Conflict management in a cross-cultural comparision

Authors

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2023.03.04

Keywords:

culture, conflict management, interview, grounded theory

Abstract

Migration has become a phenomenon that has risen in recent decades. The durable effects of the pandemic are hardly assessable, but the tendency is expected to continue. Diverse workplaces prompt us to address cultural differences. This work thus aims to analyse the various manifestations, interpretations and reactions of three theories associated with conflict management. Data was collected using in-depth interviews with open-ended questions and analysed by grounded theory methodology. As a result, the different conflict management strategies, related emotions, reasons and interpretations were categorised. Besides the potential outcomes, the authors also revealed relevant contextual factors; however, their weights varied across cultures. They separated several conflict management and understanding mechanisms and typified the categories that emerged. Beyond the traditional west-east opposition, the authors received a highly complex picture. Interviewees from the Middle East, Mediterranean region, Africa and Eastern-Europe possessed distinctive attitudes, but the most straightforward difference was identifiable between the Far-Eastern and the Anglo-Saxon cultures.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Krisztina Gálos, Global Sport Event Qatar 2022

front office assistant

Tamás Vinkóczi , University of Győr

assistant professor

References

Annells, M. (1996). Grounded theory method: Philosophical perspectives, paradigm of inquiry, and postmodernism. Qualitative Health Research, 6(3), 379-393. https://doi.org/10.1177/104973239600600306

Bakacsi, Gy. (2019). A karizmatikus és a neo-karizmatikus leadership összehasonlítása. Vezetéstudomány, 50(3), 50-61. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2019.03.05

Bendersky, C. & Hays, N. A. (2010). Status conflict in groups. Organizational Science, 21(2), 2-35. https://doi.org/10.1287/orsc.1110.0734

Berács, J. & Malota, E. (2000). Fogyasztói etnocentrizmus: etnocetrizmus és országeredet- i mázs k apcsolata a termékválasztásban. Vezetéstudomány, 31(4), 25-38. https://core.ac.uk/download/pdf/287744555.pdf

Berger, J., Cohen, B.P. & Zelditch, M. (1972). Status characteristics and social interaction. American Sociological Review, 37(3), 241-255. https://doi.org/10.2307/2093465

Bite, P., Konczos Sz. M. & Vasa, L. (2020). The concept of labour migration from the perspective of Central and Eastern Europe. Economics and Sociology, 13(1), 197-216. https://doi.org/10.14254/2071-789X.2020/13-1/13

Bokor, A. (2003). A szervezeti kultúra hatása a termékfejlesztés folyamatára. Vezetéstudomány, 34(10), 37-56. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/4674/1/VT_2003n10p37.pdf

Burrell, G. & Morgan, G. (1979). Sociological paradigms and organizational analysis. London, UK: Heinemann Educational Books.

Charmaz, K. & Thornberg, R. (2021). The pursuit of quality in grounded theory. Qualitative Research in Psychology, 18(3), 305-327. https://doi.org/10.1080/14780887.2020.1780357

Csedő, Z., Zavarkó, M. & Sára, Z. (2019). Innováció-e a digitalizáció? A digitális transzformáció és az innovációmenedzsment tanulságai egy pénzügyi szolgáltatónál. Vezetéstudomány, 50(7-8), 88-101. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2019.07.08

Ellemers, N. & Barreto, M. (2006). Categorization in everyday life: The effects of positive and negative categorizations on emotions and self-views. European Journal of Social Psychology, 36(6), 931-942. https://doi.org/10.1002/ejsp.333

Gelei, A. (2006). A szervezet interpretatív megközelítése. Vezetéstudomány, 38(1. ksz) 79-97. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2006.ksz1.08.

Glaser B. & Strauss, A. (1967). The Discovery of Grounded Theory: strategies for qualitative research. Chicago, IL: Aldine. https://doi.org/10.1097/00006199-196807000-00014

Greenhouse, J. H. & Beutell, N. J. (1985). Sources of conflict between work and family roles. Academy of Management Review, 10(1), 76-88. https://doi.org/10.2307/258214

Hall, E. T. (1976). Beyond culture. New York, NY: Anchor Press.

Hewlin, P. F. (2003). And the award for best actor goes to…: Facades of conformity in organizational settings. Academy of Management Review, 28(4), 633–642. https://doi.org/10.2307/30040752

Hewlin, P. F. (2009). Wearing the cloak: Antecedents and consequences of creating facades of conformity. Journal of Applied Psychology, 94(3), 727-741. https://doi.org/10.1037/a0015228

Hofstede, G. (1997). Cultures and organization – software of the mind. New York, NY: The McGraw-Hill Companies.

Jehn, K. A. (1995). A multimethod examination of the benefits and detriments of intragroup conflict. Administrative Science Quarterly, 40(2), 256–282. https://doi.org/10.2307/2393638

Kéri, A. (2019). Nemzetközi hallgatói motivációk, elvárások, elégedettség és lojalitás – kvalitatív longitudinális kutatás a Szegedi Tudományegyetemen mesterképzést végzett hallgatók körében. Vezetéstudomány, 50(1), 41-54. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2019.01.04

Khan, S. N. (2014). Qualitative research method: grounded theory. International Journal of Business and Management, 9(11), 224-233. https://doi.org/10.5539/ijbm.v9n11p224

Kun, A. I. & Ujhelyi, M. (2018). Cultural fit and academic performance of higher education students. Vezetéstudomány, 49(11), 12-23. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2018.11.02

Liang, H. (2019). How workplace bullying relates to facades of conformity and work-family conflict: the mediating role of psychological strain. Psychological Reports, 123(6), 2479-2500. https://doi.org/10.1177/0033294119862984

Milassin, A. D. (2019). A szervezetikultúra-kutatások összehasonlításának lehetséges dimenziói: szakirodalmi áttekintés és tipológia. Vezetéstudomány, 50(10), 39-50. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2019.10.04

Mitev, A. Z. (2012). Grounded theory, a kvalitatív kutatás klasszikus mérföldköve. Vezetéstudomány, 43(1), 17-30. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2012.01.02

Murnighan, J. K. & Conlon, D. E: (1991). The dynamics of intense work groups: a study of British string quartets. Administrative Science Quarterly, 36(2), 165-186. https://doi.org/10.2307/2393352

Pathak, M. (2010). Managing organizational conflict. Oeconomics of Knowledge, 2(4), 2-12.

Pénz, Zs. (2015). Konfliktuskezelés. Hadtudományi Szemle, 8(4), 356-374. http://epa.oszk.hu/02400/02463/00029/pdf/EPA02463_hadtudomanyi_szemle_2015_04_356-374.pdf

Poppe, E. (2000). Changes in national and ethnic stereotypes in Central and Eastern Europe. In Ter Wal, J. & Verkuyten, M. (Eds.), Comparative Perspectives on Racism (pp. 119-210). Farnham, UK: Ashgate. https://doi.org/10.4324/9781315196374-9.

Primecz, H. (2020). Positivist, constructivist and critical approaches to international human resource management and some future directions. German Journal of Human Resource Management, 34(2), 124-147. https://doi.org/10.1177/2397002220909069

Primecz, H., Romani, L. & Sackmann, S. A. (2009). Cross-cultural Research. Contributions from various paradigms. International journal of cross-cultural management, 9(3), 267-274. https://doi.org/10.1177/1470595809346603

Radácsi, L. (2003). „One best way” a menedzsmenttudományos kutatásokban: Gondolatok a kvalitatív módszertan hazai helyzete ürügyén. Vezetéstudomány, 34(10), 4-12. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/4670/1/VT_2003n10p4.pdf

Shore, L. M., Randel, A. E., Chung, B. G., Dean, M. A., Ehrhart, K. H. & Singh, G. (2011). Inclusion and diversity in work groups: a review and model for future research. Journal of Management, 37(4), 1262-1289. https://doi.org/10.1177/0149206310385943

Sólyom, A. & Fenyvesi, É. (2021). A tacit tudás átadását támogató eszközök. Vezetéstudomány, 52(10), 57-68. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.10.05.

Spilák, V. & Kosztyán, Zs. T. (2019). Szervezeti kultúra, vezetői szerepek, az információbiztonság és a felhő alapú megoldások kapcsolata. Vezetéstudomány, 50(7-8), 70-87. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2019.07.07

Strauss, A. & Corbin, J. M. (szerk.) (1997). Grounded theory in practice. San José, CA: SAGE Publications, Inc.

Szabó-Szentgróti, G., Gelencsér, M., Szabó-Szentgróti, E. & Berke, Sz. (2019). Generációs hatás a munkahelyi konfliktusokban. Vezetéstudomány, 50(4), 77-88. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2019.04.08

Tajfel, H. & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. In Austin, W. G. The social psychology of intergroup relations (pp. 3 3-47). Monterey, CA: Brooks-Cole Publisher.

Toarniczky, A., Imre, N., Jenei, I., Losonci, D. & Primecz, H. (2012). A lean kultúra értelmezése és mérése egy egészségügyi szolgáltatónál. Vezetéstudomány, 43(2. ksz), 106-120. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2012.ksz2.11.

Tölgyessy, P. (2019). A rendszerváltozás 30 év távlatából [presentation]. University of Public Service, Budapest, Magyarország.

Túri, V. (2010). A pszichés terhelés hatása különleges helyzetekben, különös tekintettel a megküzdési stratégiák nemek szerinti változataira (Doktori értekezés). Budapest, Magyarország: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Kossuth Lajos Hadtudományi Kar. https://docplayer.hu/1266399-Doktori-phd-ertekezes.html

Turner, J. C. (2010). Social categorization and the selfconcept: A social cognitive theory of group behavior. In Postmes, T. & Branscombe (Eds.), Rediscovering social identity (pp. 243-272). Greenwich, UK: Psychology Press.

Turner, J. H. & Stets, J. E. (2006). Sociological theories of human emotions. Annual Review of Sociology, 32(1), 25-52. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.32.061604.123130

Vilmányi, M., Hetesi, E. & Tarjányi, M. (2020). Társadalmi beágyazottságból eredő konfliktusok egészségügyi szervezetekben. Vezetéstudomány, 51(12), 60-71. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.12.05

Weick, K. (1979). Enactment and organizing. In Weick K. (Eds.), The social psychology of organizing ( pp. 147- 169). Boston, MA: McGraw-Hill, Inc.

Downloads

Published

2023-03-13

How to Cite

Gálos, K., & Vinkóczi , T. (2023). Conflict management in a cross-cultural comparision. Vezetéstudomány Budapest Management Review, 54(3), 40–53. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2023.03.04

Issue

Section

Articles