Munkapiaci trendek a koronavírus-járvány idején

Authors

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2022.01.03

Keywords:

coronavirus epidemic, labour market, employment, home office

Abstract

The emergence of the coronavirus epidemic has had a significant impact on the world’s economic processes and on society as a whole. For the sake of continuous operation, most companies have allowed their employees to do their work from home. In order to get a more accurate picture of the impact of the coronavirus epidemic on labour market participants, the author conducted quantitative research. With the help of social media, a questionnaire published online provided me an excellent opportunity to solicit the opinion of a section of the population on the topic. The results of the responses significantly contributed to the exploration of the impact of the COVID-19 virus on the labour market and the attitudes and experiences of the stakeholders towards the home office. Based on the results of my research, the author has come to the conclusion that in the future, close cooperation between employers and employees could be able to help to eliminate the damage caused by the crisis and help to revitalize employment.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Barbara Pirohov-Tóth, University of Debrecen

PhD student

References

Baldwin, R., & Weder Di Mauro, B. (2020). Economics in the Time of COVID-19. London: Centre for Economic Policy Research. https://cepr.org/sites/default/files/news/COVID-19.pdf

Bélyácz I. (2020). Vállalati stratégia és versenyképesség a tudásalapú társadalomban. In Katona Klára (Eds.), Növekedésösztönzési kísérletek és kudarcok (pp. 95- 105). Budapest: Pázmány Péter Press.

Beke, K. (2020). Mekkorát üthet a magyar gazdaságon a koronavírus? Retrieved from https://portfolio.hu/gazdasag/20200131/mekkorat-uthet-a-magyar-gazdasagon-a-koronavirus-414315.

Berényi, L. (2020). Az egészséges munkakörnyezethez való jog. Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Juridica et Politica, 38(1), 281-292. https://doi.org/10.32978.sjp.2020.016

Berger, M. (2020). Will the coronavirus pandemic open the door to a four day week? The Washington Post. https://www.washingtonpost.com/world/2020/05/24/will-coronavirus-pandemic-open-door-four-day-workweek/

Bod, P. Á. (2020). Ami előre nem látható, és ami mégis. Retrieved from https://hvg.hu/gazdasag/20200316_Bod_Peter_Akos_Ami_elore_nem_lathato_es_ami_korvonalazhato

Bokor, A. (2007). Létezik-e itthon Y-generáció? Vezetéstudomány, 41(2), 2-21. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2007.02.01

Csehné Papp, I., & Vinárné Bellász, Zs. (2018). Új jelenségek a munkaerőpiacon: a munkaerőhiány. In A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve, 5, (pp. 11-22). Uzsgorod: V. Pagyak Kiadója.

Csoba, J. (2018). Flexibilitás a munkaerőpiacon. Munkaügyi Szemle, 61(6), 7–20.

Demertzis, M., Sapir A., Tagliapietra, S. &Wolff, G. B. (2020). An effective economic response to the coronavirus in Europe. Policy Contribution, (6). https://www.bruegel.org/wp-content/uploads/2020/03/PC-06-2020-130320.pdf

Erdeiné Késmárki-Gally, S. (2018). A munkaerő-kölcsönzés helyzete és kihívásai Magyarországon. Multidiszciplináris kihívások sokszínű válaszok, (3), 4-23. http://real.mtak.hu/88292/1/EPA03448_multidiszciplinaris_2018_3_004-023.pdf

Eurostat (2018). Working from home in the EU. https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20180620-1

Eurostat (2019). Employment rate by sex. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tesem010/default/table?lang=en

Fabók, B. (2020). Tízezrek alatt ketyeg a bomba, óriási munkanélküliséget jeleznek előre az eddigi leépítések. Retrieved from https://g7.hu/vallalat/20200515/tizezrek-alatt-ketyeg-a-bomba-oriasi-munkanelkuliseget-jeleznek-elore-az-eddigi-leepitesek/

Falch, M. (2006). ICT and the future conditions for democratic governance. Telematics and Informatics, 23(2), 134-56. https://doi.org/10.1016/j.tele.2005.06.001

Fleischer, T. (2020). Megállapítások a koronavírus terjedéséről és teendőkről. Kihívások, 237. Budapest: Közgazdaság- és Regionális Tudományi Ku- tatóközpont Világgazdasági Intézet http://real.mtak.hu/108266/1/Fleischer_Kihivasok_200420.pdf

Gubán, Á., & Sándor, Á. (2021). A KKV-k digitálisérettség-mérésének lehetőségei. Vezetéstudomány, 52(3), 13–28. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.03.02

Hill, E. J., Ferris, M. & Märtinson, V. (2003). Does it matter where you work? A comparison of how three work venues (traditional office, virtual office, and home office) influence aspects of work and personal/family life. Journal of Vocational Behavior, 63(2), 220-41. https://doi.org/10.1016/S0001-8791(03)00042-3

Huszti, E. (2020). A digitális egyenlőtlenség vizsgálata a társadalmi kirekesztődés szempontjából. Acta Mediciane Et Sociologica, 11(30), 67-81. https://doi.org/10.19055/ams.2020.11/30/7

McKinsey & Company (2018). Átalakuló munkahelyek: az automatizálás hatása Magyarországon.

Kiss, Zs. (2015). A felsőfokú végzettségűek foglalkoztathatósága, különös tekintettel a szakterületek közötti hasonlóságok és különbségek elemzésére. Taylor, 7(3- 4), 22-30. https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/taylor/article/view/12941/12797

Krajcsák, Z. (2018). Az alkalmazotti elkötelezettség relatív fontossága munka megváltozó világában. Vezetéstudomány, 49(2), 38-44. https://doi.org/10.14267/veztud.2018.02.04

KSH (2003). A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR’03). https://www.ksh.hu/docs/files/475315.pdf

KSH (2019a). A 15–74 éves népesség gazdasági aktivitása (2006–2019). https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qlf030.html

KSH (2019b). A foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági ágak, ágazatok szerint, nemenként – TEÁOR’08 (2008–2019). https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qlf005a.html

KSH (2020a). A 15-74 éves foglalkoztatottak távmunkavégzésének alakulása (2019. J-M- 2021.J). http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_tavmunk9_17_02.html

KSH (2020b). Munkanélküliségi ráta korcsoportok szerint, nemenként (2006. I. n. év-2020. I. n. év). https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qlf017b.html

KSH (2020c). A 15–74 éves népesség gazdasági aktivitása nemenként, havi adatok (2006. J-M-2020. F-Á) https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qlf033.html

KSH (2020d). A munkanélküliek száma legmagasabb iskolai végzettség szerint, nemenként (2006. I. n. év- 2020. I. n. év). https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qlf012.html

KSH (2020e). A 15-74 éves foglalkoztatottak számának alakulása (2019. J-M-2020. J-M). http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qlf058a.html

KSH (2020f). A munkanélküliek száma az előző foglalkozásuk főcsoportja szerint, nemenként -FEOR’08 (2011. I. n. év- 2020. I. n. év). https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qlf055b.html

KSH (2020g). A távmunkában vagy home office keretében dolgozók arányának alakulása. https://www.ksh.hu/munkaero

KSH (2020h). A munkanélküliek száma, megye és régió szerint (2009–2020). https://www.ksh.hu/stadat_files/mun/hu/mun0082.html

KSH (2021a). Gyorstájékoztató. Foglalkoztatottság, 2021. január. https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/fog/fog2101.html

KSH (2021b). Gyorstájékoztató. Munkanélküliség, 2021. január. https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/mun/mun2101.html

ILO (2020). ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Geneva: International Labour Organization.

Madár, I. (2020). Már Európában a koronavírus: mire számíthatunk? https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200225/mar-europaban-a-koronavirus-mire-szamithatunk-417071

Nagy, D. (2021). A helyi termékek szerepe a gazdaságfejlesztésben, valamint a terület- és vidékfejlesztésben: A helyi termékek fogyasztói megítélése a 4C marketing megközelítésben.

NFSZ (2020). A nyilvántartott álláskeresők létszáma és változása. https://nfsz.munka.hu/tart/stat_teruleti_bontas

NFSZ (2021). NFSZ idősoros adatai (országos), 2021. február. https://nfsz.munka.hu/tart/stat_teruleti_bontas

OECD (2020). OECD Interim Economic Assessment. Coronavirus: The world economy at risk. http://www.oecd.org/berlin/publikationen/Interim-Economic-Assessment-2-March-2020.pdf

Pál, L. (2018). A szerződéses munkahely meghatározása – a „home office” és a távmunka. Munkajog, (2), 56-59.

Péller, A. (2020). A távmunka szabályainak változása a veszélyhelyzet idején. Trend FM, november 23. https://trendfm.hu/cimlap/a-tavmunka-szabalyainak-valtozas-a-veszelyhelyzet-idejen-14933

Piros, E., & Fehér, A. (2020). Az élelmiszer-vásárlói magatartás vizsgálata online környezetben–Szakirodalmi áttekintés. Táplálkozásmarketing, 7(1), 67-78. https://doi.org/10.20494/TM/7/1/5

Polónyi, I. (2007). Piac helyett adminisztráció? Educatio, 16(2) 271–284. https://folyoiratok.oh.gov.hu/sites/default/files/article_attachments/polonyi_i_0702.pdf

Racsko R., & Kis-Tóth L. (2019). A technológia szerepe a 21. századi tanár kompetenciájának fejlesztésében. Katolikus Pedagógia: Katolikus pedagógiai tanszéki folyóirat, 8(1-2.) 49-65.

Siegrist, M. (1997). Kulcsképességek. In Maróti (Eds.), Andragógiai szöveggyűjtemény II. Válogatás a felnőttoktatás elméletének szakirodalmából (pp. 43-53). Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

Siskáné, Szilasi B., Halász, L. & Gál-Szabó, L. (2017). A magyar fiatalok erősödő kivándorlási szándékának kiváltó okai és jellemzői. Tér és Társadalom, 31(4), 131-147. https://doi.org/10.17649/TET.31.4.2885

TÁRKI (2020). A koronavírus-járvány gazdasági és társadalmi következményei: az érintettek megoszlása és véleménye a járványt kísérő intézkedésekről. https://tarki.hu/sites/default/files/2020-05/covid_2020_05_10_fin.pdf

Tóth-Kaszás, N., Németh, K., & Michalec, G. (2021): A humánerőforrás-fejlesztés kihívásai a digitális átállás fényében. Vezetéstudomány, 52(4), 80–92. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.04.07

Venczel-Szakó, T., Balogh, G., & Borgulya, I. (2021). Távmunka, home office. Hogyan érinti a távolról dolgozás a szervezet intern kommunikációját? Vezetéstudomány, 52(2), 73-86. https://doi.org/10.14267/veztud.2021.02.07

Weiner, M.F. (1976). Don’t Waste a Crisis — Your Patient’s or Your Own. Medical Economics, 53(5), 227.

Downloads

Published

2022-01-16

How to Cite

Pirohov-Tóth, B. (2022). Munkapiaci trendek a koronavírus-járvány idején. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 53(1), 29–43. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2022.01.03

Issue

Section

Articles