Versenystratégiák a szállodaiparban

A magyar szállodaipari vállalkozások gyakorlata

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2023.03.05

Kulcsszavak:

szálloda, versenystratégia, minőség, költség

Absztrakt

A turizmust gazdasági jelentősége a nemzetközi tendenciával összhangban Magyarországon is stratégiai szintre emelte az elmúlt években. Ennek ellenére kevés releváns információ áll rendelkezésre a hazai szálláshely-szolgáltatók stratégiai szemléletéről, követett versenystratégiáikról a gyorsan változó, bizonytalan üzleti környezethez való alkalmazkodásukról. A hiánypótló tanulmány összefoglalja az ágazat nemzetközi szakirodalmának a témához kapcsolódó megállapításait, a beazonosított jó gyakorlatokat, valamint a versenystratégiák alkalmazhatóságát. Empirikus kutatási eredményekre alapozva feltárja a magyar szállodaipar stratégiai szemléletét, a követett versenystratégiákat, valamint azok alkalmazását befolyásoló tényezőket. A magyar szállodaipar szereplői körében végzett feltáró kérdőíves kutatás a szolgáltatás minőségi dimenziójával kiegészített porteri versenytipológiák alkalmazásának gyakorlatára irányult. A válaszok statisztikai elemzése alapján igazolt a hazai gyakorlatban a különböző versenystratégiák együttes alkalmazása, illetve az, hogy statisztikailag szignifikáns kapcsolat áll fenn a megkülönböztetésre alapozott versenystratégia és a szálloda minőségi osztályba sorolása, valamint a minőségre alapozott stratégia és a szálloda székhelye között. A szakértői interjúk pedig megerősítették a járványhelyzet időszakában a minőségre alapozott versenystratégia jelentőségét.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Információk a szerzőről

Andor Pajrok, Eötvös József Főiskola

főiskolai adjunktus

Hivatkozások

Aladag, F.O., Köseoglu, A.M., King, B., & Mehraliyev, F. (2020). Strategy implementation research in hospitality and tourism: Current status and future potential. International Journal of Hospitality Management, 88, 102556. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102556

Állami Számvevőszék (2021). Elemzés. A turizmus helyzete – a járvány előtt és alatt. https://www.asz.hu/storage/files/files/elemzesek/2021/turizmus_jarvany20210325.pdf?download=true

Alnoor, A., Khaw, K.W., Al-Abrrow, H., & Alharbi, R.K. (2022). The hybrid strategy on the basis of Miles and Snow and Porter’s strategies: An overview of the current state-of-the-art of research. International Journal of Engineering Business Management, 14, 1–18. https://doi.org/10.1177/18479790221080214

Blocher, E. J., Stout, D. E., Juras, P. E., & Smith, S. (2019). Cost management: a strategic emphasis. New York: McGraw Hill Education.

Bordean, O.-N., & Borza, A. (2014). Strategic management practices within the Romanian hotel industry. Amfiteatru Economic Journal, 16(8), 1238-1252. http://hdl.handle.net/10419/168889

Bordean, O., Borza, A., Razvan, N., & Crisan-Mitra, C. (2010). The use of Michael Porter’s Generic Strategies in the Romanian Hotel Industry. International Journal of Trade, Economics and Finance, 1(2), 173-178. https://doi.org/10.7763/IJTEF.2010.V1.31

Chadee, D., Ren, S., & Tang, G. (2021). Is digital technology the magic bullet for performing work at home? Lessons learned for post COVID-19 recovery in hospitality management. International Journal of Hospitality Management, 92, 102718. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102718

Chathoth, K.P., & Olsen, D.M. (2005). Testing and developing the environment risk construct in hospitality strategy research. Journal of Hospitality & Tourism Research, 29(3), 312-340. https://doi.org/10.1177/1096348005276495

Chikán, A., Czakó, E., Demeter, K., & Losonczi, D. (2019). Versenyben a világgal? – A mikrogazdasági versenyképességi kutatások eredményei, 1995-2018. Vezetéstudomány, 50(12), 16-31. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2019.12.03

Claver-Cortés, E., Molina-Azorín, J.F., & Pereira-Moliner, J. (2007). The impact of strategic behaviours on hotel performance. International Journal of Contemporary Hospitality; Management, 19(1), 6-20. https://doi.org/10.1108/09596110710724125

Dev, C., & Olsen, M. (1989). Environmental uncertainty, business strategy, and financial performance: an empirical study of the U.S. lodging industry. Hospitality Education and Research Journal, 13(3), 171-186. https://doi.org/10.1177/109634808901300317

Enz, C.A. (2011). Competing successfully with other hotels: The role of strategy. In Sturman, M.C., Corgel, J.B. & Verma, R. (Eds.), The Cornell School of Hotel Administration on hospitality: Cutting edge thinking and practice (pp. 207-226). New York, NY: Wiley. https://doi.org/10.1002/9781119200901.ch15

Four Seasons Hotel Case Studies. https://acasestudy.com/four-seasons-hotel-case-study/

Győrffy, A. (2004). Szállodatan. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

Hambrick, C.D. (1980). Operationalizing the concept of business-level strategy in research. The Academy of Management Review, 5(4), 567-575. https://doi.org/10.2307/257462

Harrington, J.R., Chathoth, K.P., Ottenbacher, M., & Altinay, L. (2014). Strategic management research in hospitality and tourism: Past, present and future. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 26(5), 778-808. https://doi.org/10.1108/IJCHM-12-2013-0576

Intercontinental Hotels Group. Market Segmentation Strategy of the InterContinental Hotels. Intercontinental Hotels Groups. https:// ivypanda.com/essays/intercontinental-hotels-groups-differentiation/

Ioncica, M., Tala, M., Brindusoiu, C., & Ioncica, D. (2006). The factors of competitiveness in the hospitality industry and the competitive strategy of firms. Annals of the University of Oradea, Economic Science Series, 17(2) 213-218. https://www.academia.edu/4232099/THE_FACTORS_OF_COMPETITIVENESS_IN_THE_HOSPITALITY_INDUSTRY_AND_THE_COMPETITIVE_STRATEGY_OF_FIRMS

Ivankovič, G. & Jerman, M. (Ed. Antoncic; 2010). The Use of Decission Making Information: A Comparative Exploratory Study of Slovene Hotels. Managing Global Transitions Internationals Research Journal, 8(3), 307-324. https://www.researchgate.net/publication/227458010_The_Use_of_Decision_Making_Information_A_Comparative_Exploratory_Study_of_Slovene_Hotels

Köseoglu, A.M., Altin, M., Chan, E., & Aladag, F.O. (2020). What are the key success factors for strategy formulation and implementation? Perspectives of managers in the hotel industry. International Journal of Hospitality Management, 89, 102574. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102574

Köseoglu, A.M., Topaloglu, C., Parnell, A.J., & Lester, L.D. (2013). Linkages among business strategy, uncertainty and performance in the hospitality industry: Evidence from an emerging economy. International Journal of Hospitality Management, 34, 81-91. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2013.03.001

Központi Statisztikai Hivatal. STATINFO (2022). Kereskedelmi szálláshelyek külföldi vendégforgalma. https://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haViewer.jsp

Központi Statisztikai Hivatal (2021). Magyarország 2021. https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mo/mo_2021.pdf

Központi Statisztikai Hivatal. STADAT, 4.5.14.-estáblázat. https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_oga001a.html

Lengyel, I. (2000). A regionális versenyképességről. Közgazdasági Szemle, 47(Dec), 962-987. http://epa.niif.hu/00000/00017/00066/pdf/lengyel.pdf

Magyar Turisztikai Ügynökség. (2017). Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030. https://mtu.gov.hu/documents/prod/mtu_strategia_2030.pdf

Magyar Turisztikai Ügynökség. (2021). Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 - Turizmus 2.0 https://mtu.gov.hu/documents/prod/NTS2030_Turizmus2.0-Strategia.pdf

Michalkó, G. & Vizi, I. (2001). A turizmus mint globalizációs jelenség Magyarországon. Iskolakultúra, 11(11), 10-19. http://real.mtak.hu/60975/1/EPA00011_iskolakultura_2001_11_010-019.pdf

Miller, D., & Friesen, P.H. (1983). Strategy making and environment: The third link. Strategic Management Journal, 4, 221-235. http://dx.doi.org/10.1002/smj.4250040304

Okumus, F. (2002). Can hospitality researchers contribute to the strategic management literature?. International Journal of Hospitality Management, 21, 105-110. https://doi.org/10.1016/S0278-4319(01)00033-0

Olsen, D.M., & Roper, A. (1998). Research in strategic management in the hospitality industry. Hospitality Management, 17, 111—124. https://www.academia.edu/2955493/Research_in_strategic_management_in_the_hospitality_industry

Olsen, D.M., Sharma, A., Echeveste, I., Ching, E., & Tse, Y. (2008). Strategy for hospitality businesses in the developing world. Hospitality Review, 26(1), 32- 46. https://digitalcommons.fiu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1460&context=hospitalityreview

Papp, I. (2017). Szálloda- és vendéglátásmenedzsment. Budapest: Akadémiai Kiadó. https://doi.org/10.1556/9789634541479

Porter, M.E. (1980). Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors. New York: The Free Press.

Porter, M.E. (1985). Competitive advantage: Creating and sustaining superior superior performance. New York: The Free Press.

Porter, M.E. (1998). On Competition. Boston, MA: Harvard Business School Press.

Porter, M.E. (2006). Versenystratégia. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Pillai, G.S., Haldorai, K., Seo, S.W., & Kim, G.K. (2021). COVID-19 and hospitality 5.0: Redefining hospitality operations. International Journal of Hospitality Management, 94, 102869. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2021.102869

Raymond, E.M., Charles, C.S., Alan. D.M., & Hanry, Jr.,J.C. (1978). Organizational strategy, structure, and process. The Academy of Management Review, 3(3), 546-562. https://doi.org/257544

Sánchez-Pérez, M., Illascas-Manzano, D.M., & Martínez-Puertas, S. (2020). You’re the only one, or simply the best. Hotels differentiation, competition, agglomeration, and pricing. International Journal of Hospitality Management, 85, 102362. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2019.102362

Smart, K., Ma, E., Qu, H., & Ding, L. (2021). COVID-19 impacts, coping strategies, and management reflection: A lodging industry case. International Journal of Hospitality Management, 94, 102859. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2021.102859

Somogyi, M. (2009). Versenyképesség a szakirodalomban – a fogalmi megközelítések összegzése és elemzése. Vezetéstudomány, 40(4), 54-64. http://unipub.lib.unicorvinus.hu/2975/1/vt2009n4p54-64.pdf

Szalók, Cs. & Juhász-Dóra, K. (2022). Alkalmazkodási lehetőségek és kényszerek a szállodaiparban a COVID-19 járvány idején. In Albert Tóth, A., Happ, É., & Printz-Markó, E. (Eds.), Folytatás vagy újrakezdés a turizmusban: XII. Nemzetközi Turizmus Konferencia: Tanulmánykötet (pp. 32-45). Győr, Magyarország: Széchenyi István Egyetem.

Thompson, A., Strickland III, A.J., & Gamble, J. (2015). Crafting and executing strategy concepts and readings (20th ed.). Boston, MA: McGraw-Hill Education. https://studylib.ru/doc/6251555/arthur-thompson--a.-j.-strickland-iii--john-gamble---craf.

Tse, E.C-Y., & Olsen, M.D. (1988). The impact of strategy and structure on the organizational performance of restaurant firms. Hospitality Education and Research Journal, 12(2), 265-276. https://doi.org/10.1177/109634808801200227

University of Central Florida. The Disaster Management Cycle: 5 Key Stages & How Leaders can help Prepare. Leadership and Management, University of Central Florida. https://www.ucf.edu/online/leadership-management/news/the-disaster-management-cycle/

Wong, K.K.F., & Kwan, C. (2001). An analysis of the competitive strategies of hotels and travel agents in Hong Kong and Singapore. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 13(6), 293- 303. https://doi:10.1108/09596110110400490

Yin-Hsi, L. (2012). Back to hotel strategic management 101: an examination of hotels’ implementation of Porter’s generic strategy in China. The Journal of International Management Studies, 7(1), 56-69. http://www.jimsjournal.org/7%20Yin-Hsi%20Lo-1.pdf

##submission.downloads##

Megjelent

2023-03-13

Hogyan kell idézni

Pajrok, A. (2023). Versenystratégiák a szállodaiparban: A magyar szállodaipari vállalkozások gyakorlata. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 54(3), 54–69. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2023.03.05

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok