A költségelemzéstől az adathasznosításig – A hazai vállalatok által használt controlling eszközök alakulása az elmúlt ötven évben

Authors

  • Ágnes Szukits Budapesti Corvinus Egyetem
  • Viktória Bodnár Budapesti Corvinus Egyetem

Keywords:

controlling, vezetői számvitel, döntéstámogatás, adat, adatgazdaság

Abstract

E történeti áttekintő cikk a hazai vállalatok által használt controlling eszköztár változását követi végig az elmúlt öt évtizedben. A külső környezet, a kontextus jellegzetességei alapján ez az öt évtized három jól elkülöníthető szakaszra osztható: a gazdasági reform kezdetétől a rendszerváltásig, a piacgazdaságra való áttérés kezdetétől az ezredfordulón induló technológiai fordulat kezdetéig, s végül a digitális átalakulás kezdeteitől napjainkig. Milyen eszközök voltak ismertek és elérhetők a vállalatvezetők és controllerek számára a különböző korszakokban? Melyeket véltek hasznosnak a döntéstámogatás minősége, a vállalati hatékonyság és eredményesség javítása szempontjából? A cikk az elmúlt fél évszázad controlling gyakorlatának egy lehetséges olvasatát tárja fel oktatók, tanácsadók, módszertani szakértők megfigyelései és javaslatai alapján.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Ágnes Szukits, Budapesti Corvinus Egyetem

Vezetéstudomány Intézet

Viktória Bodnár, Budapesti Corvinus Egyetem

Vezetéstudomány Intézet

References

Angyal et al. (1997). Versenyben a világgal - A magyar gazdaság nemzetközi versenyképességének mikrogazdasági tényezői Műhelytanulmány PZ6. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem.

Antal, Z., & Baksa, M. (2015). A 20.századi magyar vezetőképzés, vezetés- és szervezéstudomány története. Budapest: CC Printing Kft.

Anthony R. N., & Govindarajan V. (2009). Menedzsmentkontroll-rendszerek. Budapest: Panem.

Baricz, R. (1968). Iparvállalatok gazdasági tevékenységének elemzése I. Budapest: Tankönyvkiadó.

Baricz, R., Rabóczki, M., Róth, J., & Szücs, J. (1972). Elemzési számítások az iparvállalatok gazdasági tevékenységének értékeléséhez. Tankönyvkiadó.

Bitó, J., Borka-Szász, J., & Krekó, I. (2006). Folyamatmenedzsment a gyakorlatban: Árbevétel-növelés és költségcsökkentés tartósan jó folyamatteljesítménnyel (G. Vida & V. Bodnár, Szerk.). Budapest: IFUA Horváth and Partners Kft.

Boda, G., & Szlávik, P. (1999). Vezetői kontrolling. Hogyan vonhatjuk kontroll alá az üzletet? Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Bodnár, V. (1997). Menedzsment kontroll, controlling, vezetői számvitel: nemzetközi elmélet és hazai gyakorlat - hazai tapasztalatok. A controlling hazai gyakorlata. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, (7&8), 20–30.

Bodnár, V. (1999). Controlling, avagy az intézményesített eredménycentrikusság. A magyarországi üzleti szervezeteknél bevezetett controlling rendszerek összetevői és rendszer szintű jellemzői (Phd, Budapesti Corvinus Egyetem). Elérés forrás http://phd.lib.uni-corvinus.hu/602/

Bodnár V. (2009). Miért éppen menedzsmentkontroll? In Anthony R. N. & Govindarajan V., Menedzsmentkontroll-rendszerek (o. xxi – xxvii). Budapest: Panem.

Bodnár, V., Császár, C., & Dobák, M. (1996). 4.5. Kontroll. In Szervezeti formák és vezetés. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Bodnár, V., Dankó, D., & Lázár, L. (2005). Transition and management control – the case of Hungary. Előadás Annual congress of EAA, Göteborg.

Bodnár, V., Dobák, M., & Radó, I. (2004). Controlling értelmező szótár. Budapest: IFUA Horváth and Partners Kft.

Borda, J. (1970). A nyereség elemzésének módszerei az iparvállalatoknál. Doktori értekezés. Budapest.

Bordáné Rabóczki, M. (1986). Nyereségtervezés és -elemzés - Vállalatvezetés. In Szervezettség és hatékonyság sorozat. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Bordáné Rabóczki, M. (1989). A gazdasági társaságok pénzügyi megítélése. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

CIMA. (2009). Improving decision-making in organizations – the opportunity to reinvent finance business partners. Elérés forrás http://www.cimaglobal.com/Thought-leadership/Research-topics/Development/Improving-decision-making-in-organisations/

Cooper, R., & Kaplan, R. S. (1988). Measure Costs Right – Make the Right Decisions. Harvard Business Review, (5), 96–103.

Csikós, I., Juhász, T., & Kertész, T. (1993). Operatív controlling I. Budapest: Novorg.

Dankó, A., & Barakonyi, K. (2012). Challenges the Finance Profession Has Been Facing Following the 2008-2009 Financial Crisis. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 43(4), 2–11.

Dankó D., & Kiss N. (2006). A teljesítménymenedzsment-eszköztár változása Magyarországon 1996 és 2004 között, 32. sz. műhelytanulmány. Elérés forrás http://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=55998

Dankó D., & Szegedi Z. (2006). A tevékenységalapú költségszámítás módszertani problémái és az idővezérelt tevékenységalapú költségszámítás. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 37, 39–53.

Dimény, E. (1971). Költség- és fedezetszámítási módszerek. Doktori Értekezés. Budapest.

Dobák, M. (1988). Szervezetalakítás és szervezeti formák: Divizionális és mátrix-szervezetek. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Dobák M., Bodnár V., & Lázár L. (1997). A „Szervezettervezés és Menedzsmentkontroll” alprojekt zárótanulmánya, Z23. kötet. Elérés forrás http://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=56003

Dolgos, O., & Wimmer, Á. (1995). A tevékenység alapú költséggazdálkodás a logisztikában és az iparban. Ipar és gazdaság, (5-6).

Drótos, G. (2006). Az IT controlling előzményei, küldetése és jövőbeli trendjei. Előadás XVIII. Budapesti Menedzsment és Controlling Fórum : Controlling régi-új köntösben, Budapest.

Drótos, G. (2010). A kontrolling információkezelő rendszer, a kontrolling informatikai támogatása. In M. Dobák & M. Veresné Somosi (Szerk.), Szervezet és vezetés (o. 231–238). Budapest: Magyar Könyvvizsgálói Kamara.

Drótos, G., Scholz, D., Szél, Z., & Molnár, V. (2012). Az IT benchmarking kutatás eredményei: Részletes kiértékelés a kutatásban közreműködő szervezetek számára. Budapesti Corvinus Egyetem - IFUA Horváth & Partners.

Drótos, G., & Szabó, Z. (2001). Vállalati informatika Magyarországon az ezredfordulón - Mítosz és valóság. Vezetéstudomány, 32(2), 17–23.

Fabricius Ferke, G. (2011). A controlling és a vezetői számvitel információ-technológiája. Budaprest: CompLex.

Fajszi, B., Cser, L., & Fehér, T. (2013). Business Value in an Ocean of Data - Data Mining from User Perspective. Alinea - T-Systems Hungary.

Fekete M., & Mészáros Á. (2007). Balanced Scorecard a gyakorlatban. Budapest:IFUA Horváth and Partners Kft.

Haunerdinger, M., & Probst, J. (2007). Controllinglexikon A-Z. In Controlling Kiskönyvtár. Budapest: Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft.

Hetyei, J. (Szerk.). (1999). Vállalatirányítási információs rendszerek Magyarországon. Budapest: ComputerBooks.

Hiromoto, T. (1988). Another hidden Edge-Japanese Management Accounting. Harvard Business Review, 66(4).

Horváth, P. (1990). Controlling: a sikeres vezetés eszköze. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Horváth, P., & Mayer, R. (1989). Prozesskostenrechnung – der neue Weg zu mehr Kostentransparenz und wirkungsvolleren Unternehmensstrategien. Controlling, 1(4), 214–219.

International Group of Controlling. (2012a). Controlling Process KPIs - A Guideline for Measuring Performance in Controlling Processes (1. kiad.). Elérés forrás https://www.igc-controlling.org/fileadmin/downloads/Standards/ControllingProcessKPIs.pdf

International Group of Controlling. (2012b). Controlling Process Model - A Guideline for Describing and Designing Controlling Processes (1. kiad.). Elérés forrás https://www.igc-controlling.org/fileadmin/downloads/Standards/Controlling_Process_Model.pdf

Kádas, K. (1968). A vállalatvezetési döntések főbb gazdaságmatematikai alapjai. In J. Susánszky, Vezetési ismeretek II. (o. 30–61). Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Kato, Y. (1993). Target costing support systems: lessons from leading Japanese companies. Management Accounting Research, (4), 33–47.

Kieninger, M., & Schimank, C. (2017). Auf dem Weg zur digitalisierten Unternehmenssteuerung. In M. Kieninger (Szerk.), Digitalisierung der Unternehmenssteuerung (o. 3–18). Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag.

Koltai, T. (1994). A tevékenység alapú termékkalkuláció elvi alapjai és gyakorlati bevezetése. Számvitel és Könyvvizsgálat, (10), 445–451.

König, R. (1991). Miben segít a controlling? Ipar-Gazdaság, XLIII(6), 28–31.

Körmendi L., & Tóth A. (1996). Controlling a hazai vállalkozások gyakorlatában (1. kiad.). Budapest: Tudex Kiadó.

Kujbus, T. (1994). A kontrolling-rendszer kialakítása a Hajdúsági Sütödék Rt.-nél. Ipar-Gazdaság, XVL(11), 30 – .

Ladó, L. (1981). Teljesítmények és ráfordítások - Tervezés, mérés, értékelés. In Szervezettség és hatékonyság sorozat. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Ladó, L., Kocsis, J., & Deli, L. (1970). Fedezetorientált vállalati tervezés. Budapest: KGM Távlati Fejlesztési Főosztály.

Lázár, L. (2002). Értékek és mértékek. A vállalati erőforrás-felhasználás leképzése és elemzése hazai üzleti szervezetekben. (Phd, Budapesti Corvinus Egyetem). Elérés forrás http://phd.lib.uni-corvinus.hu/185/

Lindner, S., & Dihen, L. (2005). HR Scorecard a tervezéstõl az ösztönzésig. Munkaügyi Szemle, 49(9).

Lukács, J. (1987). Racionális költséggazdálkodás = Takarékosság. Doktori értekezeés. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem.

Madar, N. (2018). A GKI Digital és a Siemens digitalizációs kutatása. Elérés forrás https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/public.1536829328.95a166cb-bcff-4119-a555-5b738d3ff68c.gkid-siemens_digikutsajto2018hun.pdf

Mann, R., & Mayer, E. (1993). Controlling kezdők számára. Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt.

Matos, Z., Székely, Á., & Szukits, Á. (2008). The Reporting Factory - Service-Center bei E.ON Hungária. In Management Reporting - Grundlagen, Praxis und Perspektiven (1. kiad., o. 249–268). Freiburg: Rudolf Haufe Verlag.

McKinsey Global Institute. (2011). Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity. Elérés forrás https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/big-data-the-next-frontier-for-innovation

Merz, L., & Gyárfás, E. (2010). Controlling szakszótár. Szeged: Grimm Könyvkiadó.

Mészáros, Á. (1995). A controlling sajátosságai magyar konszern- és holdingszervezetekben. Vezetéstudomány, 26.(3), 25–37.

Nespeca, A., & Chiucchi, M. S. (2018). The Impact of Business Intelligence Systems on Management Accounting Systems: The Consultant’s Perspective. In R. Lamboglia, A. Cardoni, R. P. Dameri, & D. Mancini (Szerk.), Network, Smart and Open (o. 283–297). https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-319-62636-9_19

Quinn, B., Cooke, R., & Kris, A. (2000). Shared Services - Mining for Corporate Gold (1. kiad.). Prentice Hall.

Radó, I. (1990). Controller’s toolbox - A hatékony irányítás és controlling segédeszköze. Vezetéstudomány, (11), VIII – XII.

Radó, I. (2008). Controllinggyár, controlling-szolgáltatóközpont. Elérés forrás https://www.controllingportal.hu/controllinggyar_controlling-szolgaltatokozpont/

Radó, I. (2013, május). Sikeres controller felmérés 2013, az IFUA Horváth&Partners és Profession.hu közös felmérése. Előadás Budapesti Management és Controlling Fórum, Budapest.

Rainer M., J. (2010). Magyarország története. A Kádár-korszak 1956–1989. Kossuth.

Scholz, R. (1982). A vállalaton belüli önelszámolás szervezésének irányelvei, időszerű kérdései. Számvitel és Ügyviteltechnika, 24(8-9), 317–318.

Schuster, E. (1977). A számítógépek és a számviteli információs rendszer. In Időszerű gazdaságirányítási kérdések. Budapest: KGTMTI.

Simons, R. (1994). Levers of Control: How Managers Use Innovative Control Systems to Drive Strategic Renewal (1st edition). Boston, Mass: Harvard Business Review Press.

Szabóné Laluk, C. (1991). Controlling a vállalatvezetésben. Ipar-Gazdaság, XLIII(2), 5–8.

Szintay, I., & Urbán, R. (1996). Az Áramszolgáltató Rt. controlling rendszerének szervezési tapasztalatai. Ipar-Gazdaság, XVLII(3-4), 53–56.

Szóka K. (2007). A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata (Különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra) (Phd). Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron.

Szukits, Á. (2017). Menedzsmentkontroll rendszerek és a controller szervezeti szerepe (Doktori értekezés, Budapest Corvinus Egyetem). Elérés forrás DOI 10.14267/phd.2017035

Tari, E. (1996). Szervezeti formák és struktúrák fejlődése Magyarországon a legutóbbi másfél évtized társadalmi-gazdasági átalakulásának feltételei között. In M. Dobák, Szerveztei formák és vezetés (o. 209–251). Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Tompa, M. (1982). Az önálló elszámoló egységek gazdálkodásának értékelése. Számvitel és Ügyviteltechnika, 24(7), 280–285.

Uwe, M. (2017). Controlling digitaler Geschaeftsmodelle. In M. Kieninger (Szerk.), Digitalisierung der Unternehmenssteuerung (o. 33–50). Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag.

Vámosi, T. S. (2003). The role of management accounting in a company in transition from command to market economy. Journal of Small Business and Enterprise Development, 10(2), 194–209. https://doi.org/10.1108/14626000310473210

Véry, Z. (Szerk.). (2004). Ágazati és funkcionális controlling I. Budapest: Saldo.

Vocelka, A., Bauer, H., Belitski, A., & Pott, J. (2017). Big Data Revolution in der Unternehmenssteuerung. Quantitative Modelle maximieren den 4. Produktionsfaktor. In M. Kieninger (Szerk.), Digitalisierung der Unternehmenssteuerung (o. 187–202). Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag.

Wimmer, Á. (2000). A vállalati teljesítménymérés az értékteremtés szolgálatában. A működési és a pénzügyi teljesítmény kapcsolatának vizsgálata (Phd, Budapesti Corvinus Egyetem). Elérés forrás http://phd.lib.uni-corvinus.hu/559/

Wimmer, Á., & Csesznák, A. (2012). Vállalati teljesítménymérés a döntéstámogatás tükrében. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 43(7/8), 99–116.

Witt, F.-J., & Witt, K. (1994). Controlling kis- és középvállalkozésok számára. Springer Hungarica.

Zéman, Z. (2016). A kontrolling fejlődéstörténetének főbb irányzatai. Társadalom és Gazdaság, 8(2), 77–91. https://doi.org/10.21637/GT.2016.2.04.

Published

2019-12-09

How to Cite

Szukits, Ágnes, & Bodnár, V. (2019). A költségelemzéstől az adathasznosításig – A hazai vállalatok által használt controlling eszközök alakulása az elmúlt ötven évben. Vezetéstudomány Budapest Management Review, 50(12). Retrieved from https://journals.lib.uni-corvinus.hu/index.php/vezetestudomany/article/view/336

Issue

Section

Articles