A company compass 2.0

Ipar 4.0 érettségi modell és alkalmazásának tapasztalatai

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2023.01.05

Kulcsszavak:

digitalizáció, Ipar 4.0, érettségi modell, Ipar 4.0 érettségi modell

Absztrakt

Számos Ipar 4.0-hoz kapcsolódó kutatás zajlik napjainkban. A terület szakirodalma jelentős, több Ipar 4.0 érettségi modell ismert a vállalatok ipari digitalizációs felkészültségének azonosítására. E modellek elméleti háttere, fókusza és dimenzió szerkezete azonban eltérő, kritikájuk többek között a túlságosan technológiai szempontú megközelítés és a testreszabhatóság hiánya. Ez a cikk egy olyan Ipar 4.0 érettségi modellt (Company Compass 2.0 (CCMS 2.0)) tárgyal, amely a fenti kihívásokra válaszol. A definiált nyolc dimenzióhoz tartozó érettségi szintek feltérképezése előre megadott súlyozott kérdések segítségével történik. A dimenziókhoz beavatkozási pontokat azonosítottak a szerzők. A beavatkozási pontokhoz tartozó kérdésekre adott válaszokból képezik az egyes dimenziók Ipar 4.0 érettségi értékét. A CCMS 2.0 érettségi modell újszerűségét a fenti keretrendszer adja; azon túl, hogy holisztikusan vizsgálják a vállalatok Ipar 4.0 érettségét, a további fejlődéshez szükséges beavatkozási pontok azonosítása is megtörténik. A cikkben bemutatják a modell alkalmazása során gyűjtött tapasztalataikat és a javasolt bevezetési folyamatot is egy nagy vállalat és egy KKV példáján.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Szerző életrajzok

Gábor Nick, EPIC InnoLabs, Magyarország

ügyvezető igazgató-helyettes

Tibor Kovács, Budapesti Corvinus Egyetem

egyetemi docens

Andrea Kő, Budapesti Corvinus Egyetem

egyetemi tanár

Hivatkozások

Akdil, K.Y., Ustundag, A., & Cevikcan, E. (2018). Maturity and Readiness Model for Industry 4.0 Strategy. In Industry 4.0: Managing The Digital Transformation. Springer Series in Advanced Manufacturing (pp. 61- 94). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-57870-5_4

Babbie, E. (2017). A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest: Balassi Kiadó. Basl, J., & Doucek, P. (2019). A Metamodel for Evaluating Enterprise Readiness in the Context of Industry 4.0. Information, 10(3), 89. https://doi.org/10.3390/info10030089

Becker, J., Knackstedt, R., & Pöppelbuß, J. (2009). Developing Maturity Models for IT Management. Business & Information Systems Engineering, 1(3), 213–222. https://doi.org/10.1007/s12599-009-0044-5

Castelo-Branco, I., Cruz-Jesus, F., & Oliveira, T. (2019). Assessing Industry 4.0 readiness in manufacturing: Evidence for the European Union. Computers in Industry, 107, 22–32. https://doi.org/10.1016/j.compind.2019.01.007

Chikán, A., Csutora, M., Czakó, E., Demeter, K., Harangozó, G., Hoffmann, K., Wimmer, Á. (2019). A 4. ipari forradalom küszöbén. Gyorsjelentés a 2019. évi kérdőíves felmérés eredményeiről. Versenyképesség Kutató Központ – VTO Alapítvány, Budapest. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/4328/1/Gyorsjelentes_2019_Versenykepesseg.pdf

Demeter, K., Losonci, D., Nagy, J., & Horváth, B. (2019). Tapasztalatok az Ipar 4.0-val – egy esetalapú elemzés. Vezetéstudomány, 50(4), 11–23. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2019.04.02

Geissbauer, R., Vedso, J., & Schrauf, S. (2016). Industry 4.0 – Building the digital enterprise. London: PWC. https://www.pwc.com/gx/en/industries/industries-4.0/landing-page/industry-4.0-building-your-digitalenterprise-april-2016.pdf

Gökalp, E., Şener, U., & Eren, P.E. (2017). Development of an Assessment Model for Industry 4.0: Industry 4.0-MM. In Mas, A., Mesquida, A., O’Connor, R., Rout, T., & Dorling, A. (Eds.), Software Process Improvement and Capability Determination. SPICE 2017. Communications in Computer and Information Science, vol 770 (pp. 128-142). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-67383-7_10

Hizam-Hanafiah, M., Soomro, M. A., & Abdullah, N. L. (2020). Industry 4.0 Readiness Models: A Systematic Literature Review of Model Dimensions. Information, 11(7), 364. https://doi.org/10.3390/info11070364

Horváth, D., & Mitev, A. (2015). Alternatív kvalitatív kutatási kézikönyv. Budapest: Alinea Kiadó.

Jung, K., Kulvatunyou, B., Choi, S., & Brundage, M.P. (2016). An Overview of a Smart Manufacturing System Readiness Assessment. In Jung, K., Kulvatunyou, B., Choi, S., & Brundage, M.P. (Eds.), Advances in Production Management Systems. Initiatives for a Sustainable World. APMS 2016. IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol 488 (pp. 705-712). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-51133-7_83

Kagermann, H., Lukas, W.-D., & Wahlster, W. (2011, April 1). Industrie 4.0: Mit dem Internet der Dinge auf dem Weg zur 4. industriellen Revolution. VDI Nachrichten, Nr. 13-2011, 2. https://www-live.dfki.de/fileadmin/user_upload/DFKI/Medien/News_Media/Presse/Presse-Highlights/vdinach2011a13-ind4.0-InternetDinge.pdf

Kagermann, H., Wahlster, W., & Helbig, J. (2013). Securing the future of German manufacturing industry Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0 April 2013 Final report of the Industrie 4.0 Working Group. Berlin: Acatech— National Academy of Science and Engineering. https://docplayer.net/254711-Securing-the-future-of-germanmanufacturing-industry-recommendations-forimplementing-the-strategic-initiative-industrie-4-0.html

Lichtblau, K., Stich, V., Bertenrath, R., Blum, M., Bleider, M., Millack, A., Schröter, M. (2015). Industrie 4.0 Readiness. Aachen, Cologne. Retrieved from https://www.industrie40-readiness.de/

Machado, C. G., Winroth, M., Carlsson, D., Almström, P., Centerholt, V., & Hallin, M. (2019). Industry 4.0 readiness in manufacturing companies: challenges and enablers towards increased digitalization. Procedia CIRP, 81, 1113–1118. https://doi.org/10.1016/j.procir.2019.03.262

Mittal, S., Khan, M. A., Romero, D., & Wuest, T. (2018). A critical review of smart manufacturing & Industry 4.0 maturity models: Implications for small and mediumsized enterprises (SMEs). Journal of Manufacturing Systems, 49, 194–214. https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2018.10.005

Nagy, A. M., Tasner, D., & Kovács, Z. (2021). Ipar 4.0 a gazdaságtudományokban. A nemzetközi és hazai szakirodalom bibliometriai elemzése. Vezetéstudomány, 52(4), 63–79. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.04.06

Nagy, J. (2019). Az ipar 4.0 fogalma és kritikus kérdései – vállalati interjúk alapján. Vezetéstudomány, 50(1), 14–26. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2019.01.02

Nick, G., Gallina, V., Szaller, Á., Várgedő, T., & Schumacher, A. (2019). Industry 4.0 in Germany, Austria and Hungary: Interpretation, strategies and readiness models. In 16th IMEKO TC10 Conference on Testing, Diagnostics & Inspection (pp. 71–76). Berlin. https://eprints.sztaki.hu/9746/1/Nick_71_3080697_ny.pdf

Nick, G., Kovács, T., Kő, A., & Kádár, B. (2021). Industry 4.0 readiness in manufacturing: Company Compass 2.0, a renewed framework and solution for Industry 4.0 maturity assessment. Procedia Manufacturing, 54, 39–44. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2021.07.007

Nick, G., Szaller, Á., Bergmann, J., & Várgedő, T. (2019). Industry 4.0 readiness in Hungary: model, and the first results in connection to data application. IFACPapersOnLine, 52(13), 289–294. https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2019.11.185

Nick, G., Szaller, Á., & Várgedő, T. (2020). CCMS Model: A Novel Approach to Digitalization Level Assessment for Manufacturing Companies. Proceedings of the 16th European Conference on Management Leadership and Governance. ACPI. https://doi.org/10.34190/ELG.20.060

Oztemel, E., & Gursev, S. (2020). Literature review of Industry 4.0 and related technologies. Journal of Intelligent Manufacturing, 31(1), 127–182. https://doi.org/10.1007/s10845-018-1433-8

Pacchini, A. P. T., Lucato, W. C., Facchini, F., & Mummolo, G. (2019). The degree of readiness for the implementation of Industry 4.0. Computers in Industry, 113, 103125. https://doi.org/10.1016/j.compind.2019.103125

Pirola, F., Cimini, C., & Pinto, R. (2019). Digital readiness assessment of Italian SMEs: a case-study research. Journal of Manufacturing Technology Management, 31(5), 1045-1083. https://doi.org/10.1108/JMTM-09-2018-0305

Rafael, L. D., Jaione, G. E., Cristina, L., & Ibon, S. L. (2020). An Industry 4.0 maturity model for machine tool companies. Technological Forecasting and Social Change, 159, 120203. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120203

Rockwell Automation. (2014). The Connected Enterprise Maturity Model. Industria Conectada 4.0, 1–12. Retrieved from http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/innovation/connected-enterprise/maturity-model.page?

Santos, R. C., & Martinho, J. L. (2019). An Industry 4.0 maturity model proposal. Journal of Manufacturing Technology Management, 31(5), 1023–1043. https://doi.org/10.1108/JMTM-09-2018-0284

Schuh, G., Anderl, R., Gausemeier, J., ten Hompel, M., & Wahlster, W. (2017). Industrie 4.0 Maturity Index: Die digitale Transformation von Unternehmen gestalten. München: Herbert Utz Verlag.

Schuh, G., Scheuer, T., Nick, G., Szaller, Á., & Várgedő, T. (2021). A two-step digitalization level assessment approach for manufacturing companies. Procedia Manufacturing, 54, 25–30. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2021.07.005

Schumacher, A., Erol, S., & Sihn, W. (2016). A Maturity Model for Assessing Industry 4.0 Readiness and Maturity of Manufacturing Enterprises. Procedia CIRP, 52, 161–166. https://doi.org/10.1016/j.procir.2016.07.040

Schumacher, A., Nemeth, T., & Sihn, W. (2019). Roadmapping towards industrial digitalization based on an Industry 4.0 maturity model for manufacturing enterprises. Procedia CIRP, 79, 409–414. https://doi.org/10.1016/j.procir.2019.02.110

Teichert, R. (2019). Digital Transformation Maturity: A Systematic Review of Literature. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 67(6), 1673-1687. https://doi.org/10.11118/actaun201967061673

The Industry 4.0 National Technology Platform. (2017). Az Ipar 4.0 fogalma. Retrieved from https://www.i40platform.hu/sites/Industrie 4.0_Definition.pdf

VDMA. (2016). Guideline Industrie 4.0 Guiding principles for the implementation of Industrie 4.0 in small and medium sized businesses. Frankfurt am Main: VDMA Verlag.

Weiner, B. J. (2009). A theory of organizational readiness for change. Implementation Science, 4(1). https://doi.org/10.1186/1748-5908-4-67

Wieringa, R. J. (2014). What Is Design Science? In Design Science Methodology for Information Systems and Software Engineering (pp. 3–11). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-43839-8_1

Yin, R. K. (2017). Case Study Research and Applications: Design and Methods. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc.

##submission.downloads##

Megjelent

2023-01-16

Hogyan kell idézni

Nick, G., Kovács, T., & Kő, A. (2023). A company compass 2.0: Ipar 4.0 érettségi modell és alkalmazásának tapasztalatai. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 54(1), 52–65. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2023.01.05

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok