Az autentikus vezetés jellemzőinek vizsgálata hazai felső vezetők élettörténetében

Authors

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.04.09

Keywords:

authentic leadership, life story, content analysis

Abstract

Authentic leadership responds to current complex expectations. Despite the growing number of publications to appear on this topic worldwide, there are only a few relevant Hungarian studies. Filling this gap, this paper examines the characteristics of authentic leaders based on content analysis of semi-structured life story interviews with twenty Hungarian CEOs. The results reinforced that these characteristics can be examined by analysing life story narratives. They also revealed that CEOs have significant authentic leader characteristics: they possess rigorous values and act in accordance with them, their attitude indicates sensibility towards society and their surroundings and they make an effort to interpret and internalise significant elements of their life stories. Based on the results, further research is suggested for a more detailed analysis of narratives and life stories from control groups. The interpretation and internalisation of life stories can be an effective tool for the development and coaching of leaders in the future.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Gabriella Cserháti, University of Pannonia

Associate Professor

Nóra Obermayer, University of Pannonia

Associate Professor

Beáta Fehérvölgyi, University of Pannonia

Associate Professor

Tibor Csizmadia, University of Pannonia

Associate Professor

References

Avolio, B. J., & Gardner, W. L. (2005). Authentic leadership development: Getting to the root of positive forms of leadership. The Leadership Quarterly, 16(3), 315-338. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2005.03.001

Bakacsi, G. (2019). A karizmatikus és a neokarizmatikus leadership összehasonlítása. Vezetéstudomány, 50(3), 50-61. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2019.03.05

Bass, B. M., & Steidlmeier, P. (1999). Ethics, character, and authentic transformational leadership behavior. The Leadership Quarterly, 10(2), 181-217. https://doi.org/10.1016/S1048-9843(99)00016-8

Bencsik, A., Machová, R., Juhász, T., & Csókás, L. (2018). Vezető/leader versus etika, avagy az etikus leaderi magatartás jellemzői. Vezetéstudomány, 49(10-11), 93- 104. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2018.10.09

Benedek, A., & Takácsné György, K. (2016). A felelős vállalatirányítás személyi tényezői: A CSR-központ felelős vállalatvezetők attitűdjének vizsgálata a kis- és középvállalatok körében. Vezetéstudomány, 47(1), 58-67. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/2242/1/VT_2016n1p58.pdf

Bugán, A., & Oláh, A. (szerk.) (2006). Fejezetek a pszichológia alapterületeiből. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.

Conger, J. A., & Kanungo, R. N. (1998). Charismatic leadership in organizations. Thousand Oaks: Sage Publications, Inc.

Cooper, C. D., Scandura, T. A., & Schriesheim, C. A. (2005). Looking forward but learning from our past: Potential challenges to developing authentic leadership theory and authentic leaders. The Leadership Quarterly, 16(3), 475-493. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2005.03.008

Csedő, Z., & Zavarkó, M. (2019). Változás, tudás, innováció és vezetés: elméleti modellek elemzése és értelmezése funkcionalista és interpretatív megközelítésből. Vezetéstudomány, 50(12), 173-184. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2019.12.15

Cserháti, G. (2019). Vezetői élettörténetek és a vállalati siker összefüggései az autentikus vezetés tükrében (Szakdolgozat). Pécs: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológia Intézet.

Csiby, Á. (2017). Autentikus vezetés: élettörténet és a vállalati siker összefüggései. (Szakdolgozat). Pécs: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológia Intézet.

Darvish, H., & Rezaei, F. (2011). The impact of authentic leadership on job satisfaction and team commitment. Management & Marketing, 6(3), 421-436.

Gardner, W. L., Avolio, B. J., Luthans, F., May, D. R., & Walumbwa, F. (2005). „Can you see the real me?” A self-based model of authentic leader and follower development. The Leadership Quarterly, 16(3), 343-372. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2005.03.003

Gardner, W. L., Cogliser, C. C., Davis, K. M., & Dickens, M. P. (2011). Authentic leadership: A review of the literature and research agenda. The Leadership Quarterly, 22(6), 1120-1145. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2011.09.007

George, B. (2003). Authentic Leadership: Rediscovering the Secrets to Creating Lasting Value. San Francisco: Jossey-Bass.

George, B., Sims, P., McLean, A. N., & Mayer, D. (2007). Discovering Your Authentic Leadership. Harvard Business Review, 85(2), 129-138. https://hbr.org/2007/02/discovering-your-authentic-leadership

Jiang, H., & Men, R. L. (2017). Creating an engaged work- force: The impact of authentic leadership, transparent organizational communication, and work-life enrichment. Communication Research, 44(2), 225-243. https://doi.org/10.1177/0093650215613137

Jolsvai, H., & Csépe, V. (2008). Nyelv és agyműködés. In Csépe, V., Győri, M., & Ragó A. (szerk.), Általános pszichológia. 3. Nyelv, tudat, gondolkodás (pp. 187- 195). Budapest: Osiris.

Kelly, E. L., Ammons, S. K., Chermack, K. & Moen, P. (2010). Gendered Challenge, Gendered Response: Confronting the Ideal Worker Norm in a White-Collar Organization. Gender & Society, 24(3), 281–303. https://doi.org/10.1177/0891243210372073

Kovács, É. (2011). A narratív módszertanok politikája. Forrás, 43(7-8), 3-20. http://www.forrasfolyoirat.hu/1107/kovacs.pdf

Ladkin, D., & Taylor, S. S. (2010). Enacting the ‘true self’: Towards a theory of embodied authentic leadership. The Leadership Quarterly, 21(1), 64-74. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2009.10.005

László, J. (2005). A történetek tudománya. Bevezetés a narratív pszichológiába. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó.

Leroy, H., Palanski, M. E. & Simons, T. (2012). Authentic leadership and behavioral integrity as drivers of follower commitment and performance. Journal of Business Ethics, 107(Oct), 255-264. https://doi.org/10.1007/s10551-011-1036-1

Mármarosi, A. (2020). A vezetés sötét oldala (hübrisztikus vezetés). Vezetéstudomány, 51(3), 30-42. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.03.03

McAdams, D. P, Anyidoho, N. A, Brown, C., Huang, Y. T., Kaplan, B., & Machado, M. A. (2004). Traits and stories: links between dispositional and narrative features of personality. Journal of Personality, 72(4), 761-784. https://doi.org/10.1111/j.0022-3506.2004.00279.x

McAdams, D. P. (2008). Personal Narratives and the Life Story. In John, O. P., Robins, R. W., & Pervin, L. A. (Eds.), Handbook of personality: Theory and research (3rd ed.) (pp. 242-262). New York: Guilford Press.

Olaniyan, O. S & Hystad, S. W. (2016). Employees’ psychological capital, job satisfaction, insecurity, and intentions to quit: The direct and indirect effects of authentic leadership. Journal of Work and Organizational Psychology, 32(3), 163-171. https://doi.org/10.1016/j.rpto.2016.09.003

Parris, D. L., & Peachey, J. W. (2013). A systematic literature review of servant leadership theory in organizational contexts. Journal of Business Ethics, 113(3), 377-393. https://doi.org/10.1007/s10551-012-1322-6

Pataki, F. (2001). Élettörténet és identitás. Budapest: Osiris Kiadó.

Pokol, B. (2005). Jegyzetek az erkölcs és a morál szerepéről a modern társadalmakban. Jogelméleti Szemle, 2005(3). http://jesz.ajk.elte.hu/pokol23.html

Rosenhead, J., Franco, L. A., Grint, K., & Friedland, B. (2019). Complexity theory and leadership practice: A review, a critique, and some recommendations. The Leadership Quarterly, 30(5), 101304. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2019.07.002

Shamir, B., & Eilam, G. (2005). „What’s your story?” A life-stories approach to authentic leadership development. The Leadership Quarterly, 16(3), 395-417. https://doi.org/10.1108/S1479-357120180000009017

Shamir, B., Dayan-Horesh, H., & Adler, D. (2005). Leading by biography: Toward a life-story approach to the study of leadership. Leadership, 1(1), 13–29. https://doi.org/10.1177/1742715005049348

Uhl-Bien, M., Marion, R., & McKelvey, B. (2007). Complexity leadership theory: Shifting leadership from the industrial age to the knowledge era. The Leadership Quarterly, 18(4), 298-318. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2007.04.002

Veiszer, A. (2013). Bridge generáció. Álmokból üzletet: Prezi, Upstream, LogMeIn. Budapest: Kossuth Kiadó.

Walumbwa, F. O., Avolio, B. J., Gardner, W. L., Wernsing, T. S., & Peterson, S. J. (2008). Authentic Leadership: Development and Validation of a Theory-Based Measure. Journal of Management, 34(1), 89-126. https://doi.org/10.1177/0149206307308913

Wang, H., Sui, Y., Luthans, F., Wang, D., & Wu, Y. (2014). Impact of authentic leadership on performance: Role of followers’ positive psychological capital and relational processes. Journal of Organizational Behavior, 35(1), 5-21. https://doi.org/10.1002/job.1850

Zoller, M. (2013). Oral history – A narratív interjú módszere coachingban. Tudásmenedzsment - A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája, 14(1), 13-27. https://docplayer.hu/169211929-Oral-history-a-narrativ-inter-ju-modszere-coachingban.html

Downloads

Published

2021-04-12

How to Cite

Cserháti, G., Obermayer, N., Fehérvölgyi, B., & Csizmadia, T. (2021). Az autentikus vezetés jellemzőinek vizsgálata hazai felső vezetők élettörténetében. Vezetéstudomány Budapest Management Review, 52(4), 109–121. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.04.09

Issue

Section

Articles