Távmunka, home office

Hogyan érinti a távolról dolgozás a szervezet intern kommunikációját?

Authors

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.02.07

Keywords:

telework, home office, integration, internal corporate communication

Abstract

The subject of this paper is the integration of teleworkers in the form of ‘home offices’ into organizational communication. This study is based on the results of the first phase of a research launched in 2019. The authors examine how and to what extent employees who spend less than 50% of their working time at the site of the company that employs them are involved in the company’s formal and informal interpersonal communications. The evaluation of the 24 interviews that were carried out with employees as well as those at a management level draws the attention of employers and employees to the domestic characteristics of this type of employment, which is expected to become more widespread in Hungary in the future. The role of the info-communication tools, the transformation of direct interpersonal communication, the participation of employees in company events and the development of their workplace relationships are highlighted.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Tímea Venczel-Szakó, University of Pécs

Assistant Lecturer

Gábor Balogh, University of Pécs

Senior Assistant Lecturer

Istvánné Borgulya, University of Pécs

Professor

References

Akkirman, A. & Harris, D. (2005). Organizational communication satisfaction in the virtual workplace. Journal of Management Development, 24(5), 397-409. https://doi.org/10.1108/02621710510598427

Albert, F., Dávid, B. & Huszti, É. (2020). Magyar kutatók figyelmeztetnek: vigyázzunk, nehogy a távolságtartás elszigetelődéshez vezessen! Retrieved from https://qubit.hu/2020/03/26/magyar-kutatok- figyelmeztetnek-vigyazzunk-nehogy-a-tavolsagtartas- elszigetelodeshez-vezessen

Argenti, P. A. (2003). Corporate Communication. New York: McGraw- Hill.

Ásványi, Zs. & Nemeskéri, Zs. (2017). Megváltozott munkaképességű személyek atipikus foglalkoztatási lehetőségei a Dél-Dunántúlon. Pécs: Pécsi Tudományegyetem KPVK Munkatudományi Kutatócsoport.

Ásványi, Zs. (2010). A munkaerő-kölcsönzés fogalma és általános jellemzése. In Illés, T. (ed.), A nemzeti, illetve határokon átnyúló munkaerő-kölcsönzés alakulása, hatása a foglalkoztatásra és a gazdasági folyamatokra (Kutatási tanulmány) (pp. 10-81). Paks-Pécs: Dél-Dunántúli Humánerőforrás Kutató és Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. https:// docplayer.hu/17215577-A-nemzeti-illetve-hatarokon- atnyulo-munkaeri-kolcsonzes-alakulasa-hatasa-a-foglalkoztatasra-es-a-gazdasagi-folyamatokra.html

Babbie, E. (2003). Társadalom kutatási módszertana. Budapest: Balassi Kiadó.

Bailey, D.E. & Kurland, N.B. (2002). A review of telework research: findings, new directions, and lessons for the study of modern work. Journal of Organizational Behavior, 23(4), 383-400. https://doi.org/10.1002/job.144

Bankó, Z. & Ferencz,J.(2015).Atipikusmunkajogviszonyok. Budapest: Wolters Kluwer Kft.

Bankó Z., Ferge, S., Gáspár M., Kántor, N., Kökényné I., A., Kugler, K., Laczkó, Zs., Paál, K. & Wesselényi, A. (2003). Távmunka tanácsadó. Budapest: KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft.

Bauer, A., Mitev, A. & Gáti, M. (2019). Kommunikációs csatornák és az innovációs magatartás hatása a bizalomra, valamint a vevőkapcsolati teljesítményre a személyes értékesítésben. Vezetéstudomány, 50(9), 6-13. https://doi.org/10.14267/veztud.2019.09.02

Bélanger, F. (1999). Communication patterns in distributed work groups: a network analysis. IEEE Transactions on Professional Communication, 42(4), 261-275. https://doi.org/10.1109/47.807962

Borgulya, Á. (2004). Kultúraközi, szakmai és szervezeti kommunikáció. In Borgulya, Á. (ed.), Kultúraközi, szakmai és szervezeti kommunikáció (pp. 9-18). Pécs: PTE KTK.

Borgulya, Á. & Barakonyi, K. (2004). Vállalati kultúra. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Borgulya, Á. (2014). Kulturális távolságok vállalaton belüli és országok közötti interakciókban. Budapest: Typotex Kiadó.

Bondarouk, T. & Ruël, H. (2009). Electronic Human Resource Management: Challenges in the digital era. The International Journal of Human Resource Management, 20(3), 505-514. https://doi.org/10.1080/09585190802707235

Bray, N.J. & Williams, L. (2017). A quantitative study on organisational commitment and communication satisfaction of professional staff at a master’s institution in the United States. Journal of Higher Education Policy and Management, 39(5), 487–502. https://doi.org/10.1080/1360080X.2017.1354757

Buday-Sántha, A. (2005). Kommunikáció, mint versenyelőny a XXI. században. In Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Évkönyv 2004-2005 (pp. 232-243). Pécs: PTE KTK.

Castro,M.L.&Martins,N.(2010).Therelationship between organisational climate and employee satisfaction in a South African Information and Technology organisation. SA Journal of Industrial Psychology, 36(1), 1-9. http://www.scielo.org.za/scielo. php?pid=S2071-07632010000100006&script=sci_ arttext&tlng=e

Csoba, J. (2018). Flexibilitás a munkaerőpiacon – A munkavállalók szociális biztonságának ugródeszkája, vagy zsákutcája? Munkaügyi Szemle, 61(6), 7-20. https://drive.google.com/file/d/17xl07hIsBciGAZkUFOAz4bLmNleyBxtk/view

Dobay, P. (2002). Az iroda. Budapest: Panem Kiadó. Duxbury, L.E. & Neufeld, D. (1999). An empirical evaluation of the impacts of telecommuting on intra- organizational communication. Journal of Engineering and Technology Management, 16(1), 1-28. https://doi.org/10.1016/s0923-4748(98)00026-5

Farkas, F., Jarjabka, Á., Lóránd, B. & Bálint, B. (2013). Munkahelyi motivációk Magyarországon 2013-ban. Vezetéstudomány, 44(10), 12-23.

Finna, H. & Forgács, T. (2010). A rugalmas foglalkoztatási formákról. Retrieved from http:// www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com%282006%290708_/com_com%282006%290708_hu.pdf

Forgács, T. (2007). Távmunka: alternatíva a foglalkoztatásban. In 5th International Conference on Management, Enterprise and Benchmark (pp. 295- 310). Budapest: Óbuda University.

Geskó, S., Gyulavári, T., Kártyás, G., Kovács, K. & Németh, L. (2011). Az atipikus formában szervezhető munkalehetőségek feltárása és elterjesztésének lehetőségei. Konszenzus Budapest. Retrieved from https://nfsz.munka.hu/Lapok/mkp/fejlesztesi/131/131_3/ content/131_fogl_atipikus_kutatasi.pdf

Gibson, C. (2020). GUIDEPOST From ‘Social Distancing’ to ‘Care in Connecting’: An Emerging Organizational Research Agenda for Turbulent Times. Academy of Management Discoveries, 6(2), 195-169. https://journals.aom.org/doi/10.5465/amd.2020.0062

Golden, T. D., Veiga, J. F. & Simsek, Z. (2006). Telecommutings Differential Impact on Work-Family Conflict: Is There No Place Like Home? Journal of Applied Psychology, 91(6), 1340–1350. https://doi.org/10.1037/0021-9010.91.6.1340

Grensing-Pophal, L. (2000). Follow Me. HR Magazine, 45(2), 36-41. https://www.shrm.org/hr-today/news/hr-magazine/pages/0200cov.aspx

Hárs, Á. (2012). Az atipikus foglalkoztatási formák jellemzői és trendjei a kilencvenes és a kétezres években. [online] http://elorejelzes.mtakti.hu/ publikaciok/Palyasugo-Fuzetek/45/

Heracleous, L. (2003). Strategy and Organization: Realizing strategic management. Cambridge: Cambridge University Press.

Héra G. & Ligeti Gy. Módszertan. A társadalmi jelenségek kutatása. Budapest: Osiris Kiadó.

Jarjabka, Á. (2010a). A foglalkoztatási formák hagyományos és új, rugalmas megoldásai. In Karoliny, Zs. & Poór, J. (eds.), Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv: Rendszerek és alkalmazások (pp. 212-220). Budapest: Complex Kiadó.

Jarjabka, Á. (2010b). A munkaidő és munkarend tradicionális és új, rugalmas megoldásai. In Karoliny, Zs. & Poór, J. (eds.), Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv: Rendszerek és alkalmazások (pp. 221-226). Budapest: Complex Kiadó.

JOBCTRL: https://jobctrl.com/

Karoliny, Zs., Ásványi, Zs. & Bálint, B. (2017a). Erőforrás- biztosítási rendszerek: toborzás, kiválasztás, beillesztés és leépítés. In Karoliny, Zs. & Poór, J. ed., Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv: Rendszerek és alkalmazások (pp. 165-202). Budapest: Wolters Kluwer Kft.

Karoliny, Zs. & Poór, J. (2017). Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv: Rendszerek és alkalmazások (2016-os átdolgozás). Budapest: Wolters Kluwer Kft.

Karoliny, Zs.; Barakonyi, E. & Ásványi, Zs. (2017b). A foglalkoztatás jogi keretei Magyarországon. In Karoliny, Zs. & Poór, J. (eds.), Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv: Rendszerek és alkalmazások (pp. 5-29). Budapest: Wolters Kluwer Kft.

Kazuya, O. (2005). International Comparison of Atypical Employment: Differing Concepts and Realities in Industrialized Countries. Japan Labor Review, 2(5), 5-29. https://www.jil.go.jp/english/JLR/ documents/2005/JLR06_ogura.pdf

Kovaitė, K., Šūmakaris, P., Stankevičienė, J. (2020). Digital communication channels in Industry 4.0 implementation: The role of internal communication. Journal of Contemporary Management Issues, 25(1),171-191. https://doi.org/10.30924/mjcmi.25.1.10

Kronblad, Ch. (2020): How Digitalization Changes our Understanding of Professional Service Firms. Academy of Management Discoveries, 6(3), 436-454. https://doi.org/10.5465/amd.2019.0027

Köllő, J. (2010). A részmunkaidő és más atipikus foglalkoztatási formák. In Fazekas, K. & Scharle, Á. (eds.), Nyugdíj, segély, közmunka: A Magyar foglalkoztatáspolitika két évtizede, 1990-2010 (pp. 194-209). Budapest: Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet és az MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet.

Kovács, I., Karoliny, M-né, & Nemeskéri, Zs. (2018). A létszámváltozások és kezelésük gyakorlata, az atipikus foglalkoztatási formák, munkaviszontípusok használata. In Poór, J., Karoliny, M-né, Kovács, I., & Illés, B. Cs. (2018). A HR gyakorlata. Hasonló és eltérő jellemzők az emberierőforrás-menedzsment globális, regionális és hazai gyakorlatának alakulásában (pp. 152-216). Budapest: Wolters Kluwer.

Krajcsák, Z. (2018). Az alkalmazotti elkötelezettség relatív fontossága a munka megváltozó világában. Vezetéstudomány/Budapest Management Review, 49(2), 38-44. https://doi.org/10.14267/veztud.2018.02.04

KSH felmérés: https://www.ksh.hu/docs/hun/modsz/ modsz910.html

László, Gy. (2007). Munkaerő-piaci politikák. Pécs: PTE- KTK.

Magyar Távmunka Szövetség (2012). Távmunka számokban 2012. [online]. http://tavmunka.org/wp/ tavmunka-szamokban-2012/

Majoros P. (2011). A kutatásmódszertan alapjai: tanácsok, tippek, trükkök: nem csak szakdolgozatíróknak. Budapest: Perfekt Gazdasági Tanácsadó. Makarius, E. & Larson, B. (2018). Changing the Perspective of Virtual Work: Building Virtual Intelligence at the Individual Level. Academy of Management Perspectives, 31(2), 159-178. https://doi.org/10.5465/amp.2014.0120

Makó, Cs., Illéssy, M. & Nosratabadi, S (2020). Emerging Platform Work in Europe: Hungary in Cross-country Comparison. European Journal of Workplace Innovation, 5(2), 147-172. http://real.mtak.hu/id/ eprint/115420

Mason, E. S. (1994). Gender differences in job satisfaction. The Joumal of Social Psychology, 135(2), 143-151. https://doi.org/10.1080/00224545.1995.9711417

Meulen, van der N., Baalen van P., Heck, van E. & Mülder, S. (2019). No teleworker is an island: The impact of temporal and spatial separation along with media use on knowledge sharing networks. Journal of Information Technology, 34(3), 243-262. https://doi.org/10.1177/0268396218816531

Mt. 2012. évi I. törvény 196. § (1), 197. § (5)

Murphy, M. & Sashi, C. M. (2018). Communication, interactivitym and satisfaction in B2B relationships. Industrial Marketing Management, 68(Jan), 1-12. https://doi.org/10.1016/j.indmarman. 2017.08.020

Nilles, J. M. (1975). Telecommunications and organizational decentralization. IEEE Transactions On Communications, 23(10), 1142-1147. https://doi.org/10.1109/tcom.1975.1092687

Olszewski, P. & Mokhtarian, P. L. (1994). Telecommuting frequency and impacts for State of California employees. Technological Forecasting and Social Change, 45(3), 275-286. https://doi.org/10.1016/0040-1625(94)90050-7

Pitt-Catsouphes, M. & Marchetta, A. (1991). A coming of age: Telework. Boston: Center on Work and Family, Boston University.

Sipos, N. & László, Gy. (2018). A mobilitás, migráció gazdasági, munkaerő-piaci nézőpontból – A mobilitás befolyásoló tényezői, mozgatóerői és korlátai. Pécsi Munkajogi Közlemények, 11(1–2), 76-140.

Smith, S. A., Patmos, A. & Pitts, M. J. (2015). Communication and Teleworking: A Study of Communication Channel Satisfaction, Personality, and Job Satisfaction for Teleworking Employees. International Journal of Business Communication, 55(1), 44-68. https://doi.org/10.1177/2329488415589101

Szellő, J. & Cseh, J. (2018). Az atipikus foglalkoztatás növelésének lehetőségei a fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek körében. Munkaügyi Szemle, 61(6), 32-41. https://drive.google.com/file/d/1Y uWspADsqEGewOgo5frBhnek9gW1mVFA/view

Van Riel, C.B. (1992). Principles of corporate communication. Hemmel Hempstead: Prentice-Hall.

Verčič, A.T. & Špoljarić, A. (2020): Managing internal communication: How the choice of channels affects internal communication satisfaction. Public Relations Review, 46(3). https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2020.101926

Watson, T. (2009). Organizations, Strategies and Human Resourcing. In J. W. Leopold, & L. Harris, The Strategic Managing of Human Resources (2nd ed.) (pp. 351-438). Harlow: Prentice Hall/Financial Times.

Wood, J. T (1996). Gendered lives: Communication, gender and culture (2nd ed). Belmont, CA; Wadsworth. Zöld Könyv (2006). http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com% 282006%290708_/com_com%282006%290708_hu.pdf

Downloads

Published

2021-02-09

How to Cite

Venczel-Szakó, T., Balogh, G., & Borgulya, I. (2021). Távmunka, home office: Hogyan érinti a távolról dolgozás a szervezet intern kommunikációját?. Vezetéstudomány Budapest Management Review, 52(2), 73–86. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.02.07

Issue

Section

FFISC Best Paper