi témalabdákat szeretnénk feldobni:

  • a játék integrálhatóságának lehetőségei a különféle munkafolyamatokba;
  • szervezeti folyamatok újraértelmezhetősége a játék és a játékosság segítségével;
  • döntéshozatali folyamatok és játék;
  • játékos fogyasztók, elfogyasztott játékok;
  • játékosság a különféle diszciplinákban;
  • játékosítás és ami utána van.

A benyújtott publikációkat a Vezetéstudomány hivatalos bírálati folyamatán keresztül értékeljük és választjuk ki megjelenésre. A játékszabályoknak megfelelően az elkészült kéziratoknak legkevesebb 6000 szót kell tartalmazniuk, és nem haladhatják meg a 9000 szót.

Kérjük, kézirat beküldésekor a folyóirat kéziratkezelő-rendszerében válasszák a KSZ: Gamification rovatot.

Időbeli ütemezés:

  • Kéziratok beküldési határideje: 2022. február 1.
  • A kéziratok várható zárása: 2022. november 10.
  • Várható megjelenés: 2022. december 10.

 

Mitev Ariel és Tóth Rita
vendégszerkesztők