How green and digital transformation shapes industries

Twin transition to a green and digital future

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2023.05.05

Kulcsszavak:

digitális transzformáció, FinTech, EverythingTech, zöld technológia, zöld digitalizáció

Absztrakt

A digitális átalakulás minden iparágban és üzleti szektorban kihívást jelent. Jelen cikkben a digitális átalakulás kiterjedt, sokrétű és szigetszerű szakirodalmának célzott multidiszciplináris és horizontális áttekintését nyújtják át a szerzők, tisztázva a jelenségnek a GreenTech és a fenntarthatóság szempontjából történő vizsgálati peremfeltételeit. Ugyanis egyértelmű elmozdulás tapasztalható a gazdasági döntéshozatalban a fenntarthatóság irányába, amely köré a GreenTech megoldások épülnek. Közelmúltbeli tanulmányok rávilágítottak a zöld digitalizációs megoldások fontosságára, hangsúlyozva a (digitális) technológia jelentőségét a fenntarthatósági kihívások kezelésében, valamint az üzleti és lakossági felhasználásban. Következésképpen azt találták, hogy a digitális átalakulás terjedésének felgyorsulása és a GreenTech megoldások ebben betöltött szerepe a közeljövőben jelentősen növekedni fog. Nem létezik energiaátmenet digitalizáció nélkül.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Szerző életrajzok

Balázs Herczeg, Pécsi Tudományegyetem

PhD hallgató

Éva Pintér, Budapesti Corvinus Egyetem

egyetemi docens

Péter Bagó, Budapesti Corvinus Egyetem

egyetemi adjunktus

Hivatkozások

Adams, R., Kewell, B., & Parry, G. (2018). Blockchain for good? Digital ledger technology and sustainable development goals. In Handbook of Sustainability and Social Science Research (pp. 127–140). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-67122-2_7

Alam, F., Mehmood, R., Katib, I., Albogami, N. N., & Albeshri, A. (2017). Data fusion and iot for smart ubiquitous environments: A survey. IEEE Access, 5, 9533– 9554. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2017.2697839

Arha, B., & Jufri, A. (2020). Fintech : A literature review. Jurnal Proaksi, 7(2), 59–65. https://doi.org/10.32534/jpk.v7i2.1220

Barroso, M., & Laborda, J. (2022). Digital transformation and the emergence of the Fintech sector: Systematic literature review. Digital Business, 2(2), 1–18. https://doi.org/10.1016/j.digbus.2022.100028

Beaumont, P. (2020). Digital finance big data, start-ups, and the future of financial services. London: Routledge. https://www.routledge.com/Digital-Finance-Big-Data-Start-ups-and-the-Future-of-Financial-Services/Beaumont/p/book/9780367146795

Berger, E. S. C., von Briel, F., Davidsson, P., & Kuckertz, A. (2021). Digital or not – The future of entrepreneurship and innovation. Journal of Business Research, 125, 436–442. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.12.020

Booth, A., Sutton, A., & Papaioannou, D. (2016). Systematic approaches to a successful literature review (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications Ltd.

Bounfour, A. (2016). Digital futures, digital transformation. Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-23279-9

Brenner, B., & Hartl, B. (2021). The perceived relationship between digitalization and ecological, economic, and social sustainability. Journal of Cleaner Production, 315, 1–12. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128128

Bughin, J., & Zeebroeck, N. van. (2017). The best response to digital disruption. MIT Sloan Management Review, 58(4), 80–86. https://sloanreview.mit.edu/article/the-right-response-to-digital-disruption/

Bumann, J., & Peter, M. K. (2019). Action fields of digital transformation – a review and comparative analysis of digital transformation maturity models and frameworks. In Digitalisierung und andere Innovationsformen im Management. Innovation und Unternehmertum (pp. 13–40). Edition Gesowip.

Camaréna, S. (2020). Artificial intelligence in the design of the transitions to sustainable food systems. Journal of Cleaner Production, 271, 1–14. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122574

Carnerud, D., Mårtensson, A., Ahlin, K., & Slumpi, T. P. (2020). On the inclusion of sustainability and digitalisation in quality management – an overview from past to present. Total Quality Management & Business Excellence, 1–23. https://doi.org/10.1080/14783363.2020.1848422

Christensen, C. M., Talukdar, S., Alton, R., & Horn, M. B. (2011). Picking green tech´s winners and losers. Standford Social Innovation Review, 9(2), 30–35. https://ssir.org/articles/entry/picking_green_techs_winners_and_losers#

Creutzig, F., Niamir, L., Bai, X., Callaghan, M., Cullen, J., Díaz-José, J., Figueroa, M., Grubler, A., Lamb, W. F., Leip, A., Masanet, E., Mata, É., Mattauch, L., Minx, J. C., Mirasgedis, S., Mulugetta, Y., Nugroho, S. B., Pathak, M., Perkins, P., & Ürge-Vorsatz, D. (2022). Demand- side solutions to climate change mitigation consistent with high levels of well-being. Nature Climate Change, 12(1), 36–46. https://doi.org/10.1038/s41558-021-01219-y

Csepy, G., & Aranyossy, M. (2019). Customer value creation in the financial services industry. In MIC 2019: Managing Geostrategic Issues (pp. 135–148). University of Primorska Press, Koper. https://doi.org/10.26493/978-961-6832-68-7.13

Das, S. R. (2019). The future of fintech. Financial Management, 48(4), 981–1007. https://doi.org/10.1111/fima.12297

Deloitte. (2019). Digital with Purpose: Delivering a Smarter2030. https://gesi.org/platforms/digital-with-a-purpose-delivering-a-smarter2030

Demeter, K., & Losonci, D. (2020). Business and technological perspectives of Industry 4.0 A framework for thinking with case illustration. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 51(5), 2–14. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.05.01

Di Vaio, A., Palladino, R., Hassan, R., & Escobar, O. (2020). Artificial intelligence and business models in the sustainable development goals perspective: A systematic literature review. Journal of Business Research, 121, 283–314. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.08.019

Dias, J., Khanna, S., Paquette, C., Rohr, M., Seitz, B., Singla, A., Sood, R., & Van Ouwerkerk, J. (2017). Introducing the next-generation operating model. In McKinsey on Digital Services. https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/BusinessFunctions/McKinseyDigital/OurInsights/Introducingthenext-generationoperatingmodel/Introducing-the-next-gen-operating-model.ashx

Durmaz, Y., & Yaşar, H. V. (2016). Green marketing and benefits to business. Business and Management Studies, 2(2), 64. https://doi.org/10.11114/bms.v2i2.1624

European Commission. (n.d.). A European Green Deal Striving to be the first climate-neutral continent. Retrieved from https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

European Commission. (2022). 2022 Strategic Foresight Report. Twinning the green and digital transitions in the new geopolitical context. https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC129319].

European Parliament. (2022). Renewable energy [Fact Sheet]. https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/70/renewable-energy

EY. (2019). Pulse of the industry 2019. As data personalizes medtech, how will you serve tomorrow’s consumer? https://www.ey.com/en_gl/life-sciences/as-data-personalizes-medtech-how-will-you-serve-tomorrows-consumer

EY. (2020). How digitalization acts as a driver of decarbonization. https://www.ey.com/en_ch/decarbonization/how-digitization-acts-as-a-driver-of-decarbonization

Fitzgerald, M., Kruschwitz, N., Bonnet, D., & Welch, M. (2013). Embracing digital technology: A new strategic imperative. MIT Sloan Management Review, 1–12. http://sloanreview.mit.edu/projects/embracing-digital-technology?switch_view=PDF

Frank, B. (2021). Artificial intelligence-enabled environmental sustainability of products: Marketing benefits and their variation by consumer, location, and product types. Journal of Cleaner Production, 285, 1–11. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.125242

Gelei, A., & Kenesei, Z. (2016). The effect of relation-specific investments in the supply chain triad on innovation performance. Management, 11(2), 123–138. http://www.fm-kp.si/zalozba/ISSN/1854-4231/11_123-138.pdf

George, G., Merrill, R. K., & Schillebeeckx, S. J. D. (2021). Digital sustainability and entrepreneurship: How digital innovations are helping tackle climate change and sustainable development. Entrepreneurship Theory and Practice, 45(5), 999–1027. https://doi.org/10.1177/1042258719899425

Gökalp, E., & Martinez, V. (2021). Digital transformation capability maturity model enabling the assessment of industrial manufacturers. Computers in Industry, 132, 1–23. https://doi.org/10.1016/j.compind.2021.103522

Gregori, P., & Holzmann, P. (2020). Digital sustainable entrepreneurship: A business model perspective on embedding digital technologies for social and environmental value creation. Journal of Cleaner Production, 272, 1–9. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122817

Grim, D. M., & Berkowitz, D. B. (2020). ESG, SRI, and impact investing: A primer for decision-making. The Journal of Impact and ESG Investing, 1(1), 47–65. https://doi.org/10.3905/jesg.2020.1.1.047

Gyüre, F. (2020). A bankok és FinTech cégek jövője. Controller Info, 8(4), 39–45. https://ebib.lib.unideb.hu/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=longlong&ccltext=idno+BIBFORM090186

Hanelt, A., Bohnsack, R., Marz, D., & Antunes Marante, C. (2021). A systematic review of the literature on digital transformation: Insights and implications for strategy and organizational change. Journal of Management Studies, 58(5), 1159–1197. https://doi.org/10.1111/joms.12639

Haryanti, T., Rakhmawati, N. A., & Subriadi, A. P. (2023). The extended digital maturity model. Big Data and Cognitive Computing, 7(1), 17. https://doi.org/10.3390/bdcc7010017

Hidegh, A. L., Gelei, A., & Primecz, H. (2014). Mi a baj a modern szervezetekkel? – Kritikai menedzsmentelméletek (What is the problem in modern organisations? – Critical Management Studies). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 45(6), 2–13. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2014.06.01

Hoff, P. H. (2012). Greentech Innovation and Diffusion. Wiesbaden: Gabler Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-8349-3601-1

HolonIQ. (2023). HolonIQ’s annual outlook for global climate tech economy. 2023 Global Climate Tech Outlook. https://www.holoniq.com/notes/2023-global-climate-tech-outlook

Horváth, D. (2019). Bank – FinTech együttműködés – avagy a megújulás kulcsa a pénzügyi szolgáltatások piacán? Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 50(3), 2–10. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2019.03.01

Horváth, D. (2020). A FinTech-jelenség hagyományos kereskedelmi bankokra gyakorolt hatásának vizsgálata. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 50(9), 16–29. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.09.02

Horvath, D. (2022). FinTech és blokklánc alapú megoldások alkalmazási lehetőségei a zöld pénzügyekben. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 53(4), 41–54. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2022.04.04

Isensee, C., Teuteberg, F., Griese, K.-M., & Topi, C. (2020). The relationship between organizational culture, sustainability, and digitalization in SMEs: A systematic review. Journal of Cleaner Production, 275, 1–19. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122944

Jutla, S., & Sundararajan, N. (2016). India’s FinTech Ecosystem. In The FinTech Book (pp. 56–57). Chichester:John Wiley & Sons, Ltd. https://doi.org/10.1002/9781119218906.ch15

Kagermann, H. (2014). Change through digitization – value creation in the age of industry 4.0. In Management of Permanent Change (pp. 23–45). Wiesbaden: Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-05014-6_2

Kerényi, Á., & Molnár, J. (2017). The impact of the fintech phenomenon – radical change occurs in the financial sector? Hitelintézeti Szemle / Financial and Economic Review, 16(3), 32–50. https://doi.org/10.25201/FER.16.3.3250

Khan, S. A. R., Yu, Z., & Umar, M. (2021). How environmental awareness and corporate social responsibility practices benefit the enterprise? An empirical study in the context of emerging economy. Management of Environmental Quality: An International Journal, 32(5), 863–885. https://doi.org/10.1108/MEQ-08-2020-0178

Kraus, S., Jones, P., Kailer, N., Weinmann, A., Chaparro- Banegas, N., & Roig-Tierno, N. (2021). Digital transformation: An overview of the current state of the art of research. SAGE Open, 11(3), 1–15. https://doi.org/10.1177/21582440211047576

Lee, I., & Shin, Y. J. (2018). Fintech: Ecosystem, business models, investment decisions, and challenges. Business Horizons, 61(1), 35–46. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2017.09.003

Legner, C., Eymann, T., Hess, T., Matt, C., Böhmann, T., Drews, P., Mädche, A., Urbach, N., & Ahlemann, F. (2017). Digitalization: Opportunity and challenge for the business and information systems engineering community. Business & Information Systems Engineering, 59(4), 301–308. https://doi.org/10.1007/s12599-017-0484-2

Li, Y., Sun, G., Gao, Q., & Cheng, C. (2023). Digital financial inclusion, financial efficiency and green innovation. Sustainability, 15(3), 1–13. https://doi.org/10.3390/su15031879

Linzbach, P., Inman, J. J., & Nikolova, H. (2019). E-commerce in a physical store: Which retailing technologies add real value? NIM Marketing Intelligence Review, 11(1), 42–47. https://doi.org/10.2478/nimmir-2019-0007

Marra, A., Antonelli, P., & Pozzi, C. (2017). Emerging green-tech specializations and clusters – A network analysis on technological innovation at the metropolitan level. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 67, 1037–1046. https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.09.086

Maududy, C. F., & Gamal, A. (2019). Literature review: technologies and property development. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 396, 012020. https://doi.org/10.1088/1755-1315/396/1/012020

McKinsey & Company. (2016). Unlocking Indonesia’s digital opportunity. https://www.mckinsey.com/featured-insights/asia-pacific/unlocking-indonesias-digital-opportunity#/

MedTech Europe. (2020). Innovation in medical technologies (Reflection Paper). https://www.medtecheurope.org/wp-content/uploads/2020/10/2020_mte_innovation-in-medical-technologies_reflection-paper.pdf

Ministry of National Development. (2012). National Energy Strategy 2030. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. https://2010-2014.kormany.hu/download/7/d7/70000/Hungarian%20Energy%20Strategy%202030.pdf

MNB. (2022). Mit takar a „zöld pénzügyek” megközelítés? https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/csaladi-zold-penzugyek/zold-penzugyi-megoldasok/mit-jelent-a-zold-penzugyek-szemlelet/mit-takar-azold-penzugyek-megkozelites

Montt, G., Fraga, F., & Harsdorff, M. (2018). The future of work in a changing natural environment: Climate change, degradation and sustainability (ILO Future of Work Research Paper Series). https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_644145.pdf

Moro, C., Mills, K. A., Phelps, C., & Birt, J. (2023). The Triple-S framework: ensuring scalable, sustainable, and serviceable practices in educational technology. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 20(1), 7. https://doi.org/10.1186/s41239-022-00378-y

Muench, S., Stoermer, E., Jensen, K., Asikainen, T., Salvi, M., & Scapolo, F. (2022). Towards a green & digital future. Publications Office of the European Union, Luxembourg. https://doi.org/10.2760/977331

Nave, A., & Ferreira, J. (2019). Corporate social responsibility strategies: Past research and future challenges. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 26(4), 885–901. https://doi.org/10.1002/csr.1729

Nick, G., Kovács, T., & Kő, A. (2023). A company compass 2.0 : Ipar 4.0 érettségi modell és alkalmazásának tapasztalatai. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 54(1), 52–65. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2023.01.05

Noh, H. J. (2018). Financial strategy to accelerate green growth (No. 866; ADBI Working Paper Series, Issue 866). https://www.adbi.org

Ochoa-Urrego, R.-L., & Peña-Reyes, J.-I. (2021). Digital maturity models: A systematic literature review. In Digitalization. Management for Professionals. (pp. 71–85). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-69380-0_5

OECD. (2017). Technology and Innovation in the Insurance Sector. https://www.oecd.org/pensions/Technology-and-innovation-in-the-insurance-sector.pdf

Pagoropoulos, A., Pigosso, D. C. A., & McAloone, T. C. (2017). The emergent role of digital technologies in the circular economy: A review. Procedia CIRP, 64, 19–24. https://doi.org/10.1016/j.procir.2017.02.047

Phat Pham, T., Quddus, A., Ibne Asad, A., Popesko, B., & Hussain, S. (2021). The factors of Fintech: a literature review. DOKBAT 2021 - 17th International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers, January, 395–405. https://doi.org/10.7441/dokbat.2021.34

Pintér, É., & Bagó, P. (2020). Digitalizáció hatása a Fin- Tech szektorra. In Vállalkozásfejlesztés a XXI. században X./1.: A szervezetek reakciója és válaszai a jelen kor üzleti kihívásaira ( Issue I ) ( pp. 289-304). https://kgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/VF2020/vf2020-1/297_vf2020-1_VF_kotet_I_2020.pdf

Pintér, É., Bagó, P., Berényi, L., Molnár, L., Deutsch, N., Szigeti, G., & Pintér, T. (2021). How do digitalization and the Fintech phenomenon affect financial decision- making in the younger generation? Acta Polytechnica Hungarica, 18(11), 191–208. https://doi.org/10.12700/APH.18.11.2021.11.11

Precedence Research. (2022). Green Technology and Sustainability Market Report 2022-2030. https://www.precedenceresearch.com/green-technology-and-sustainability-market

Primecz, H., Csillag, S., Toarniczky, A., Bácsi, K., Kiss, C., Szilas, R., & Anda, M. (2016). Information and communications technology’s impact on work–life interference: Cases of ‘employee-friendly organizations’. Intersections, 2(3), 61–84. https://doi.org/10.17356/ieejsp.v2i3.158

Purvis, B., Mao, Y., & Robinson, D. (2019). Three pillars of sustainability: in search of conceptual origins. Sustainability Science, 14(3), 681–695. https://doi.org/10.1007/s11625-018-0627-5

PwC. (2022). Overcoming inertia in climate tech investing. PwC’s State of Climate Tech Report 2022. https://www.pwc.com/gx/en/services/sustainability/publications/overcoming-inertia-in-climate-tech-investing.html#sidebar

Qamar, M. Z., Ali, W., & Qamar, M. O. (2020). Green technology and its implications worldwide. The Inquisitive Meridian, 3(1), 1–10. https://theinquisitivemeridian.com/wp-content/uploads/2021/03/Green-Technology-and-its-Implications-Worldwide-by-Mhd-Qamar.pdf

Reis, J., Amorim, M., Melão, N., & Matos, P. (2018). Digital transformation: A literature review and guidelines for future research. Advances in Intelligent Systems and Computing, 745(May), 411–421. https://doi.org/10.1007/978-3-319-77703-0_41

Renda, A. (2019). The age of foodtech: Optimizing the agri-food chain with digital technologies. In Achieving the Sustainable Development Goals Through Sustainable Food Systems (1st ed., pp. 171–187). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-23969-5_10/COVER

Saberi, S., Kouhizadeh, M., Sarkis, J., & Shen, L. (2019). Blockchain technology and its relationships to sustainable supply chain management. International Journal of Production Research, 57(7), 2117–2135. https://doi.org/10.1080/00207543.2018.1533261

Salmerón-Manzano, E. (2021). Legaltech and lawtech: Global perspectives, challenges, and opportunities. Laws, 10(2), 24. https://doi.org/10.3390/laws10020024

Scardovi, C. (2017). Digital transformation in financial services. In Digital Transformation in Financial Services. Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-66945-8

Schallmo, D., Williams, C. A., & Boardman, L. (2017). Digital transformation of business models — best practice, enablers, and roadmap. International Journal of Innovation Management, 21(8), 1–17. https://doi.org/10.1142/S136391961740014X

Schueffel, P. (2017). Taming the beast: a scientific definition of Fintech. Journal of Innovation Management, 4(4), 32–54. https://doi.org/10.24840/2183-0606_004.004_0004

Shaharudin, M. S., Fernando, Y., Chiappetta Jabbour, C. J., Sroufe, R., & Jasmi, M. F. A. (2019). Past, present, and future low carbon supply chain management: A content review using social network analysis. Journal of Cleaner Production, 218, 629– 643. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.02.016

Siddiqui, Z., & Rivera, C. A. (2022). FinTech and FinTech ecosystem: A review of literature. Risk Governance and Control: Financial Markets and Institutions, 12(1), 63–73. https://doi.org/10.22495/rgcv12i1p5

Siniak, N., Kauko, T., Shavrov, S., & Marina, N. (2020). The impact of proptech on real estate industry growth. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 869(6), 1–11. https://doi.org/10.1088/1757-899X/869/6/062041

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Journal of Business Research, 104(March), 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Solis, B., & Szymanski, J. (2016). The 2016 State of Digital Transformation. In Alitmeter @Prophet. https://prophet.com/wp-content/uploads/2018/04/Altimeter-_-2016-State-of-DT.pdf

Stolterman, E., & Fors, A. C. (2004). Information technology and the good life. In B. Kaplan, D. P. Truex, D. Wastell, A. T. Wood-Harper, & J. I. DeGross (Eds.), Information Systems Research. IFIP International Federation for Information Processing (pp. 687–692). Boston, MA: Springer. https://doi.org/10.1007/1-4020-8095-6_45

Suryono, R. R., Budi, I., & Purwandari, B. (2020). Challenges and trends of financial technology (Fintech): A systematic literature review. Information, 11(12), 1–20. https://doi.org/10.3390/info11120590

Teichert, R. (2019). Digital transformation maturity: A systematic review of literature. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 67(6), 1673–1687. https://doi.org/10.11118/actaun201967061673

United Nations Climate Change. (n.d.). The Paris Agreement. United Nations Framework Convention on Climate Change. Retrieved December 16, 2022, from https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement

Valdez Cervantes, A., & Franco, A. (2020). Retailing technology: do consumers care? Spanish Journal of Marketing - ESIC, 24(3), 355–375. https://doi.org/10.1108/SJME-03-2020-0041

Valoppi, F., Agustin, M., Abik, F., Morais de Carvalho, D., Sithole, J., Bhattarai, M., Varis, J. J., Arzami, A. N. A. B., Pulkkinen, E., & Mikkonen, K. S. (2021). Insight on current advances in food science and technology for feeding the world population. Frontiers in Sustainable Food Systems, 5(October), 1–17. https://doi.org/10.3389/fsufs.2021.626227

VanderLinden, S. L. B., Millie, S. M., Anderson, N., & Chishti, S. (2018). The INSURTECH Book: The Insurance Technology Handbook for Investors, Entrepreneurs and FinTech Visionaries. Chichester: John Wiley & Sons, Inc.

Varga, D. (2017). Fintech, the new era of financial services. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 48(11), 22–32. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2017.11.03

Verhoef, P. C., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhattacharya, A., Qi Dong, J., Fabian, N., & Haenlein, M. (2021). Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. Journal of Business Research, 122, 889–901. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.09.022

Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. Journal of Strategic Information Systems, 28(2), 118–144. https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.003

Wang, C., Yan, G., & Ou, J. (2023). Does digitization promote green innovation? Evidence from China. International Journal of Environmental Research and Public Health, 20(5), 1–27. https://doi.org/10.3390/ijerph20053893

Weller, M. (2018). Twenty years of Edtech. Educause Review Online, 53(4), 34–48. https://er.educause.edu/articles/2018/7/twenty-years-of-edtech

Westerman, G., Calméjane, C., Bonnet, D., Ferraris, P., & McAfee, A. (2011). Digital transformation: A roadmap for billion-dollar organizations. MIT Sloan Management Review. https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2017/07/Digital_Transformation__A_Road-Map_for_Billion-Dollar_Organizations.pdf

Wong, G., Greenhalgh, T., Westhorp, G., Buckingham, J., & Pawson, R. (2013). RAMESES publication standards: meta-narrative reviews. Journal of Advanced Nursing, 69(5), 987–1004. https://doi.org/10.1111/jan.12092

World Economic Forum. (n.d.). Digital Solutions Explorer. Retrieved from https://initiatives.weforum.org/digital-transformation/digital-and-climate

World Economic Forum. (2023). Digital Transition Framework: An action plan for public-private collaboration. https://www.weforum.org/whitepapers/digital-transition-framework-an-action-plan-for-public-private-collaboration

Xia, D., Chen, W., Gao, Q., Zhang, R., & Zhang, Y. (2021). Research on enterprises’ intention to adopt green technology imposed by environmental regulations with perspective of state ownership. Sustainability, 13(3), 1368. https://doi.org/10.3390/su13031368

Yuan, K., Li, W., & Zhang, W. (2023). Your next bank is not necessarily a bank: FinTech expansion and bank branch closures. Economics Letters, 222, 110948. https://doi.org/10.1016/j.econlet.2022.110948

Zhang, A., Tay, H. L., Alvi, M. F., Wang, J. X., & Gong, Y. (2022). Carbon neutrality drivers and implications for firm performance and supply chain management. Business Strategy and the Environment, April, 1–15. https://doi.org/10.1002/bse.3230

##submission.downloads##

Megjelent

2023-05-15

Hogyan kell idézni

Herczeg, B., Pintér, Éva, & Bagó, P. (2023). How green and digital transformation shapes industries: Twin transition to a green and digital future. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 54(5), 51–63. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2023.05.05

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok