Talent management in Hungarian economic higher education

The Scientific Students' Associations and the Economic Science Section in focus

Authors

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2023.07-08.08

Keywords:

talent management, Scientific Student’s Associations, Economic Science Section, economic higher education, TDK, OTDK

Abstract

In addition to presenting the role and history of the Scientific Student’s Associations Conference (TDK), the aim of the study was to identify the opinions of the national leaders of the TDK, university lecturers at the forefront of talent management, and university students on the significance of this association and activity and its role in talent management, as well as the participation motivations of those involved. Achieving this complex target system was facilitated by the application of several research methods. As a result of this study, the authors can conclude that talent management includes the strengthening of internal motivation, as well as the provision of financial and moral incentives. An important finding is that teacher and student attitudes towards the TDK movement are strongly influenced by the institutional culture as a whole.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Erika Bán, Budapest Business School

college associate professor

Emese Ilyésné Molnár , Budapest University of Technology and Economics

assistant professor

Erzsébet Mária Jármai, University of Pannonia

college professor

Judit Bernadett Vágány, Budapest Business School

college professor

References

'2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény

A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) számú Kormányrendelet

Anderle, Á. (ed.) (2011). A magyar tudományos diákköri konferenciák története (1951–2011). Budapest: OTDT. https://otdk.hu/upload/files/4.%20A_magyar_tudomanyos_diakkori_konferenciak_tortenete_2011.pdf

Aradi, D. (2016). Tehetséggondozás a felsőoktatásban – A szakkollégiumok szerepe a tehetséggondozásban (Diplomadolgozat). SZIE GTK, Győr. https://szakszervezetek.hu/downloads/dura-dij/palyamunkak-2016/aradi_diana_diplomunka.pdf

Bagdy, E., Kövi, Zs. & Mirnics. Zs. (2014). A tehetség kibontakozása. Budapest: Helikon Kiadó.

Bakacsi, Gy. & Zsidi, V. (2011). Közgazdaságtudományi Szekció. In Anderle, Á. (Ed), A magyar tudományos diákköri konferenciák története (1951–2011) (pp. 280- 302). Budapest: OTDT.

Balogh, L. & Fónai, M. (2003). Tehetséggondozási formák a Debreceni Egyetemen. Magyar Felsőoktatás, 4, 13-14.

Balogh, L., Mező, F. & Kormos, D. (2014). Fogalomtár a tehetségpontok számára. Budapest: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége.

Balogh, L. (2012). Komplex tehetségfejlesztő programok. Debrecen: Didakt Kiadó.

Bencéné Fekete, A. (2015). Hálózatok a tehetséggondozásban Magyarországon. Acta Scientiarum Socialum, 43, 143–152. https://adoc.pub/halozatok-a-tehetseggondozasban-magyarorszagon.html

Bodnár, G., Takács, I. & Balogh, Á. (2011). Tehetségmenedzsment a felsőoktatásban. Budapest: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége. https://tehetseg.hu/sites/default/files/19_kotet_net.pdf

Bognár, Gy. (2010). Intézményi tehetséggondozás bemutatása. Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzés és Tudástechnológiai Kar, Eger. https://www.eet.bme.hu/~bognar/sajatmuvek/Intezmenyi_tehetseggondozas_WEB.pdf

Czeizel, E. (1997). Sors és tehetség. Budapest: FITT Image – Minerva Kiadó.

Czeizel, E. (2002). Tudósok-Gének-Dilemmák. Budapest: Galenus Kiadó.

Czeizel, E. (2003). Legnagyobb természeti kincsünk: A tehetség. Fizikai Szemle, 11, 398-404. https://epa.oszk.hu/00300/00342/00165/czeizel0311.html

Cziráki, Sz. & Szendrő, P. (2012). A TDK szerepe, szervezeti keretei és jövője a felsőoktatási tehetséggondozásban.

Felsőoktatási Műhely, 4, 73-84. https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/felsooktatasimuhely/FeMu/2012_4/Felsooktatasi_Muhely_2012_4_73-84.pdf

Csíkszentmihályi, M. (2010). Tehetséges gyerekek. Flow az iskolában. Budapest: Nyitott Könyvműhely.

Dallman, K. (2021). A TDK örök! Interjú dr. Cziráki Szabinával. Új Köznevelés, 77(4). https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/a-tdk-orok

Daruka, E. (2022). Talent management in Hungary – an empirical study and suggestion for a process-based approach. Vezetéstudomány, 53(5), 70-82. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2022.05.06

Dávid, M., Gefferth, É., Nagy, T. & Tamás, M. (2014). Mentorálás a tehetséggondozásban. Budapest: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége.

Európa Tanács. (2021). A Tanács állásfoglalása az oktatás és képzés terén az európai oktatási térség létrehozása érdekében és azon túlmutatóan folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszeréről (2021–2030) (2021/C 66/01). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.066.01.0001.01.HUN

Fodor, Sz., Gyarmathy, É., Klein, B., Kovács, K., Kövi, Zs., Molnár, Gy., Páskuné, Kiss J. & Pásztor, Attila (2017). A tehetségazonosítás folyamata, mérőeszközei és eredményei a magyar Templeton Programban – Géniusz műhely 19. Budapest: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége.

Gagné, F. (1991). Toward a differentiated model of giftedness and talent. In Davis, G. A. (eds.), Handbook of Gifted Education (pp. 65-80). Boston: Allyn and Bacon.

Gagné, F. (2009). Building gifts into talents: Detailed overview of the DMGT 2.0. In B. MacFarlane, B. & Stambaugh, T. (eds.), Leading change in gifted education: The festschrift of Dr. Joyce VanTassel-Baska (pp. 1-6). Waco: Prufrock Press.

Gardner, H. (1999). Intelligence reframed: Multiple intelligences for the 21st century. New York: Basic Books.

Gáspár, T., Király, G. & Csillag, S. (2014). Fehér asztal mellett. A világkávézó részvételi technika szemlélete és módszertana. Kovász, 18(1–4), 11-41. https://unipub.lib.uni-corvinus.hu/1863/1/Kovasz_2014p11.pdf

Gordon Győri, J. (2011). A tehetséggondozás nemzetközi horizontja, I. Budapest: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége.

Greenspan, D. A., Solomon, B. & Gardner, H. (2004). The development of talent in different domains. In Shavinina, L. V., & Ferrari, M. (Eds.), Beyond Knowledge: Extracognitive Aspects of Developing High Ability (pp. 1 19-136). M ahwah, N J: L awrence E rlbaum Associates.

Gyarmathy, É. (2003). Tehetséges tanárok a tehetségekért. Pedagógusképzés, 3–4, 105–112.

Gyarmathy, É. (2006). A tehetség fogalma, összetevői, típusai és azonosítása. Budapest: ELTE Kiadó.

Gyarmathy, É. (2010a). Atipikus agy és a tehetség II. – Az átütő tehetség és a tehetségvizsgálatok ma. Pszichológia, 30(1), 31–41. https://www.researchgate.net/publication/263964833_Atipikus_agy_es_a_tehetseg_II_Az_atuto_tehetseg_es_a_tehetsegvizsgalatok

Gyarmathy, É. (2010b). Hátrányban az előny – A szociokulturálisan hátrányos tehetségek. Budapest: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége.

Herskovits, M. & Ritoók M. (Eds.) (2013). Tehetségek vonzásában. A tehetséges fiatalok segítése az életviteli- életvezetési tanácsadó szolgálatok módszertani támogatásával. Budapest: Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület.

Herskovits, M. (1992). A tehetség felismerésének módszerei, lehetőségei a pályaválasztási tanácsadás hazai gyakorlatában. In Illyés S., & Ritoókné Ádám M. (Eds.), A nevelési és a pályaválasztási tanácsadás pszichológiája (pp. 241-270). Budapest: Tankönyvkiadó.

Herskovits, M. (2005). Mit kezdjünk a tehetséggel? Iskolakultúra, 4, 25-36. http://real.mtak.hu/60169/1/EPA00011_iskolakultura_2005_04_025-036.pdf

Klebelsberg Kunó (1926). Gróf Klebelsberg Kuno beszédei, cikkei és törvényjavaslatai: 1916-1926. Budapest: Athenaeum.

Koloszár, L., Wimmer, Á. & Takácsné György, K. (2021). Tudományos diákköri tevékenység radikális változások időszakában. In Litera Oeconomiae III. Ifjú diáktudósok eredményei. Válogatás a 35. Országos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekció első helyezett pályamunkáiból. Tanulmánykötet (pp. 5-13). Sopron: Soproni Egyetemi Kiadó. https://doi.org/10.35511/978-963-334-408-8

Koltói, L. (2012). Tehetséggondozás a felsőoktatásban. Felsőoktatási Műhely, 4, 15-26. https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/felsooktatasimuhely/FeMu/2012_4/Felsooktatasi_Muhely_2012_4_15-26.pdf

Konczosné Szombathelyi, M. (2014). Tehetség- és motivációs modell kidolgozásának kérdései a Tudományos és Művészeti Diákkör kapcsán. In Mészáros Attila (Eds.), A felsőoktatás tudományos, módszertani és munkaerőpiaci kihívásai a XXI. században (pp. 68-81). Győr: Széchenyi István Egyetem. https://ok.sze.hu/images/Tanulm%C3%A1nyk%C3%B6tet%20v%C3%A9gleges_webre.pdf

Koósné Török, E. (Eds.) (2021). A TDK vonzásában: 7 évtized, 35 OTDK. Budapest, Magyarország: Akadémiai Kiadó.

Marland, J. S. (1972). Education of the Gifted and Talented. Washington, D. C.: United States Government Printing Office.

Mönks, F. J. & Ypenburg, I. H. (2010). Ha tehetséges a gyermek. Budapest: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége.

Mönks, F.J. & Knoers, A. M. P. (2004). Fejlődéslélektan. Budapest: Urbis Könyvkiadó.

Péter-Szarka, Sz. (2011). Az „ismeretlen ismerős”: Gagné tehetségmodelljének átdolgozott változata. Tehetség, 18(3), 5-7. https://dea.lib.unideb.hu/server/api/core/bitstreams/c956b1c4-b5db-4b55-8eb3-e830a4377b1d/content

Renzulli, J. (1986). The three-ring conception of giftedness: a developmental model for creative productivity. In Sternberg, R.J., & Davidson, J.E. (Eds.), Conceptions of Giftedness (pp. 53-92). New York: Cambridge University Press.

Rétallérné Görbe, É. (2012). Tehetséggondozás a felsőoktatásban. XXI. Század – Tudományos Közlemények, 27, 111-124. http://www.epa.hu/02000/02051/00027/pdf/EPA02051_Tudomanyos_Kozlemenyek_27_2012_aprilis_111-124.pdf

Sólyom, A. & Fenyvesi, É. (2021). A tacit tudás átadását támogató eszközök Vezetéstudomány, 52(10), 57-68. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.10.05

Sternberg, R. J. (1982). Teaching scientific thinking to gifted children. Roeper Review, 4(4), 4-6. https://doi.org/10.1080/02783198209552618

Sternberg, R. J. (1999). Successful intelligence: finding a balance. Trends in Cognitive Sciences, 3(11), 436–442. https://doi.org/10.1016/s1364-6613(99)01391-1

Szabó, J. (2017). A tehetség összetételének kérdése a magyar felsőoktatásban. In Nagy P. (Eds.), A Selye János Egyetem Nemzetközi Doktorandusz Konferenciája (pp. 355-365). Komárom: Selye János Egyetem, 355 – 365.

Szabó, J. (2019). A tudományos tehetség összetevőinek vizsgálata a felsőoktatási tehetséggondozásban részt vevő hallgatók körében (Doktori értekezés). Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Pécs. http://pea.lib.pte.hu/handle/pea/23178

Szabó, Zs. (Eds.) (2019). A tehetség kézikönyve. Budapest: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége.

Szászvári, K. Á., Csillag, S., Csizmadia, P. & Bácsi, K. (2022). Tanulni és tanulni hagyni? Munkahelyi tanulás és tanulási környezet tudásintenzív középvállalatokban. Vezetéstudomány, 53(2), 41-54. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2022.02.04

Szendrő, P. & Koósné Török, E. (2002). Tudományos diákkörök – fél évszázad a tehetséggondozás szolgálatában. Magyar Tudomány, 10, 1377-1383. http://www.epa.uz.ua/00700/00775/00047/pdf/EPA00691_magyar_tudomany_2002-10.pdf

Szendrő, P. & Koósné Török, E. (2007). A tudományos diákköri tevékenységről, az Országos Tudományos Diákköri Tanácsról és az Országos Tudományos Diákköri Konferenciáról. OTDT Titkársága 4. http://www.nefmi.gov.hu/letolt/felsoo/27k020melleklet.pdf

Szendrő, P. (2015). „A tehetségek útja” című kutatásról készült beszámoló. http://tehetseg.hu/aktualis/tehetsegek-utja

Takács, I. & Takácsné György, K. (2010). Tehetséggondozás a magyar felsőoktatásban. Magyar Tudomány, 171(2), 236-245. http://www.matud.iif.hu/2010/02/18.htm

Takács-György K. & Takács I. (2017). Talent management in higher education – a case study from Hungary. International Journal of Contemporary Management, 16(3), 157–188. https://doi.org/10.4467/24498939IJCM.17.027.7547

Takács-György, K. & Takács, I. (2012). Students’ research societies as tools of talent management. Problems of Education in the 21st Century, 42(1), 115-124. https://doi.org/10.33225/pec/12.42.115

Takácsné György, K. & Takács I. (2021). A változó TDK – a TDK a változás maga: az innováció szellemi műhelyei. In Koósné, Török E. (Eds.), A TDK vonzásában: 7 évtized, 35 OTDK (pp. 222-227). Budapest, Magyarország: Akadémiai Kiadó.

Takácsné György, K., Koloszár, L. & Wimmer, Á. (2021). Tehetséggondozás a tudományos diákköri mozgalom keretében – hallgatói vélemények a Közgazdaságtudományi Szekcióban. Magyar Tudomány, 182(4), 527–540 https://doi.org/10.1556/2065.182.2021.4.8

Tóth, L. (2003). A tehetségfejlesztés kisenciklopédiája. Debrecen: Pedellus Tankönyvkiadó.

Weiszburg, T. (2008). Tehetséggondozás a felsőoktatásban. Tények, feladatok, remények egy konferencia tükrében. Magyar Tudomány, 169(8), 998–1002. http://www.matud.iif.hu/08aug/09.html#2

Wimmer, Á., Takácsné György, K., Koloszár, L. & Mitev, A. Z. (2021). Összemérni az összemérhetetlent? – Hallgatói tudományos diákköri teljesítmények értékelése az OTDK Közgazdaságtudományi Szekciójának tapasztalatai tükrében. Vezetéstudomány, 52(12), 51-66. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021. 12. 06

Wimmer, Á., Harangozó, G., & Jeney, L. (2019). Fenntarthatóság és értékteremtés a tudományos diákköri munkák tükrében: Előszó. In Harangozó, G., Jeney, L., Wimmer, Á. (Eds.), Fenntarthatóság és társadalmi felelősségvállalás (pp. 5-8). Budapest, Magyarország: Budapesti Corvinus Egyetem.

Wolfensberger, M. (2015). Talent development in European Higher Education. Heidelberg: SpringerOpen.

Downloads

Published

2023-07-20

How to Cite

Bán, E., Ilyésné Molnár , E., Jármai, E. M., & Vágány, J. B. (2023). Talent management in Hungarian economic higher education: The Scientific Students’ Associations and the Economic Science Section in focus. Vezetéstudomány Budapest Management Review, 54(7-8), 105–120. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2023.07-08.08

Issue

Section

Studies and Articles