A dolgozói elégedettség vizsgálata a belső CSR-tevékenységek tükrében

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.04.04

Kulcsszavak:

vállalati társadalmi felelősségvállalás, belső CSR, turizmus, szállodaipar, dolgozói elégedettség

Absztrakt

A vállalatok társadalmi felelősségvállalása (corporate social responsibility, azaz CSR) a nemzetközi tendenciákkal összhangban hazánkban is egyre nagyobb figyelmet kap. A munkavállalók és a hozzájuk kötődő CSR-tevékenységek a vállalati társadalmi felelősségvállalás egyik legfontosabb dimenziói. A munkavállalókra azonban nemcsak a CSR-koncepció fordít figyelmet, hanem a szolgáltató szektorban, így a turizmusban és a szállodaiparban is rendkívül fontos szerepük van. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a szakképzett munkaerő toborzása és megtartása kulcsfontosságú eleme a szolgáltatást nyújtó vállalatok, így a szállodák sikeres működésének is. A minőségi szolgáltatásnyújtás kulcseleme ugyanis az elégedett munkavállaló. A kutatás a dolgozói elégedettség és a belső CSR (vállalati társadalmi felelősségvállalás) közötti kapcsolatot vizsgálja a Balaton régió négy- és ötcsillagos szállodáinak munkavállalói körében. A kérdőíves felmérés alapján elmondható, hogy pozitív kapcsolat van a belső CSR és a dolgozói elégedettség között. Ugyanakkor a szállodák jellemzőit vizsgálva megállapítható, hogy a belső CSR alkalmazását nem befolyásolja a szálloda mérete és tulajdonviszonya.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Szerző életrajzok

Ágnes Raffay-Danyi, Pannon Egyetem

Egyetemi docens

Gyöngyi Hajmásy, Pannon Egyetem

Egyetemi adjunktus

Hivatkozások

Alegre, I., Mas-Machuca, M., & Berbegal-Mirabent, J. (2016). Antecedents of employee job satisfaction: Do they matter? Journal of Business Research, 69(4), 1390-1395. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.10.113

Allen, D. G., Shore, L.M., & Griffeth, R.W. (2003). The role of perceived organizational support and supportive human resource practices in the turnover process. Journal of Management, 29(1), 99-118. https://doi.org/10.1177/014920630302900107

Al-Refaie, A. (2015). Effects of human resource management on hotel performance using structural equation modeling. Computers in Human Behavior, 43(Febr), 293-303. https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.11.016

Appiah, J. K. (2019). Community-based corporate social responsibility aactivities and employee job satisfaction in the U.S. hotel industry: An explanatory study. Journal of Hospitality and Tourism Management, 38(March), 140-148. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2019.01.002

Aupperle, K. E., Carroll, A. B., & Hatfield, J. D. (1985). An empirical examination of the relationship between corporate social responsibility and profitability. Academy of Management Journal, 28(2), 446-463. https://doi.org/10.2307/256210

Bakacsi, Gy. (2002). Szervezeti magatartás és vezetés. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Bauman, C. W., & Skitka, L. J. (2012). Corporate social responsibility as a source of employee satisfaction. Research in Organizational Behavior, 32(Nov), 63-86. https://doi.org/10.1016/j.riob.2012.11.002

Berezan, O., Raab, C., Yoo, M., & Love, C. (2013). Sustainable hotel practices and nationality: The impact on guest satisfaction and guest intention to return. International Journal of Hospitality Management, 34(Sept), 227-233. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2013.03.010

Berkesné, R. N. (2018). CSR EMAT – A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának kiválósági menedzsment értékelési eszköze (Doktori (Ph.D.) értekezés). Veszprém: Pannon Egyetem. http://real-phd.mtak.hu/705/1/Berkesne_Rodek_Nora_dissertation.pdf

Bohnné Keleti, K. (2005). Elégedett az ügyfél? Budapest: PublicPress Kft.

Borjas, G. (1979). Job satisfaction, wages and unions. Journal of Human Resources, 14(1), 21–40. https://econpapers.repec.org/article/uwpjhriss/v_3a14_3ay_3a1979_3ai_3a1_3ap_3a21-40.htm

Bowen, H. R. (1953). Social Responsibility of the Businessman. New York: University Press.

Braun, R. (2015). Vállalati társadalmi felelősségvállalás: A vállalatok politikája. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Business for Social Responsibility (2000). Introduction to Corporate Social Responsibility http://www.khbo.be/~lodew/Cursussen/4eingenieurCL/The%20Global%20Business%20Responsibility%20 Resource%20Center.doc

Byun, G., Karau, S. J., Dai, Y., & Lee, S. (2018). A three-level examination of the cascading effects of ethical leadership on employee outcomes: A moderated mediation analysis. Journal of Business Research, 88(July), 44-53. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.03.004

Carroll, A. B. (1979). A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance. Academy of Management Review, 4(4), 497–505. https://www.jstor.org/stable/257850?seq=1#metadata_info_tab_contents

Chan, E. S. W., Hon, A. H. Y., Chan, W., & Okumus, F. (2014). What drives employees’ intentions to implement green practices in hotels? The role of knowledge, awareness, concern and ecological behaviour. International Journal of Hospitality Management, 40(July), 20 –28. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2014.03.001

Cheema, S. & Javed, F. (2017). The effects of corporate social responsibility toward green human resource management: The mediating role of sustainable environment. Cogent Business & Management, 4(1), 1310012. http://dx.doi.org/10.1080/23311975.2017.1310012

Clark, A. (1996). Job satisfaction in Britain. British Journal of Industrial Relations, 34(2), 189–217. https://doi.org/10.1111/j.1467-8543.1996.tb00648.x

Clark, A. (1997). Job satisfaction and gender: why are women so happy at work? Labour Economics, 4(4), 341–372. https://doi.org/10.1016/S0927-5371(97)00010-9

Clark, A. E. & Oswald, A. J. (1996). Satisfaction and comparison income. Journal of Public Economics, 61(3), 359–381. https://doi.org/10.1016/0047-2727(95)01564-7

Committee for Economic Development (CED), (1971). Social Responsibilities of Business Corporations. New York: Committee for Economic Development. https://www.ced.org/reports/social-responsibilities-of-busi-ness-corporations

Csapóné, R. T. & Tóth, E. (2017). Vállalati felelősség: alkalmazottakat célzó belső CSR programok. Jelenkori Társadalmi és Gazdasági Folyamatok, 12(4), 207-218. https://doi.org/10.14232/jtgf.2017.4.207-218

Csillag S. (2010). A vállalatok társadalmi felelőssége és a munkavállalók. Munkaügyi Szemle, 2010(1), 65-74. https://www.munkaugyiszemle.hu/node/1322

Drucker, P. F. (1984). The new meaning of corporate social responsibility. California Management Review, 26(2), 53-63. https://cmr.berkeley.edu/search/articleDetail.aspx?article=5402

European Comission (2001). Green Paper: Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/DOC_01_9

Fehér, J. & Bencsik, A. (2007). A frontvonali munka minősége = emberierőforrás-menedzsment? Vezetéstudomány, 38(4), 55-61. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/3956/1/vt2007n4p55-61.pdf

Feketéné Csáfor, H. (2009). Vállalatok társadalmi felelősségvállalása az Európai Unióban és lehetőségei Magyarországon. In Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 32. köt.). Tanulmányok a gazdaságtudomány köréből = Acta Oeconomica Eger (pp. 14-25). Eger: Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola. http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/2292/1/14-25_Feketene.pdf

Foran, T. (2001). Corporate Social Responsibility At Nine Multinational Electronics Firms In Thailand: A Preliminary Analysis, Report to the California Global Corporate Accountability Project. Berkeley, CA: The Nautilus Institute for Security and Sustainable Development. http://www.nautilus.org/wp-content/uploads/2015/06/ThailandReport1.pdf

Frederick, W. C. (1960). The growing concern over social responsibility. California Management Review, 2(4), 54-61. https://doi.org/10.2307/41165405

Freeman, R.E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Boston: Pitman.

Gallardo, E., Sanchez-Canizares, S. M., Lopez-Guzman, T. & Jesus, M. M. N. (2010). Employee satisfaction in the Iberian hotel industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 22(3), 321– 334. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.10.108

Géring, Zs. (2014). Profit és/vagy közösségi szerepvállalás? – Vállalati Társadalmi Felelősségvállalás vezető szemmel. Vezetéstudomány, 45(12), 53-66. http://uni-pub.lib.uni-corvinus.hu/1940/

Géring Zs. (2016). Hiányzó egyensúly a vállalati felelősségvállalás kommunikációjában – a munka és magánélet egyensúlyának meg (nem) jelenése a vállalati honlapokon. Vezetéstudomány, 47(1), 2-17. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/2238/

Gyökér, I. & Krajcsák, Z. (2009). Az alkalmazotti elégedettséget és elkötelezettséget befolyásoló tényezők vizsgálata. Vezetéstudomány, 40(ksz), 56-61. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/3014/

Hackman, J. R. & Oldham, G. R. (1976). Motivation through the design of work: test of a theory. Organizational Behavior and Human Performance, 16(2), 250–279.

Hallowell, R., Schlesinger, L. A. & Zornitsky, J. (1996). Internal Service Quality, Customer and Job Satisfaction: Linkages and Implications for Management. Human Resource Planning, 19(2), 20-31.

Hopkins, M. (1999). The planetary bargain: Corporate Social Responsibility Comes of Age. London: Macmillan.

Ineson, E. M., Benke, E. & László, J. (2013). Employee loyalty in Hungarian hotels. International Journal of Hospitality Management, 32(1), 31-39. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2012.04.001

Jackson, P. & Hawker, B. (2001). Is Corporate Social Responsibility Here to Stay? http://www.cdforum.com/research/icsrhts.doc

Jánosi, G. & Kersch, G. (2008). Ok és okozat a munkatársi elégedettséghez kapcsolódó kognitív folyamatok esetében. Vezetéstudomány, 39(11), 31-44. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/4028/

Johnson, H. L. (1971). Business in contemporary society: Framework and issues. Belmont, CA: Wadsworth. Jones, T. M. (1980). Corporate Social Responsibility revisited, redefined. California Management Review, 22(2), 59-67. https://doi.org/10.2307/41164877

Karoliny, M. (2009). Az értékteremtő HR-szervezetek. Vezetéstudomány, 40(7-8.), 11-23. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/2992/1/vt2009n7-8p11-23.pdf

Katona, N. & Tessényi, J. (2015). A CSR és a stratégiai menedzsment kapcsolatának vizsgálata hazai, monopol piacon működő nagyvállalat példáján keresztül. Marketing & Menedzsment, 49(2), 19-34. https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/950/822

Kim, H. L., Rhou, Y., Uysal, M. & Kwon, N. (2017). An examination of the links between corporate social responsibility (CSR) and its internal consequences. International Journal of Hospitality Management, 61(Febr), 26-34. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2016.10.011

Kong, H., Cheung, C. & Song, H. (2012). Determinants and outcome of career competencies: Perspectives of hotel managers in China. International Journal of Hospitality Management, 31(3), 712-719. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2011.09.007

Kucukusta, D., Mak, A., & Chan, X. (2013). Corporate social responsibility practices in four and five-star hotels: Perspectives from Hong Kong visitors. International Journal of Hospitality Management, 34(Sept), 19-30. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2013.01.010

Lee, Y-K., Kim, S. K., Lee, K. H., & Li, D-X. (2012). The impact of CSR on relationship quality and relationship outcomes: A perspective of service employees. International Journal of Hospitality Management, 31(3), 745-756. https://doi.org/10.3390/su10020447

Levy, S. E. & Park, S-Y. (2011). An analysis of CSR activities in the lodging industry. Journal of Hospitality and Tourism Management, 18(1), 147–154. https://doi.org/10.1375/jhtm.18.1.174

Locke, E. A. (1976). The nature and causes of job satisfaction. In M. D. Dunnette (Ed.), Handbook of industrial and organizational psychology (pp. 1297-1343). Chicago, IL: Rand McNally.

Low, M. P. (2016). Corporate Social Responsibility and the Evolution of Internal Corporate Social Responsibility in 21st Century. Asian Journal of Social Sciences and Management Studies, 3(1),56-74. https://doi.org/10.20448/journal.500/2016.3.1/500.1.56.74

Low, M. P. & Ong, S. F. (2015). The role of internal corporate social responsibility in professional service sector: an empirical study from Klang Valley, Malaysia. Asia Pacific Journal of Advanced Business and Social Studies, 1(1), 113-123. https://apiar.org.au/wp-content/uploads/2015/08/APCAR_BRR820_Paper.pdf

Lundberg, C., Gudmundson, A. & Andersson, T. D. (2009). Herzberg’s Two-Factor Theory of work motivation tested empirically on seasonal workers in hospitality and tourism. Tourism Management, 30(6), 890-899. https://doi.org/10.1016/J.TOURMAN.2008.12.003

Matzler, K. & Renzl, B. (2007). Assessing asymmetric effects in the formation of employee satisfaction. Tourism Management, 28(4), 1093–1103. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2006.07.009

Miller, P. W. (1990). Trade unions and job satisfaction. Australian Economic Papers, 29(55), 226–248. https://doi.org/10.1111/j.1467-8454.1990.tb00519.x

Nagy, Zs. (2004). A dolgozói elégedettség, mint a szervezeti versenyképesség meghatározója. Marketing & Menedzsment, 38(5), 24-35. https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/1092

Nemes, F. & Szlávicz, Á. (2011). A vezetés szerepe a dolgozói elégedettség alakulásában. Vezetéstudomány, 42(9), 2-14. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/2628/1/ vt2011n9p2-14.pdf

Noé, N. (2004). A dolgozó munkával való elégedettsége. Marketing & Menedzsment, 38(5), 13-23. https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/1091

Primecz, H., Kiss, Cs., Toarniczky, A., Csillag, S., Szilas, R., Bácsi, K. & Milassin, A. (2014). Magyarországi „munkavállaló-barát” (employee friendly) szervezetek. Vezetéstudomány, 45(10), 2-16. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/1730/1/vt_2014n10p2.pdf

Putzer, P. (2018). A CSR megtérülési modelljeinek és jövőképeinek vizsgálata játékelméleti modell segítségével. Marketing & Menedzsment, 52(3-4), 19-31. https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/1057

Reder, A. (1994). In pursuit of principle and profit: business success through social responsibility. New York: Putnam.

Rodríguez-Antón, J. S. & Alonso-Almeida, M. M. (2011). Quality certification systems and their impact on employee satisfaction in services with high levels of customer contact. Total Quality Management & Business Excellence, 22(2), 145-157. https://doi.org/10.1018/14783363.2010.529640

Spinelli, M. A. & Canavos, G. C. (2000). Investigating the relationship between employees satisfaction and guest satisfaction. Cornell Hotel & Restaurant Administration Quarterly, 41(6), 29–33. https://doi.org/10.1016/S0010.8804(00)89019-9

Szabó–Bálint, B. (2018). A munkavállalói siker és az elérését támogató szervezeti karriermenedzsment-eszközök. Vezetéstudomány, 49(10-11), 85-92. http://uni-pub.lib.uni-corvinus.hu/3729/

Turker, D. (2009). Measuring Corporate social responsibility: A scale development study. Journal of Business Ethics, 85(April), 411-427. https://doi.org/10.1007/s10551-008-9780-6

Turner, M. R., McIntosh, T., Reid, S. W., & Buckley, M. R. (2019). Corporate implementation of socially controversial CSR initiatives: Implicatios for human resource management. Human Resource Management Review, 29(1), 125-136. https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2018.02.001

Verčič, A. T. & Ćorić, D. S. (2018). The relationship between reputation, employer branding and corporate social responsibility. Public Relations Review, 44(4), 442-452. https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2018.06.005

Vives, A. (2006). Social and environmental responsibility in small and medium enterprises in Latin America. The Journal of Corporate Citizenship, 21(Spring), 39-50. http://www.cumpetere.com/wp-content/uploads/2018/02/SMEs-in-LAC-JCC.pdf

Voegtlin, C. & Greenwood, M. (2016). Corporate social responsibility and human resource management: A systematic review and conceptual analysis. Human Resource Management Review, 26(3), 181-197. https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2015.12.003

Vogel, D. (2006). The Market for Virtue: The Potential and Limits of Corporate Social Responsibility. Washington, D. C: Brookings Institution Press.

World Business Council for Sustainable Development (1999). Corporate social responsibility: Meeting changing expectations. Geneva: World Business Council for Sustainable Development.

Yang, J.-T. (2010). Antecedents and consequences of job satisfaction in the hotel industry. International Journal of Hospitality Management, 29(4), 609-619. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2009.11.002

Yeh, C. M. (2013). Tourism involvement, work engagement and job satisfaction among frontline hotel employees. Annals of Tourism Research, 42(July), 214-239. https://doi.org/10.1016/j.annals.2013.02.002

Yoon, M. H. & Suh, J. (2003). Organizational citizenship behavior and service quality as external effectiveness of contact employees. Journal of Business Research, 56(8), 597–611. https://econpapers.repec.org/article/eeejbrese/v_3a56_3ay_3a2003_3ai_3a8_3ap_3a597-611.htm

Youn, H., Lee, K. & Lee, S. (2018). Effects of corporate social responsibility on employees in the casino industry. Tourism Management, 68(Oct), 328-335. https://doi.org/10.1016/J.TOURMAN.2018.03.018

Yuen, K. F., Loh, H. S., Zhou, Q. & Wong, Y. D. (2018). Determinants of job satisfaction and performance of seafarers. Transportation Research Part A, 110(April), 1–12.

Zhao, X. R, Ghiselli, R., Law, R. & Ma, J. (2016). Motivating frontline employees: Role of job characteristics in work and life satisfaction. Journal of Hospitality and Tourism Management, 27(June), 27-38. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2016.01.010

Zopiatis, A., Constanti, P. & Theocharous, A. L. (2014). Job involvement, commitment, satisfaction and turnover: Evidence from hotel employees in Cyprus. Tourism Management, 41(April), 129-140. http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2013.09.013

##submission.downloads##

Megjelent

2021-04-12

Hogyan kell idézni

Raffay-Danyi, Ágnes, & Hajmásy, G. (2021). A dolgozói elégedettség vizsgálata a belső CSR-tevékenységek tükrében. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 52(4), 32–47. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.04.04

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok