A Pécsi Tudományegyetem regionális fejlesztési szerepvállalásának lehetősége a tudományos munkatársak egyéni értékhierarchiáinak fényében

Összehasonlító elemzés

Authors

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2022.04.03

Keywords:

regional development, University of Pécs, basic human values, Shalom H. Schwartz, European Social Survey

Abstract

This paper offers a comparative examination of the relevant sets of values of the lecturers and researchers affiliated with the University of Pécs (PTE). From the various value theories, Shalom H. Schwartz’s concept of Basic Human Values was applied. Schwartz distinguishes ten dynamically interrelated values. Revealing the typical value priorities of lecturers-researchers provides an opportunity to draw conclusions about the socio-economic impacts of PTE and whether the motivations of lecturers-researchers can adequately support the university’s roles beyond itself. Crucial to the analysis is its comparative perspective, which enables the authors to compare the value preferences of these lecturers and researchers with those of Hungarian society as a whole, and those in other European regions. The results show that the values and motivations of PTE’s staff members provide a suitable basis for the effective regional involvement of the university.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Ákos Bodor, Centre for Economic and Regional Studies

Senior Research Fellow

Zoltán Grünhut, Centre for Economic and Regional Studies

Senior Research Fellow

Katalin Erdős, University of Pécs

Senior Assistant Lecturer

References

Allport, G. W., Vernon, P. E., & Lindzey, G. (1961). A Study of Values. Boston: Houghton Mifflin. https://doi.org/10.4135/9781412952675.n6

Bodor, Á., Grünhut, Z. & Pirmajer, A. (2019). Értékpreferenciák az európai vállalkozók körében. Replika, (111), 2 3 – 41. https://doi.org/10.32564/111.3

Brewer, P. & Venaik, S. (2012). On the Misuse of National Culture Dimensions. International Marketing Review, 29(6), 673-683. https://doi.org/10.1108/02651331211277991

Brewer, P. & Venaik, S. (2014). The Ecological Fallacy in National Culture Research. Organization Studies, 35(7), 1063-1086. https://doi.org/10.1177/0170840613517602

Brosch, T. & Sander, D. (2016). Handbook of Value. Perspectives from Economics, Neuroscience, Philosophy, Psychology and Sociology. Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198716600.001.0001

Carayannis, E. & Grigoroudis, E. (2016). Quadruple Innovation Helix and Smart Specialization: Knowledge Production and National Competitiveness, Foresight and STI Governance, 10(1), 31–42. https://doi.org/10.17323/1995-459X.2016.1.31.42

Carayannis, E. G. & Campbell, D. F. J. (2016). Mode 3 Knowledge Production in Quadruple Helix Innovation Systems. 21st-Century Democracy, Innovation, and Entrepreneurship for Development. New York: Springer. https://doi.org/10.1186/s13731-016-0045-9

Cavallini, S., Soldi, R., Friedl, J. & Volpe, M. (2016). Using the Quadruple Helix Approach to Accelerate the Transfer of Research and Innovation Results to Regional Growth. Bruxelles: European Union, Committee of the Regions. http://dx.doi.org/10.2863/408040

Chell, E. (2008). The Entrepreneurial Personality: A Social Construction. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203938638

Csite, A., Luksander, A., & Mike, K. (2012). Az európai vállalkozó karaktere. Vezetéstudomány, 43(2), 4–13. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2012.ksz2.01

D’Iribarne, P. (2009). National Cultures and Organisations in Search of a Theory. Journal of Cross-Cultural Management, 9(3), 309–321. https://doi.org/10.1177/1470595809346601

Erdős, K. (2019). Egyetemi vállalkozások Magyarországon – újragondolva? Közgazdasági Szemle, 66(3), 305-329. https://doi.org/10.18414/KSZ.2019.3.305

Etzkowitz, H. & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: from National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of university-industry-government relations. Research Policy, 29(2), 109–123. https://doi.org/10.1016/S0048-7333(99)00055-4

Etzkowitz, H. (2008). The Triple Helix: University-Industry-Government Innovation in Action. New York: Routledge.

Fetters, L. M., Greene, G. P., Rice, P. M. & Butler, S. J. (2010). The development of university-based entrepreneurship ecosystem. Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA: Edward Edgar.

Foray, D., David, P. A., & Hall, B. (2009). Smart Specialization – The Concept. Knowledge Economists Policy Brief no. 9, June.

Foray, D., Goddard, J., Beldarrain, X. G., Landabaso, M., McCann, P., Morgan, K., Nauwealers, C. & Ortega-Argilés, R. (2012). Guide for Research Innovation Strategies for Smart Specializations (RIS3). Bruxelles: European Commission. https://doi.org/10.2776/65746

Füstös, L. & Szalma, I. (szerk.) (2011). A változó értékrendszer 2010, 1– 2. Budapest: MTA SZKI.

Goddard, J. & Kempton, L. (2011). Connecting Universities to Regional Growth. A Practical Guide. Bruxelles: European Commission.

Goddard, J., Hazelkorn, E., Kempton, L., & Vallance, P. (2016). The Civic University. The Policy and Leadership Challenges. Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA: Edward Elgar.

Goldstein, H. A. (2009). What we know and what we don’t know about the regional economic impacts of universities. In Varga, A. (ed.), Universities, Knowledge Transfer and Regional Development: Geography, Entrepreneurship and Policy (pp. 11-35). Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA: Edward Elgar.

Goldstein, H. A. (2010). The ‘entrepreneurial turn’ and regional economic development mission of universities. Annuals of Regional Science, 44(1), 83–109. https://doi.org/10.1007/s00168-008-0241-z

Gulbrandsen, M. & Slipersaeter, S. (2007). The third mission and the entrepreneurial university model. In Bonaccorsi, A. & Daraio, C. (eds.), Universities and strategic knowledge creation (pp. 112-143). Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA: Edward Elgar.

Hebert, R. F. & Link, A. N. (2009). A history of entrepreneurship. London & New York: Routledge.

Hofstede, G. & Hofstede, G. J. (2008). Kultúrák és szervezetek. Az elme szoftvere. Pécs: VHE.

Inglehart, R. (1997). Modernization and Postmodernization. Princeton: Princeton University Press. https://doi.org/10.1017/s0038038599290402

Jacob, M., Lundqvist, M., & Hellsmark, H. (2003). Entre- preneurial transformations in the Swedish University system: The case of Chalmers University of Technology. Research Policy, 32(9), 1555–1568. https://doi.org/10.1016/S0048-7333(03)00024-6

Juhász, J., Málovics, G., & Bajmócy, Z. (2021). Co-Creation, Reflection, and Transformation: The Social Impact of a Service-Learning Course at the University of Szeged. Vezetéstudomány, 51(7), 6–17. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.07.02

Kapitány, Á. & Kapitány, G. (2012). Konszenzusok és ambivalenciák. Reflexiók egy értékkutatás eredményeihez. In Messing, V. & Ságvári, B. (eds.), Közösségi viszonyulásaink a családdal, az állammal és a gazdasággal kapcsolatos társadalmi attitűdök, értékek európai összehasonlításban (pp. 102-126). Budapest: MTA TKI SZI.

Keller, T. (2008). Értékrend és társadalmi pozíció. Századvég, 13(47), 151-187.

Keller, T. (2009). Magyarország helye a világ értéktérképén. Elemzés a World Value Survey kutatás 5. hulláma alapján. Budapest: Tárki.

Király, G. (2020) A vállalkozóképzés formái. Vezetéstudomány, 51(9), 44–53. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.09.04

Kiss, G., Veress, T., & Köves, A. (2021). Learning Responsibility – Teaching Sustainability: Experiential and Transformative Learning in a Business School. Vezetéstudomány, 51(7), 18–29. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.07.03

Kluckhohn, C. (1951). Values and Value Orientation in the Theory of Action. In Parsons, T. & Shils, E. A. (eds.), Toward a General Theory of Action (pp. 388-433). New York: Harper. https://doi.org/10.4159/harvard.9780674863507.c8

Kohn, M. L. (1969). Class and Conformity: A Study in Values. Chicago: University of Chicago Press. https://doi.org/10.1177/000169937101400310

Kozma, M. (2021). Educating Future Business Leaders Through Values of Responsible Research and Innovation: Exploring the Potential of Sensitising Students in the Leading Business School of a Converging Economy. Vezetéstudomány, 51(7), 65–75. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.07.07

Krammer, S. M. S. (2017). Science, technology, and innovation for economic competitiveness: The role of smart specialization in less-developed countries. Technological Forecasting and Social Change, (123), 95–107. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.06.028

Louis, K. S., Jones, L. M., Anderson, M. S., Blumenthal, D., & Campbell, E. G. (2001). Entrepreneurship, Secrecy, and Productivity: A Comparison of Clinical and Non-Clinical Life Sciences Faculty. Journal of Technology Transfer, 26(3), 233–245. https://doi.org/10.1023/A:1011106006976

Málovics, É. & Sanagustín, V. (2016). Az innovációt támogató vállalkozói értékek vizsgálata a Dél-magyarországi régióban. Taylor, 8(2), 72–78.

Martin, B. R. & Etzkowitz, H. (2000). The origin and evolution of university species. Journal for Science and Technology Studies, (13), 9-34.

McCann, P. & Ortega-Argilés, R. (2013). Modern Regional Innovation Policy. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 6(2), 187–216. https://doi.org/10.1093/cjres/rst007

McCann, P. & Ortega-Argilés, R. (2015). Smart Specialization, Regional Growth and Applications to EU Cohesion Policy. Regional Studies, 49(8), 1291–1302. https://doi.org/10.1080/00343404.2013.799769

McSweeney, B. (2002). Hofstede’s Identification of National Cultural Differences – A Triumph of Faith a Failure of Analysis. Human Relations, 55(1), 89–118. https://doi.org/10.1177/0018726702551004

Morris, C. (1956). Varieties of Human Value. Chicago: University of Chicago Press. https://doi.org/10.2307/2573754

Neulinger, Á. (2021). Reflexivity and Inclusiveness in Curriculum Development: The Experience of a Master’s Class. Vezetéstudomány, 51(7), 30–39. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.07.04

OECD (2012). Draft Synthesis Report on Innovation Driven-Growth in Regions: The Role of Smart Specialization. Paris: Organisation of Economic Cooperation and Development.

Parsons, T. (1951). The social system. New York: Free Press.

Rokeach, M. (1973). The Nature of Human Values. New York: Free Press. https://doi.org/10.1093/sw/19.6.758

Schwartz, S. H. & Bilsky, W. (1987). Toward a Psychological Structure of Human Values. Journal of Personality and Social Psychology, 53(3), 550–562. https://doi.org/10.1037/0022-3514.53.3.550

Schwartz, S. H. (1992). Universals in the Content and Structure of Values: Theory and Empirical Tests in 20 Countries. In Zanna, M. P. (ed.), Advances in Experimental Social Psychology (pp. 1-65). New York: Academic Press. https://doi.org/10.1016/s0065-2601(08)60281-6

Schwartz, S. H. (2005). Basic Human Values: Their Content and Structure across Countries. In Tamayo, A. & Porto, P. (eds.), Valores e comportamento nas organizações (pp. 21-55). Petrópolis, Brazil: Vozes.

Schwartz, S. H. (2006). Basic Human Values: Theory, Measurement, and Applications. Revue Française de Sociologie, 47(4), 929–968. https://doi.org/10.3917/rfs.474.0929

Schwartz, S. H. (2012). An Overview of the Schwartz Theory of Basic Values. Online Readings in Psychology and Culture, 2(1), 2–17. https://doi.org/10.9707/2307-0919.1116

Schwartz, S. H., & Bardi, A. (2001). Value Hierarchies Across Cultures: Taking a Similarities Perspective. Journal of Cross-Cultural Psychology, 32(3), 268–290. https://doi.org/10.1177/0022022101032003002

Schwartz, S. H., Vecchione, M., Fischer, R., Ramos, A., Demirutku, K., Dirilen-Gumus, O., Cieciuch, J., Davidov, E., Beierlein, C., Verkasalo, M., Lönnqvist, J., & Konty, M. (2012). Refining the Theory of Basic Individual Values. Journal of Personality and Social Psychology, 103(4), 663–688. https://doi.org/10.1037/a0029393

Schwartz, S., H. & Bilsky, W. (1990). Toward a Theory of the Universal Content and Structure of Values: Extensions and Cross-cultural Replications. Journal of Personality and Social Psychology, 58(5), 878–891. https://doi.org/10.1037/0022-3514.58.5.878

Szabari, V. (2015). A normák mint integrációs mechanizmusok a mai magyar társadalomban. socio.hu. Társadalomtudományi Szemle, 5(3), 2-16. https://doi.org/10.18030/socio.hu.2015.3.2

Tausch, A. (2015). Hofstede, Inglehart and Beyond. New Directions in Empirical Global Value Research. Budapest: Corvinus. https://doi.org/10.2139/ssrn.2606243

Tóth I. Gy. (2009). Bizalomhiány, normazavarok, igazságtalanságérzet és paternalizmus a magyar társadalom értékszerkezetében. Budapest: TÁRKI.

Downloads

Published

2022-04-12

How to Cite

Bodor, Ákos, Grünhut, Z., & Erdős, K. (2022). A Pécsi Tudományegyetem regionális fejlesztési szerepvállalásának lehetősége a tudományos munkatársak egyéni értékhierarchiáinak fényében: Összehasonlító elemzés. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 53(4), 28–40. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2022.04.03

Issue

Section

Articles