The role and place of wargaming in (military) leader development and in the decision-making process

Authors

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2022.12.05

Keywords:

wargame, military leadership, planning, Multi-Criteria Decision Making (MCDM), business wargaming

Abstract

This article is on how to use serious gaming and especially wargaming in leadership training and individual or small-group decision-making processes. The research is based on the recent Hungarian Professional Military Education wargaming experiences. The above-mentioned trends are in close relation to the technological advancement that rapidly shapes our everyday life. The sheer speed of change needs newer, faster, and more creative decision-making methods to respond to emerging challenges. Due to the nature of wargaming, it creates a flexible, safe-to-fail environment that supports experimentation and creativity. The second part of this article is about how to use wargaming in a non-military environment while highlighting the method’s more general characteristics.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Zoltán Harangi-Tóth, University of Public Service

Assistant Lecturer

References

Appleget, J., Burks, R., & Cameron, F.(2020). The Craft of Wargaming. A Detailed Planning Guide for defense Planners and Analysts. A nnapolis, M D: N aval I nstitute Press.

Brynen, R. (2016). Reflections on the wargame spectrum. https://paxsims.wordpress.com/2016/12/21/ref lections-on-the-wargame-spectrum/

Buzády, Z., Wimmer, Á., Csesznák, A., & Szentesi, P. (2022). A munkahelyi flow-állapotot elősegítő vezetői képességek elemzése a komoly játék eszközével. Vezetéstudomány, 53(3), 19–33. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2022.03.02

Caffrey, M. Jr. (2018). On Wargaming. The Newport Papers 43. https://digital-commons.usnwc.edu/newport-papers/43/

Casey, A. J., & Goldman, E. F. (2010). Enhancing the ability to think strategically: A learning model. Management Learning, 41(2), 167–185. https://doi.org/10.1177/1350507609355497

Center for Army Lessons Learned. (2015).15-06 MDMP Handbook. Center for Army Lessons Learned. https://usacac.army.mil/organizations/mccoe/call/publication/15-06

Center for Army Lessons Learned (2020). 20-06. How To Master Wargaming: Commander and Staff Guide to Improving Course of Action Analysis. Center for Army Lessons Learned. https://usacac.army.mil/sites/default/files/publications/20-06.pdf

Collins, S. (2014). Concept Development Assessment Game (CDAG) Handbook V4.1. Norfolk: HQ SACT.

Csíkszentmihályi, M (2021). A Flow – az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Czeglédi, M. (2018). Gondolatok a vezetés-irányítás jelenéről, jövőjéről. Honvédségi Szemle, 146(3), 60–73. http://real.mtak.hu/124911/1/HSZ_2018_146_3_Czegledi_Mihaly.pdf

Czipó, D., & Fa, Á. (2022). Egy modern számítógépes hadijáték alkalmazása a kisalegység-parancsnokok kompetenciáinak fejlesztésére. Honvédségi Szemle, 150(6), 74–84. https://doi.org/10.35926/HSZ.2022.6.6

Czuprák, O., & Kovács, G. (2017). A szervezetvezetés elmélete: A közszolgálati szervezetek vezetésének elméleti alapjai. Budapest: Dialóg Campus.

Drót, L. (2018). Az OODA hurok (1. rész). Seregszemle, 26(1), 143-159. https://honvedelem.hu/files/files/115176/seregszemle_2018_1.pdf

Fazekas, F. (2021). A katonai törzs evolúciója és fejlődési perspektívái. Hadtudományi Szemle, 14(3), 105-118. https://doi.org/10.32563/hsz.2021.3.8

Harangi-Tóth, Z. (2020). Nemzetközi hadijátéktrendek. Honvédségi Szemle, 148(2), 113–124. https://doi.org/10.35926/HSZ.2020.2.11

Juhász, T., & Harangi-Tóth, Z. (2022). A hadijátékok alkalmazási lehetőségei döntéshozatali képességet fejlesztő eszközként. Honvédségi Szemle, 150(3), 74–85. https://doi.org/10.35926/HSZ.2022.3.6

Krajnc, Z. (szerk.) (2019). Hadtudományi lexikon. Budapest: Dialóg Campus.

Longley-Brown, G. (2019). Succesful Professional Wargames. A Practitioner’s Handbook. Morrisville, NC: Lulu.

McChrystal, S., Collins, T., Silverman, D., & Fussell, C. (2015). Team of Teams: New Rules of Engagement for a Complex World. Brentford: Portfolio/Penguin.

MH. (2015). Ált/216. A Magyar Honvédség Törzszsolgálati Szabályzata II. rész. Budapest: Magyar Honvédség.

Mitev, A. Z. (2022). Árkok és sáncok az üzleti oktatásban: a hadijáték áthidaló szerepe. Honvédségi Szemle, 150(5), 97–104. https://doi.org/10.35926/HSZ.2022.5.7

NATO. (2022). NATO CD&E Handbook. A Concept Developer’s Toolbox. Norfolk, VA: NATO ACT. https://www.act.nato.int/application/files/1316/1889/0702/NATO-ACT-CDE-Handbook_A_Concept_Developers_Toolbox.pdf

NKE. (2020a). NKE HHK Katonai Vezetői Alapképzési Szak, képzési program. https://hhk.uni-nke.hu/oktatas/alapkepzes/katonai-vezeto

NKE. (2020b). NKE Intézményfejlesztési Terv 2020–2025. https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/intezmenyfejlesztesi-terv-2020-2025.pdf

Perla, P., & Curry, J. (2012). Peter Perla’s The Art of Wargaming. A Guide for Professionals and Hobbyists. Morrisville, NC: Lulu.

Perla, P. (2022). Wargaming and The Cycle of Research and Learning. Scandinavian Journal of Military Studies, 5(1), 197–208. http://doi.org/10.31374/sjms.124

Porkoláb, I., Hennel, S., & Hegedűs, E. (2021). Az innováció fókuszú digitális fejlesztésen alapuló stratégia. Hadtudomány, 31(3), 11–22. https://doi.org/10.17047/HADTUD.2021.31.3.11

Prievara, T. (2015). A 21. századi tanár. Budapest: Neteducatio.

Sabin, P. (2014). Simulating War: Studying Conflict through Simulation Games. London: Bloomsbury Academic.

Sajtós, L. (1992). Parancsnokok és törzsek hadműveleti- harcászati felkészítése jegyzet. Budapest: Zrínyi Miklós Katonai Akadémia Szárazföldi Hadműveleti- harcászati Tanszék.

Schuurman, P. (2021). A Game of Contexts: Prussian-German Professional Wargames and the Leadership Concept of Mission Tactics 1870–1880. War in History, 28(3), 504–524. https://doi.org/10.1177/0968344519855104

Schwarz, J. O. (2013). Business wargaming for teaching strategy making. Futures, 51, 59-66. http://dx.doi.org/10.1016/j.futures.2013.06.002

Schwarz, J. O. (2020). Revisiting Scenario Planning and Business Wargaming From an Open Strategy Perspective. World Futures Review, 12(3), 291–303. https://doi.org/10.1177/1946756720953182

Tóth, R. (2022). Játék és játékosság a szervezetben. Vezetéstudomány, 53(2), 15-26. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2022.02.02

Ministry of Defence. (2017). Wargaming Handbook. Swindon: Ministry of Defence. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/641040/doctrine_uk_wargaming_handbook.pdf

Ullman, H. K., Wade, J. P., Edney, L.A., Franks, Jr., F., Horner, C., Howe, J., & Brendley, K. (1996). Shock & Awe, Achieving Rapid Dominance. Washington, DC: National Defence University. http://www.dodccrp.org/files/Ullman_Shock.pdf

Downloads

Published

2022-12-17

How to Cite

Harangi-Tóth, Z. (2022). The role and place of wargaming in (military) leader development and in the decision-making process. Vezetéstudomány Budapest Management Review, 53(12), 56–67. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2022.12.05

Issue

Section

KSZ: Gamification