„Két út van előttem, melyiken induljak?”

Gazdaság- és társadalomtudományi karok Web of Science és Scopus által indexált folyóiratcikkeinek vizsgálata 2016 és 2020 között

Authors

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.12.03

Keywords:

journal lists, performance evaluation, science metrics, social sciences

Abstract

The lists of journals of the academic committees composed for the habitus examination of the doctoral procedures of the Hungarian Academy of Sciences play a decisive role in the evaluation of the performance of Hungarian lecturers and researchers in the social sciences. However, the ranking positions of the institutions aiming to enter the international higher education market are calculated on the grounds of cumulative publication performance measured on the basis of journal lists provided by international indexed databases. By examining the MTMT2 database, the present study explored differences in the assessment of individual publications and citation performance based on the two types of lists. In addition to demonstrating the discrepancy, it also analysed their probable requirements at both individual and institutional levels. It suggests several possible alternatives to resolve the situation.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Péter Sasvári, University of Public Service

Associate Professor

Gyula Bakacsi, Budapest Business School

Full Professor

Anna Urbanovics, University of Public Service

PhD student

References

Bazsa, Gy. (2017). Felfelé a pályán. Hazai oktatói-kutatói karrierállomások. Magyar Tudomány, 178(5). 594– 606. http://www.matud.iif.hu/2017/05/12.htm

Csóka, I., Neszveda, G., & Sebestyén G. (2019). Tudományos teljesítmény mérése a magyar felsőoktatás gazdasági képzéseiben. Közgazdasági Szemle, 66(6-7), 751–770. http://real.mtak.hu/95067/1/02CsokaImolastbA.pdf

Dorta-González, P., & Santana-Jiménez, Y. (2017). Prevalence and citation advantage of gold open access in the subject areas of the Scopus database. Research Evaluation, 27(1), 1–15. https://doi.org/10.1093/reseval/rvx035

Fábri, Gy. (2016). Az egyetem értelme I., Az egyetem értéke, Felsőoktatási rangsorok és egyetemi teljesítmény. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. https://www.eltereader.hu/media/2017/04/Az_Egyetem_Erteke_1-4_10_11.pdf

Kiss, Zs. (2012). Nemzetközi felsőoktatási rangsorok – miért olyan jók a legjobbak, Competitio, 11(2), 127- 142. https://ojs.lib.unideb.hu/competitio/article/download/6726/6224/12530

Kosztyán, Zs. T., Banász, Zs., Csányi, V. V., & Telcs, A. (2019). Felsőoktatási ligák, parciális rangsorok kép- zése biklaszterezési eljárásokkal. Közgazdasági Szemle, 66(9), 905-931. https://doi.org/10.18414/KSZ.2019.9.905

Kovács, E. (2020). Amit elrejtenek a felsőoktatási intézmények rangsorai. Szigma, 51(2), 95-113. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/6110/1/3263-Cikkszoveg-6146-1-10-20200512.pdf

MTA (1967). A Magyar Tudományos Akadémiai almanachja. Budapest: Akadémiai Kiadó. https://adt.arcanum.com/hu/view/MTA_Almanach_1967

MTA (2019). Aktuális, 2019. június 28-tól hatályos doktori minimumkövetelmények. Budapest: MTA. https://mta.hu/data/dokumentumok/doktori_tanacs/IX.%20Osztaly/2019/9GJO_DoktoriMinimumkovetelmenyekTara_20190628tol.pdf

MTA (2019). Az MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának doktori követelményrendszere. Budapest: MTA. https://mta.hu/data/dokumentumok/doktori_tanacs/IX.%20Osztaly/2019/9GJO_DoktoriMinimumkovetelmenyekTara_20190628tol.pdf

Nagy, A. M. (2016). Nemzetközi publikációs verseny a közgazdaságtudományban. Módszertani javaslatok a tudománymetria területéről (Doktori (PhD) értekezés). Pécs: Pannon Egyetem. http://real-phd.mtak.hu/347/

Sasvári, P, & Nemeslaki, A. (2017). Tudományos folyóiratok méltányos rangsorolása az MTA Gazdasági és Jogi Osztályában: Mit mutatnak az adatok? Magyar Tudomány, 178(1), 80-91. http://real.mtak.hu/44878/

SJR – Help – Scimago Journal & Country Rank. https://www.scimagojr.com/help.php

Soós, S., & Schubert, A. (2014). A tudományos folyóiratok kutatásértékelési célú osztályozási gyakorlatának korszerűsítése az MTMT adattartalmának felhasználásával. A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése. Budapest: MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. http://www.mtakszi.iif.hu/docs/jelentesek/TTO_ jelentes_MTMT2_D6.pdf

Török, Á.; & Nagy, A. M. (2021). A „nagy ugrás” a felsőok- tatásban – Kína a nemzetközi verseny élmezőnyében? Közgazdasági Szemle, 68(4), 375-398. https://doi.org/10.18414/KSZ.2021.4.375

Web of Science Core Collection Help. https://images.webofknowledge.com/images/help/WOS/hp_subject_category_terms_tasca.html

Downloads

Published

2021-12-15

How to Cite

Sasvári, P., Bakacsi, G., & Urbanovics, A. (2021). „Két út van előttem, melyiken induljak?”: Gazdaság- és társadalomtudományi karok Web of Science és Scopus által indexált folyóiratcikkeinek vizsgálata 2016 és 2020 között. Vezetéstudomány Budapest Management Review, 52(12), 16–30. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.12.03

Issue

Section

Studies and Articles

Most read articles by the same author(s)