A humánerőforrás-fejlesztés kihívásai a digitális átállás fényében

Kihívások, reakciók, törekvések és várakozások

Authors

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.04.07

Keywords:

Industry 4.0, human resources, competence, training

Abstract

The technological and social development in the world of globalising information is causing our environment to change at an unprecedented rate. The effects of these changes are being experienced in the world of work: new professions are emerging, while other occupations are being forgotten. This study considered the human resources challenges of Industry 4.0 and in particular, ways of dealing with how to prepare the (future) workforce for doing job in the digital environment, as well as what competencies are expected by companies that have taken steps in the digitalisation process. This empirical qualitative study revealed the entrepreneurial reaction, aspirations and motivations in relation to the challenges generated by Industry 4.0. The authors' goal was to analyse the opportunities and limitations of the processes and the participants’ role. They highlighted that, although experts agree on the indispensability of digital literacy and basic IT knowledge, these competencies are not named among the most required, expected skills.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Nikoletta Tóth-Kaszás, University of Pannonia at Nagykanizsa

Associate Professor

Kornél Németh, University of Pannonia at Nagykanizsa

Associate Professor

Gabriella Michalec, University of Pannonia

PhD Student

References

Anderson, J.Q. (2015). The Future of Work? The Robot Takeover is Already Here https://medium.com/@jannaq/the-robot-takeover-is-already-here-5aa55e1d136a

Armstrong, M., & Taylor, S. (2014). Armstrong’s Handbook of Human Resource Management Practice (13th ed.). London: Kogan Page.

Armstrong, M. (2016). Armstrong’s Handbook of Strategic Human Resource Management. London: Kogan Page.

Bakon, K., Skrop, A., Jaskó, Sz., & Holczinger, T. (2019). Digital factory in the University of Pannonia Nagykanizsa Campus - the Factory Subsystem. Review of Faculty of Engineering. Analecta Technica Szegedinensia, 13/1, 21-27. https://doi.org/10.14232/analecta.2019.1.21-27

Baygin, M., Yetis, H., Karakose, M., & Akin, E. (2016). An Effect Analysis of Industry 4.0 to Higher Education. In 15th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET) (pp. 1-4). Istambul: IEEE. https://doi.org/10.1109/ITHET.2016.7760744

Becker, M. (2013). Personalentwicklung - Bildung, Förderung und Organisationsentwicklung in Theorie und Praxis (6th ed.). Stuttgart: Schäffer-Poeschel.

Bencsik, A., Juhász, T., & Stifter, V. (2016). A mentori gyakorlat néhány jellemzője hazai szervezetek esetében: empirikus kutatás alapján. Taylor: Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Folyóirat, 8(5), 67-76. http://acta.bibl.u-szeged.hu/44311/1/vikek_026_067-076.pdf.

Bochum, U. (2014). Gewerkschaftliche Positionen in Bezug auf “Industrie 4.0”. In Botthof, A. & Hartmann, E.A. (eds.), Zukunft der Arbeit in Industrie 4.0 (pp. 31- 44). Berlin, Heidelberg: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-45915-7

Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). Learning to Race with Machines. In Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (eds.), The Second Machine Age (pp. 187-204). New York: W.W. Norton & Company.

Chang, S., Gong, Y., & Shum, C. (2011). Promoting innovation in hospitality companies through human resource management practices. International Journal of Hospitality Management, 30(4), 812-818. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2011.01.001

Chen, C.J., & Huang, J.W. (2009). Strategic human resource practices and innovation performance: The mediating role of knowledge management capacity. Journal of Business Research, 62(1), 104-114. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2007.11.016

Chromjakova F. (2016). Flexible man-man motivation performance management system for Industry 4.0. International Journal of Management Excellence, 7(2), 829-840. https://doi.org/10.17722/ijme.v7i2.269

Cotet, G.B., Balgiu1, B.A., & Zaleschi, V.C. (2017). Assessment procedure for the soft skills requested by Industry 4.0. MATEC Web of Conferences, 121, 07005. https://doi.org/10.1051/matecconf/201712107005

Czifra, Gy. (2018). Az Ipar 4.0 hatása az egyetemi oktatásra: megfelelés az új ipari kihívásoknak. Bánki Közlemények, 1(3), 79-83. http://bk.bgk.uni-obuda.hu/index.php/BK/article/view/59/52

Csurgó, D. (2017). Az asztalosnak is értenie kell a robotokhoz. Interjú Rainer Strack-kal, a BCG senior partnerével. Index, 2017. október 20. http://index.hu/gazdasag/2017/10/20/rainer_strack_bcg_interju

Devedzic, G., & Bari, P. (2016). Engineering Design Education for Industry 4.0: Implementation of Augmented Reality Concept in Teaching CAD Courses. In International Conference on Augmented Reality for Technical Entrepreneurs (ARTE’16). Bucharest: Arte 2016.

Dörnyei, K., & Csordás, T., & Gáti, M. (2013). A kommunikáció információs meghatározottsága: Információkeresés, -feldolgozás és -befogadás. In Horváth, D., Bauer, A. (eds.), Marketingkommunikáció: Stratégia, új média, részvétel kérdései (pp. 44-51). Budapest: Akadémiai Kiadó.

European Commission (2020). The Digital Economy and Society Index (DESI): Human capital and Digital Skills https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi

Forgács, K., Kaucsek, Gy., & Simon, P. (2002). A kompetens munkaerő értékelése pszichológiai teszttel és írásanalízissel. Munkaügyi Szemle, 16(9). 12-18.

Funk, K. & Köppler, S. (2015). Die elf wichtigsten Soft Skills. https://www.computerwoche.de/a/die-elf-wichtigsten-soft-skills,1902818

Hecklau, F., Galeitzkea, M., Flachsa, S., & Kohlb, H. (2016). Holistic approach for human resource management in Industry 4.0. Procedia CIRP, 54, 1–6. https://doi.org/10.1016/j.procir.2016.05.102

Henczi, L., & Zöllei, K. (2007). Kompetenciamenedzsment. Budapest: Perfekt Kiadó.

Hitka, M., Lorincova, S., Bartakova, G.P., Lizbetinova, L., Starchon, P., Li, C., Zaborova, E., Markova, T., Schmidtova, J., & Mura, L. (2018). Strategic Tool of Human Resource Management for Operation of SMEs in the Wood-processing Industry. Bioresources, 13(2), 2759–2774. https://doi.org/10.15376/biores.13.2.2759-2774

Hitka, M., Lorincova, S., Lizbetinova, L., Bartakova, G.P., & Merkova, M. (2017). Cluster Analysis Used as the Strategic Advantage of Human Resource Management in Small and Medium-sized Enterprises in the Wood-Processing Industry. Bioresources, 12(4), 7884–7897. https://doi.org/10.15376/biores.12.4.7884-7897

Hitka, M., Vetrakova, M., Balazova, Z., & Danihelova, Z. (2015). Corporate Culture as a Tool for Competitiveness Improvement. Procedia Economics and Finance, 34, 27–34. http://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01597-X

Hroník, F. (2007). Rozvoj a Vzdˇelávaní Pracovníkú. Prague: Grada Publishing.

Huba, M., & Kozák, Š.F. (2016). From E-learning to Industry 4.0. In International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications (ICETA) (pp. 103-108). Vysoke Tatry: IEEE. https://doi.org/a10.1109/ICETA.2016.7802083

Kachanakova, A., Stachová, K., & Stacho, Z. (2013). Riadenie Ludských Zdrojov v Organizáciách Pôsobiacich na Slovensku. Bratislava: Wolters Kluwer.

Keller, K., & Péter, E. (2015). Analysis of the ICT developments and the online advertising potential of enterprises in Zala County. In Karlovitz János Tibor (ed.), Conference Some Current Issues in Economics (pp. 335-346). International Research Institute, Komarno, Szlovákia.

KPMG (2016). The factory of the future. Berlin: KPMG AG. https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/es/pdf/2017/06/the-factory-of-the-future.pdf

Koleva, N. (2019). An Empirical Study on Human Resources’ Attitude Towards Manufacturing Digitalization. In 2019 International conference on Creative Business for Smart and Sustainable Growth (CREBUS) (pp. 96-100). Sandanski: IEEE. https://doi.org/10.1109/CREBUS.2019.8840057

Matyusz, Zs. & Pistrui B. (2020). Digitalizációs projektek a magyar kiskereskedelmi szektorban: Két meghatározó szegmens összehasonlítása empirikus példákon keresztül. Vezetéstudomány, 51(6), 27-41. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.06.04

Ma Prieto, I., & Perez-Santana, P.M. (2014). Managing innovative work behavior: the role of human resource practices. Personnel Review, 43(2), 184-208. https://doi.org/10.1108/PR-11-2012-0199

Microsoft (2020). A mesterséges intelligencia olyan vállalati kultúrát teremt, amely az innovációra épül. http://www.jovogyara.hu/a-mesterseges-intelligencia-olyan-vallalati-kulturat-teremt-amely-az-innovaciora-epul.html

Stachová, K., Papula, J., Stacho, Z., & Kohnová, L. (2019). External Partnerships in Employee Education and Development as the Key to Facing Industry 4.0 Challenges. Sustainability, 11(Jan), 345. https://doi.org/10.3390/su11020345

Microsoft News Center (2020). Rohamtempóban próbálnak a cégek képben maradni. https://news.microsoft.com/hu-hu/2020/05/28/rohamtempoban-probalnak-a-cegek-kepben-maradni/Koncepci%C3%B3_a_k%C3%B6zszol-

Nagy, J. (2017). Az ipar 4.0 fogalma, összetevői és hatása az értékláncra (167. sz. Műhelytanulmány). Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézet. https://core.ac.uk/download/pdf/129679426.pdf

Nagy, J. (2019). Az Ipar 4.0 fogalma és kritikus kérdései: vállalati interjúk alapján. Vezetéstudomány, 50(1), 14-26. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2019.01.02

Nagy, J., Jámbor, Zs. & Freund, A. (2020). Az Ipar 4.0 és a digitalizáció legjobb gyakorlatai a hazai élelmiszergazdaságban. Vezetéstudomány, 51(6), 5-16. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.06.02

Némethy, K. A. (2018). A jövő munkahelyének HR igény változásai a robotizáció és a fenntartható fejlődés tükrében (Doktori értekezés). Gödöllő: Szent István Egyetem.

Palcsok D. (2019). Ipar 4.0 hatása az oktatásra. EPALE - A felnőttkori tanulás elektronikus európai platformja. https://epale.ec.europa.eu/hu/blog/ipar-40-hatasa-az-oktatasra

Pfeiffer, S. (2015). Effects of Industry 4.0 on vocational education and training. Vienna: ITA. http://epub.oeaw.ac.at/0xc1aa5576%200x0032aa5d.pdf

Quint, F., Mura, K., & Gorecky, D. (2015). In-factory learning – qualification for the factory of the future. Acta Universitatis Cibiniensis – Technical Series, 66(1), 159-164. https://doi.org/10.1515 /aucts-2015-0046

Richter A., Groß, K., Jeschke, S., Plumanns, L., & Schuster, K. (2015). Learning 4.0: virtual immersive Engineering education. International Best Practices and Applications, 11(2-3), 51–66. https://publications.rwth-aachen.de/record/678586

Ruppert, T., Jaskó, Sz., Holczinger, T., & Abonyi, J. (2018). Enabling Technologies for Operator 4.0: A Survey. Applied Sciences, 8(9), 1650. https://doi.org/10.3390/app8091650

Schuster, K. (2015). Preparing for Industry 4.0 – Testing Collaborative Virtual Learning Environments with Students and Professional Trainers. International Journal of Advanced Corporate Learning, 8(4), 14-20. https://doi.org/a10.3991/ijac.v8i4.4911

Stachová, K., Papula, J., Stacho, Z., & Kohnová, L. (2019). External Partnerships in Employee Education and Development as the Key to Facing Industry 4.0 Challenges. Sustainability, 11(Jan), 345. https://doi.org/10.3390/su11020345

Szalavetz, A. (2016). Az Ipar 4.0 technológiák gazdasági hatásai – Egy induló kutatás kérdései. Külgazdaság, 60(7-8), 27-50. http://real.mtak.hu/39363/1/Ipar40.pdf

Szőke, V., & Kovács, L. (2020). Mezőgazdaság 4.0 – relevancia, lehetőségek, kihívások. Gazdálkodás: Scientific Journal on Agricultural Economics, 64(4), 289-304. http://doi.org/10.22004/ag.econ.305196

Urbancová, H., &Urbanec, J. (2012). Internal Factors Influencing the Knowledge Continuity Ensuring. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 60, 387–396

https://doi.org/10.11118 / actaun201260040387 Urbancová, H. (2016). Talent Management v Organizacích v České Republice: Praktické využití a Přínosy. Odborné nakladatelství Vysoké školy Ekonomie a Management. Prague: SVEM. https://www.matematikavsem.cz/data/data/sis-ukazky-kapitol/mono_talent-management-EV_ukazka.pdf

Vieru, D. (2015). Towards a multi-dimensional model of digital competence in small- and medium-sized enterprises. In Khosrow-Pour, M. (Ed.), Encyclopedia of Information Science and Technology, (pp. 6715-6725). Hershey: IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-4666-5888-2.ch660

Webforum (2016). http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/shearable-infographics

Xu, Y., Wang, Y.G., & Tao, X.B. - Lizbetinova, L. (2017). Evidence of Chinese income dynamics and its effects on income scaling law. Physica A-Statistical Mechanics and its Applications, 487, 143–152. https://doi.org/10.1016/j.physa.2017.06.020

Zukunftsinstitut (2016). Die Neuerfindung der Arbeitswelt. https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/die-neuerfindung-der-arbeitswelt

Zsarnóczky, M., & Zsarnóczky-Dulházi, F. (2019). The Phenomenon of European Accessibility as a Special Niche in Active Tourism. Journal of Tourism Challenges and Trends, 12, 85-100.

Downloads

Published

2021-04-12

How to Cite

Tóth-Kaszás, N., Németh, K., & Michalec, G. (2021). A humánerőforrás-fejlesztés kihívásai a digitális átállás fényében: Kihívások, reakciók, törekvések és várakozások. Vezetéstudomány Budapest Management Review, 52(4), 80–92. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.04.07

Issue

Section

Articles