The impact of attractive monetary policy instruments on the Hungarian interbank deposit market

Authors

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2024.01.05

Keywords:

monetary policy, unsecured interbank deposit market, monetary policy instrument, network analysis

Abstract

In the current paper, the authors examined the unsecured interbank deposit market, more specifically, how short-term, passive-side central bank instruments with highly attractive interest rates influence it. They tested the hypothesis that instruments of this type impose a quasi-manual control and reduce the activity on the interbank market. They considered the post-2013 Hungarian monetary policy as a crucial case. The one-week central bank deposit rate introduced in April 2020 and the one-day deposit rate applied from October 2022 both represent the subject of the investigation. Through network analysis, the authors proved that the one-week deposit rate exerted effects over the period March–December 2020, in line with their hypothesis. The liquidity of the interbank market deteriorated accordingly, and the opportunity to manage liquidity needs through the interbank market narrowed. They conclude that short-term, passive-side central bank instruments such as an especially high interest rate should be used only on a temporary basis.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Zoltán Pollák, Budapest Business University

collage associate professor

Krisztián Németh, Corvinus University of Budapest

PhD student

References

'2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról (röviden Jegybanktörvény)

Aamodt, K., & Tafjord, E. (2013). Structural Liquidity. Norges Bank Economic Commentaries 9/2013. https://www.norges-bank.no/contentassets/14ec9737987e4487b3bba6af74b6984b/economic-commentaries_2013_9.pdf?v=03092017123331

Antal, J., Barabás, Gy., Czeti, T., & Major, K. (2001). Likviditásszabályozás az MNB cél- és eszközrendszerében. MNB Műhelytanulmányok, 22, 1-60. https://www.mnb.hu/letoltes/mt22.pdf

Auer, Á., & Joó, T. (szerk.) (2019). Hálózatok a közszolgálatban. Ludovika Egyetemi Kiadó.

Barabási, A.L., Szabados, L., Kirchner, E., & Pósfai, M. (2016). A hálózatok tudománya. Libri.

Berlinger, E., Michaletzky, M., & Szenes, M. (2011). A fedezetlen bankközi forintpiac hálózati dinamikájának vizsgálata a likviditási válság előtt és után. Közgazdasági Szemle, 58(3), 229-252. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/403/1/Kszemle_CIKK_1227.pdf

Berlinger, E., Daróczi, G., Dömötör, B., & Vadász, T. (2017). Pénzügyi hálózatok mag-periféria szerkezete A magyar bankközi fedezetlen hitelek piaca, 2003-2012. Közgazdasági Szemle, 64(11), 1160-1185. https://doi.org/10.18414/ksz.2017.11.1160

Berlinger, E. (2017). Implicit rating: A potential new method to alert crisis on the interbank lending market. Finance Research Letters, 21, 277-283. http://dx.doi.org/10.1016/j.frl.2016.11.010

Berlinger, E., Gosztonyi, M., Havran, D., & Pollák, Z. (2023). Interpersonal versus interbank lending networks: The role of intermediation in risk-sharing. Emerging Markets Review, 54, 100989. https://doi.org/10.1016/j.ememar.2022.100989

Blanchard, O., Romer, D., Spence, M., & Stiglitz, J.E. (2012). In the wake of the crisis: Leading Economists Reassess Economic Policy. The MIT Press. https://doi.org/10.5089/9780262017619.071

Borgatti, S.P., & Everett, M.G. (2000). Models of core/ periphery structures. Social Networks, 21(4), 375–395. https://doi.org/10.1016/s0378-8733(99)00019-2

Boss, M., Elsinger, H., Summer, M., & Thurner, S. (2004). Network topology of the interbank market. Quantitative Finance, 4(6), 677–684. https://doi.org/10.1080/14697680400020325

Craig, B., & von Peter, G. (2014). Interbank tiering and money center banks. Journal of Financial Intermediation, 23(3), 322-347. https://doi.org/10.1016/j.jfi.2014.02.003

Csávás, Cs., & Kollarik, A. (2016). Az Önfinanszírozási program hatása a monetáris kondíciókra. In Hoffmann, M., & Kolozsi, P.P. (szerk.), Az Önfinanszírozási program első két éve. Tanulmánykötet (pp. 65-91). MNB. https://www.mnb.hu/letoltes/mnb-az-onfinanszirozasi-program-elso-ket-eve-tanulmanykotet.pdf

Diamond, D.W., & Dybvig, P.H. (1983). Bank runs, deposit insurance, and liquidity. The Journal of Political Economy, 91(3), 401-419. https://doi.org/10.1086/261155

Erhart, Sz., & Mátrai, R. (2015). A jegybank által vezérelt BUBOR-reformok legfontosabb lépései nemzetközi összehasonlításban. Hitelintézeti Szemle, 14(1), 139- 165. https://hitelintezetiszemle.mnb.hu/letoltes/6-erhart-matrai-2.pdf

Fricke, D., & Lux, T. (2015). Core-periphery Structure in the Overnight Money Market: Evidence from the e-MID Trading Platform. Computational Economics, 45(3), 359–395. https://doi.org/10.1007/s10614-014-9427-x

Ganley, J. (2004). Surplus liquidity: Implications for central banks. Centre for Central Banking Studies. Bank of England. https://core.ac.uk/download/pdf/6961926.pdf

Geršl, A., & Lešanovská, J. (2014). Explaining the Czech interbank market risk premium. Economic Systems, 38(4), 536-551. https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2014.10.001

Havran, D., & Szűcs, B.Á. (2017). Intermediary activities on decentralized financial markets. Proceedings 31st European Conference on Modelling and Simulation, March 31, 2017. https://www.scs-europe.net/dlib/2017/ecms2017acceptedpapers/0074-fes_ECMS2017_0057.pdf

Hausenblas, V., Kubicova, I., & Lešanovská, J. (2015). Contagion risk in the Czech financial system: A network analysis and simulation approach. Economic Systems, 39(1), 156-180. https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2014.07.001

Hegedűs, Sz., Jakab T., & Molnár P. (2019). A Magyar Államkincstár és az OTP Bank által nyújtott szolgáltatások összehasonlítása az önkormányzati számlavezetés tekintetében. Controller Info, 7(3), 26-29. https://doi.org/10.24387/CI.2019.3.5

Hoffmann, M., & Kolozsi, P.P. (2017). A monetáris politikai eszköztár kialakításának szempontjai. In Vonnák B. (szerk.), Modern jegybanki gyakorlat (pp. 151-158). MNB. https://www.mnb.hu/letoltes/mnb-modern-jegybanki-gyakorlat.pdf

Hoffmann, M., & Kolozsi, P.P. (2019). A megcélzott likviditási szint elérése érdekében a jegybanki swapállomány mindkét irányba változhat. MNB. https://www.mnb.hu/letoltes/hoffmann-mihaly-kolozsi-pal-peter-a-megcelzott-likviditasi-szint-erdekeben-a-jegybank.pdf

Homolya, D., Lakatos, M., Mátrai, R., Páles, J., & Pulai Gy. (2013). Magyarországi bankok limitállítási gyakorlata. Előtérben a partnerlimitek. MNB-Szemle, (október), 49–60. https://www.mnb.hu/letoltes/homolya-lakatos-matrai-pales-pulai-1.pdf

Hryckiewicz, A. (2021). There is no smoke without a fire: The effect of government interventions in less advanced economies. Economic Systems, 45(1), 1-19. https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2020.100776

Kollarik, A., & Lénárt-Odorán, R. (2017). A jegybank helye a pénzügyi rendszerben. In Vonnák B. (szerk.), Modern jegybanki gyakorlat (pp. 239-286). MNB. https://www.mnb.hu/letoltes/mnb-modern-jegybanki-gyakorlat.pdf

Kolozsi, P. P. (2017). Konstruktív összhang a gazdaságpolitikában – jegybanki programok és a jól irányított állam. Új Magyar Közigazgatás, 10(Klnsz), 19-28. http://www.kozszov.org.hu/dokumentumok/UMK_2017/kulonszam/03_Konstruktiv_osszhang.pdf

Kolozsi, P.P., & Horváth, G. (2020). Mennyit ér a likviditás? A magyar bankrendszer likviditáskeresleti függvényének becslése. Közgazdasági Szemle, 67(2), 113-139. https://doi.org/10.18414/ksz.2020.2.113

Kovács, L., & Marsi, E. (szerk.) (2018). Bankmenedzsment – Banküzemtan. Magyar Bankszövetség.

Langfield, S., Liu, Z., & Ota, T. (2014). Mapping the UK interbank system. Journal of Banking & Finance, 45, 288-303. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2014.03.031

León, C., Machado, C., & Sarmiento, M. (2018). Identifying central bank liquidity super-spreaders in interbank funds networks. Journal of Financial Stability, 35, 75-92. https://doi.org/10.1016/j.jfs.2016.10.008

MNB (2023a). A monetáris politikai eszköztár – egynapos jegybanki eszközök. Magyar Nemzeti Bank. https://www.mnb.hu/monetaris-politika/a-monetaris-politikai-eszkoztar/jegybanki-iranyado-kamat-es-kamatfolyoso/egynapos-jegybanki-eszkozok

Molnár, Z. (2010). A bankközi forintlikviditásról – mit mutat az MNB új likviditási prognózisa? MNB-Szemle, 2010. december, 24-32. https://www.mnb.hu/letoltes/molnar.pdf

Nagurney, A., & Ke, K. (2001). Financial networks with intermediation, Quantitative Finance, 1(4), 441-451. https://doi.org/10.1088/1469-7688/1/4/304

Pollák, Z., & Jáki, E. (2023). Mennyiségi alkalmazkodás vizsgálata a fedezetlen bankközi forinthitelpiacon. Gazdaság és Pénzügy, 10(2), 84-103. https://doi.org/10.33926/gp.2023.2.1

Smaga, P., Wiliński, M., Ochnicki, P., Arendarski, P. & Gubiec, T. (2018). Can banks default overnight? Modelling endogenous contagion on the O/N interbank market. Quantitative Finance, 18(11), 1815-1829. https://doi.org/10.1080/14697688.2018.1438641

Downloads

Published

2024-01-15

How to Cite

Pollák, Z., & Németh, K. (2024). The impact of attractive monetary policy instruments on the Hungarian interbank deposit market. Vezetéstudomány Budapest Management Review, 55(1), 52–65. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2024.01.05

Issue

Section

Articles