A materializmus, boldogság, siker és élményfogyasztás összefüggéseinek vizsgálata tinédzserek körében

Kulcsszavak: materializmus, boldogság, élmény, siker, tinédzserek

Absztrakt

A materializmus, vagyis az anyagias attitűd azt fejezi ki, hogy mennyire fontosak és milyen szerepet játszanak a birtokolt, vagy birtokolni kívánt anyagi javak valakinek az életében. A néhány évtizedes múltra visszatekintő anyagiasságkutatások a materializmusnak szinte minden előzmény- és függő változóját feltárták, a kapcsolatok irányát bizonyították. Az elmúlt években előtérbe került a boldogsággal, a sikerrel, az élmény- és státuszfogyasztással való összefüggések vizsgálata. A kutatások jelentős része azonban kvantitatív módszertannal készül, ami nem alkalmas a mélyebb, szemantikai és pszichológiai jelentések feltérképezésére. Jelen tanulmány fotókollázs és szabad asszociációs módszer alkalmazásával végzett kutatás eredményeit mutatja be, arra keresve a választ, hogy a tinédzserek életében milyen szerepet játszanak az anyagi javak és a pénz, a boldogságérzet, a siker, vagy az élmények gyarapításában?

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Szerző életrajzok

János Debreceni, Budapesti Corvinus Egyetem

PhD-hallgató

Ágnes Hofmeister, Budapesti Corvinus Egyetem

Egyetemi tanár

Hivatkozások

Adib, H., & El-Bassiouny, N. (2012). Materialism in young consumers: An investigation of family communication patterns and parental mediation practices in Egypt. Journal of Islamic Marketing, 3(3), 255–282. https://doi.org/10.1108/17590831211259745

Banerjee, R., & Dittmar, H. (2008). Individual differences in children’s materialism: The role of peer relations. Personality and Social Psychology Bulletin, 34(1), 17–31. https://doi.org/10.1177/0146167207309196

Belk, R. W. (1983). Worldly possessions: Issues and criticisms. Advances in Consumer Research, 10, 514–520, http://acrwebsite.org/volumes/6172/volumes/v10/NA-10

Belk, R. W. (1988). Possessions and the Extended Self. Journal of Consumer Research, 15(2), 139-168. https://doi.org/10.1086/209154

Carter, T. J. & Gilovich, T. (2012). I am what I do, not what I have: the centrality of experiential purchases to the self-concept. Journal of Personality and Social Psychology, 102. 1304-1317. https://doi/10.1037/a0027407

Chan, K. (2013). Development of materialistic values among children and adolescents. Young Consumers, 14(3), 244–257. https://doi.org/10.1108/YC-01-2013-00339

Chan, K., & Cai, X. (2009). Influence of television advertising on adolescents in China: An urban-rural comparison. Young Consumers, 10(2), 133–145. https://doi.org/10.1108/17473610910964714

Chan, K., & Prendergast, G. (2007). Materialism and Social Comparison Among Adolescents. Social Behavior and Personality: An International Journal, 35(2), 213–228. https://doi.org/10.2224/sbp.2007.35.2.213

Chan, K., & Prendergast, G. P. (2008). Social comparison, imitation of celebrity models and materialism among Chinese youth. International Journal of Advertising, 27(5), 799–826. https://doi.org/10.2501/S026504870808030X

Chang, L. & Arkin, R. M. (2002). Materialism as an attempt to cope with uncertainty. Psychology and Marketing, 19(5), 389–406. https://doi.org/10.1002/mar.10016

Chaplin, L. N., & John, D. R. (2007). Growing up in a Material World: Age Differences in Materialism in Children and Adolescents. Journal of Consumer Research, 34(4), 480–493. https://doi.org/10.1086/518546

Chaplin, L. N., & John, D. R. (2010). Interpersonal influences on adolescent materialism: A new look at the role of parents and peers. Journal of Consumer Psychology, 20(2), 176–184. https://doi.org/10.1016/j.jcps.2010.02.002

Chaplin, L. N., Hill, R. P., & John, D. R. (2014). Poverty and Materialism: A Look at Impoverished Versus Affluent Children. Journal of Public Policy & Marketing, 33(1), 78–92. https://doi.org/10.1509/jppm.13.050

Chia, S. C. (2010). How social influence mediates media effects on adolescents’ materialism. Communication Research, 37(3), 400–419. https://doi.org/10.1177/0093650210362463

Csikszentmihalyi, M. & Rochberg-Halton, E. (1981). The meaning of things. Domestic symbols and the self. Cambridge: Cambridge University Press.

Debreceni, J. & Hofmeister-Tóth, Á. (2017). A tinédzserek anyagias jellemvonásai, az egyéni értékek és a közösségi média használat összefüggései. In Bányai, E., Lányi, B.,& Törőcsik, M. (Eds.), Tükröződés, társtudományok, trendek, fogyasztás (pp. 97-106). Egyesület a Marketing Oktatásért és kutatásért (EMOK) XXIII. Országos Konferencia tanulmánykötet. Pécs, Magyarország: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar (PTE KTK).

Debreceni, J. (2018). Merre tart az anyagiasság-kutatás?: Az elmúlt nyolc év meghatározó kutatási eredményeinek összefoglalása. In Józsa, L., Korcsmáros, E. & Seres Huszárik, K. (Eds.), A hatékony marketing (pp.148-159). EMOK 2018 Nemzetközi Tudományos Konferencia konferenciakötete.

Debreceni, J., & Hofmeister-Toth, A. (2018). Materialism among teenagers, the relationship between terminal values and social media use. International Journal Multidisciplinarity In Business and Science, 4(5), 5–12. https://hrcak.srce.hr/205401

Deckop, J. R., Jurkiewicz, C. L. & Giacalone, R. A. (2010). Effects of materialism on work-related personal wellbeing. Human Relations, 63(7), 1007-1030. https://doi.org/10.1177/0018726709353953

Douglas, M. & Isherwood, B. C. (1979). The World of Goods: Towards an Anthropology of Consumption. London: Allen Lane.

Duh, H. I. (2016). Childhood family experiences and young Generation Y money attitudes and materialism. Personality and Individual Differences, 95(68), 134–139. https://doi.org/10.1016/j.paid.2016.02.027

Festinger, L. (1954). A Theory of Social Comparison Processes. Human Relations, 7(2), 117–140. https://doi.org/10.1177/001872675400700202

Flouri, E. (1999). An integrated model of consumer materialism : Can economic socialization and maternal values predict materialistic attitudes in adolescents? Journal of Socio-Economics, 28, 707–724. https://doi.org/10.1016/S1053-5357(99)00053-0

Furby, L. (1978). Possession in humans: An exploratory study of its meaning and motivation. Social Behavior and Personality: an International Journal, 6(1), 49–65. https://doi.org/10.2224/sbp.1978.6.1.49

Gil, L. A., Kwon, K. N., Good, L. K., & Johnson, L. W. (2012). Impact of self on attitudes toward luxury brands among teens. Journal of Business Research, 65(10), 1425–1433. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2011.10.008

Goldberg, M. E., Gorn, G. J., Peracchio, L. a., & Bamossy, G. (2003). Understanding Materialism Among Youth. Journal of Consumer Psychology, 13(3), 278–288. https://doi.org/10.1207/S15327663JCP1303_09

Grubb, E. L. & Grathwohl, H. L. (1967). Consumer Self-Concept, Symbolism and Market Behavior: A Theoretical Approach. Journal of Marketing, 31(4), 22–27.

Guevarra, D. A., & Howell, R. T. (2015). To have in order to do: Exploring the effects of consuming experiential products on well-being. Journal of Consumer Psychology, 25(1), 28–41. https://doi.org/10.1016/j.jcps.2014.06.006

Hofmeister-Tóth, Á. (2016). Fogyasztói értékek, trendek és magatartás: Korreferátum Törőcsik Mária: A fogyasztói magatartás új tendenciái című tanulmányához. Vezetéstudomány, 47(4), 26-29.

Inglehart, R (1990). Values, Ideology, and Cognitive Mobilization in New Social Movements. In: Dalton, R. & Kuechler, M. (Eds.), Challanging the Political Order. New Social and Political Movements in Western Democracies (pp. 43-46). Cambridge: Polity Press.

Isaksen, K. J., & Roper, S. (2012). The Commodification of Self-Esteem : Branding and British Teenagers. Psychology & Marketing, 29(3), 117–136. https://doi.org/10.1002/mar

Islam, T., Wei, J., Sheikh, Z., Hameed, Z., & Azam, R. I. (2017). Determinants of compulsive buying behavior among young adults: The mediating role of materialism. Journal of Adolescence, 61(July), 117–130. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2017.10.004

Jiang, J., Song, Y., Ke, Y., Wang, R., & Liu, H. (2016). Is Disciplinary Culture a Moderator Between Materialism and Subjective Well-being? A Three-Wave Longitudinal Study. Journal of Happiness Studies, 17(4), 1391–1408. https://doi.org/10.1007/s10902-015-9649-1

Jiang, J., Zhang, Y., Ke, Y., Hawk, S. T., & Qiu, H. (2015). Can’t buy me friendship ? Peer rejection and adolescent materialism: Implicit self-esteem as a mediator. Journal of Experimental Social Psychology, 58(May), 48–55. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2015.01.001

Kahle, L. R., Beatty, S. E., & Homer, P. (1986). Alternative Measurement Approaches to Consumer Values: The List of Values (LOV) and Values and Life Style (VALS). Journal of Consumer Research, 13(December), 405–409. https://doi.org/10.1086/209079

Kasser, T. (2005). Az anyagiasság súlyos ára. Budapest: Ursus Libris.

Kasser, T., Rosenblum, K. L., Sameroff, A. J., Deci, E. L., Niemiec, C. P., Ryan, R. M., & Hawks, S. (2014). Changes in materialism, changes in psychological well-being: Evidence from three longitudinal studies and an intervention experiment. Motivation and Emotion, 38(1), 1–22. https://doi.org/10.1007/s11031-013-9371-4

Kasser, T., Ryan, R., Couchman, C. E., & Sheldon, K. (2004). Materialistic values: Their causes and consequence. In Kasser, T. & Kanner, A. D. (Eds.), Psychology and consumer culture: The struggle for a good life in a materialistic world (pp. 11-28). Washington, D.C: American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/10658-002

King, R. B., & Datu, J. A. D. (2017). Materialism does not pay: Materialistic students have lower motivation, engagement, and achievement. Contemporary Educational Psychology, 49(3), 289–301. https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2017.03.003

Ku, L. (2015). Development of Materialism in Adolescence: The Longitudinal Role of Life Satisfaction Among Chinese Youths. Social Indicators Research, 124(1), 231–247. https://doi.org/10.1007/s11205-014-0787-3

La Ferle, C., & Chan, K. (2008). Determinants for materialism among adolescents in Singapore. Young Consumers, 9(3), 201–214. https://doi.org/10.1108/17473610810901633

Lenka, U., & Vandana, M. (2016) Direct and Indirect Influence of Interpersonal and Environmental Agents on Materialism in Children. Psychological Studies, 61(1), 5566. https://doi.org/10.1007/s12646-015-0343-5

Martos, T., & Kopp, M. S. (2012). Life Goals and Well-Being: Does Financial Status Matter? Evidence from a Representative Hungarian Sample. Social Indicators Research, 105(3), 561–568. https://doi.org/10.1007/s11205-011-9788-7

McCracken, G. (1986). Culture and Consumption: A Theoretical Account of the Structure and Movement of the Cultural Meaning of Consumer Goods. Journal of Consumer Research, 13(1), 71–84. https://doi.org/10.1086/209048

Moschis, P. G., & Churchill, A. G. (1978). Consumer Socialization: A Theoretical and Empirical Analysis on JSTOR. Journal of Marketing Research, 15(4), 599–609.

Opree, S. J., Buijzen, M., Van, E. A., & Valkenburg, P. M. (2014). Children’s Advertising Exposure, Advertised Product Desire, and Materialism: A Longitudinal Study. Communication Research, 41(5), 717–735. https://doi.org/10.1177/0093650213479129

Piko, B. F. (2006). Satisfaction with life, psychosocial health and materialism among Hungarian youth. Journal of Health Psychology, 11(6), 827–831. https://doi.org/10.1177/1359105306069072

Pilch, I., & Górnik-Durose, M. E. (2016). Do we need “dark” traits to explain materialism? The incremental validity of the Dark Triad over the HEXACO domains in predicting materialistic orientation. Personality and Individual Differences, 102(November), 102–106. https://doi.org/10.1016/j.paid.2016.06.047

Rassuli, K. M. & Hollander, S. C. (1986). Desire-Induced, Innate, Insatiable?. Journal of Macromarketing, 6(2), 4–24. https://doi.org/10.1177/027614678600600205

Richins, M. L., & Dawson, S. (1992). A Consumer Values Orientation for Materialism and Its Measurement: Scale Development and Validation. Journal of Consumer Research, 19(3), 303–316. https://doi.org/10.1086/209304

Roberts, J. A., Tanner, J. F., & Manolis, C. (2005). Materialism and the Family S tructure-S tress Relation. Journal of Consumer Psychology, 15(2), 183–190. https://doi.org/10.1207/s15327663jcp1502_10

Ryan, L., & Dziurawiec, S. (2001). Materialism and its relationship to life satisfaction. Social Indicators Research, 55(August), 185–197. https://doi.org/10.1023/A:1011002123169

Schor, J. B. (2004). Born to buy: The commercialized child in the new consumer culture. New York: Scribner.

Szondy, M. (2007). Anyagi helyzet és boldogság: kapcsolat individuális és nemzetközi szinten. In: Konkoly-Thege, B., & Martos, T. (Eds). Az életcél kérdõív magyar változatának jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7(3), 153–169. https://doi.org/10.1556/Ment

Törőcsik, M. (2016). A fogyasztói magatartás új tendenciái. Vezetéstudomány, 47(4), 19-25

Twenge, J. M., & Kasser, T. (2013). Generational Changes in Materialism and Work Centrality, 1976-2007: Associations With Temporal Changes in Societal Insecurity and Materialistic Role Modeling. Personality and Social Psychology Bulletin, 39(7), 883–897. https://doi.org/10.1177/0146167213484586

Vandana, M., & Lenka, U. (2014). A review on the role of media in increasing materialism among children. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 133(1), 456–464. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.04.212

Ward, S. & Wackman, D. (1971). Family and Media Influences on Adolescent Consumer Learning. American Behavioral Scientist, 14(3), 415–427. https://doi.org/10.1177/000276427101400315

Yang, Z., Fu, X., Yu, X., & Lv, Y. (2018). Longitudinal relations between adolescents’ materialism and prosocial behavior toward family, friends, and strangers. Journal of Adolescence, 62(July), 162–170. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2017.11.013

Zátori, A. (2014). Az élménymenedzsment koncepcionális alapjai. Vezetéstudomány, 45(9), 57-66.

Zhang, J. W., Howell, R. T., Caprariello, P. A., & Guevarra, D. A. (2014). Damned if they do, damned if they don’t: Material buyers are not happier from material or experiential consumption. Journal of Research in Personality, 50(1), 71–83. https://doi.org/10.1016/j.jrp.2014.03.007

Zsótér, B., Béres, D., & Németh, E. (2015). A magyar fiatalok jellemzése pénzügyi attitűdjeik és magatartásuk mentén. Vezetéstudomány, 46(6), 70-80.

Megjelent
2020-04-13
Hogyan kell idézni
Debreceni, J., & Hofmeister, Ágnes. (2020). A materializmus, boldogság, siker és élményfogyasztás összefüggéseinek vizsgálata tinédzserek körében. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 51(4), 63-73. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.04.06
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok