Távmunka, home office

Hogyan érinti a távolról dolgozás a szervezet intern kommunikációját?

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.02.07

Kulcsszavak:

távmunka, home office, integráció, belső vállalati kommunikáció

Absztrakt

A cikk a távmunkában, „home office” formában foglalkoztatottak szervezeti kommunikációba integrálódásával foglalkozik. A tanulmány egy 2019-ben indított kutatás első fázisának eredményeire épül. A szerzők azt vizsgálják, hogy azok a munkavállalók, akik munkaidejüknek kevesebb, mint 50%-át töltik az őket foglalkoztató vállalat telephelyén, hogyan és milyen mértékben kapcsolódnak be a vállalat formális és informális intern kommunikációjába. A 24 munkavállalói és vezetői interjú értékelése ennek – a jövőben Magyarországon is várhatóan egyre inkább terjedő – foglalkoztatási módnak hazai jellemzőire irányítja a munkáltatók és a munkavállalók figyelmét. Fény derül az infokommunikációs eszközök szerepére, a közvetlen személyközi kommunikáció átalakulására, a munkavállalók részvételére a vállalat eseményeiben és munkahelyi kapcsolataik alakulására.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Szerző életrajzok

Tímea Venczel-Szakó, Pécsi Tudományegyetem

Egyetemi tanársegéd

Gábor Balogh, Pécsi Tudományegyetem

Egyetemi adjunktus

Istvánné Borgulya, Pécsi Tudományegyetem

Egyetemi magántanár

Hivatkozások

Akkirman, A. & Harris, D. (2005). Organizational communication satisfaction in the virtual workplace. Journal of Management Development, 24(5), 397-409. https://doi.org/10.1108/02621710510598427

Albert, F., Dávid, B. & Huszti, É. (2020). Magyar kutatók figyelmeztetnek: vigyázzunk, nehogy a távolságtartás elszigetelődéshez vezessen! Retrieved from https://qubit.hu/2020/03/26/magyar-kutatok- figyelmeztetnek-vigyazzunk-nehogy-a-tavolsagtartas- elszigetelodeshez-vezessen

Argenti, P. A. (2003). Corporate Communication. New York: McGraw- Hill.

Ásványi, Zs. & Nemeskéri, Zs. (2017). Megváltozott munkaképességű személyek atipikus foglalkoztatási lehetőségei a Dél-Dunántúlon. Pécs: Pécsi Tudományegyetem KPVK Munkatudományi Kutatócsoport.

Ásványi, Zs. (2010). A munkaerő-kölcsönzés fogalma és általános jellemzése. In Illés, T. (ed.), A nemzeti, illetve határokon átnyúló munkaerő-kölcsönzés alakulása, hatása a foglalkoztatásra és a gazdasági folyamatokra (Kutatási tanulmány) (pp. 10-81). Paks-Pécs: Dél-Dunántúli Humánerőforrás Kutató és Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. https:// docplayer.hu/17215577-A-nemzeti-illetve-hatarokon- atnyulo-munkaeri-kolcsonzes-alakulasa-hatasa-a-foglalkoztatasra-es-a-gazdasagi-folyamatokra.html

Babbie, E. (2003). Társadalom kutatási módszertana. Budapest: Balassi Kiadó.

Bailey, D.E. & Kurland, N.B. (2002). A review of telework research: findings, new directions, and lessons for the study of modern work. Journal of Organizational Behavior, 23(4), 383-400. https://doi.org/10.1002/job.144

Bankó, Z. & Ferencz,J.(2015).Atipikusmunkajogviszonyok. Budapest: Wolters Kluwer Kft.

Bankó Z., Ferge, S., Gáspár M., Kántor, N., Kökényné I., A., Kugler, K., Laczkó, Zs., Paál, K. & Wesselényi, A. (2003). Távmunka tanácsadó. Budapest: KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft.

Bauer, A., Mitev, A. & Gáti, M. (2019). Kommunikációs csatornák és az innovációs magatartás hatása a bizalomra, valamint a vevőkapcsolati teljesítményre a személyes értékesítésben. Vezetéstudomány, 50(9), 6-13. https://doi.org/10.14267/veztud.2019.09.02

Bélanger, F. (1999). Communication patterns in distributed work groups: a network analysis. IEEE Transactions on Professional Communication, 42(4), 261-275. https://doi.org/10.1109/47.807962

Borgulya, Á. (2004). Kultúraközi, szakmai és szervezeti kommunikáció. In Borgulya, Á. (ed.), Kultúraközi, szakmai és szervezeti kommunikáció (pp. 9-18). Pécs: PTE KTK.

Borgulya, Á. & Barakonyi, K. (2004). Vállalati kultúra. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Borgulya, Á. (2014). Kulturális távolságok vállalaton belüli és országok közötti interakciókban. Budapest: Typotex Kiadó.

Bondarouk, T. & Ruël, H. (2009). Electronic Human Resource Management: Challenges in the digital era. The International Journal of Human Resource Management, 20(3), 505-514. https://doi.org/10.1080/09585190802707235

Bray, N.J. & Williams, L. (2017). A quantitative study on organisational commitment and communication satisfaction of professional staff at a master’s institution in the United States. Journal of Higher Education Policy and Management, 39(5), 487–502. https://doi.org/10.1080/1360080X.2017.1354757

Buday-Sántha, A. (2005). Kommunikáció, mint versenyelőny a XXI. században. In Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Évkönyv 2004-2005 (pp. 232-243). Pécs: PTE KTK.

Castro,M.L.&Martins,N.(2010).Therelationship between organisational climate and employee satisfaction in a South African Information and Technology organisation. SA Journal of Industrial Psychology, 36(1), 1-9. http://www.scielo.org.za/scielo. php?pid=S2071-07632010000100006&script=sci_ arttext&tlng=e

Csoba, J. (2018). Flexibilitás a munkaerőpiacon – A munkavállalók szociális biztonságának ugródeszkája, vagy zsákutcája? Munkaügyi Szemle, 61(6), 7-20. https://drive.google.com/file/d/17xl07hIsBciGAZkUFOAz4bLmNleyBxtk/view

Dobay, P. (2002). Az iroda. Budapest: Panem Kiadó. Duxbury, L.E. & Neufeld, D. (1999). An empirical evaluation of the impacts of telecommuting on intra- organizational communication. Journal of Engineering and Technology Management, 16(1), 1-28. https://doi.org/10.1016/s0923-4748(98)00026-5

Farkas, F., Jarjabka, Á., Lóránd, B. & Bálint, B. (2013). Munkahelyi motivációk Magyarországon 2013-ban. Vezetéstudomány, 44(10), 12-23.

Finna, H. & Forgács, T. (2010). A rugalmas foglalkoztatási formákról. Retrieved from http:// www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com%282006%290708_/com_com%282006%290708_hu.pdf

Forgács, T. (2007). Távmunka: alternatíva a foglalkoztatásban. In 5th International Conference on Management, Enterprise and Benchmark (pp. 295- 310). Budapest: Óbuda University.

Geskó, S., Gyulavári, T., Kártyás, G., Kovács, K. & Németh, L. (2011). Az atipikus formában szervezhető munkalehetőségek feltárása és elterjesztésének lehetőségei. Konszenzus Budapest. Retrieved from https://nfsz.munka.hu/Lapok/mkp/fejlesztesi/131/131_3/ content/131_fogl_atipikus_kutatasi.pdf

Gibson, C. (2020). GUIDEPOST From ‘Social Distancing’ to ‘Care in Connecting’: An Emerging Organizational Research Agenda for Turbulent Times. Academy of Management Discoveries, 6(2), 195-169. https://journals.aom.org/doi/10.5465/amd.2020.0062

Golden, T. D., Veiga, J. F. & Simsek, Z. (2006). Telecommutings Differential Impact on Work-Family Conflict: Is There No Place Like Home? Journal of Applied Psychology, 91(6), 1340–1350. https://doi.org/10.1037/0021-9010.91.6.1340

Grensing-Pophal, L. (2000). Follow Me. HR Magazine, 45(2), 36-41. https://www.shrm.org/hr-today/news/hr-magazine/pages/0200cov.aspx

Hárs, Á. (2012). Az atipikus foglalkoztatási formák jellemzői és trendjei a kilencvenes és a kétezres években. [online] http://elorejelzes.mtakti.hu/ publikaciok/Palyasugo-Fuzetek/45/

Heracleous, L. (2003). Strategy and Organization: Realizing strategic management. Cambridge: Cambridge University Press.

Héra G. & Ligeti Gy. Módszertan. A társadalmi jelenségek kutatása. Budapest: Osiris Kiadó.

Jarjabka, Á. (2010a). A foglalkoztatási formák hagyományos és új, rugalmas megoldásai. In Karoliny, Zs. & Poór, J. (eds.), Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv: Rendszerek és alkalmazások (pp. 212-220). Budapest: Complex Kiadó.

Jarjabka, Á. (2010b). A munkaidő és munkarend tradicionális és új, rugalmas megoldásai. In Karoliny, Zs. & Poór, J. (eds.), Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv: Rendszerek és alkalmazások (pp. 221-226). Budapest: Complex Kiadó.

JOBCTRL: https://jobctrl.com/

Karoliny, Zs., Ásványi, Zs. & Bálint, B. (2017a). Erőforrás- biztosítási rendszerek: toborzás, kiválasztás, beillesztés és leépítés. In Karoliny, Zs. & Poór, J. ed., Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv: Rendszerek és alkalmazások (pp. 165-202). Budapest: Wolters Kluwer Kft.

Karoliny, Zs. & Poór, J. (2017). Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv: Rendszerek és alkalmazások (2016-os átdolgozás). Budapest: Wolters Kluwer Kft.

Karoliny, Zs.; Barakonyi, E. & Ásványi, Zs. (2017b). A foglalkoztatás jogi keretei Magyarországon. In Karoliny, Zs. & Poór, J. (eds.), Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv: Rendszerek és alkalmazások (pp. 5-29). Budapest: Wolters Kluwer Kft.

Kazuya, O. (2005). International Comparison of Atypical Employment: Differing Concepts and Realities in Industrialized Countries. Japan Labor Review, 2(5), 5-29. https://www.jil.go.jp/english/JLR/ documents/2005/JLR06_ogura.pdf

Kovaitė, K., Šūmakaris, P., Stankevičienė, J. (2020). Digital communication channels in Industry 4.0 implementation: The role of internal communication. Journal of Contemporary Management Issues, 25(1),171-191. https://doi.org/10.30924/mjcmi.25.1.10

Kronblad, Ch. (2020): How Digitalization Changes our Understanding of Professional Service Firms. Academy of Management Discoveries, 6(3), 436-454. https://doi.org/10.5465/amd.2019.0027

Köllő, J. (2010). A részmunkaidő és más atipikus foglalkoztatási formák. In Fazekas, K. & Scharle, Á. (eds.), Nyugdíj, segély, közmunka: A Magyar foglalkoztatáspolitika két évtizede, 1990-2010 (pp. 194-209). Budapest: Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet és az MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet.

Kovács, I., Karoliny, M-né, & Nemeskéri, Zs. (2018). A létszámváltozások és kezelésük gyakorlata, az atipikus foglalkoztatási formák, munkaviszontípusok használata. In Poór, J., Karoliny, M-né, Kovács, I., & Illés, B. Cs. (2018). A HR gyakorlata. Hasonló és eltérő jellemzők az emberierőforrás-menedzsment globális, regionális és hazai gyakorlatának alakulásában (pp. 152-216). Budapest: Wolters Kluwer.

Krajcsák, Z. (2018). Az alkalmazotti elkötelezettség relatív fontossága a munka megváltozó világában. Vezetéstudomány/Budapest Management Review, 49(2), 38-44. https://doi.org/10.14267/veztud.2018.02.04

KSH felmérés: https://www.ksh.hu/docs/hun/modsz/ modsz910.html

László, Gy. (2007). Munkaerő-piaci politikák. Pécs: PTE- KTK.

Magyar Távmunka Szövetség (2012). Távmunka számokban 2012. [online]. http://tavmunka.org/wp/ tavmunka-szamokban-2012/

Majoros P. (2011). A kutatásmódszertan alapjai: tanácsok, tippek, trükkök: nem csak szakdolgozatíróknak. Budapest: Perfekt Gazdasági Tanácsadó. Makarius, E. & Larson, B. (2018). Changing the Perspective of Virtual Work: Building Virtual Intelligence at the Individual Level. Academy of Management Perspectives, 31(2), 159-178. https://doi.org/10.5465/amp.2014.0120

Makó, Cs., Illéssy, M. & Nosratabadi, S (2020). Emerging Platform Work in Europe: Hungary in Cross-country Comparison. European Journal of Workplace Innovation, 5(2), 147-172. http://real.mtak.hu/id/ eprint/115420

Mason, E. S. (1994). Gender differences in job satisfaction. The Joumal of Social Psychology, 135(2), 143-151. https://doi.org/10.1080/00224545.1995.9711417

Meulen, van der N., Baalen van P., Heck, van E. & Mülder, S. (2019). No teleworker is an island: The impact of temporal and spatial separation along with media use on knowledge sharing networks. Journal of Information Technology, 34(3), 243-262. https://doi.org/10.1177/0268396218816531

Mt. 2012. évi I. törvény 196. § (1), 197. § (5)

Murphy, M. & Sashi, C. M. (2018). Communication, interactivitym and satisfaction in B2B relationships. Industrial Marketing Management, 68(Jan), 1-12. https://doi.org/10.1016/j.indmarman. 2017.08.020

Nilles, J. M. (1975). Telecommunications and organizational decentralization. IEEE Transactions On Communications, 23(10), 1142-1147. https://doi.org/10.1109/tcom.1975.1092687

Olszewski, P. & Mokhtarian, P. L. (1994). Telecommuting frequency and impacts for State of California employees. Technological Forecasting and Social Change, 45(3), 275-286. https://doi.org/10.1016/0040-1625(94)90050-7

Pitt-Catsouphes, M. & Marchetta, A. (1991). A coming of age: Telework. Boston: Center on Work and Family, Boston University.

Sipos, N. & László, Gy. (2018). A mobilitás, migráció gazdasági, munkaerő-piaci nézőpontból – A mobilitás befolyásoló tényezői, mozgatóerői és korlátai. Pécsi Munkajogi Közlemények, 11(1–2), 76-140.

Smith, S. A., Patmos, A. & Pitts, M. J. (2015). Communication and Teleworking: A Study of Communication Channel Satisfaction, Personality, and Job Satisfaction for Teleworking Employees. International Journal of Business Communication, 55(1), 44-68. https://doi.org/10.1177/2329488415589101

Szellő, J. & Cseh, J. (2018). Az atipikus foglalkoztatás növelésének lehetőségei a fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek körében. Munkaügyi Szemle, 61(6), 32-41. https://drive.google.com/file/d/1Y uWspADsqEGewOgo5frBhnek9gW1mVFA/view

Van Riel, C.B. (1992). Principles of corporate communication. Hemmel Hempstead: Prentice-Hall.

Verčič, A.T. & Špoljarić, A. (2020): Managing internal communication: How the choice of channels affects internal communication satisfaction. Public Relations Review, 46(3). https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2020.101926

Watson, T. (2009). Organizations, Strategies and Human Resourcing. In J. W. Leopold, & L. Harris, The Strategic Managing of Human Resources (2nd ed.) (pp. 351-438). Harlow: Prentice Hall/Financial Times.

Wood, J. T (1996). Gendered lives: Communication, gender and culture (2nd ed). Belmont, CA; Wadsworth. Zöld Könyv (2006). http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com% 282006%290708_/com_com%282006%290708_hu.pdf

##submission.downloads##

Megjelent

2021-02-09

Hogyan kell idézni

Venczel-Szakó, T., Balogh, G., & Borgulya, I. (2021). Távmunka, home office: Hogyan érinti a távolról dolgozás a szervezet intern kommunikációját?. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 52(2), 73–86. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.02.07

Folyóirat szám

Rovat

FFISC Best Paper