Innovative employment model

Senior knowledge utilisation program in Kecskemét

Authors

  • Klaudia Szemereyné Pataki The Mayor’s Office of the Kecskemét County City

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2023.04.04

Keywords:

workplace physical activity programme, value drivers, motivation

Abstract

The declining birth rate, along with the ageing of society, is a global trend, with 27 countries in the developed world having a population decline of at least 1% in 2010; projections indicate that by 2050 there will be 55 such countries. The magnitude of the effects of ageing societies on the labour market may vary from area to area, but the phenomenon poses a number of new challenges for labour market actors. The CédrusNet Kecskemét Senior Knowledge Utilisation Programme, launched in Kecskemét, Hungary, aims to improve the employment rates in an ageing society, alleviate the problems facing social policy and health systems, and develop new tools that are based on the knowledge and experience of the ageing generation. The study points out how a county-level city can respond to the globally significant problem of an ageing society in Hungary, thus providing a model for the provision of cooperative public services.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Klaudia Szemereyné Pataki, The Mayor’s Office of the Kecskemét County City

mayor

References

Agger, A. & Lund, D. H. (2017). Collaborative innovation in the public sector – new perspectives on the role of citizens? Scandinavian Journal of Public Administration, 21(3), 17-37. https://doi.org/10.58235/sjpa.v21i3.11557

Ashworth G. J. & Voogd, H. (1990). Selling the city: marketing approaches in public sector urban planning. London, New York: Belhaven Press.

Barrio, E., Marsillas, S., Buffel, T., Smetcoren, A. S., & Sancho, M. (2018). From active aging to active citizenship: The role of (age) friendliness. Social Sciences, 7(8), 134. https://doi.org/10.3390/socsci7080134

Bárrios, M. J., Fernandes, A. A., & Fonseca, A. M. (2018). Identifying priorities for aging policies in two Portuguese communities. Journal of Aging & Social Policy, 30(5), 458-477. https://doi.org/10.1080/08959420.2018.1442112

Bekkers, V., & Tummers, L. (2018). Innovation in the public sector: Towards an open and collaborative approach. International Review of Administrative Sciences, 84(2), 209-213. https://doi.org/10.1177/0020852318761797

Bommert, B. (2010). Collaborative innovation in the public sector. International Public Management Review, 11(1), 15-33. https://ipmr.net/index.php/ipmr/article/view/73

Brettner, Zs. (2013). Az időspolitika lokális interpretációi (Doktori értekezés). Pécsi Tudományegyetem, Pécs. https://idi.btk.pte.hu/dokumentumok/disszertaciok/brettnerzsuzsannaphd.pdf

Buffel, T. (2018). Social research and co-production with older people: Developing age-friendly communities. Journal of Aging Studies, 44, 52–60. https://doi.org/10.1016/j.jaging.2018.01.012

Cairns, B., & Harris, M. (2011). Local cross-sector partnerships: tackling the challenges collaboratively. Nonprofit Management and Leadership, 21(3), 311-324. https://doi.org/10.1002/nml.20027

Cai, Y. & Etzkowitz, H. (2020). Theorizing the triple helix model: Past, present, and future. TRIPLE HELIX, 7(2- 3), 189-226. https://doi.org/10.1163/21971927-bja10003

Campanale, C., Mauro, S. G., & Sancino, A. (2020). Managing co-production and enhancing good governance principles: insights from two case studies. Journal of Management and Governance, 25, 275-306. https://doi.org/10.1007/s10997-020-09508-y

Carayannis, E.G., & Campbell, D.F.J. (2009). “Mode 3” and “Quadruple Helix”: toward a 21st century fractal innovation ecosystem. International Journal of Technology Management 2009, 46(3/4), 201–234. https://doi.org/10.1504/ijtm.2009.023374

Carayannis, E.G. & Campbell, D.F.J. (2010). Triple helix, quadruple helix and quintuple helix and how do knowledge, innovation and the environment relate to each other? A proposed framework for a trans-disciplinary analysis of sustainable development and social ecology. International Journal of Social Ecology and Sustainable Development, 1(1), 41–69. https://doi.org/10.4018/978-1-4666-0882-5.ch308

Carayannis, E. G., Barth, T. D. & Campbell, D. F. J. (2012a). The Quintuple Helix innovation model: global warming as a challenge and driver for innovation. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 1(2), 1–12. https://doi.org/10.1186/2192-5372-1-2

Carayannis, E.G., & Campbell, D.F.J. (2012b). Mode 3 knowledge production in quadruple helix innovation systems. twenty-first-century democracy, innovation and entrepreneurship for development. In Mode 3 Knowledge Production in Quadruple Helix Innovation Systems. SpringerBriefs in Business, vol 7. (pp 1-63). New York, NY: Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-2062-0_1

Cédrusnet – Szenior tudásgazdálkodás, társadalmi innováció. https://cedrusnet.hu/ Cédrusnet Kecskemét: https://www.cedrusnetkecskemet.hu/https://www.facebook.com/cedrusnetkecskemet

CédrusNet Kecskemét Program – 2021. év Társadalmi Innovációja. https://www.cedrusnetkecskemet.hu/2021-ev-tarsadalmi-innovacioja-cim-birtokosa-acedrusnet-kecskemet-program/

Collier, D. (2011). Understanding process tracing. Political Science and Politics, 44(4), 823-830. https://doi.org/10.1017/s1049096511001429

Csoba, J. & Sipos, F. (szerk.) (2021). Co-creation a közszolgáltatások modernizációjában Lokális szolgáltatásfejlesztési kísérletek a közös alkotás módszerével. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó. https://doi.org/10.17649/tet.36.1.3409

ENSZ (2017). World Population Prospects, 2017 Revision https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf (Letöltés: 2021.05.10)

Etzkowitz, H. & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: from nation systems and „Mode 2” to a triple helix of university–industry–government relations. Research Policy, 29(2), 109–123. https://doi.org/10.1016/s0048-7333(99)00055-4

Etzkowitz, H. (2002). The triple helix of university-industry- government: implications for policy and evaluation. Stockholm: Swedish Institute for Studies in Education and Research. https://docplayer.net/21581871-The-triple-helix-of-university-industry-government-implications-for-policy-and-evaluation.html

Etzkowitz, H. & Zhou, C. (2006). Triple Helix twins: innovation and sustainability. Science and Public Policy, 33(1), 77-83. https://doi.org/10.3152/147154306781779154

Everingham, J-A., Warburton, J., Cuthill, M. & Bartlett, H. (2012). Collaborative governance of ageing: challenges for local government in partnering with the seniors’ sector. Local Government Studies, 38(2), 161-181. https://doi.org/10.1080/03003930.2011.615834

Felszeghi, S. (2020). Az idősödő munkavállalók aktív életkorának meghosszabbítása. A XXVI. Primer Prevenciós Fórum (2020. május 14.) előadásainak kivonatai. https://mersz.hu/?keres=id%C5%91s&xmlazonosito=matud202107_po-heading-id_Tv6CVvOizE-QZ6qkccCQdw_p6#matud202107_po-headingid_Tv6CVvOizE-QZ6qkccCQdw_p6

Feyrer, J. (2008). Aggregate evidence on the link between age structure and productivity. Population and Development Review, 34, 78-99. https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=22e56db08abe0468a02070fa726e9d20d60b94e3

Füzi, A. (2013). A nyílt innováció egyik eszköze: Living Lab? In Inzelt A. & Bajmócy Z. (szerk.), Innovációs rendszerek: Szereplők, kapcsolatok és intézmények (pp. 180-195). Szeged: JATEPress.

Greenhalgh, T., Robert, G., Macfarlane, F., Bate, P., & Kyriakidou, O. (2004). Diffusion of innovations in service organizations: systematic review and recommendations. The Milbank Quarterly, 82(4), 581- 629. https://doi.org/10.1111/j.0887-378x.2004.00325.x

Hartley, J., Sørensen, E., & Torfing, J. (2013). Collaborative innovation: a viable alternative to market competition and organizational entrepreneurship. Public Administration Review, 73(6), 821-830. https://doi.org/10.1111/puar.12136

Jaworski, J., & Scharmer, C.O. (2000). Leading in the digital economy: sensing and seizing emerging opportunities. executive summary. https://www.ottoscharmer.com/

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata – KMJVÖ – (2019). Idősödési és Idősügyi Koncepció 2019-2024. https://kecskemet.hu/uploaded_files/prod/files/2019-07/Id%C5%91s%C3%B6d%C3%A9si%20%C3%A9s%20Id%C5%91s%C3%BCgyi%20Koncepci%C3%B3%202019-2024.pdf (Letöltés: 2022.04.28)

Klimczuk, A. (2015). Economic Foundations for Creative Ageing Policy. New York, NY: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9781137465337

Kocziszky, G., Veresné Somosi, M., & Balaton, K. (2017). A társadalmi innováció vizsgálatának tapasztalatai és fejlesztési lehetőségei. Vezetéstudomány, 48(6–7), 15–19. https://doi.org/10.14267/veztud.2017.06.02

Kovács, L., Keller, K., Tóth-Kaszás, N., & Knausz, L. (2020). Nagykanizsa mint márka: középiskolások körében végzett városmárka: Asszociációs vizsgálatok eredményei. Vezetéstudomány, 51(3), 17-29. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.03.02

KSH (2021). Magyarország népességének száma nemek és életkor szerint. Forrás: https://www.ksh.hu/interaktiv/korfak/orszag.html; (letöltve: 2021.05.10.)

KTV (2021-11-18): Átadták a novemberi „hónap önkéntese” díjat. https://www.youtube.com/watch?v=pFheGIfXypk&t=95s (Letöltés: 2022. 04. 22.)

Lahat, L., & Sher-Hadar, N. (2020). A threefold perspective: conditions for collaborative governance. Journal of Management and Governance, 24, 117–134. https://doi.org/10.1007/s10997-019-09465-1

Lawlor, E., Neitzert, E. & Nicholls, J. (2008). Measuring value: a guide to Social Return on Investment (SROI). https://www.commdev.org/wp-content/uploads/pdf/publications/Measuring-Value-A-Guide-to-Social-Return-on-Investment.pdf

Leydesdorff, L., & Etzkowitz, H. (1996). The triple helix of university–industry–government relations: a laboratory for knowledge based economic development. Science and Public Policy, 23(5), 279–286. https://doi.org/10.1093/spp/23.5.279

Lui, C., W., Everingham, J.-A., Warburton, J., Cuthill, M., & Bartlett, H. (2009). What makes a community age-friendly: A review of international literature. Australasian Journal on Ageing, 28(3), 116–121. https://doi.org/10.1111/j.1741-6612.2009.00355.x

Maestas, N., Mullen, K. J., & Powell, D. (2016). The effect of population aging on economic growth, the labor force and productivity. NBER Working Paper, No. 22452, July. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w22452/w22452.pdf

Mazzucato, M. (2013). The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths. London: Anthem Press.

Minney, H. (2016). Social Return on Investment (SROI): A Powerful Tool for the Realisation of Benefits. APM Specific Interest Group. https://www.apm.org.uk/media/2218/sroi-report-2016-web-final.pdf

Molnár, Sz. (2020). CédrusNet Kecskemét Módszertani könyv. Kézirat.

Moody, M., Littlepage, L., Marron, J., Paydar, N., & McCahil, P. (2013). Valuing SROI. Johnson Center for Philanthropy Grand Valley State University, https://johnsoncenter.org/wp-content/uploads/2020/11/valuing_sroi-noaber_final_report-final.pdf

MTA KRTK RKI (2017). Kecskemét népességváltozása és korfái. In: Sárközy, E. & Molnár, Sz. (2017). Kecskemét Szenior Tudáshasznosítási Program. Kutatási jelentés. (2017). Kézirat.

O’Brien, R. (1998.) An overview of the methodological approach of action research. https://base.socioeco.org/docs/overview_of_action_research_methodology.pdf

Pankucsi, M. (2015). Társadalmi innováció, a szegénység leküzdése és az emberi tőke. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 12(2), 23–32. https://matarka.hu/koz/ISSN_1786-1594/vol_12_no_2_2015/ISSN_1785-1594_vol_12_no_2_2015_023-032.pdf

Salamin, G. (2006). A területi tervezés funkciójáról és aktuális feladatairól. Területi Statisztika, 46(4), 366-378. https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2006/04/ts2006_04_10.pdf

Salamin, G. & Péti, M. (2019). Tervkészítéstől a governanceig. A térbeli tervezés európai fogalma, jelentései és lehetséges hazai kapcsolódásai. Tér és Társadalom, 33(3), 7-28. http://real.mtak.hu/102647/1/tervkeszitestol.pdf

Sárközy, E. & Molnár, Sz. (2017). Kecskemét Szenior Tudáshasznosítási Program. Kutatási jelentés. Kézirat.

Scharmer, C.O. (2007). Theory U: leading from the future as it emerges. https://www.ottoscharmer.com/

Scharmer, C.O. (2009). Seven acupuncture points for shifting capitalism to create a regenerative ecosystem economy. https://www.ottoscharmer.com/

Scharmer, C.O. (2013). From ego-system to eco-system economies. https://www.ottoscharmer.com/

Scharmer, C.O. (2018). Az U-vezetéselméletről röviden – Alapelvek és alkalmazások. Budapest: Pallas Athéné Könyvkiadó Kft.

Searle, J. R. (2002). Collective intentions and actions. In Searle, J. R. (ed.), Consciousness and language (pp. 90-105). New York, NY: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/cbo9780511606366.007

Sendra, P. & Sennett, R. (2020). A rendezetlenség megtervezése: Kísérletek és zavarok a városban. Budapest: Pallas Athéné Könyvkiadó. https://doi.org/10.14350/rig.60442

Storper, M. (1997). The regional world: territorial development in a global economy. New York, NY: Guilford Press.

Szemereyné Pataki, K. (2021). Developing the system of cooperative cooperation in the town of Kecskemét based on the Triple Helix Model. In Pázmándi, K., & Pétervári, K. (Eds.), SPACE – TIME – MARKET – ECONOMY (pp. 272-282). Budapest: HVG-ORAC Publishing House Ltd.

Szokolszky, Á. (2020). A pszichológiai kutatás módszertana. Budapest: Osiris Kiadó.

Tagai, G. (2015). Járási népesség-előreszámítás 2051- ig. In Czirfusz, M., Hoyk, E., & Suvák, A. (szerk.), Klímaváltozás - társadalom - gazdaság: Hosszú távú területi folyamatok és trendek Magyarországon (pp. 141-166). Pécs: Publikon Kiadó.

Tózsa, I. (2014). A településmarketing elmélete. In Tózsa, I. (szerk.). Turizmus és településmarketing (pp. 1 29- 158). Budapest: E-Government Alapítvány.

WHO (2002). Active Ageing. A Policy Framework http://cedrusnet.hu/cedrusnet/ (Letöltés: 2021.05.12.)

Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: design and methods. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Downloads

Published

2023-04-14

How to Cite

Szemereyné Pataki, K. (2023). Innovative employment model: Senior knowledge utilisation program in Kecskemét. Vezetéstudomány Budapest Management Review, 54(4), 40–53. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2023.04.04

Issue

Section

Articles