Települési tényezők fontosság-elégedettség elemzése a Balaton térségben

Authors

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.04.03

Keywords:

Importance-Satisfaction Analysis (ISA), Balaton area, municipal factors, age, questionnaire

Abstract

This paper investigated the opinion of local residents about 27 municipal factors, with a geographical focus on the Balaton highlighted tourism development region. Data from a primary survey were used for the analyses, based on a questionnaire conducted in 2018–2019, which yielded a total evaluable sample of 1,201 people. The importance-satisfaction analysis (ISA) method was employed to evaluate the settlement factors of the Balaton region, while the methodological dilemmas of the matrix techniques were also examined. This research sought to determine what kind of settlement developments the people of Balaton want the most. To answer this, the perceived importance of each settlement factor and the satisfaction each settlement factor elicited were considered in the analysis. The methodology applied in this study can provide a useful framework for both practical and scientific experts, and the results of the analyses can provide guidance to decision makers in identifying key areas for intervention.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Zsuzsanna Banász, Pannon University

Associate Professor

Hajnalka Fekete-Berzsenyi, University of Pannonia

Senior Assistant Lecturer

References

Abalo, J., Varela, J., & Manzano, V. (2007). Importance values for importance-performance analysis: A formula for spreading out values from preference rankings. Journal of Business Research, 60(2), 115–121. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2006.10.009

Barreira, A. P., Guimarães, M. H., & Panagopoulos, T. (2017). What Is More Important to Residents: A City’s Attractiveness or Citizens’ Residential Satisfaction? An Analysis of the Explanatory Attributes in Shrinking Cities of Portugal. In New Dimensions in Community Well-Being (pp. 129-151). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-55408-2_7

Boley, B., McGehee, N., & Hammet, A.L. (2017). Importance-performance analysis (IPA) of sustainable tourism initiatives: The resident perspective. Tourism Management, 58(Febr), 66-77. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2016.10.002

Chen S., Yang C., Lin W., & Yeh T. (2007). Service quality attributes determine improvement priority. The TQM Magazine, 19(2), 162-175. https://doi.org/10.1108/09544780710730005

Dwyer, L., Dragićević, V., Armenski, T., Mihalič, T., & Knežević, C. L. (2016). Achieving Destination Competitiveness: an Importance – Performance Analysis of Serbia. Current Issues in Tourism, 19(13), 1309-1336. https://doi.org/10.1080/13683500.2014.944487

Fekete-Berzsenyi, H. (2019). A Balaton térsége mint élettér III.: Települési tényezők – fontosság vs. elégedettség. In Sulyok, J., Banász, Zs., Fehérvölgyi, B., Hiezl, K. & Szabó, R. (Eds.), „Mi, balatoniak...” A Balatoni Turisztikai Kutatóintézet tanulmánykötete (pp. 77-82). Veszprém: Pannon Egyetemi Kiadó. https://www.gtk.uni-pannon.hu/wp-content/uploads/2019/11/batuki_ tanulmanykotet_2018_nyomda-v3.pdf

Fekete-Berzsenyi, H., & Banász, Zs. (2020). Települési tényezők a Balaton régióban - 2018 és 2019 nyarán végzett fontosság vs. elégedettség felmérés eredményei. Comitatus, 30(235), megjelenés alatt.

Griffin, T., & Edwards, D. (2012). Importance – performance analysis as a diagnostic tool for urban destination managers. An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 23(1), 32-48. http://dx.doi.org/10.1080/13032917.2011.653630

GOV (2016). 429/2016 (XII. 15.) Korm. rendelet a turisztikai térségek és a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek meghatározásáról. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600429.KOR&txtreferer=00000001.TXT

GOV (2000). 2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról. https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0000112.TV

Hernandez, S., Monzon, A., & de Oña, R. (2016). Urban transport interchanges: A methodology for evaluating perceived quality. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 84(Febr), 31–43. https://doi.org/10.1016/j.tra.2015.08.008

Horton, G., & Goers, J. (2019). A Revised Kano Model and its Application in Product Feature Discovery [on-line]. https://www.researchgate.net/publication/332304132_A_Revised_Kano_Model_and_its_Application_in_Product_Feature_Discovery

Insch, A., & Florek, M. (2010). Place Satisfaction of City Residents: Findings and Implications for City Branding. In Ashworth, G., Kavaratzis, M., & Elgar, E. (Eds.), Towards Effective Place Brand Management (pp. 191-204). Cheltenham, Northamton: Edward Elgar. https://doi.org/10.4337/9781849806398.00017

Joppe, M., Martin, D. W., & Waalen, J. (2001). Toronto’s image as a destination: a comparative importance - satisfaction analysis by origin of visitor. Journal of Travel Research, 39(3), 252-260. https://doi.org/10.1177/004728750103900302

Koltai, Z. (2005). A magyarországi városok versenyképességének lakossági megítélése. Tér és Társadalom, 19(3-4), 23-41. https://doi.org/10.17649/tet.19.3-4.1017

Koltai, Z. (2015). Településtípusok lakóhelyi vonzerőinek értékelése. Földrajzi Közlemények, 139(3), 213-225. https://foldrajzitarsasag.hu/downloads/foldrajzi_kozlemenyek_2015_139_evf_3_pp_213.pdf

Koltai, Z. (2016). Városok vonzereje országos és regionális léptékben. In Lengyel, I. & Nagy, B. (Eds.), Térségek versenyképessége, intelligens szakosodása és újraiparosodása (pp. 272-289). Szeged: JATEPress. http://eco.u-szeged.hu/download.php?docID=59335

Koltai, Z. (2017). A települési vonzerők magyarországi megítélése. Assessment of the attractions of the residential place in Hungary. Közép-Európai Közlemények, 10(3), 91-106. http://vikek.eu/wp-content/uploads/2017/12/KEKNo382017.3.sz%C3%A1m.pdf

KSH (2020). A kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák turisztikai régiónként. http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_oga006a.html?back=/stadat_ksz

Lengyel, I. (2003). Verseny és területi fejlődés: térségek versenyképessége Magyarországon. Szeged: JATEPress.

Lopes, S. D. F., & Maia, S. C. F. (2012). Applying importance-performance analysis to the management of health care services. China-USA Business Review, 11(2). https://doi.org/10.17265/1537-1514/2012.02.010

Lőrincz, K., Kővári, E. M., & Banász, Zs. (2020). Miért jó Szentesen élni? – Egy hazai kisváros lakosságának életminősége és helyi kötődése. Földrajzi Közlemények, 144(1), 112-131. https://doi.org/10.32643/fk.144.1.8

Marien, A. (2012). A sikeres településmarketing kulcsa az elégedett lakosság. In Piskóti, I. (ed.), Marketing- kaleidoszkóp (pp. 91-96). Miskolc: Miskolci Egyetem. http://www.marketing-turizmus.hu/otka/n33.pdf

Marien, A. (2013). A lakossági elégedettség és a helyben maradást magyarázó tényezők összefüggései. Marketing & Menedzsment, 47(1), 3-10. http://www.marketing-turizmus.hu/otka/01.pdf

Martilla, J. A., & Carvey, D. W. (1975). Four subtle sins in marketing research. Journal of Marketing, 39(1), 8-15. https://doi.org/10.2307/1250797

Martilla, J. A., & James, J. C. (1977). Importance-Performance Analysis, The Journal of Marketing, 41(1), 77-79. https://doi.org/10.2307/1250495

Minta, N. K., & Stephen, O. (2017). Importance-Performance Matrix Analysis (IPMA) of Service Quality and Customer Satisfaction in the Ghanaian Banking Industry. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 7(7), 532-550. http://dx.doi.org/10.6007/IJARBSS/v7-i7/3120

Nemes Nagy, J. (1998). A tér a társadalomkutatásban. Budapest: Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület. http://geogr.elte.hu/REF/REF_Kiadvanyok/Ter_a_tarskutban/A_Ter_a_tarsadalomkutatasban_NNJ.htm

Nemes Nagy, J. (2016). Mezoterek a társadalomban és a gazdaságban. In Lengyel, I. & Nagy, B. (Eds.), Térségek versenyképessége, intelligens szakosodása és újraiparosodása (pp. 105-124). Szeged: JATEPress. http://eco.u-szeged.hu/download.php?docID=59325

Nisco, A., Riviezzo, A., & Napolitano, M. R. (2015). An Importance - Performance analysis of tourist satisfaction at destination level: evidence from Campania (Italy). European Journal of Tourism Research, Varna University of Management, 10, 64-75. https://ejtr.vumk.eu/index.php/about/article/view/179

Nigro, H. O., & Císaro, S. E. G. (2016). The citizen satisfaction index: Adapting the model in Argentine cities. Cities, 56(July), 85-90. https://doi.org/10.1016/j.cities.2016.03.010

Oh, H. (2001). Revisiting importance–performance analysis. Tourism Management, 22(6), 617-627. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(01)00036-X

Oláh, M. (2013). Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Helyzetértékelés I. Kötet. Balatonfüred – Siófok: Balaton Fejlesztési Tanács. https://balatonregion.hu/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=1334

Pasaribu, P., Waryono, W., & Saputra, R. (2016). Measurement of Visitor’s Satisfaction through Importance Performance Analysis (IPA) Method About Servicescape. In International Conference on Tourism, Gastronomy, and Tourist Destination (ICTGTD 2016). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/ictgtd-16.2017.47

Piskóti, I., Dankó, L., Molnár, L., Nagy, S., & Szántó, Á. (2013). A társadalmi marketing paradigmái-elméleti-módszertani alapozó kutatás. OTKA Kutatási Jelentések. http://www.marketing-turizmus.hu/otka/11.pdf

Piskóti, I., Nagy, S., Molnár, L., & Marien, A. (2012). Identification between individuals and places of residence. In Fam K., Józsa L. & Yang L. (eds.), Conference Proceedings of Retracing the Silkroad: MAG Scholar Global Business Marketing and Turism Conference (pp. 1-10). http://www.marketing-turizmus.hu/otka/12.pdf

Ramirez-Hurtado, J. M. (2017). The use of importance-performance analysis to measure the satisfaction of travel agency franchisees. Revista de Administração de Empresas, 57(1), 51-64. http://dx.doi.org/10.1590/S0034-759020170105

Riviezzo, A., Nisco, A., & Napolitano, M. R. (2009). Importance‐performance analysis as a tool in evaluating town centre management effectiveness. International Journal of Retail & Distribution Management, 37(9), 748-764. https://doi.org/10.1108/09590550910975808

Shieh, I. J., & Wu, H. (2009). Applying importance-performance analysis to compare the changes of a convenient store. Quality & Quantity, 43(1), 391-400. https://doi.org/10.1007/s11135-007-9111-5

Silva, F., & Fernandes, P. (2010). Using importance-performance analysis in evaluating institutions of higher education: A case study. In 2010 International Conference on Education and Management Technology (pp. 121-123). https://doi.org/10.1109/icemt.2010.5657689

Silva, F. H., & Fernandes, P. O. (2011). Importance-performance analysis as a tool in evaluating higher education service quality: the empirical results of ESTiG (IPB). In Soliman, K. S. (ed.), The 17th International Business Information Management Association Conference (pp. 306-315). Milánó: University of Pavia. http://hdl.handle.net/10198/7120

Szabó, M., Tóth-Kaszás, N., Jakobi, Á. & Banász, Zs. (2019). Szakértői jelentés a KRAFT-index Nagykanizsa-Murafölde felméréséről. Kőszeg: Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (FTI), Institute of Advanced Studies (iASK), KRAFT Központ.

Szirmai, V., & Váradi, Zs. (2009). A várostérségi társadalmak versenyképesség-felfogása. In Szirmai V. (ed.), A várostérségi versenyképesség társadalmi tényezői (pp. 185-190). Budapest-Pécs: Dialóg Campus.

Tóth-Kaszás, N. (2018). A települési kötődés és a Z generáció - egy magyarországi középváros példája. Deturope, 10(2), 54-74. http://www.deturope.eu/img/upload/content_64550946.pdf

Wade, D. J., & Eagles, P. F. (2003). The use of importance–performance analysis and market segmentation for tourism management in parks and protected areas: An application to Tanzania’s national parks. Journal of Ecotourism, 2(3), 196-212. https://doi.org/10.1080/14724040308668144

Zenker, S., Petersen, S., & Aholt, A. (2013). The Citizen Satisfaction Index (CSI): Evidence for a four basic factor model in a German sample. Cities, 31(April), 156-164. https://doi.org/10.1016/j.cities.2012.02.006

Downloads

Published

2021-04-12

How to Cite

Banász, Z., & Fekete-Berzsenyi, H. (2021). Települési tényezők fontosság-elégedettség elemzése a Balaton térségben. Vezetéstudomány Budapest Management Review, 52(4), 20–31. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.04.03

Issue

Section

Articles