Az autentikus vezetés jellemzőinek vizsgálata hazai felső vezetők élettörténetében

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.04.09

Kulcsszavak:

autentikus vezetés, élettörténet, tartalomelemzés

Absztrakt

Az autentikus vezetés korunk komplex elvárásaira reagáló vezetésfelfogás. Nemzetközi súlyának növekedését a folyamatosan bővülő publikációszám is alátámasztja, ugyanakkor kevés hazai vizsgálat található a témában. A szerzők tanulmányukat hiánypótló szándékkal készítették, amelyben az autentikus vezetők jellemzőit vizsgálták hazai felső vezetők élettörténeteiben. A kutatás során tartalomelemzést végeztek húsz felső vezető félig strukturált élettörténeti interjúinak bázisán. Vizsgálatuk megerősítette, hogy az autentikus vezetés sajátosságai az élettörténeti narratívák elemzésével vizsgálható. Kutatásuk alátámasztotta, hogy a magyar felső vezetők jelentős, az autentikus vezetőre jellemző jellemvonásokkal bírnak. Szigorú értékrenddel rendelkeznek és értékeikkel összhangban cselekednek, vezetői szemléletükben megjelenik a társadalom, a környezetük iránti érzékenység, valamint dolgoznak azon, hogy értelmezzék és internalizálják élettörténetük jelentős eseményeit. A téma aktualitása és a vizsgálati eredmények is alátámasztják további hazai vizsgálatok végrehajtását, ahol a szerzők lehetséges iránynak tartják a narratívák részletesebb elemzését, illetve a kontrollcsoportok vizsgálatát. Eredményeik alapján úgy vélik, hogy az élettörténet értelmezésére és internalizálására fókuszáló folyamat a vezetők fejlesztésének, coaching szemléletű támogatásának hatékony eszköze lehet a jövőben.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Szerző életrajzok

Gabriella Cserháti, Pannon Egyetem

Egyetemi docens

Nóra Obermayer, Pannon Egyetem

Egyetemi docens

Beáta Fehérvölgyi, Pannon Egyetem

Egyetemi docens

Tibor Csizmadia, Pannon Egyetem

Egyetemi docens

Hivatkozások

Avolio, B. J., & Gardner, W. L. (2005). Authentic leadership development: Getting to the root of positive forms of leadership. The Leadership Quarterly, 16(3), 315-338. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2005.03.001

Bakacsi, G. (2019). A karizmatikus és a neokarizmatikus leadership összehasonlítása. Vezetéstudomány, 50(3), 50-61. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2019.03.05

Bass, B. M., & Steidlmeier, P. (1999). Ethics, character, and authentic transformational leadership behavior. The Leadership Quarterly, 10(2), 181-217. https://doi.org/10.1016/S1048-9843(99)00016-8

Bencsik, A., Machová, R., Juhász, T., & Csókás, L. (2018). Vezető/leader versus etika, avagy az etikus leaderi magatartás jellemzői. Vezetéstudomány, 49(10-11), 93- 104. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2018.10.09

Benedek, A., & Takácsné György, K. (2016). A felelős vállalatirányítás személyi tényezői: A CSR-központ felelős vállalatvezetők attitűdjének vizsgálata a kis- és középvállalatok körében. Vezetéstudomány, 47(1), 58-67. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/2242/1/VT_2016n1p58.pdf

Bugán, A., & Oláh, A. (szerk.) (2006). Fejezetek a pszichológia alapterületeiből. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.

Conger, J. A., & Kanungo, R. N. (1998). Charismatic leadership in organizations. Thousand Oaks: Sage Publications, Inc.

Cooper, C. D., Scandura, T. A., & Schriesheim, C. A. (2005). Looking forward but learning from our past: Potential challenges to developing authentic leadership theory and authentic leaders. The Leadership Quarterly, 16(3), 475-493. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2005.03.008

Csedő, Z., & Zavarkó, M. (2019). Változás, tudás, innováció és vezetés: elméleti modellek elemzése és értelmezése funkcionalista és interpretatív megközelítésből. Vezetéstudomány, 50(12), 173-184. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2019.12.15

Cserháti, G. (2019). Vezetői élettörténetek és a vállalati siker összefüggései az autentikus vezetés tükrében (Szakdolgozat). Pécs: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológia Intézet.

Csiby, Á. (2017). Autentikus vezetés: élettörténet és a vállalati siker összefüggései. (Szakdolgozat). Pécs: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológia Intézet.

Darvish, H., & Rezaei, F. (2011). The impact of authentic leadership on job satisfaction and team commitment. Management & Marketing, 6(3), 421-436.

Gardner, W. L., Avolio, B. J., Luthans, F., May, D. R., & Walumbwa, F. (2005). „Can you see the real me?” A self-based model of authentic leader and follower development. The Leadership Quarterly, 16(3), 343-372. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2005.03.003

Gardner, W. L., Cogliser, C. C., Davis, K. M., & Dickens, M. P. (2011). Authentic leadership: A review of the literature and research agenda. The Leadership Quarterly, 22(6), 1120-1145. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2011.09.007

George, B. (2003). Authentic Leadership: Rediscovering the Secrets to Creating Lasting Value. San Francisco: Jossey-Bass.

George, B., Sims, P., McLean, A. N., & Mayer, D. (2007). Discovering Your Authentic Leadership. Harvard Business Review, 85(2), 129-138. https://hbr.org/2007/02/discovering-your-authentic-leadership

Jiang, H., & Men, R. L. (2017). Creating an engaged work- force: The impact of authentic leadership, transparent organizational communication, and work-life enrichment. Communication Research, 44(2), 225-243. https://doi.org/10.1177/0093650215613137

Jolsvai, H., & Csépe, V. (2008). Nyelv és agyműködés. In Csépe, V., Győri, M., & Ragó A. (szerk.), Általános pszichológia. 3. Nyelv, tudat, gondolkodás (pp. 187- 195). Budapest: Osiris.

Kelly, E. L., Ammons, S. K., Chermack, K. & Moen, P. (2010). Gendered Challenge, Gendered Response: Confronting the Ideal Worker Norm in a White-Collar Organization. Gender & Society, 24(3), 281–303. https://doi.org/10.1177/0891243210372073

Kovács, É. (2011). A narratív módszertanok politikája. Forrás, 43(7-8), 3-20. http://www.forrasfolyoirat.hu/1107/kovacs.pdf

Ladkin, D., & Taylor, S. S. (2010). Enacting the ‘true self’: Towards a theory of embodied authentic leadership. The Leadership Quarterly, 21(1), 64-74. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2009.10.005

László, J. (2005). A történetek tudománya. Bevezetés a narratív pszichológiába. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó.

Leroy, H., Palanski, M. E. & Simons, T. (2012). Authentic leadership and behavioral integrity as drivers of follower commitment and performance. Journal of Business Ethics, 107(Oct), 255-264. https://doi.org/10.1007/s10551-011-1036-1

Mármarosi, A. (2020). A vezetés sötét oldala (hübrisztikus vezetés). Vezetéstudomány, 51(3), 30-42. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.03.03

McAdams, D. P, Anyidoho, N. A, Brown, C., Huang, Y. T., Kaplan, B., & Machado, M. A. (2004). Traits and stories: links between dispositional and narrative features of personality. Journal of Personality, 72(4), 761-784. https://doi.org/10.1111/j.0022-3506.2004.00279.x

McAdams, D. P. (2008). Personal Narratives and the Life Story. In John, O. P., Robins, R. W., & Pervin, L. A. (Eds.), Handbook of personality: Theory and research (3rd ed.) (pp. 242-262). New York: Guilford Press.

Olaniyan, O. S & Hystad, S. W. (2016). Employees’ psychological capital, job satisfaction, insecurity, and intentions to quit: The direct and indirect effects of authentic leadership. Journal of Work and Organizational Psychology, 32(3), 163-171. https://doi.org/10.1016/j.rpto.2016.09.003

Parris, D. L., & Peachey, J. W. (2013). A systematic literature review of servant leadership theory in organizational contexts. Journal of Business Ethics, 113(3), 377-393. https://doi.org/10.1007/s10551-012-1322-6

Pataki, F. (2001). Élettörténet és identitás. Budapest: Osiris Kiadó.

Pokol, B. (2005). Jegyzetek az erkölcs és a morál szerepéről a modern társadalmakban. Jogelméleti Szemle, 2005(3). http://jesz.ajk.elte.hu/pokol23.html

Rosenhead, J., Franco, L. A., Grint, K., & Friedland, B. (2019). Complexity theory and leadership practice: A review, a critique, and some recommendations. The Leadership Quarterly, 30(5), 101304. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2019.07.002

Shamir, B., & Eilam, G. (2005). „What’s your story?” A life-stories approach to authentic leadership development. The Leadership Quarterly, 16(3), 395-417. https://doi.org/10.1108/S1479-357120180000009017

Shamir, B., Dayan-Horesh, H., & Adler, D. (2005). Leading by biography: Toward a life-story approach to the study of leadership. Leadership, 1(1), 13–29. https://doi.org/10.1177/1742715005049348

Uhl-Bien, M., Marion, R., & McKelvey, B. (2007). Complexity leadership theory: Shifting leadership from the industrial age to the knowledge era. The Leadership Quarterly, 18(4), 298-318. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2007.04.002

Veiszer, A. (2013). Bridge generáció. Álmokból üzletet: Prezi, Upstream, LogMeIn. Budapest: Kossuth Kiadó.

Walumbwa, F. O., Avolio, B. J., Gardner, W. L., Wernsing, T. S., & Peterson, S. J. (2008). Authentic Leadership: Development and Validation of a Theory-Based Measure. Journal of Management, 34(1), 89-126. https://doi.org/10.1177/0149206307308913

Wang, H., Sui, Y., Luthans, F., Wang, D., & Wu, Y. (2014). Impact of authentic leadership on performance: Role of followers’ positive psychological capital and relational processes. Journal of Organizational Behavior, 35(1), 5-21. https://doi.org/10.1002/job.1850

Zoller, M. (2013). Oral history – A narratív interjú módszere coachingban. Tudásmenedzsment - A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája, 14(1), 13-27. https://docplayer.hu/169211929-Oral-history-a-narrativ-inter-ju-modszere-coachingban.html

##submission.downloads##

Megjelent

2021-04-12

Hogyan kell idézni

Cserháti, G., Obermayer, N., Fehérvölgyi, B., & Csizmadia, T. (2021). Az autentikus vezetés jellemzőinek vizsgálata hazai felső vezetők élettörténetében. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 52(4), 109–121. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.04.09

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok