„Két út van előttem, melyiken induljak?”

Gazdaság- és társadalomtudományi karok Web of Science és Scopus által indexált folyóiratcikkeinek vizsgálata 2016 és 2020 között

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.12.03

Kulcsszavak:

tudománymetria, társadalomtudományok, folyóiratlisták, teljesítményértékelés

Absztrakt

A társadalomtudományok hazai oktatói-kutatói teljesítményértékelésében meghatározó szerepet töltenek be az akadémiai bizottságok MTA doktori eljárások habitusvizsgálatához kialakított folyóiratlistái. A nemzetközi felsőoktatási piac felé nyitni szándékozó intézmények rangsorokban elfoglalt helyét ugyanakkor a nemzetközi indexált adatbázisok folyóiratlistái alapján mért kumulált publikációs teljesítményekre alapozva számítják. A tanulmány az MTMT2 adatbázisán azt tárja fel, hogy mekkora különbségek adódnak az egyéni publikációs és idézettségi teljesítmények megítélésében e kétféle lista alapján való értékelésében és az eltérés bemutatásán túl elemzi azok valószínűsíthető követelményeit – mind egyéni, mind intézményi szinten. Végül lehetséges megoldási alternatívákat is megfogalmaz a kialakult helyzet feloldására.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Szerző életrajzok

Péter Sasvári, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Egyetemi docens

Gyula Bakacsi, Budapesti Gazdasági Egyetem

Egyetemi tanár

Anna Urbanovics, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

PhD-hallgató

Hivatkozások

Bazsa, Gy. (2017). Felfelé a pályán. Hazai oktatói-kutatói karrierállomások. Magyar Tudomány, 178(5). 594– 606. http://www.matud.iif.hu/2017/05/12.htm

Csóka, I., Neszveda, G., & Sebestyén G. (2019). Tudományos teljesítmény mérése a magyar felsőoktatás gazdasági képzéseiben. Közgazdasági Szemle, 66(6-7), 751–770. http://real.mtak.hu/95067/1/02CsokaImolastbA.pdf

Dorta-González, P., & Santana-Jiménez, Y. (2017). Prevalence and citation advantage of gold open access in the subject areas of the Scopus database. Research Evaluation, 27(1), 1–15. https://doi.org/10.1093/reseval/rvx035

Fábri, Gy. (2016). Az egyetem értelme I., Az egyetem értéke, Felsőoktatási rangsorok és egyetemi teljesítmény. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. https://www.eltereader.hu/media/2017/04/Az_Egyetem_Erteke_1-4_10_11.pdf

Kiss, Zs. (2012). Nemzetközi felsőoktatási rangsorok – miért olyan jók a legjobbak, Competitio, 11(2), 127- 142. https://ojs.lib.unideb.hu/competitio/article/download/6726/6224/12530

Kosztyán, Zs. T., Banász, Zs., Csányi, V. V., & Telcs, A. (2019). Felsőoktatási ligák, parciális rangsorok kép- zése biklaszterezési eljárásokkal. Közgazdasági Szemle, 66(9), 905-931. https://doi.org/10.18414/KSZ.2019.9.905

Kovács, E. (2020). Amit elrejtenek a felsőoktatási intézmények rangsorai. Szigma, 51(2), 95-113. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/6110/1/3263-Cikkszoveg-6146-1-10-20200512.pdf

MTA (1967). A Magyar Tudományos Akadémiai almanachja. Budapest: Akadémiai Kiadó. https://adt.arcanum.com/hu/view/MTA_Almanach_1967

MTA (2019). Aktuális, 2019. június 28-tól hatályos doktori minimumkövetelmények. Budapest: MTA. https://mta.hu/data/dokumentumok/doktori_tanacs/IX.%20Osztaly/2019/9GJO_DoktoriMinimumkovetelmenyekTara_20190628tol.pdf

MTA (2019). Az MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának doktori követelményrendszere. Budapest: MTA. https://mta.hu/data/dokumentumok/doktori_tanacs/IX.%20Osztaly/2019/9GJO_DoktoriMinimumkovetelmenyekTara_20190628tol.pdf

Nagy, A. M. (2016). Nemzetközi publikációs verseny a közgazdaságtudományban. Módszertani javaslatok a tudománymetria területéről (Doktori (PhD) értekezés). Pécs: Pannon Egyetem. http://real-phd.mtak.hu/347/

Sasvári, P, & Nemeslaki, A. (2017). Tudományos folyóiratok méltányos rangsorolása az MTA Gazdasági és Jogi Osztályában: Mit mutatnak az adatok? Magyar Tudomány, 178(1), 80-91. http://real.mtak.hu/44878/

SJR – Help – Scimago Journal & Country Rank. https://www.scimagojr.com/help.php

Soós, S., & Schubert, A. (2014). A tudományos folyóiratok kutatásértékelési célú osztályozási gyakorlatának korszerűsítése az MTMT adattartalmának felhasználásával. A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése. Budapest: MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. http://www.mtakszi.iif.hu/docs/jelentesek/TTO_ jelentes_MTMT2_D6.pdf

Török, Á.; & Nagy, A. M. (2021). A „nagy ugrás” a felsőok- tatásban – Kína a nemzetközi verseny élmezőnyében? Közgazdasági Szemle, 68(4), 375-398. https://doi.org/10.18414/KSZ.2021.4.375

Web of Science Core Collection Help. https://images.webofknowledge.com/images/help/WOS/hp_subject_category_terms_tasca.html

##submission.downloads##

Megjelent

2021-12-15

Hogyan kell idézni

Sasvári, P., Bakacsi, G., & Urbanovics, A. (2021). „Két út van előttem, melyiken induljak?”: Gazdaság- és társadalomtudományi karok Web of Science és Scopus által indexált folyóiratcikkeinek vizsgálata 2016 és 2020 között. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 52(12), 16–30. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.12.03

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei