A lean szemlélet eredményes alkalmazása irodai környezetben

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.KSZ.06

Kulcsszavak:

lean menedzsment, lean gondolkodás, lean office, szolgáltatás, esettanulmány

Absztrakt

A lean menedzsment alkalmazása a vállalati versenyképesség növelésének egyik szinonimájává vált. Ennek megfelelően nem csoda, hogy a lean elvek alkalmazása a közvetlen termelőfolyamatokról áthelyeződött más vállalati tevékenységekre is. A lean átalakulások azonban sokszor fulladnak kudarcba, ami tovább nehezíti a szemlélettől – első látásra – idegen helyen történő alkalmazásra való vállalkozást. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy nem találni szép számmal példát arra, hogy a támogató tevékenységek, vagy éppen a szolgáltatási folyamatok ne lennének eredményesen karcsúsíthatók. A cikkben bemutatott vizsgálataikban a szerzők a lean elvek irodai környezetben való alkalmazásának lehetőségét és szükségességét elemzik. Négy veszteségtípuson keresztül bemutatják, hogy a lean szemlélet hiányos alkalmazása nem annak alkalmatlanságában, vagy a lean elveket megvalósító eszközök nehéz adaptálhatóságában rejlik, hanem sokkal inkább a szemlélet hiányában. Vizsgálataik rámutatnak arra, hogy a veszteségkutató szemlélet, a megfelelő adatgyűjtés és a veszteségek megszüntetését célzó eszközök – sokszor kreatív alkalmazása – a vevői érték növelésének hatékony és eredményes eszközei irodai környezetben is, sokszor a várakozásokat meghaladó mértékben.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Szerző életrajzok

Tamás Kelemen, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Mesteroktató

Noémi Kalló, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Egyetemi docens

Hivatkozások

Andrés-López, E., González-Requena, I., & Sanz-Lobera, A. (2015). Lean Service: Reassessment of Lean Manufacturing for Service Activities. Procedia Engineering, 132, 23-30. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2015.12.463.

Bhasin, S. (2011). Improving performance through Lean. International Journal of Management Science and Engineering Management, 6(1), 23-36. https://doi.org/10.1080/17509653.2011.10671143

Chikán A., & Demeter K. (szerk.) (1999). Az értékteremtő folyamatok menedzsmentje. Termelés, szolgáltatás, logisztika. Budapest: Aula Kiadó, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem.

Cohen, R. I. (2018). Lean Methodology in Health Care. Chest, 154(6), 1448-1454. https://doi.org/10.1016/j.chest.2018.06.005.

Cortes, H., Daaboul, J., Le Duigou, J., & Eynard, B. (2016). Strategic Lean Management: Integration of operational Performance Indicators for strategic Lean management. IFAC-PapersOnLine, 49(12), 65-70. https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2016.07.551.

Demeter K., Losonci D., & Kovács Z. (szerk.) (2017). A lean tudás megosztása – Magyarországi esettanulmányokon alapuló kutatási eredmények. Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem, Vállalatgazdaságtani Intézet.

Dombrowski, U., & Malorny, C. (2016). Process Identification for Customer Service in the field of the After Sales Service as a Basis for “Lean After Sales Service”. Procedia CIRP, 47, 246-251. https://doi.org/10.1016/j.procir.2016.03.030.

Fehér P. (2004). Munkafolyamat (workflow) menedzsment. Retrieved from http://informatika.uni-corvinus.hu/C12570440059BB35/60F8C213A6ADBEDAC125704D002765BD/$FILE/WorkFlow.pdf

Fullerton, R. R., Kennedy, F. A., & Widener, S. K. (2014). Lean manufacturing and firm performance: The incremental contribution of lean management accounting practices. Journal of Operations Management, 32(7–8), 414-428. https://doi.org/10.1016/j.jom.2014.09.002.

Garza-Reyes, J. A. (2015). Lean and Green – a Systematic Revies of the State of the Art Literature. Journal of Cleaner Production, 102(Sept), 18-29. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.04.064

Garza-Reyes, J. A., Kumar, V., Chaikittisilp, S., & Tan, K. H. (2018). The Effect of Lean Methods and Tools on the Environmentel Performance of Manufacturing Organisations. International Journal of Production Economics, 200(June), 170-180, https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2018.03.030

Gupta, S., Sharma, M., & Sunder, M. V. (2016). Lean services: a systematic review. International Journal of Productivity and Performance Management, 65(8), 1025-1056. https://doi.org/10.1108/IJPPM-02-2015-0032

Gupta, S., Modgil, S., & Gunasekaran, A. (2020). Big data in lean six sigma: a review and further research directions. International Journal of Production Research, 58(3), 947-969. https://doi.org/10.1080/00207543.2019.1598599

Gülyaz, E., van der Veen, J. A. A., Venugopal, V., & Solaimani, S. (2019). Towards a holistic view of customer value creation in Lean: A design science approach. Cogent Business & Management, 6(1), article no. 1602924. https://doi.org/10.1080/23311975.2019.1602924

Kalló N., & Koltai T. (2009). Az expressz pénztárak optimális működtetésének szolgáltatásmenedzsment –vonatkozásai. Vezetéstudomány, 40(ksz), 79-84.

Kelemen T. (2009). A lean management megvalósításának jellegzetes problémái. Vezetéstudomány, 40(ksz), 62-67.

Koltai T. (2006). Termelésmenedzsment. Budapest: Typotex Kiadó.

Kotler, P., & Keller, K. L. (2006). Marketingmenedzsment. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Kovács Z., & Rendesi I. (2015). A lean projekt hatásai. Vezetéstudomány, 46(2), 15-24.

Kovács Z., & Rendesi I. (2014). Lean módszerek alkalmazása Magyarországon. Vezetéstudomány, 45(1), 14-23.

Kövesi J. (szerk.) (2015). Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan – Üzleti tudományi ismeretek. Budapest: Typotex.

Kövesi J., & Topár, J. (szerk) (2006). A minőségmenedzsment alapjai. Budapest: Typotex.

Laugen, B. T., Acur, N., Boer, H., & Frick, J. (2005). Best manufacturing practices: what do the best-performing companies do? International Journal of Operations & Production Management, 25(2), 131-150. https://doi.org/10.1108/01443570510577001

Liker, J. K. (2008). A Toyota-módszer. Budapest: HVG Kiadó.

Liker, J. K., & Morgan, J. M. (2006). The Toyota Way in Services: The Case of Lean Product Development. Academy of Management Perspectives, 20(2), 5-20. https://doi.org/10.5465/amp.2006.20591002

Liker, J. K., & Ross, K. (2016). The Toyota way to Sevice Excellence – Lean Transformation in Service Organizations. (Kindle ed.). New York: McGraw-Hill.

Losonci D., & Demeter K. (2013). Lean Production and Business Performance: International Empirical Results. Competitiveness Review: An International Journal, 23(3), 218-233. https://doi.org/10.1108/10595421311319816

Losonci D., Demeter K., & Jenei I. (2010). A karcsú (lean) menedzsment és a versenyképesség. Vezetéstudomány, 41(3), 26-42.

Losonci D. I., & Borsos J. (2015). A lean menedzsment és a vállalati versenyképesség kapcsolata. Vezetéstudomány, 46(7), 52-62.

Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék (2017). Marketing – Fókuszban a termék. Budapest: Typotex.

Modig, N., & Åhlstrom, P. (2014). This is Lean – Resolvingthe Efficiency Paradox (Kindle ed.). Stockholm: Rheologica Publishing.

Monteiro, J., Alves, A. C., & do Sameiro Carvalho, M. (2017). Processes improvement applying Lean Office tools ina logistic department of a car multimedia components company. Procedia Manufacturing, 13(June), 995-1002. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2017.09.097.

Pearce, A., Pons, D., & Neitzert, T. (2018). Implementing Lean – Outcomes from SME case studies. Operations Research Perspectives, 5(1), 94-104. https://doi.org/10.1016/j.orp.2018.02.002

Pearce, A. (2019). Advancing lean management: the missing quantitative approach. Operations Research Perspectives, 6(1), 100114. https://doi.org/10.1016/j.orp.2019.100114

Rauch, E., Damian, A., Holzner, P., & Matt, D. T. (2016). Lean Hospitality – Application of Lean Management Methods in the Hotel Sector. Procedia CIRP, 41(spec. iss.), 614-619. https://doi.org/10.1016/j.procir.2016.01.019.

Shah, R., & Ward, P. T. (2007). Defining and developing measures of lean production. Journal of Operations Management, 25(4), 785–805. https://doi.org/10.1016/j.jom.2007.01.019

Teixeira L., Ferreira C., & Santos B.S. (2019). An Information Management Framework to Industry 4.0: A Lean Thinking Approach. In Ahram T., Karwowski W., & Taiar R. (eds.), Human Systems Engineering and Design. IHSED 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 876. (pp. 1063-1069). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-02053-8_162

Womack, J. P., & Jones, D. T. (2009). Lean szemlélet – A veszteségmentes, jól működő vállalat alapja. Budapest: HVG Kiadó.

##submission.downloads##

Megjelent

2020-12-09

Hogyan kell idézni

Kelemen, T., & Kalló, N. (2020). A lean szemlélet eredményes alkalmazása irodai környezetben. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 51(KSZ), 59–69. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.KSZ.06

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok