Ellenállóképesség kialakítása a magyar és a cseh autóipari vállalatoknál

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2023.01.02

Kulcsszavak:

globális ellátási láncok, Magyarország, Csehország, autóipar, ellenállóképesség

Absztrakt

A cikk a magyar és a cseh autóipari cégek ellátási láncainak zavaraival és ellenállóképességük kialakításával foglalkozik. A szerzők interjúkra alapozva vizsgálták a Covid19-járvány hatásait azzal a céllal, hogy részletesen feltérképezzék a két ország autóipari vállalatainak reakcióit, intézkedéseit és stratégiáit. Az ellenálló ellátási lánc kialakítására vonatkozó szakirodalomra alapozva definiálták az elemzés kereteit. Eredményeik megerősítik, hogy minden vállalatnál veszteségeket és zavarokat okozott a járvány, és legtöbbjük igénybe vett valamilyen kormányzati támogatást. A vizsgált cégek számos olyan ellenállóképesség-javító intézkedést hoztak, amelyek – a szakirodalomban említettekkel összhangban – erősítik a rugalmasságot, információáramlást, együttműködést. Ezek az intézkedések nem a cég nemzetisége, hanem az ellátási láncban betöltött szerepe szerint differenciálódnak.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Szerző életrajzok

Andrea Éltető, Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézet

tudományos főmunkatárs

Gábor Túry, Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézet

tudományos munkatárs

Eva Křenková, Prágai Közgazdasági és Üzleti Egyetem

egyetemi adjunktus

Jana Vlčková, Prágai Közgazdasági és Üzleti Egyetem

egyetemi docens

Hivatkozások

ACEA (2021). Interactive map – Covid19 impact on EU automobile production, full-year 2020. https://www.acea.auto/figure/interactive-map-covid-19-impact-on-eu-automobile-production-full-year-2020/

Anbumozhi, V., Kimura, F., & Thangavelu, S. M. (2020). Supply Chain Resilience: Reducing Vulnerability to Economic Shocks, Financial Crises, and Natural Disasters. Singapore: Springer.

Archibugi, D., Filipetti, A., & Frenz, M. (2013). The Impact of the Economic Crisis on Innovation: Evidence from Europe. Technological Forecasting and Social Change, 80(7), 1247-1260. http://dx.doi.org/10.1016/j.techfore.2013.05.005

Arriola, C., Guilloux-Nefussi, S., Koh, S-H., Kowalski, P., Rusticelli, E., & van Tongeren, F. (2020). Efficiency and Risks in Global Value Chains in the Context of Covid19 (OECD Economics Department Working Papers No. 1637). Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/3e4b7ecf-en.

Ban, C., Bohle, D., & Naczyk, M. (2022). A perfect storm: COVID-19 and the reorganisation of the German meat industry. Transfer, 28(1), 101-118. https://doi.org/10.1177/10242589221081943

Baldwin, R. E., & Tomiura, E. (2020). Thinking Ahead About the Trade Impact of Covid19. In R. Baldwin, & B. W. di Mauro (Eds.), Economics in the Time of Covid19 (pp. 59- 71). London: Centre for Economic Policy Research.

Belhadi, A., Kamble, S., Jabbour, C. J. C., Gunasekaran, A., Ndubisi, N. O., & Verkatesh. M. (2021). Manufacturing and Service Supply Chain Resilience to the Covid19 Outbreak: Lessons Learned from the Automobile and Airline Industries. Technological Forecasting and Social Change, 163(February), 120447. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120447

Bofinger, P., Dullien, S., Felbermayr, G., Fuest, C., Hüther, M., Südekum, J., & di Mauro, B. W. (2020). Economic Implications of the Covid19 Crisis for Germany and Economic Policy Measures. In R. Baldwin, & B. W. di Mauro (Eds.), Mitigating the COVID Economic Crisis: Act Fast and Do Whatever It Takes (pp. 167-177). London: Centre for Economic Policy Research.

Choksy, U., Ayaz, M., Al-Tabbaa, O., & Parast, M. (2022). Supplier resilience under the COVID-19 crisis in apparel global value chain (GVC): The role of GVC governance and supplier’s upgrading. Journal of Business Research, 150, 249-267. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.05.068

Chowdhury, P., Paul S. K., Kaisar, S., & Moktadir, M. A. (2021). Covid19 pandemic related supply chain studies: A systematic review. Transportation Research Part E, 148(April), 102271. 23 VEZETÉSTUDOMÁNY / BUDAPEST MANAGEMENT REVIEW LIV. ÉVF. 2023. 1. SZÁM / ISSN 0133-0179 DOI: 10.14267/VEZTUD.2023.01.02 https://doi.org/10.1016/j.tre.2021.102271

Christopher, M., & Peck, H. (2004). Building the Resilient Supply Chain. The International Journal of Logistics Management, 15(2), 1-14. https://doi.org/10.1108/09574090410700275

Contractor, F. J. (2021). The World Economy Will Need Even More Globalization in the Post-pandemic 2021 Decade. Journal of International Business Studies, 53, 156-171. https://doi.org/10.1057/s41267-020-00394-y

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Dowlah, C. (2018). Global Value Chains in Automobiles. In C. Dowlah (Ed.), Transformations of Global Prosperity: How Foreign Investment, Multinationals, and Value Chains are Remaking Modern Economy (pp. 199-229). Cham: Palgrave Macmillan.

El Baz, J., & Ruel. S. (2021). Can Supply Chain Risk Management Practices Mitigate the Disruption Impacts on Supply Chains’ Resilience and Robustness? Evidence from an Empirical Survey in a Covid19 Outbreak Era. International Journal of Production Economics, 233, 107972. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2020.107972

electrive.com (2021). Daimler to use LFP cells from 2024. https://www.electrive.com/2021/10/28/daimler-to-uselfp-cells-from-2024/

Eppinger, P., Felbermayr, G., Krebs, O., & Kukharsky, B. (2020). Covid-19 Shocking Global Value Chains (CESifo Working Paper Series no. 8572). CESifo. https://www.cesifo.org/DocDL/cesifo1_wp8572.pdf.

Farrell, H., & Newman, A. (2020). Will the Coronavirus End Globalization as We Know It? Foreign Affairs. https://www.foreignaffairs.com/articles/2020-03-16/will-coronavirus-end-globalization-we-know-it

Forbes (2021). Nekrvácí jen Škodovka. Omezit výrobu musí 900 firem, říká šéf sdružení autoprůmyslu. Forbes. https://forbes.cz/neni-to-jen-problem-skodovky-omezitvyrobu-musi-na-devet-set-firem-rika-sef-sdruzeni-autoprumyslu/

Fraccascia, L., Ilaria, G., & Vito, A. (2018). Resilience of Complex Systems: State of the Art and Directions for Future Research. Complexity, 2018, 3421529. https://doi.org/10.1155/2018/3421529

Frederico, G. F., Kumar, V., & Garza-Reyes, J. A. (2021). Impact of the Strategic Sourcing Process on the Supply Chain Response to the Covid19 Effects. Business Process Management Journal, 27(6), 1775-1803. https://doi.org/10.1108/BPMJ-01-2021-0050

Gelei, A. (2002). Az ellátási lánc menedzsment kérdései. Vállalatgazdaságtan Tanszék Műhelytanulmányok no. 27. Budapest: Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. http://edok.lib.uni-corvinus.hu/53/1/Gelei27.pdf

Gelei, A. (2012). Capability-based value creation in Hungarian automotive supply chains. The IMP Journal, 6(2), 135-153.

Hausmann, R. (2020). A globális ellátási láncok átalakulása a feldolgozóiparban a koronavírus-járvány következtében. Hitelintézeti Szemle, 19(3), 130-153. http://doi.org/10.25201/HSZ.19.3.130153

Hosseini, S., Ivanov, D., & Dolgui, A. (2019). Review of Quantitative Methods for Supply Chain Resilience Analysis. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 125(2019), 285-307. https://doi.org/10.1016/j.tre.2019.03.001

IHS Markit (2021). Global electric vehicle sales grew 41% in 2020, more growth coming through decade: IEA. https://ihsmarkit.com/research-analysis/globalelectric-vehicle-sales-grew-41-in-2020-more-growthcomi.html

ITM. (2021). Nemzeti Akkumulátor Iparági Stratégia 2030. Budapest: Innovációs és Technológiai Minisztérium.

Ivanov, D., Dolgui, A., & Sokolov, B. (2019). Handbook of Ripple Effects in the Supply Chain. Cham: Springer.

Ivanov, D., & Dolgui, A. (2020). Viability of Intertwined Supply Networks: Extending the Supply Chain Resilience Angles Towards Survivability. A Position Paper Motivated by Covid19 Outbreak. International Journal of Production Research, 58(10), 2904-2915. https://doi.org/10.1080/00207543.2020.1750727

Klein, C., Høj, J., & Machlica, G. (2021). The Impacts of the Covid19 Crisis on the Automotive Sector in Central and Eastern European Countries (OECD Economics Department Working Papers No. 1658). Paris: OECD Publishing. https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/a7d40030-en.pdf?expires=1638367991&id=id&accname=guest&checksum=1BDCBB9EA564078EBC038AE23236D142.

Kleinhans, J-P. (2021). The Lack of Semiconductor Manufacturing in Europe (Policy Brief, April 12). Stiftung Neue Verantwortung. https://www.stiftung-nv.de/de/publikation/lack-semiconductor-manufacturing-europe

Krzywdzinski, M. (2020). Globalisation, Decarbonisation and Technological Change: Challenges for the German and CEE Automotive Supplier Industry. In B. Galgóczi (Ed.), Towards a Just Transition: Coal, Cars and the World of Work (pp. 215-241). Brussels: ETUI aisbl.

Li, X., Wu, Q., Holsapple, C. W., & Goldsby, T. (2017). An Empirical Examination of Firm Financial Performance along Dimensions of Supply Chain Resilience. Management Research Review, 40(3), 254-269. http://dx.doi.org/10.1108/MRR-02-2016-0030

Linkov, I., Trump, B. D., & Hynes, W. (2019). Resilience Strategies and Approaches to Contain Systemic Threats (Doc SG/NAEC(2019)5). Paris: OECD Publishing. https://www.oecd.org/naec/averting-systemic-collapse/SG-NAEC(2019)5_Resilience_strategies.pdf.

Lotfi, M., & Saghiri, S. (2017). Disentangling Resilience, Agility and Leanness: Conceptual Development and Empirical Analysis. Journal of Manufacturing Technology Management, 29(1), 168-197. https://doi.org/10.1108/JMTM-01-2017-0014

Maliszewska, M., Mattoo, A., & van der Mensbrugghe, D. (2020). The Potential Impact of Covid19 on GDP and Trade: A Preliminary Assessment (Policy Research Working Papers No. 9211). Washington, DC: World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33605/The-Potential-Impact-of-Covid19-on-GDP-and-Trade-A-Preliminary-Assessment.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Martins de Sá, M., Miguel, P. L. d. S., de Brito, R. P., & Pereira, S. C. F. (2020). Supply Chain Resilience: the Whole Is Not the Sum of the Parts. International Journal of Operations & Production Management, 40(1), 92-115. https://doi.org/10.1108/IJOPM-09-2017-0510

Miroudot, S. (2020). Reshaping the Policy Debate on the Implications of Covid19 for Global Supply Chains. Journal of International Business Policy, 3(4), 430-442. https://doi.org/10.1057/s42214-020-00074-6

Mohajan, H. K. (2018). Qualitative Research Methodology in Social Sciences and Related Subjects. Journal of Economic Development, Environment and People, 7(1), 23-48. https://doi.org/10.26458/jedep.v7i1.571

OECD (2021). Global Value Chains: Efficiency and Risks in the Context of Covid19 (OECD Policy Responses to Coronavirus). Paris: OECD Publishing. https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1060_1060357-mi890957m9&title=Global-value-chains-Efficiencyand-risks-in-the-context-of-Covid19.

OICA (2021). 2020 Production Statistics. https://www.oica.net/category/production-statistics/2020-statistics/

Osadchiy, N., Udenio, M., & Gaur, V. (2021). Have Supply Networks Become More Fragmented Over Time? SSRN Electronic Journal, no. ID 3867369. https://doi.org/10.2139/ssrn.3867369

Ozdemir, D., Sharma, M., Dhir, A., & Daim, T. (2022). Supply chain resilience during the Covid19 pandemic. Technology in Society, 68, 101847. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2021.101847

Pavlínek, P. (2017). Dependent Growth: Foreign Investment and the Development of the Automotive Industry in East-Central Europe. Cham: Springer.

Pavlínek, P. (2019). Restructuring and Internationalization of the European Automotive industry. Journal of Economic Geography, 20(2), 1-33. https://doi.org/10.1093/jeg/lby070

Pavlínek, P. (2021). Relative Positions of Countries in the Core-periphery Structure of the European Automotive Industry. European Urban and Regional Studies, 29(1), 59-84. https://doi.org/10.1177/09697764211021882

Pavlínek, P., & Janák, L. (2007). Regional Restructuring of the Škoda Auto Supplier Network in the Czech Republic. European Urban and Regional Studies, 14(2), 133-155. https://doi.org/10.1177/0969776407076101

Pettit, T. J., Croxton, K. L., & Fiksel, J. (2019). The Evolution of Resilience in Supply Chain Management: A Retrospective on Ensuring Supply Chain Resilience. Journal of Business Logistics, 40(1), 56-65. https://doi.org/10.1111/jbl.12202

Ponomarov, S. Y., & Holcomb, M. C. (2009). Understanding the Concept of Supply Chain Resilience. The International Journal of Logistics Management, 20(1), 124-143. https://doi.org/10.1108/09574090910954873

Reuters (2021). Factbox: Central Europe’s car makers hit by COVID-19 pandemic. https://www.reuters.com/article/us-easteurope-economy-automotive-factbox-idUSKCN24V0TC

Rudewicz, J. (2021). Optimisation vs Strategic Stabilisation in the Context of Covid19 Pandemic. Paper presented at the 37th International Business Information Management Association (IBIMA) Conference, May 30-31, Cordoba, Spain. https://ibima.org/accepted-paper/optimisation-vs-strategic-stabilisation-in-the-context-of-covid-19-pandemic/

Sarkis, J. (2020). Supply Chain Sustainability: Learning From the Covid19 Pandemic. International Journal of Operations & Production Management, 41(1), 63-73. https://doi.org/10.1108/IJOPM-08-2020-0568

Singh, S., Kumar, R., Panchal, R., & Tiwari, M. K. (2021). Impact of Covid19 on logistics systems and disruptions in food supply chain. International Journal of Production Research, 59(7), 1993-2008. https://doi.org/10.1080/00207543.2020.1792000

Sturgeon, T. J., & Van Biesebroeck, J. (2009). Crisis and Protection in the Automotive Industry: A Global Value Chain Perspective (Policy Research Working Papers No. 5060). Washington, D.C.: World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/4251/WPS5060.pdf?sequence=4&isAllowed=y.

Szász, L., & Demeter, K. (2017). Ellátásilánc-menedzsment. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Taleb, N. N. (2010). The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable: With a new section: “On Robustness and Fragility” (2nd ed.). New York: Random House.

Taleb, N. N. (2014). Antifragile: Things That Gain from Disorder. New York, NY: Random House.

TechCrunch (2021). Hyundai Motor plans to develop its own chips. https://techcrunch.com/2021/10/13/hyundai-motor-plans-to-develop-its-own-chips/

Tech Monitor (2021). Europe is still set on chip sovereignty despite the many challenges it presents. https://techmonitor.ai/silicon/european-chips-act-eu-infineon

Thun, J-H., & Hoenig, D. (2009). An Empirical Analysis of Supply Chain Risk Management in the German Automotive Industry. International Journal of Production Economics, 131(1), 242-249. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2009.10.010

Túry, G. (2018). Consequences of Technological Changes in the Automotive Industry: Perspectives of the Central European Region as Part of the Global Value Chains. Global Economic Observer, 6(2), 89-94.

Wu, D. K., Sohee, K., & King, I. (2021). Why the World Is Short of Computer Chips, and Why It Matters. The Washington Post, September 23, 2021. https://www.washingtonpost.com/enterprise/why-the-world-is-short-of-computerchips-and-why-it-matters/2021/09/23/4943357a-1c2d11ec-bea8-308ea134594f_story.html

Yin, R. K. (2017). Case Study Research and Applications: Design and Methods (7th ed.). Los Angeles, CA: SAGE Publications.

##submission.downloads##

Megjelent

2023-01-16

Hogyan kell idézni

Éltető, A., Túry, G., Křenková, E., & Vlčková, J. (2023). Ellenállóképesség kialakítása a magyar és a cseh autóipari vállalatoknál. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 54(1), 14–26. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2023.01.02

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok