Treating students as partners - Is it so simple?

An empirical investigation of student partnership in a business education context

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.05.04

Kulcsszavak:

hallgatói partnerség, üzleti felsőoktatás, online ötletroham, Q rendszerező technika, oktatók bevonása

Absztrakt

A felsőoktatásban hallgatókat partnerként kezelő mozgalom alapvetően átformálta a hallgatók és az oktatók közötti aktív együttműködések formáit és alkalmazott módszereit a tanítás és tanulás együttes sikere érdekében. Az intézmény által realizálható versenyelőny meghatározó eleme lehet, ha az intézmény tudatosan foglalkozik a hallgatói partnerség intézményi értelmezésével és azzal, hogy milyen erőfeszítésekre van szükség az e téren deklarált intézményi célok megvalósításához. A cikk célja egy ilyen intézményi gyakorlat bemutatása: hallgatóink és oktatóink egy-egy csoportját online ötletrohamra hívtuk a témában, majd a Q-módszertan online alkalmazásának segítségével rendszereztük az így összegyűjtött ötleteket annak felmérésére, hogy milyen hasonlóságok és különbségek azonosíthatók a hallgatók és az oktatók értelmezései között. A kapcsolódó faktoranalízis alapján megállapítottuk, hogy sem a hallgatókat, sem az oktatókat nem lehet homogén csoportként kezelni a hallgatói partnerség értelmezésekor, ami komoly kihívásokat támaszt akkor, amikor az intézmények a hallgatói partnerség kialakításához és fejlesztéséhez kapcsolódó intézményi reakciók megfelelő „vegyületét” szeretnék meghatározni.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Szerző életrajzok

Zsuzsanna Tóth, ELTE Gazdálkodástudományi Intézet

Egyetemi docens

Bálint Bedzsula, ELTE Gazdálkodástudományi Intézet

Egyetemi tanársegéd

Hivatkozások

Bedzsula, B. & Tanács, J. (2019). Együtt könnyebb Hallgatói részvétel a felsőoktatási oktatásfejlesztésben. GRADUS, 6(2), 198-203. http://gradus.kefo.hu/archive/2019-2/2019_2_ECO_001_Bedzsula.pdf

Bedzsula, B. & Topár, J. (2014). Minőségmenedzsment szemlélet és eszközök szerepe a felsőoktatás fejlesztésében. Magyar Minőség, 23(3), 34-69. https://quality-mmt.hu/wp-content/uploads/2016/06/2014_03_ MM.pdf

Bedzsula, B. & Topár, J. (2017). Adatokra alapozott folyamatfejlesztés a felsőoktatásban. Minőség és Megbízhatóság, 51(3), 241-248.

Berács, J., Derényi, A., Kádár-Csoboth, P., Kováts, G., Polónyi, I. & Temesi, J. (2017). Magyar felsőoktatás 2016: Stratégiai helyzetértékelés. Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja. http://nfkk.uni-corvinus.hu/ fileadmin/user_upload/hu/kutatokozpontok/NFKK/ konferencia2015jan-MF2014/Magyar_Felsooktatas_2016.pdf

Berényi, L. & Deutsch, N. (2018b). Effective teaching methods in business higher education: a students’ perspective. International Journal of Education and Information Technologies, 12, 37-45. http://real.mtak. hu/90463/1/a122008-018.pdf

Bernhard, A. (2012). Quality Assurance in an International Higher Education Area: A summary of a case-study approach and comparative analysis. Tertiary Education and Management, 18(2), 153-169. https://doi.org/10.1080/13583883.2012.654504

Bovill, C. (2013). Students and staff co-creating curricula: An example of good practice in higher education. In E. Dunn, D. Owen (Eds.), The Student Engagement Handbook: Practice in Higher Education (pp. 461-475). Bingley, UK: Emerald Group Publishing Limited.

Bovill, C. (2017). A framework to explore roles within student-staff partnerships in higher education: Which students are partners, when, and in what ways? International Journal for Students as Partners, 1(1), 1-5. https://doi.org/10.15173/ijsap.v1i1.3062

Bovill, C., Cook‐Sather, A. & Felten, P. (2011). Students as co‐creators of teaching approaches, course design, and curricula: implications for academic developers. International Journal for Academic Development, 16(2), 133-145. https://doi.org/10.1080/1360144X.2011.568690

Bovill, C., Cook-Sather, A., Felten, P., Millard, L., & Moore-Cherry, N. (2016). Addressing potential challenges in co-creating learning and teaching: overcoming resistance, navigating institutional norms and ensuring inclusivity in student–staff partnerships. Higher Education, 71(2), 195-208. https://doi.org/10.1007/s10734-015-9896-4

Bryson, C., Furlonger, R. & Rinaldo-Langridge, F. (2016). A critical consideration of, and research agenda for, the approach of “students as partners. In Proceedings of 40th International Conference on Improving University Teaching. Faculty of Law, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia, 15–17 July 2015.

Cook-Sather, A. & Motz-Storey, D. (2016). Viewing teaching and learning from a new angle: Student consultants’ perspectives on classroom practice. College Teaching, 64(4), 168-177. https://doi.org/10.1080/87567555.2015.1126802

Cook-Sather, A. (2001). Unrolling roles in techno-pedagogy: Toward new forms of collaboration in traditional college settings. Innovative Higher Education, 26(2), 121-139. https://doi.org/10.1080/09650792.2011.547680

Cook‐Sather, A. (2011). Layered learning: Student consultants deepening classroom and life lessons. Educational Action Research, 19(1), 41-57.

Cook-Sather, A., Bovill, C. & Felten, P. (2014). Engaging students as partners in learning and teaching: A guide for faculty. Chichester: John Wiley & Sons.

Crawford, K., Horsley, R., Hagyard, A. & Derricot, D. (2015). Pedagogies of partnership: What works? York: HE Academy. http://eprints.lincoln.ac.uk/18783/1/pedagogies-of-partnership_0.pdf

Dibb, S., Simkin, l., Pride, W. M. & Ferrell, O. C. (2006). Marketing: Concepts and Strategies. USA: Houghton Mifflin

Elsharnouby, T.H. (2015). Student co-creation behavior in higher education: the role of satisfaction with the university experience. Journal of Marketing for Higher Education, 25(2), 238-262. https://doi.org/10.1080/08841241.2015.1059919

Flint, A. (2016). Moving from the fringe to the mainstream: opportunities for embedding student engagement through partnership. Student Engagement in Higher Education Journal, 1(1), https://sehej.raise-network.com/raise/article/view/382

Gärdebo, J. & Wiggberg, M. (2012). Students, the university ́ s unspent resource: Revolutionising higher education through active student participation. https:// uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1034774/FULLTEXT01.pdf

Gravett, K., Kinchin, I. M., & Winstone, N.E. (2019). ’More than customers’: conceptions of students as partners held by students, staff and institutional leaders. Studies in Higher Education, 45(12), 2574-2587. https://doi.org/10.1080/03075079.2019.1623769

Hattie, J. (2008). Visible learning: A synthesis of over 800 meta‐analyses relating to achievement. London: Routledge.

Healey, M., Flint, A. & Harrington, K. (2014). Engagement through partnership: Students as partners in learning and teaching in higher education. York: Higher Education Academy. https://www.heacademy. ac.uk/engagement-through partnership-students-partners-learning-and-teaching-higher-education

Healey, M., Flint, A. & Harrington, K. (2016). Students as partners: Reflections on a conceptual model. Teaching & Learning Inquiry, 4(2), 1-13. https://doi.org/10.20343/teachlearninqu.4.2.3

Heidrich, B. (2010). A szolgáltatásminőség hallgatóközpontú megközelítése a feslő(?)oktatásban. Szolgáltatásminőség modellek elemzése – Nemzetközi kitekintés. Magyar Minőség, 19(11), 5-24.

Hetesi, E. & Kürtösi, Zs. (2008). Ki ítéli meg a felsőoktatási szolgáltatások teljesítményét és hogyan? A hallgatói elégedettség mérési modelljei, empirikus kutatási eredmények az aktív és a végzett hallgatók körében. Vezetéstudomány, 39(6), 2-17. http://unipub. lib.uni-corvinus.hu/4037/1/vt2008n6p02-17.pdf

Holen, R., Ashwin, P. Maassen, P. & Stensaker, B. (2020). Student partnership: exploring the dynamics in and between different conceptualizations. Studies on Higher Education, 46, https://doi.org/10.1080/03075079.2020.1770717

Kashif, M., & Ting, H. (2014). Service-orientation and teaching quality: business degree students’ expectations of effective teaching. Asian Education and Development Studies. 3(2), 163-180. https://doi.org/10.1108/AEDS-06-2013-0038

Kotze, T.G. & Du Plessis, P. J. (2003). Students as “co-producers” of education: a proposed model of student socialisation and participation at tertiary institutions. Quality Assurance in Education, 11(4), 186-201. https://doi.org/10.1108/09684880310501377

Könings, K.D., Bovill, C. and Woolner, P. (2017). Towards an interdisciplinary model of practice for participatory building design in education. European Journal of Education, 52(3), 306-317. https://doi.org/10.1111/ejed.12230

Little, B. & Williams, R. (2010). Students’ roles in maintaining quality and in enhancing learning: is there a tension? Quality in Higher Education, 16(2), 115-127. https://doi.org/10.1080/13538322.2010.485740

Little, S. (Ed.) (2010). Staff-student partnerships in higher education. London: Bloomsbury Publishing.

Matthews, K. (2016). Students as Partners as the Future of Student Engagement. Student Engagement in Higher Education Journal, 1(1), 1-5.

Matthews, K. E. & Mercer-Mapstone, L.D. (2018). Toward curriculum convergence for graduate learning outcomes: academic intentions and student experiences. Studies in Higher Education, 43(4), 644-659. https://doi.org/10.1080/03075079.2016.1190704

Matthews, K. E. (2017). Five propositions for genuine students as partners practice. International Journal for Students as Partners, 1(2). https://doi.org/10.15173/ijsap.v1i2.3315

Mercer-Mapstone, L., Dvorakova, S. L., Matthews, K. E., Abbot, S., Cheng, B., Felten, P., Knorr, K., Marquis, E., Shammas, R. & Swaim, K. (2017). A systematic literature review of students as partners in higher education. International Journal for Students as Partners, 1(1). https://doi.org/10.15173/ijsap.v1i1.3119

Mihans, I.I., Richard, J., Long, D.T. & Felten, P. (2008). Power and expertise: Student-faculty collaboration in course design and the scholarship of teaching and learning. International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, 2(2). https://doi.org/10.20429/ijsotl.2008.020216

Oldfield, B.M. & Baron, S. (2000). Student perceptions of service quality in a UK university business and management faculty. Quality Assurance in Education, 8(2), 85-95. https://doi.org/10.1108/09684880010325600

Pauli, R., Raymond-Barker, B. & Worrell, M. (2016). The impact of pedagogies of partnership on the student learning experience in UK higher education. York: HE Academy. https://www.heacademy.ac.uk/ knowledge-hub/impact-pedagogies-partnership-student-learning-experience-uk-higher-education

Petruzzellis, L., d’Uggento, A.M. & Romanazzi, S. (2006). Student satisfaction and quality of service in Italian universities. Managing Service Quality: An International Journal, 16(4), 349-364. https://doi.org/10.1108/09604520610675694

Pozo-Munoz, C., Rebolloso-Pacheco, E., & Fernandez-Ramirez, B. (2000). The “ideal teacher. Implications for student evaluation of teacher effectiveness. Assessment & Evaluation in Higher Education, 25(3), 253-263. https://doi.org/10.1080/02602930050135121

Rekettye, G. (2000). Elégedettségvizsgálat az egyetemi hallgatók körében. Marketing & Menedzsment, 34(5), 12-17. https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/ view/1720/1554

Sadeh, E., & Garkaz, M. (2015). Explaining the mediating role of service quality between quality management enablers and students’ satisfaction in higher education institutes: the perception of managers. Total Quality Management & Business Excellence, 26(11-12), 1335-1356. https://doi.org/10.1080/14783363.2014.931065

Sander, P., Stevenson, K., King, M. & Coates, D. (2000). University students’ expectations of teaching. Studies in Higher Education, 25(3), 309-323. https://doi.org/10.1080/03075070050193433

Senior, C., Moores, E. & Burgess, A.P. (2017). „I Can’t Get No Satisfaction”: Measuring Student Satisfaction in the Age of a Consumerist Higher Education. Frontiers in Psychology, 8(June). https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00980

Szabó, T. & Surman, V. (2020). A minőség biztosításának kihívásai a magyar felsőoktatásban. Vezetéstudomány, 51(Különszám), 101-113. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/6180/1/VT_2020_1209_9.pdf

Taylor, P. & Wilding, D. (2009). Rethinking the values of higher education the student as collaborator and producer? Undergraduate research as a case study. https://dera.ioe.ac.uk/433/2/Undergraduate.pdf

Tóth, Zs., & Bedzsula, B. (2019). What constitutes quality to students in higher education? The changing role of students and lecturers An empirical investigation of student expectations on course level. In S. M. Dahlgaard-Park, & J. J. Dahlgaard (Eds.), Proceedings of the 22nd QMOD Conference, Leadership and Strategies for Quality, Sustainability and Innovation in the 4th Industrial Revolution (p. 21). Lund: Lund University Library Press.

Voss, R., Gruber, T., & Szmigin, I. (2007). Service quality in higher education: The role of student expectations. Journal of Business Research, 60(9), 949-959. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2007.01.020

Werder, C., Thibou, S. & Kaufer, B. (2012). Students as co-inquirers: A requisite threshold concept in educational development? Journal of Faculty Development, 26(3), 34–38.

##submission.downloads##

Megjelent

2021-05-14

Hogyan kell idézni

Tóth, Z. ., & Bedzsula, B. (2021). Treating students as partners - Is it so simple? : An empirical investigation of student partnership in a business education context. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 52(5), 38–51. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.05.04

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok