A humánerőforrás-fejlesztés kihívásai a digitális átállás fényében

Kihívások, reakciók, törekvések és várakozások

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.04.07

Kulcsszavak:

Ipar 4.0, emberi erőforrás, kompetenciák, képzés

Absztrakt

A technológiai és társadalmi fejlődés hatására, a globalizálódó információs világnak köszönhetően környezetünk példátlan ütemben változik. Ennek hatásai természetesen a munka világában is tapasztalhatók. Új területek tűnnek fel szemünk előtt, miközben évtizedek óta űzött szakmák merülnek a feledés homályába. A szerzők tanulmányukban az Ipar 4.0, vagyis a vállalkozások digitális átállásával összefüggő humánerőforrás-kihívásokra helyezték a hangsúlyt, különös tekintettel arra, miként lehet felkészíteni a (leendő) munkavállalókat a digitális környezetben ellátandó feladatokra, s milyen kompetenciákat vár el a dolgozóitól egy, a digitalizációs folyamatban már lépéseket tett vállalkozás. Az empirikus kutatás során kvalitatív vizsgálat keretében 31 vállalkozás mintáján keresztül tárták fel az Ipar 4.0 által generált kihívások humánerőforrás-fejlesztéssel kapcsolatos kérdéseit, a vállalkozások reakcióját, törekvéseit, motivációit. A tanulmány célja a folyamatokban rejlő lehetőségek, korlátok, a résztvevők szerepének további elemzése. A szerzők rávilágítanak arra, hogy bár a szakértők valamennyi munkakör kapcsán egyetértenek a digitális alapismeretek és az alapvető informatikai tudás nélkülözhetetlenségében, mégsem ezen kompetenciák nevesítik a szükséges, elvárt képességek sorában.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Szerző életrajzok

Tóth-Kaszás Nikoletta, Pannon Egyetem Nagykanizsa

Egyetemi docens

Kornél Németh, Pannon Egyetem Nagykanizsa

Egyetemi docens

Gabriella Michalec, Pannon Egyetem

PhD-hallgató

Hivatkozások

Anderson, J.Q. (2015). The Future of Work? The Robot Takeover is Already Here https://medium.com/@jannaq/the-robot-takeover-is-already-here-5aa55e1d136a

Armstrong, M., & Taylor, S. (2014). Armstrong’s Handbook of Human Resource Management Practice (13th ed.). London: Kogan Page.

Armstrong, M. (2016). Armstrong’s Handbook of Strategic Human Resource Management. London: Kogan Page.

Bakon, K., Skrop, A., Jaskó, Sz., & Holczinger, T. (2019). Digital factory in the University of Pannonia Nagykanizsa Campus - the Factory Subsystem. Review of Faculty of Engineering. Analecta Technica Szegedinensia, 13/1, 21-27. https://doi.org/10.14232/analecta.2019.1.21-27

Baygin, M., Yetis, H., Karakose, M., & Akin, E. (2016). An Effect Analysis of Industry 4.0 to Higher Education. In 15th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET) (pp. 1-4). Istambul: IEEE. https://doi.org/10.1109/ITHET.2016.7760744

Becker, M. (2013). Personalentwicklung - Bildung, Förderung und Organisationsentwicklung in Theorie und Praxis (6th ed.). Stuttgart: Schäffer-Poeschel.

Bencsik, A., Juhász, T., & Stifter, V. (2016). A mentori gyakorlat néhány jellemzője hazai szervezetek esetében: empirikus kutatás alapján. Taylor: Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Folyóirat, 8(5), 67-76. http://acta.bibl.u-szeged.hu/44311/1/vikek_026_067-076.pdf.

Bochum, U. (2014). Gewerkschaftliche Positionen in Bezug auf “Industrie 4.0”. In Botthof, A. & Hartmann, E.A. (eds.), Zukunft der Arbeit in Industrie 4.0 (pp. 31- 44). Berlin, Heidelberg: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-45915-7

Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). Learning to Race with Machines. In Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (eds.), The Second Machine Age (pp. 187-204). New York: W.W. Norton & Company.

Chang, S., Gong, Y., & Shum, C. (2011). Promoting innovation in hospitality companies through human resource management practices. International Journal of Hospitality Management, 30(4), 812-818. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2011.01.001

Chen, C.J., & Huang, J.W. (2009). Strategic human resource practices and innovation performance: The mediating role of knowledge management capacity. Journal of Business Research, 62(1), 104-114. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2007.11.016

Chromjakova F. (2016). Flexible man-man motivation performance management system for Industry 4.0. International Journal of Management Excellence, 7(2), 829-840. https://doi.org/10.17722/ijme.v7i2.269

Cotet, G.B., Balgiu1, B.A., & Zaleschi, V.C. (2017). Assessment procedure for the soft skills requested by Industry 4.0. MATEC Web of Conferences, 121, 07005. https://doi.org/10.1051/matecconf/201712107005

Czifra, Gy. (2018). Az Ipar 4.0 hatása az egyetemi oktatásra: megfelelés az új ipari kihívásoknak. Bánki Közlemények, 1(3), 79-83. http://bk.bgk.uni-obuda.hu/index.php/BK/article/view/59/52

Csurgó, D. (2017). Az asztalosnak is értenie kell a robotokhoz. Interjú Rainer Strack-kal, a BCG senior partnerével. Index, 2017. október 20. http://index.hu/gazdasag/2017/10/20/rainer_strack_bcg_interju

Devedzic, G., & Bari, P. (2016). Engineering Design Education for Industry 4.0: Implementation of Augmented Reality Concept in Teaching CAD Courses. In International Conference on Augmented Reality for Technical Entrepreneurs (ARTE’16). Bucharest: Arte 2016.

Dörnyei, K., & Csordás, T., & Gáti, M. (2013). A kommunikáció információs meghatározottsága: Információkeresés, -feldolgozás és -befogadás. In Horváth, D., Bauer, A. (eds.), Marketingkommunikáció: Stratégia, új média, részvétel kérdései (pp. 44-51). Budapest: Akadémiai Kiadó.

European Commission (2020). The Digital Economy and Society Index (DESI): Human capital and Digital Skills https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi

Forgács, K., Kaucsek, Gy., & Simon, P. (2002). A kompetens munkaerő értékelése pszichológiai teszttel és írásanalízissel. Munkaügyi Szemle, 16(9). 12-18.

Funk, K. & Köppler, S. (2015). Die elf wichtigsten Soft Skills. https://www.computerwoche.de/a/die-elf-wichtigsten-soft-skills,1902818

Hecklau, F., Galeitzkea, M., Flachsa, S., & Kohlb, H. (2016). Holistic approach for human resource management in Industry 4.0. Procedia CIRP, 54, 1–6. https://doi.org/10.1016/j.procir.2016.05.102

Henczi, L., & Zöllei, K. (2007). Kompetenciamenedzsment. Budapest: Perfekt Kiadó.

Hitka, M., Lorincova, S., Bartakova, G.P., Lizbetinova, L., Starchon, P., Li, C., Zaborova, E., Markova, T., Schmidtova, J., & Mura, L. (2018). Strategic Tool of Human Resource Management for Operation of SMEs in the Wood-processing Industry. Bioresources, 13(2), 2759–2774. https://doi.org/10.15376/biores.13.2.2759-2774

Hitka, M., Lorincova, S., Lizbetinova, L., Bartakova, G.P., & Merkova, M. (2017). Cluster Analysis Used as the Strategic Advantage of Human Resource Management in Small and Medium-sized Enterprises in the Wood-Processing Industry. Bioresources, 12(4), 7884–7897. https://doi.org/10.15376/biores.12.4.7884-7897

Hitka, M., Vetrakova, M., Balazova, Z., & Danihelova, Z. (2015). Corporate Culture as a Tool for Competitiveness Improvement. Procedia Economics and Finance, 34, 27–34. http://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01597-X

Hroník, F. (2007). Rozvoj a Vzdˇelávaní Pracovníkú. Prague: Grada Publishing.

Huba, M., & Kozák, Š.F. (2016). From E-learning to Industry 4.0. In International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications (ICETA) (pp. 103-108). Vysoke Tatry: IEEE. https://doi.org/a10.1109/ICETA.2016.7802083

Kachanakova, A., Stachová, K., & Stacho, Z. (2013). Riadenie Ludských Zdrojov v Organizáciách Pôsobiacich na Slovensku. Bratislava: Wolters Kluwer.

Keller, K., & Péter, E. (2015). Analysis of the ICT developments and the online advertising potential of enterprises in Zala County. In Karlovitz János Tibor (ed.), Conference Some Current Issues in Economics (pp. 335-346). International Research Institute, Komarno, Szlovákia.

KPMG (2016). The factory of the future. Berlin: KPMG AG. https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/es/pdf/2017/06/the-factory-of-the-future.pdf

Koleva, N. (2019). An Empirical Study on Human Resources’ Attitude Towards Manufacturing Digitalization. In 2019 International conference on Creative Business for Smart and Sustainable Growth (CREBUS) (pp. 96-100). Sandanski: IEEE. https://doi.org/10.1109/CREBUS.2019.8840057

Matyusz, Zs. & Pistrui B. (2020). Digitalizációs projektek a magyar kiskereskedelmi szektorban: Két meghatározó szegmens összehasonlítása empirikus példákon keresztül. Vezetéstudomány, 51(6), 27-41. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.06.04

Ma Prieto, I., & Perez-Santana, P.M. (2014). Managing innovative work behavior: the role of human resource practices. Personnel Review, 43(2), 184-208. https://doi.org/10.1108/PR-11-2012-0199

Microsoft (2020). A mesterséges intelligencia olyan vállalati kultúrát teremt, amely az innovációra épül. http://www.jovogyara.hu/a-mesterseges-intelligencia-olyan-vallalati-kulturat-teremt-amely-az-innovaciora-epul.html

Stachová, K., Papula, J., Stacho, Z., & Kohnová, L. (2019). External Partnerships in Employee Education and Development as the Key to Facing Industry 4.0 Challenges. Sustainability, 11(Jan), 345. https://doi.org/10.3390/su11020345

Microsoft News Center (2020). Rohamtempóban próbálnak a cégek képben maradni. https://news.microsoft.com/hu-hu/2020/05/28/rohamtempoban-probalnak-a-cegek-kepben-maradni/Koncepci%C3%B3_a_k%C3%B6zszol-

Nagy, J. (2017). Az ipar 4.0 fogalma, összetevői és hatása az értékláncra (167. sz. Műhelytanulmány). Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézet. https://core.ac.uk/download/pdf/129679426.pdf

Nagy, J. (2019). Az Ipar 4.0 fogalma és kritikus kérdései: vállalati interjúk alapján. Vezetéstudomány, 50(1), 14-26. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2019.01.02

Nagy, J., Jámbor, Zs. & Freund, A. (2020). Az Ipar 4.0 és a digitalizáció legjobb gyakorlatai a hazai élelmiszergazdaságban. Vezetéstudomány, 51(6), 5-16. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.06.02

Némethy, K. A. (2018). A jövő munkahelyének HR igény változásai a robotizáció és a fenntartható fejlődés tükrében (Doktori értekezés). Gödöllő: Szent István Egyetem.

Palcsok D. (2019). Ipar 4.0 hatása az oktatásra. EPALE - A felnőttkori tanulás elektronikus európai platformja. https://epale.ec.europa.eu/hu/blog/ipar-40-hatasa-az-oktatasra

Pfeiffer, S. (2015). Effects of Industry 4.0 on vocational education and training. Vienna: ITA. http://epub.oeaw.ac.at/0xc1aa5576%200x0032aa5d.pdf

Quint, F., Mura, K., & Gorecky, D. (2015). In-factory learning – qualification for the factory of the future. Acta Universitatis Cibiniensis – Technical Series, 66(1), 159-164. https://doi.org/10.1515 /aucts-2015-0046

Richter A., Groß, K., Jeschke, S., Plumanns, L., & Schuster, K. (2015). Learning 4.0: virtual immersive Engineering education. International Best Practices and Applications, 11(2-3), 51–66. https://publications.rwth-aachen.de/record/678586

Ruppert, T., Jaskó, Sz., Holczinger, T., & Abonyi, J. (2018). Enabling Technologies for Operator 4.0: A Survey. Applied Sciences, 8(9), 1650. https://doi.org/10.3390/app8091650

Schuster, K. (2015). Preparing for Industry 4.0 – Testing Collaborative Virtual Learning Environments with Students and Professional Trainers. International Journal of Advanced Corporate Learning, 8(4), 14-20. https://doi.org/a10.3991/ijac.v8i4.4911

Stachová, K., Papula, J., Stacho, Z., & Kohnová, L. (2019). External Partnerships in Employee Education and Development as the Key to Facing Industry 4.0 Challenges. Sustainability, 11(Jan), 345. https://doi.org/10.3390/su11020345

Szalavetz, A. (2016). Az Ipar 4.0 technológiák gazdasági hatásai – Egy induló kutatás kérdései. Külgazdaság, 60(7-8), 27-50. http://real.mtak.hu/39363/1/Ipar40.pdf

Szőke, V., & Kovács, L. (2020). Mezőgazdaság 4.0 – relevancia, lehetőségek, kihívások. Gazdálkodás: Scientific Journal on Agricultural Economics, 64(4), 289-304. http://doi.org/10.22004/ag.econ.305196

Urbancová, H., &Urbanec, J. (2012). Internal Factors Influencing the Knowledge Continuity Ensuring. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 60, 387–396

https://doi.org/10.11118 / actaun201260040387 Urbancová, H. (2016). Talent Management v Organizacích v České Republice: Praktické využití a Přínosy. Odborné nakladatelství Vysoké školy Ekonomie a Management. Prague: SVEM. https://www.matematikavsem.cz/data/data/sis-ukazky-kapitol/mono_talent-management-EV_ukazka.pdf

Vieru, D. (2015). Towards a multi-dimensional model of digital competence in small- and medium-sized enterprises. In Khosrow-Pour, M. (Ed.), Encyclopedia of Information Science and Technology, (pp. 6715-6725). Hershey: IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-4666-5888-2.ch660

Webforum (2016). http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/shearable-infographics

Xu, Y., Wang, Y.G., & Tao, X.B. - Lizbetinova, L. (2017). Evidence of Chinese income dynamics and its effects on income scaling law. Physica A-Statistical Mechanics and its Applications, 487, 143–152. https://doi.org/10.1016/j.physa.2017.06.020

Zukunftsinstitut (2016). Die Neuerfindung der Arbeitswelt. https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/die-neuerfindung-der-arbeitswelt

Zsarnóczky, M., & Zsarnóczky-Dulházi, F. (2019). The Phenomenon of European Accessibility as a Special Niche in Active Tourism. Journal of Tourism Challenges and Trends, 12, 85-100.

##submission.downloads##

Megjelent

2021-04-12

Hogyan kell idézni

Nikoletta, T.-K., Németh, K., & Michalec, G. (2021). A humánerőforrás-fejlesztés kihívásai a digitális átállás fényében: Kihívások, reakciók, törekvések és várakozások. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 52(4), 80–92. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.04.07

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok