Társadalmi beágyazottságból eredő konfliktusok egészségügyi szervezetekben

Szerzők

  • Márton Vilmányi Szegedi Tudományegyetem
    Hungary
  • Erzsébet Hetesi Szegedi Tudományegyetem
    Hungary
  • Margit Tarjányi Szegedi Tudományegyetem
    Hungary

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.12.05

Kulcsszavak:

beágyazottság, hálózatok, egyetemi klinikák, szervezeti konfliktusok

Absztrakt

Tanulmányukban a szerzők az egészségügyi intézmények hálózati kapcsolatait vizsgálták. Interjúsorozat segítségével kutatták, hogy egy magyarországi egyetem egészségügyi szervezeti egységei milyen hálózatokban vesznek részt és e hálózatokban való részvétel hogyan befolyásolja működésüket. Több területre kiterjedő vizsgálatukból jelenleg a felmerülő konfliktusokat elemzik. Kutatásukban rávilágítanak arra, hogy egyetemi klinikák esetében a konfliktusok nem vezethetők le a hálózati együttműködésekből, hanem egy tágabb kontextusban kell vizsgálni őket. Kutatásuk eredményei alapján a hálózati komplexitás az egészségügyi intézményeknél a konfliktusok három típusát eredményezi: szervezetirányításhoz kapcsolódó konfliktusok, szervezeti folyamatokban felmerülő konfliktusok és személyes konfliktusok. Ezek a típusok összhangban állnak a szakirodalmi következtetésekkel, de érdekes eredmény, hogy a szervezetirányítási és a folyamatokhoz kapcsolódó konfliktusokat elsősorban az egészségügyi intézmény szakmai egységeinek vezetői említették, míg a gazdasági felső vezetők, illetve a támogató egységek vezetői mindhárom kategóriában felmerülő konfliktusok jellegzetességeit észlelték. Meglepő továbbá, hogy új, a szakirodalomban eddig nem azonosított konfliktustípusokat (stratégiai, felelősségi és karrierkonfliktusok) sikerült feltárni.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Szerző életrajzok

Márton Vilmányi, Szegedi Tudományegyetem

Egyetemi docens

Erzsébet Hetesi, Szegedi Tudományegyetem

Egyetemi magántanár

Margit Tarjányi, Szegedi Tudományegyetem

Egyetemi tanársegéd

Hivatkozások

Antal Z. L. (2018). A gyógyítás társadalmi beágyazottsága. Budapest: Argumentum Kiadó.

Bochatay, N., Bajwa, N. M., Cullati, S., Muller-Juge, V., Blondon, K. S., Perron, N. J., Maitre, F., Chopard, P., Kim, S., Savoldelli, G. L., Hudelson, P. & Nendaz, M. R. (2017). A Multilevel Analysis of Professional Conflicts in Helath Care Teams: Insight for Future Training. Academic Medicine, 99(11), 584–592. https://doi.org/10.1097/ACM.0000000000001912.

Bourdieu, P. (1999). Gazdasági tőke, kulturális tőke, társadalmi tőke. In: Angelusz R. (Eds.). A társadalmi rétegződés komponensei. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó, 156-177.

Chakraborty, S. & Dobrzykowski, D. D. (2013). Supply Chain Practices for Complexity in Healthcare: A Service-Dominant Logic View. The IUP Journal of Supply Chain Management, 10(3), 53–75. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(14)00233-0

Coleman, J. S. (1994). Társadalmi tőke. In Lengyel Gy. & Szántó Z. (Eds.), A gazdasági élet szociológiája (pp. 99-127). Budapest: Aula Kiadó.

Coase, R. H. (1960). The Problem of Social Cost. London: CreateSpace Independent Publishing Platform.

Csupor, É., Kuna, Á., Pintér, J. N., Kaló, Zs. & Csabai, M. (2017). Konfliktustípusok és konfliktus kezelés magyar egészségügyi dolgozók körében. Orvosi Hetilap, 158(16), 625-633. https://doi.org/10.1556/650.2017.30736

Etzioni, A. (1988). The Moral Dimension. New York-London: The Free Press, https://doi.org/10.1002/hrm.3930270407

Farkas, Z. (2010). Társadalom-elmélet (második kötet). Budapest: Bíbor Kiadó. Retrieved from http://real.mtak.hu/26593/1/Tarsadalomelmelet_Masodik_kotet.pdf

Glaser, B.G. & Strauss, A.L. (1967). The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. Chicago: Aldine.

Granovetter, M. (1985). Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddednes. American Journal of Sociology, 91(3), 481-510. https://doi.org/10.1086/228311

Granovetter, M. (1992). Economic institutions as social constructions: a framework for analysis. Acta Sociologica, 35(1), 3-11. https://doi.org/10.1177/000169939203500101

Granovetter, M. & Svedberg, R. (1992). Sociology of Economic Life. London: Avalon Publishing.

Habermas, J. (1984). The Theory of Communicative Action: Reason and Rationalization of Society. Boston: Beacon Press.

Hámori, B. (1998). Érzelemgazdaságtan - A közgazdasági elemzés kiterjesztése. Budapest: Kossuth Kiadó.

Kincses Gy. (2007). A hálapénzről – még mindig nem utoljára. Budapest: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, ESKI. Retrieved from http://www.kincsesgyula.hu/dokumentumok/halapenzcikk_007_07.pdf

Kincses Gy. (2019). A köz- és a magánszféra szerepe az egészségügyben. Magyar Tudomány, 180(10), 151-152. https://doi.org/10.1556/2065.180.2019.10.11

Kornai J. (1971). Anti-equilibrium. A gazdasági rendszerek elméleteiről és a kutatás feladatairól. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Lantos G. (2016). Így keresnek az orvosbárók évi 100 millió forintot. Portfólió, 2016.04.13. Retrieved from https://www.portfolio.hu/gazdasag/20160423/igy-keresnek- az-orvosbarok-evi-100-millio-forintot-230793

Launberg, A. (2011). Commercializing Academic Research Results: When a University wants to Further Innovation. 27th IMP-conference in Glasgow, Scotland. Retrieved from http://www.impgroup.org/uploads/papers/7652.pdf

Mills, M. E. C. (2002). Conflict in Health Care Organisations. Journal of Health Care Law and Policy, 5(2), 502 – 523. http://doi.org/10.1080/08998280.2001.11927749

Mischel, W. (2015). A pillecukorteszt. B udapest: H VG Kiadó.

Mitev, A. Z. (2012). Grounded theory, a kvalitatív kutatás klasszikus mérföldköve. Vezetéstudomány, 43(1). 17-30.

Patton, C. (2014). Conflict in healthcare: A Literature Review. The Internet Journal of Healthcare Administration, 9(1), 1-11.

Polányi K. (1976). A gazdaság mint intézményesített folyamat. In Polányi K. (ed.), Az archaikus társadalom és a gazdasági szemlélet (pp. 228-272). Budapest: Gondolat Könyvkiadó.

Putnam, R. D. (1993). Making Democracy Work. Civic Tradition in Modern Italy. Princeton: Princeton University Press.

Rabin, M. (1998). Pscyhology and Economics. Journal of Economic Literature, 36(1), 11-46. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/2564950

Rahim, M. A. (1985). A Strategy for Managing Conflict in Complex Organisations. Human Relations, 38(1), 81-89. https://doi.org/10.1177/001872678503800105

Rahim, M. A. (2002). Toward a Theory of Managing Organisation Conflict. The International Journal of Conflict Management, 13(3), 206–235. http://doi.org/10.2139/ssrn.437684

Raus, K. M ortier, E. & Eeckloo, K. (2018). Organizing Health Care Networks: Balancing Markets, Government and Civil Society. International Journal of Integrated Care, 18(3), :6. https://doi.org/10.5334/ijic.3960

Sackett, D. L., Rosenberg, W. M., Gray, J. A., Haynes, R. B. & Richardson, W. S. (1996). Evidence based medicine: what it is and what it isn’t? The BMJ, 312(7023), 71–72. https://doi.org/10.1136/bmj.312.7023.71

Savage, G. T., Taylor, R. L., Rotarius, T. M. & Buesseler, J. A. (1997). Govenrance of Integrated Delivery Systems/Networks: A Stakeholder Approach. Health Care Management Review, 22(1), 7-20.

Szántó Z. (1994). A gazdaság társadalmi beágyazottsága. Szociológiai Szemle, 1994 (3), 141-145.

Thaler, R. H. (1980). Toward a Positive Theory of Consumer Choice. Journal of Economic Behavior and Organization, 1(1), 39–60. https://doi.org/10.1016/0167-2681(80)90051-7

Tversky, A. & Kahneman, D. (1991). Ítéletalkotás bizonytalanság mellett: heurisztikák és torzítások. In Pápai, Z. & Nagy, P. (eds.), Döntéselméleti szöveggyűjtemény (pp. 77-93). Budapest: Aula Kiadó.

Wagrell, S. (2011). Achieving Innovation in Healthcare: The Public Quasi-Market Paradox. 27th IMP-conference in Glasgow, Scotland. Retrieved from http://www.impgroup.org/uploads/papers/7793.pdf

Weber, M. (1987). Gazdaság és társadalom. A megértő szociológia alapvonalai. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Yang, W.-H. , Hu, J.- S., & Chou, Y.-Y. (2010). Analysis of Network Type Exchange in Health Care System: A Stakeholder Approach. Journal of Medical Systems, 36(3), 1569-1581. https://doi.org/10.1007/s10916-010-9618-5

Zukin, S. P. & DiMaggio (eds.) (1990). Structures of Capital. The Social Organization of the Economy. Cambridge: Cambridge University Press.

##submission.downloads##

Megjelent

2020-12-10

Hogyan kell idézni

Vilmányi, M., Hetesi, E., & Tarjányi, M. (2020). Társadalmi beágyazottságból eredő konfliktusok egészségügyi szervezetekben. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 51(12), 60–71. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.12.05

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok