A dolgozói elégedettség vizsgálata a belső CSR-tevékenységek tükrében

Authors

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.04.04

Keywords:

corporate social responsibility, internal CSR, tourism marketing, hotel industry, employee satisfaction

Abstract

In line with international research attention, corporate social responsibility (CSR) is receiving increases attention in Hungary as well. Workforce-related CSR activities are among the most important dimensions of CSR. Employees also play a significant role in the service sector, such as tourism and hospitality industries, because the recruitment and retention of skilled employees is a key element of success for service companies: satisfied employees are crucial to the successful operation of hotels. This study analysed the relationship between internal CSR and employee satisfaction among employees working in four- and five-star hotels in the Balaton region of Hungary. Based on the results of a questionnaire survey, it can be stated that there is a positive relationship between internal CSR and employee satisfaction. However, examining the characteristics of the hotels in question, it appears that the application of internal CSR is not affected by the size and ownership of the hotel.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Ágnes Raffay-Danyi, University of Pannonia

Associate Professor

Gyöngyi Hajmásy, University of Pannonia

Senior Assistant Lecturer

References

Alegre, I., Mas-Machuca, M., & Berbegal-Mirabent, J. (2016). Antecedents of employee job satisfaction: Do they matter? Journal of Business Research, 69(4), 1390-1395. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.10.113

Allen, D. G., Shore, L.M., & Griffeth, R.W. (2003). The role of perceived organizational support and supportive human resource practices in the turnover process. Journal of Management, 29(1), 99-118. https://doi.org/10.1177/014920630302900107

Al-Refaie, A. (2015). Effects of human resource management on hotel performance using structural equation modeling. Computers in Human Behavior, 43(Febr), 293-303. https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.11.016

Appiah, J. K. (2019). Community-based corporate social responsibility aactivities and employee job satisfaction in the U.S. hotel industry: An explanatory study. Journal of Hospitality and Tourism Management, 38(March), 140-148. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2019.01.002

Aupperle, K. E., Carroll, A. B., & Hatfield, J. D. (1985). An empirical examination of the relationship between corporate social responsibility and profitability. Academy of Management Journal, 28(2), 446-463. https://doi.org/10.2307/256210

Bakacsi, Gy. (2002). Szervezeti magatartás és vezetés. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Bauman, C. W., & Skitka, L. J. (2012). Corporate social responsibility as a source of employee satisfaction. Research in Organizational Behavior, 32(Nov), 63-86. https://doi.org/10.1016/j.riob.2012.11.002

Berezan, O., Raab, C., Yoo, M., & Love, C. (2013). Sustainable hotel practices and nationality: The impact on guest satisfaction and guest intention to return. International Journal of Hospitality Management, 34(Sept), 227-233. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2013.03.010

Berkesné, R. N. (2018). CSR EMAT – A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának kiválósági menedzsment értékelési eszköze (Doktori (Ph.D.) értekezés). Veszprém: Pannon Egyetem. http://real-phd.mtak.hu/705/1/Berkesne_Rodek_Nora_dissertation.pdf

Bohnné Keleti, K. (2005). Elégedett az ügyfél? Budapest: PublicPress Kft.

Borjas, G. (1979). Job satisfaction, wages and unions. Journal of Human Resources, 14(1), 21–40. https://econpapers.repec.org/article/uwpjhriss/v_3a14_3ay_3a1979_3ai_3a1_3ap_3a21-40.htm

Bowen, H. R. (1953). Social Responsibility of the Businessman. New York: University Press.

Braun, R. (2015). Vállalati társadalmi felelősségvállalás: A vállalatok politikája. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Business for Social Responsibility (2000). Introduction to Corporate Social Responsibility http://www.khbo.be/~lodew/Cursussen/4eingenieurCL/The%20Global%20Business%20Responsibility%20 Resource%20Center.doc

Byun, G., Karau, S. J., Dai, Y., & Lee, S. (2018). A three-level examination of the cascading effects of ethical leadership on employee outcomes: A moderated mediation analysis. Journal of Business Research, 88(July), 44-53. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.03.004

Carroll, A. B. (1979). A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance. Academy of Management Review, 4(4), 497–505. https://www.jstor.org/stable/257850?seq=1#metadata_info_tab_contents

Chan, E. S. W., Hon, A. H. Y., Chan, W., & Okumus, F. (2014). What drives employees’ intentions to implement green practices in hotels? The role of knowledge, awareness, concern and ecological behaviour. International Journal of Hospitality Management, 40(July), 20 –28. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2014.03.001

Cheema, S. & Javed, F. (2017). The effects of corporate social responsibility toward green human resource management: The mediating role of sustainable environment. Cogent Business & Management, 4(1), 1310012. http://dx.doi.org/10.1080/23311975.2017.1310012

Clark, A. (1996). Job satisfaction in Britain. British Journal of Industrial Relations, 34(2), 189–217. https://doi.org/10.1111/j.1467-8543.1996.tb00648.x

Clark, A. (1997). Job satisfaction and gender: why are women so happy at work? Labour Economics, 4(4), 341–372. https://doi.org/10.1016/S0927-5371(97)00010-9

Clark, A. E. & Oswald, A. J. (1996). Satisfaction and comparison income. Journal of Public Economics, 61(3), 359–381. https://doi.org/10.1016/0047-2727(95)01564-7

Committee for Economic Development (CED), (1971). Social Responsibilities of Business Corporations. New York: Committee for Economic Development. https://www.ced.org/reports/social-responsibilities-of-busi-ness-corporations

Csapóné, R. T. & Tóth, E. (2017). Vállalati felelősség: alkalmazottakat célzó belső CSR programok. Jelenkori Társadalmi és Gazdasági Folyamatok, 12(4), 207-218. https://doi.org/10.14232/jtgf.2017.4.207-218

Csillag S. (2010). A vállalatok társadalmi felelőssége és a munkavállalók. Munkaügyi Szemle, 2010(1), 65-74. https://www.munkaugyiszemle.hu/node/1322

Drucker, P. F. (1984). The new meaning of corporate social responsibility. California Management Review, 26(2), 53-63. https://cmr.berkeley.edu/search/articleDetail.aspx?article=5402

European Comission (2001). Green Paper: Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/DOC_01_9

Fehér, J. & Bencsik, A. (2007). A frontvonali munka minősége = emberierőforrás-menedzsment? Vezetéstudomány, 38(4), 55-61. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/3956/1/vt2007n4p55-61.pdf

Feketéné Csáfor, H. (2009). Vállalatok társadalmi felelősségvállalása az Európai Unióban és lehetőségei Magyarországon. In Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 32. köt.). Tanulmányok a gazdaságtudomány köréből = Acta Oeconomica Eger (pp. 14-25). Eger: Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola. http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/2292/1/14-25_Feketene.pdf

Foran, T. (2001). Corporate Social Responsibility At Nine Multinational Electronics Firms In Thailand: A Preliminary Analysis, Report to the California Global Corporate Accountability Project. Berkeley, CA: The Nautilus Institute for Security and Sustainable Development. http://www.nautilus.org/wp-content/uploads/2015/06/ThailandReport1.pdf

Frederick, W. C. (1960). The growing concern over social responsibility. California Management Review, 2(4), 54-61. https://doi.org/10.2307/41165405

Freeman, R.E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Boston: Pitman.

Gallardo, E., Sanchez-Canizares, S. M., Lopez-Guzman, T. & Jesus, M. M. N. (2010). Employee satisfaction in the Iberian hotel industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 22(3), 321– 334. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.10.108

Géring, Zs. (2014). Profit és/vagy közösségi szerepvállalás? – Vállalati Társadalmi Felelősségvállalás vezető szemmel. Vezetéstudomány, 45(12), 53-66. http://uni-pub.lib.uni-corvinus.hu/1940/

Géring Zs. (2016). Hiányzó egyensúly a vállalati felelősségvállalás kommunikációjában – a munka és magánélet egyensúlyának meg (nem) jelenése a vállalati honlapokon. Vezetéstudomány, 47(1), 2-17. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/2238/

Gyökér, I. & Krajcsák, Z. (2009). Az alkalmazotti elégedettséget és elkötelezettséget befolyásoló tényezők vizsgálata. Vezetéstudomány, 40(ksz), 56-61. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/3014/

Hackman, J. R. & Oldham, G. R. (1976). Motivation through the design of work: test of a theory. Organizational Behavior and Human Performance, 16(2), 250–279.

Hallowell, R., Schlesinger, L. A. & Zornitsky, J. (1996). Internal Service Quality, Customer and Job Satisfaction: Linkages and Implications for Management. Human Resource Planning, 19(2), 20-31.

Hopkins, M. (1999). The planetary bargain: Corporate Social Responsibility Comes of Age. London: Macmillan.

Ineson, E. M., Benke, E. & László, J. (2013). Employee loyalty in Hungarian hotels. International Journal of Hospitality Management, 32(1), 31-39. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2012.04.001

Jackson, P. & Hawker, B. (2001). Is Corporate Social Responsibility Here to Stay? http://www.cdforum.com/research/icsrhts.doc

Jánosi, G. & Kersch, G. (2008). Ok és okozat a munkatársi elégedettséghez kapcsolódó kognitív folyamatok esetében. Vezetéstudomány, 39(11), 31-44. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/4028/

Johnson, H. L. (1971). Business in contemporary society: Framework and issues. Belmont, CA: Wadsworth. Jones, T. M. (1980). Corporate Social Responsibility revisited, redefined. California Management Review, 22(2), 59-67. https://doi.org/10.2307/41164877

Karoliny, M. (2009). Az értékteremtő HR-szervezetek. Vezetéstudomány, 40(7-8.), 11-23. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/2992/1/vt2009n7-8p11-23.pdf

Katona, N. & Tessényi, J. (2015). A CSR és a stratégiai menedzsment kapcsolatának vizsgálata hazai, monopol piacon működő nagyvállalat példáján keresztül. Marketing & Menedzsment, 49(2), 19-34. https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/950/822

Kim, H. L., Rhou, Y., Uysal, M. & Kwon, N. (2017). An examination of the links between corporate social responsibility (CSR) and its internal consequences. International Journal of Hospitality Management, 61(Febr), 26-34. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2016.10.011

Kong, H., Cheung, C. & Song, H. (2012). Determinants and outcome of career competencies: Perspectives of hotel managers in China. International Journal of Hospitality Management, 31(3), 712-719. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2011.09.007

Kucukusta, D., Mak, A., & Chan, X. (2013). Corporate social responsibility practices in four and five-star hotels: Perspectives from Hong Kong visitors. International Journal of Hospitality Management, 34(Sept), 19-30. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2013.01.010

Lee, Y-K., Kim, S. K., Lee, K. H., & Li, D-X. (2012). The impact of CSR on relationship quality and relationship outcomes: A perspective of service employees. International Journal of Hospitality Management, 31(3), 745-756. https://doi.org/10.3390/su10020447

Levy, S. E. & Park, S-Y. (2011). An analysis of CSR activities in the lodging industry. Journal of Hospitality and Tourism Management, 18(1), 147–154. https://doi.org/10.1375/jhtm.18.1.174

Locke, E. A. (1976). The nature and causes of job satisfaction. In M. D. Dunnette (Ed.), Handbook of industrial and organizational psychology (pp. 1297-1343). Chicago, IL: Rand McNally.

Low, M. P. (2016). Corporate Social Responsibility and the Evolution of Internal Corporate Social Responsibility in 21st Century. Asian Journal of Social Sciences and Management Studies, 3(1),56-74. https://doi.org/10.20448/journal.500/2016.3.1/500.1.56.74

Low, M. P. & Ong, S. F. (2015). The role of internal corporate social responsibility in professional service sector: an empirical study from Klang Valley, Malaysia. Asia Pacific Journal of Advanced Business and Social Studies, 1(1), 113-123. https://apiar.org.au/wp-content/uploads/2015/08/APCAR_BRR820_Paper.pdf

Lundberg, C., Gudmundson, A. & Andersson, T. D. (2009). Herzberg’s Two-Factor Theory of work motivation tested empirically on seasonal workers in hospitality and tourism. Tourism Management, 30(6), 890-899. https://doi.org/10.1016/J.TOURMAN.2008.12.003

Matzler, K. & Renzl, B. (2007). Assessing asymmetric effects in the formation of employee satisfaction. Tourism Management, 28(4), 1093–1103. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2006.07.009

Miller, P. W. (1990). Trade unions and job satisfaction. Australian Economic Papers, 29(55), 226–248. https://doi.org/10.1111/j.1467-8454.1990.tb00519.x

Nagy, Zs. (2004). A dolgozói elégedettség, mint a szervezeti versenyképesség meghatározója. Marketing & Menedzsment, 38(5), 24-35. https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/1092

Nemes, F. & Szlávicz, Á. (2011). A vezetés szerepe a dolgozói elégedettség alakulásában. Vezetéstudomány, 42(9), 2-14. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/2628/1/ vt2011n9p2-14.pdf

Noé, N. (2004). A dolgozó munkával való elégedettsége. Marketing & Menedzsment, 38(5), 13-23. https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/1091

Primecz, H., Kiss, Cs., Toarniczky, A., Csillag, S., Szilas, R., Bácsi, K. & Milassin, A. (2014). Magyarországi „munkavállaló-barát” (employee friendly) szervezetek. Vezetéstudomány, 45(10), 2-16. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/1730/1/vt_2014n10p2.pdf

Putzer, P. (2018). A CSR megtérülési modelljeinek és jövőképeinek vizsgálata játékelméleti modell segítségével. Marketing & Menedzsment, 52(3-4), 19-31. https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/1057

Reder, A. (1994). In pursuit of principle and profit: business success through social responsibility. New York: Putnam.

Rodríguez-Antón, J. S. & Alonso-Almeida, M. M. (2011). Quality certification systems and their impact on employee satisfaction in services with high levels of customer contact. Total Quality Management & Business Excellence, 22(2), 145-157. https://doi.org/10.1018/14783363.2010.529640

Spinelli, M. A. & Canavos, G. C. (2000). Investigating the relationship between employees satisfaction and guest satisfaction. Cornell Hotel & Restaurant Administration Quarterly, 41(6), 29–33. https://doi.org/10.1016/S0010.8804(00)89019-9

Szabó–Bálint, B. (2018). A munkavállalói siker és az elérését támogató szervezeti karriermenedzsment-eszközök. Vezetéstudomány, 49(10-11), 85-92. http://uni-pub.lib.uni-corvinus.hu/3729/

Turker, D. (2009). Measuring Corporate social responsibility: A scale development study. Journal of Business Ethics, 85(April), 411-427. https://doi.org/10.1007/s10551-008-9780-6

Turner, M. R., McIntosh, T., Reid, S. W., & Buckley, M. R. (2019). Corporate implementation of socially controversial CSR initiatives: Implicatios for human resource management. Human Resource Management Review, 29(1), 125-136. https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2018.02.001

Verčič, A. T. & Ćorić, D. S. (2018). The relationship between reputation, employer branding and corporate social responsibility. Public Relations Review, 44(4), 442-452. https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2018.06.005

Vives, A. (2006). Social and environmental responsibility in small and medium enterprises in Latin America. The Journal of Corporate Citizenship, 21(Spring), 39-50. http://www.cumpetere.com/wp-content/uploads/2018/02/SMEs-in-LAC-JCC.pdf

Voegtlin, C. & Greenwood, M. (2016). Corporate social responsibility and human resource management: A systematic review and conceptual analysis. Human Resource Management Review, 26(3), 181-197. https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2015.12.003

Vogel, D. (2006). The Market for Virtue: The Potential and Limits of Corporate Social Responsibility. Washington, D. C: Brookings Institution Press.

World Business Council for Sustainable Development (1999). Corporate social responsibility: Meeting changing expectations. Geneva: World Business Council for Sustainable Development.

Yang, J.-T. (2010). Antecedents and consequences of job satisfaction in the hotel industry. International Journal of Hospitality Management, 29(4), 609-619. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2009.11.002

Yeh, C. M. (2013). Tourism involvement, work engagement and job satisfaction among frontline hotel employees. Annals of Tourism Research, 42(July), 214-239. https://doi.org/10.1016/j.annals.2013.02.002

Yoon, M. H. & Suh, J. (2003). Organizational citizenship behavior and service quality as external effectiveness of contact employees. Journal of Business Research, 56(8), 597–611. https://econpapers.repec.org/article/eeejbrese/v_3a56_3ay_3a2003_3ai_3a8_3ap_3a597-611.htm

Youn, H., Lee, K. & Lee, S. (2018). Effects of corporate social responsibility on employees in the casino industry. Tourism Management, 68(Oct), 328-335. https://doi.org/10.1016/J.TOURMAN.2018.03.018

Yuen, K. F., Loh, H. S., Zhou, Q. & Wong, Y. D. (2018). Determinants of job satisfaction and performance of seafarers. Transportation Research Part A, 110(April), 1–12.

Zhao, X. R, Ghiselli, R., Law, R. & Ma, J. (2016). Motivating frontline employees: Role of job characteristics in work and life satisfaction. Journal of Hospitality and Tourism Management, 27(June), 27-38. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2016.01.010

Zopiatis, A., Constanti, P. & Theocharous, A. L. (2014). Job involvement, commitment, satisfaction and turnover: Evidence from hotel employees in Cyprus. Tourism Management, 41(April), 129-140. http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2013.09.013

Downloads

Published

2021-04-12

How to Cite

Raffay-Danyi, Ágnes, & Hajmásy, G. (2021). A dolgozói elégedettség vizsgálata a belső CSR-tevékenységek tükrében. Vezetéstudomány Budapest Management Review, 52(4), 32–47. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.04.04

Issue

Section

Articles