Competencies required for the implementation of an efficient supply chain from the perspectives of students and the labour market

Szerzők

  • Adrienn Munkácsi Budapesti Corvinus Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.05.05

Kulcsszavak:

ellátási lánc, logisztika, mesterképzés (MSc), kompetencia, munkaerőpiac

Absztrakt

Gyorsan változó világunkban kiemelkedően fontos terület az ellátási lánc, mint a vevői elvárások kielégítéséhez hozzájáruló, vagy azt biztosító rendszer. Az ellátási lánc területen tevékenykedő vállalat céljai eléréséhez megfelelő képességekkel, készségekkel, attitűdökkel és tudással, vagyis kompetenciákkal rendelkező munkavállalókat keres. A kutatás célja ebből következően az oktatás során fejlesztendő kompetenciák tudatosítása volt. A szerzők megkérdezték a BCE ellátásilánc-menedzsment (ELM) 110 mesterszakos (MSc) hallgatóját, majd válaszaikon szignifikanciavizsgálatot végeztek. A kérdőívben 17 kompetenciacsoportról kellett eldönteni, hogy egy logisztikai, beszerzési, termelési, raktározási, vagy disztribúcióért felelős vezetőnek melyikre milyen mértékben – egy 0-100-ig terjedő skálán értékelve – van szüksége. Az egyik legérdekesebb eredmény a prezentációs készség megítélésben mutatkozott, mely eredmény az elvárt és elvártnak hitt kompetenciák közötti eltérésre mutatott rá. Ezek az eltérések nemcsak további kutatásokat alapoznak meg, hanem az oktatásban fejleszthető, illetve fejlesztendő kompetenciák relevanciáját és talán a képzési kimeneti követelmények újragondolását is előtérbe helyezik az ellátásilánc-menedzsment területén.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Információk a szerzőről

Adrienn Munkácsi, Budapesti Corvinus Egyetem

Egyetemi tanársegéd

Hivatkozások

Athey, T., & Orth, M. (1999). Emerging competency methods for the future. Human Resource Management, 38(3), 215–225. https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-050X(199923)38:3<215::AID-HRM4>3.0.CO;2-W

Baartman, L. K. J., & De Bruijn, E. (2011). Integrating knowledge, skills and attitudes: Conceptualising learning processes towards vocational competence. Educational Research Review, 6(2), 125–134. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2011.03.001

Boyatzis, R. E. (1982). The competent manager: A model for effect performance. New York, NY: John Wiley. Boyatzis, R. E. (2008). Competencies in the 21st century. Journal of Management Development, 27(1), 5–12. https://doi.org/10.1108/02621710810840730

Cedefop. (2014). Terminology of European education and training policy. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https:// doi.org/10.2801/15877

Chikán, A. (2017). Vállalatgazdaságtan. Budapest, Magyarország: Budapesti Corvinus Egyetem.

Council of the European Union. (2018). Council Recommendation of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning. Official Journal of the European Union.

Demeter, K., Gelei A., Jenei I., & Nagy J. (2009). Tevékenységmenedzsment. Budapest, Magyarország: Aula Kiadó Kft.

Derwik, P., & Hellström, D. (2017). Competence in supply chain management: A systematic review. Supply Chain Management: An International Journal, 22(2), 200-218. https://doi.org/10.1108/ SCM–09–2016–0324

Derwik, P., Hellström, D., & Karlsson, S. (2016). Manager competences in logistics and supply chain practice. Journal of Business Research, 69(11), 4820–4825. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.04.037

Employment and Social Development Canada (ESDC). (n.d.). Skills and competencies taxonomy. https://noc.esdc.gc.ca/SkillsTaxonomy/SkillsTaxonomyWelcome/f5ec9457d5a540eeb4529c2698acb19a

ESCO. (2019). Handbook (p. 19). https:// ec.europa.eu/esco/portal/document/hu/0a89839c-098d-4e34-846c-54cbd5684d24

ESCO (2020). Competence, skills. https:// ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Competence

ESCO (2020a). ESCO – Skills/competences. https://ec.europa.eu/esco/portal/skill

ESCO (2020b). European skills/competences, qualifications and occupations (ESCO). https:// ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1326&langId=en

European Parliament and Council of the European Union. (2006). Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning (2006/962/EC). Official Journal of the European Union.

Fabulya, E., Nagy, P., & Tiszolczi, P. (2017). Kompetencia kézikönyv. Kecskemét: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara.

Falus, I. (2010). Javaslat az OKKR szintjeire és szintleírásaira (Vitaindító) [Kézirat]. http://www.ofi.hu/sites/default/files/ofipast/2010/01/javaslat_ falus_1_21_v3.pdf

Falus, I., Tót, É., Derényi, A., Radó, P., Mártonfi, G., & Farkas, J. (2009). Kompetencia, tanulási eredmények, képesítési keretrendszerek: Támpontok az Európai Uniós képzési politika új fogalmainak és törekvéseinek megértéséhez a nemzetközi szakirodalom alapján. Budapest: Tempus Közalapítvány.

Flöthmann, C., & Hoberg, K. (2017). Career patterns of supply chain executives: An optimal matching analysis. Journal of Business Logistics, 38(1), 35–54. https://doi.org/10.1111/jbl.12150

Gibson, B., Gibson, M., & Rutner, S. (1998). Careers in logistics. Oak Brook, IL: Council of Logistics Management.

Hoberg, K., Alicke, K., Flöthmann, C., & Lundin, J. (2014). The DNA of supply chain executives. Supply Chain Management Review, 18(6), 36.

Keller, K. (Ed.) (1999). The growth and development of logistics personnel. Oak Brook, IL: Council of Logistics Management.

Kovács, Z., & Pató, P. (2014). Job and competency requirements in supply chains. Procedia Social and Behavioral Sciences, 109, 83–91.

KSH. (2020a). Üres álláshelyek száma és aránya. https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qli027a.html

KSH. (2020b). Üres álláshelyek száma és aránya. https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qli027b.html

Lutz, H., & Birou, L. (2013). Logistics education: A look at the current state of the art and science. Supply Chain Management: An International Journal, 18(4), 455– 467. https://doi.org/10.1108/SCM-08-2012-0269

Male, S. A., Bush, M. B., & Chapman, E. S. (2011). An Australian study of generic competencies required by engineers. European Journal of Engineering Education, 36(2), 151–163. https://doi.org/10.1080/03043797.2011.569703

Mihalkovné Szakács, K. (2014). Vállalkozási ismeretek oktatása vs. vállalkozói kompetenciák fejlesztése. Vezetéstudomány, 45(10), 49–57.

Munkácsi, A. (2019). Az ellátási lánc egyes területein elvárt kompetenciák a logisztikát tanulók szemszögéből. In Modern Gazdaság, Okos Fejlődés Nemzetközi Tudományos Konferencia. Sopron, 7 November 2019, Konferenciakötet (pp. 215–236). Sopron: Soproni Egyetem Kiadó.

Munkácsi, A., & Demeter, K. (2019). Logisztikai kompetenciák és fejlesztési lehetőségük az oktatásban. Vezetéstudomány, 50(7–8). https://doi.org/10.14267/ VEZ TUD.2019.07.05

Murphy, P. R., & Poist, Jr., R. F. (1991). Skill requirements of senior level logisticians: Practitioner perspectives. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 21(3), 3–14. https://doi. org/10.1108/09600039110004025

Myers, M. B., Griffith, D. A., Daugherty, P. J., & Lusch, R. F. (2004). Maximizing the human capital equation in logistics: Education, experience, and skills. Journal of Business Logistics, 25(1), 211–232.

Pató Gáborné Szűcs B. (Patóné, 2006). Kompetenciák, feladatok logisztikai rendszerekben (Competences, tasks in logistics systems) (Doktori (PhD) értekezés). Pannon Egyetem, Pécs, Magyarország.

Pató, B. S. G., Kovács, K., & Abonyi, J. (2021). A negyedik ipari forradalom hatása a kompetenciacserélődésre. Vezetéstudomány, 52(1), 56–70. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.1.05

Pató, B. S. G., Kovács, Z., & Pató, G. (2006). Competencies: Required and non-required. Studia Universitatis Babes-Bolyai, Oeconomica, 1(1), 123–133.

Rychen, D. S. (2004). An overarching conceptual framework for assessing key competences in an international context – Lessons from an interdisciplinary and policy-oriented approach. In Descy, P. & Tessaring, M. (Eds.), The foundations of evaluation and impact research. Third report on vocational training research in Europe: background report (pp. 315-330). Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, https://www.cedefop.europa.eu/files/BgR1_Rychen.pdf

Sauber, M. H., McSurely, H. B., & Rao Tummala, V. M. (2008). Developing supply chain management program: A competency model. Quality Assurance in Education, 16(4), 375–391. https://doi.org/10.1108/09684880810906517

Spencer, L. M., & Spencer, S. M. (1993). Competence at Work: A Model for Superior Performance. New York, NY: John Wiley. In F. Delamare Le Deist & J. Winterton (2005). What is competence? Human Resource Development International, 8(1), 27–46. https://doi.org/10.1080/1367886042000338227

Thai, V. V., Cahoon, S., & Tran, H. T. (2011). Skill requirements for logistics professionals: Findings and implications. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 23(4), 553–574. https://doi. org/10.1108/13555851111165084

Van Hoek, R. I. (2001). Logistics education: Achieving market and research driven skill development. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 31(7/8), 505–519. https://doi.org/10.1108/EUM0000000005906

##submission.downloads##

Megjelent

2021-05-14

Hogyan kell idézni

Munkácsi, A. (2021). Competencies required for the implementation of an efficient supply chain from the perspectives of students and the labour market. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 52(5), 52–67. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.05.05

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei