Tematikus szám felhívás (sorszámon felüli különszám): "Számvitel a menedzsment szolgálatában"

2023-07-20

Számvitel a menedzsment szolgálatában 

A számvitel elméletének és gyakorlatának legújabb eredményei 

A számvitel szerepe a vállalkozások működésében megkérdőjelezhetetlen. Ennek ellenére kevés teret kap a terület magyar vonatkozású tudományos igényességű feldolgozása. A terület különösen fontos napjainkban, amikor számos hatás éri a diszciplínát: az innovatív termékek számviteli kezelése, a mesterséges intelligencia megjelenése, a számvitel harmonizációjára irányuló törekvések. 

A Budapesti Corvinus Egyetem Számviteli és Jogi Intézete átfogó kutatási céljaként a számvitel változásainak vizsgálatát tűzte ki, valamint annak kutatását, hogy miként tud a számvitel a menedzsment számára hasznos információkat szolgáltatni, milyen fejlesztési lehetőségek vannak, illetve milyen szinergiák azonosíthatók a társterületekkel. E kérdésekhez kapcsolódóan várjuk minden érintett szakember eddig elért kutatási eredményeinek bemutatását. 

A témához illeszkedően a következő területek tárgyalását tervezzük: 
- az audit minőségének megítélése és értelmezése a magyar szabályozás alapján, 
- az ESG-közzétételek tartalma, az ESG-riportok tanúsítása számviteli és audit szempontból, 
- csalásfeltárás, igazságügyi szakértői feladatok, 
- pénzügyi kimutatások hasznosságának megítélése, 
- kényszertörlés, végelszámolás vagy beolvadás, 
- a cégek „bezárásával” kapcsolatos dilemmák, 
- reorganizáció, az újragondolt csődeljárás, 
- a digitalizációban rejlő lehetőségek a számvitelben és az adózásban, 
- a számvitel fejlődéstörténete, 
- motivációs eszközök a bankszektorban – munkavállalói és részvényalapú juttatások specialitásai, 
- transzferárazási dilemmák a változó gazdasági körülmények között, 
- a megváltozott gazdasági körülmények hatása a számviteli beszámoló. 

 

A tematikus szám szerkesztője: 
Prof. Dr. Lukács János 

A tematikus szám társszerkesztője: 
Dr. Lakatos László Péter 

A teljes cikk meghosszabbított beküldési határideje: 2024. január 26. 

Várható megjelenés: 2024. III. negyedév 

A Vezetéstudomány szerkesztősége várja minden oktatói és kutatói közösség azon kutatási eredményeit, amelyek korábban máshol még nem kerültek publikálásra. Az elkészült tanulmányokat a megadott határidőig a folyóirat kéziratkezelő rendszerébe feltöltve várjuk. Kérjük szerzőinket, hogy a feltöltés során a különszám saját rovatába (KSZ: Számvitel) küldjék be tanulmányaikat. Szerzőinknek szóló útmutatónkat megtalálhatják a folyóirat honlapján. További információért látogassa meg honlapunkat: www.vezetestudomany.hu. Szakmai kérdés esetén, kérjük, forduljon a tematikus szám szerkesztőihez (lakatos@uni-corvinus.hu; janos.lukacs@uni-corvinus.hu), technikai kérdésekkel kapcsolatban pedig keresse a Vezetéstudomány folyóirat szerkesztőségét (titkarsag.veztud@uni-corvinus.hu).