What qualities do government-owned venture capital investors seek in a new venture?

A comparison of investment criteria across pre-seed, seed, and expansion stage startups

Kulcsszavak: kockázati tőke, állami kockázati tőke, magvető befektetés, befektetési kritérium, startup finanszírozás, üzleti terv

Absztrakt

A magánpiaci kockázati tőkebefektetők jellemzően nem fektetnek be olyan korai fázisú induló vállalkozásokba, mint a magvető és inkubációs fázisú cégek, mivel a befektetési nagyság nem éri el a küszöbértéket. Az állam belépése a kockázati tőkepiacra a saját alapkezelőivel lehetőséget nyújtott magvető és inkubációs fázisú cégeknek a finanszírozású megszerzésére. Ez a cikk a magyar állami tulajdonú kockázatitőke-befektetők főbb befektetési preferenciáit elemzi az inkubáiós, magvető és növekedési fázisú induló vállalkozások tekintetében. A szerzők a verbal protocol elemzés segítségével képesek voltak valós időben adatokat gyűjteni a befektetések szűrési folyamatáról mindhárom fejlettségi életszakaszban. Azt találták, hogy az állami kockázati tőkés a pénzügyi és célpiaccal kapcsolatos tulajdonságokat értékeli a legtöbbre, pont fordítva a magánpiaci kockázati tőkésekhez képest. Az inkubációs szakaszban viszont a pénzügyi és menedzsmenttulajdonságok a legfontosabbak nekik, mint ahogy az üzleti angyaloknak is. Az állami kockázati tőkések továbbá nagy hangsúlyt fektetnek a céltársaságok innovációs értékére.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Szerző életrajzok

Endre Mihály Molnár, Budapesti Corvinus Egyetem

Tudományos segédmunkatárs

Erika Jáki, Budapesti Corvinus Egyetem

Egyetemi docens

Hivatkozások

Becsky-Nagy, P. & Fazekas, B. (2015). Investment or Learning Curve? The effects of EU and government funds on the development of the Hungarian venture capital market. Public Finance Quarterly, 60(2), 243-253.

Berlinger, E. (2019). How does the state destroy incentives in innovation financing? Economy and Finance: English-Language Edition of Gazdaság és Pénzügy, 6(3), 226-243. https://doi.org/10.33908%2FEF.2019.3.1

Bruno, A.V. & Tyebjee, T.T. (1983). The one that got away: A study of ventures rejected by capitalists. In J. A. Hornaday, J. A. Timmons & K. H. Vesper (Eds.), Frontiers of Entrepreneurship Research. Proceedings of the 1983 Conference on Entrepreneurship, (pp. 289-306). Wellesley, US: Babson College.

Chiu, I. & Shu, L. H. (2010). Potential limitations of verbal protocols in design experiments. In ASME 2010. International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference, (pp. 287-296). Montreal, Canada: American Society of Mechanical Engineers.

Cho, J. Y., & Lee, E. (2014). Reducing Confusion about Grounded Theory and Qualitative Content Analysis: Similarities and Differences. The Qualitative Report, 19(32), 1-20. Retrieved from http://www.nova.edu/ssss/QR/QR19/cho64.pdf

Colombo, M. G., Cumming, D. J. & Vismara, S. (2016). Governmental venture capital for innovative young firms. The Journal of Technology Transfer, 41(1), 10-24.https://doi.org/10.1007/s10961-014-9380-9

Czyżewska, M., Mroczek, T., Lewicki, A. & Cwynar, A. (2016). The study of entrepreneurship growth drivers with the application of bayesian networks and global data. Humanitas University’s Research Papers Management, 17(4), 129-146. https://doi.org/10.5604/18998658.1232692

Daszyńska-Żygadło, K., Słoński, T. & Ligus, M. (2016). Investment in renewable energy technologies from the perspective of polish venture capital Funds. In: J. Krajíček, J. Nesleha, & K. Urbanovsky (Eds.), European Financial Systems 2016. Proceedings of the 13th International Scientific Conference, (pp. 79-85). Brno, Czech Republic: Masaryk University. Retrieved from https://is.muni.cz/do/econ/sborniky/2016/EFS2016-Proceedings_final_September_19_final.pdf

Dávid, Sz. D., & Becsky-Nagy, P. (2016). A kockázatitőkebefektetők kiválasztási kritériumai. Controller Info, 4(1), 22-29.

Dorsey, T. (1979). Operating Guidelines for Effective Venture Capital Funds Management. IC Institute, The University of Texas at Austin. Retrieved from http://hdl.handle.net/2152/27758

Ericsson, K. A. & Simon, H. A. (1993). Protocol analysis: Verbal reports as data. (Rev. ed.). Cambridge, US: The MIT Press.

Fazekas, B. (2018). Élet a piacon túl – Az állami hátterű kockázatitőke-finanszírozás elmélete és gyakorlata a magyarországi tapasztalatok tükrében (Doctoral dissertation). Debrecen, Hungary: Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola.

Fazekas, B. & Becsky-Nagy, P. (2019). Mit jelez a tulajdonosi szerkezet? – A tulajdonosi szerkezet és a vállalkozások teljesítményének kapcsolata információs aszimmetriák mellett a magyarországi kockázatitőkebefektetések tükrében. Vezetéstudomány, 50(7-8), 31- 38. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2019.07.03

Fazekas, B. & Becsky-Nagy, P. (2020). Conceptualizing government venture capital agendas: The theoretical model of government backed venture capital funding. Under publication.

Hall, J. & Hofer, C. W. (1993). Venture capitalists’ decision criteria in new venture evaluation. Journal of Business Venturing, 8(1), 25-42. https://doi.org/10.1016/0883-9026(93)90009-T

Harrison, R. T., Mason, C. & Smith, D. (2015). Heuristics, learning and the business angel investment decisionmaking process. Entrepreneurship & Regional Development, 27(9-10), 527-554. https://doi.org/10.1080/08985626.2015.1066875

Horváth, D., & Mitev, A. (2015). Alternatív kvalitatív kutatási kézikönyv. Budapest, Hungary: Aliena Kiadó.

Hsu, D. K., Haynie, J. M., Simmons, S. A. & McKelvie, A. (2014). What matters, matters differently: a conjoint analysis of the decision policies of angel and venture capital investors. Venture Capital, 16(1), 1-25. https://doi.org/10.1080/13691066.2013.825527

Invest Europe (2017). 2016 Private Equity Yearbook. Retrieved from https://www.investeurope.eu/media/652475/yearbook-2016-europe-and-countryoverview-tables-member-version-20170510.xlsx

Invest Europe (2019). 2018 Central and Eastern Europe Private Equity Statistics. Retrieved from https://www.investeurope.eu/media/2630/ie_cee_report_2018_final.pdf

Jáki, E. & Molnár, E. M. (2021). Venture capital and government involvement from a qualitative systematic literature review perspective. Acta Oeconomica, forthcoming.

Jáki, E. & Molnár, E. M. (2017). Model of the State and EU Involvement in the Venture Capital Market. In Z. Zoltay-Paprika et al. (Eds.), ECMS 2017: 31st European Conference on Modelling and Simulation, (pp. 120-126). Nottingham, UK: European Council for Modelling and Simulation.

Jáki, E., Molnár, E. M. & Walter, Gy. (2017). Government Sponsored Venture Capital: Blessing or Curse? Management (Slovenia), 12(4), 317-331. https://doi.org/10.26493/1854-4231.12.317-331

Kállay, L. & Jáki, E. (2019). The impact of state intervention on the Hungarian venture capital market. Economic Research – Ekonomska Istraživanja, 33(1), 1-16. https://doi.org/10.1080/1331677X.2019.1629979

Karsai, J. (2017). Furcsa pár. Az állam szerepe a kockázatitőke-piacon Kelet-Európában. Budapest, Hungary: Közgazdasági Szemle Alapítvány – MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont – Közgazdaságtudományi Intézet.

Karsai, J. (2018). Government venture capital in central and eastern Europe. Venture Capital, 20(1), 73-102. https://doi.org/10.1080/13691066.2018.1411040

Karsai, J. (2019). Szakirodalmi áttekintés a korai fázisú, gyorsan növekvő innovatív vállalkozások tőkefinanszírozását segítő alternatív megoldásokról. Budapest, Magyarország: Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaságtudományi Intézet.

Khan, A. M. (1987). Assessing venture capital investments with noncompensatory behavioral decision models. Journal of Business Venturing, 2(3), 193-205. https://doi.org/10.1016/0883-9026(87)90008-5

Lovas, A. (2015). The Risk of Adverse Selection and its Management in the Process of Venture Capital Investment. Economy and Finance: English Language Edition of Gazdaság és P énzügy, 2 (2), 186-202. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/2070/1/EF2015v2n2p186eng.pdf

Lovas, A. & Illés, R. (2018). A hazai kockázatitőkebefektetések értékelése, különös tekintettel a JEREMIEalapok befektetéseire. Külgazdaság, 62(7-8), 30-55. http://real-j.mtak.hu/12768/4/2018_K%C3%BClg7-8.pdf#page=30

Macmillan, I. C., Zemann, L. & Subbanarasimha, P. N. (1987). Criteria distinguishing successful from unsuccessful ventures in the venture screening process. Journal of Business Venturing, 2(2), 123-137. https://doi.org/10.1016/0883-9026(87)90003-6

Mason, C. & Stark, M. (2004). What do investors look for in a business plan? A comparison of the investment criteria of bankers, venture capitalists and business angels. International Small Business Journal, 22(3), 227-248. https://doi.org/10.1177/0266242604042377

Mason, C. & Botelho, T. (2016). The role of the exit in the initial screening of investment opportunities: The case of business angel syndicate gatekeepers. International Small Business Journal, 34(2), 157-175. https://doi.org/10.1177/0266242614563419

Muzyka, D., Birley, S. & Leleux, B. (1996). Tradeoffs in the investment decisons of European venture capitalists. Journal of Business Venturing, 11(4), 273-287. https://doi.org/10.1016/0883-9026(95)00126-3

Palyazat.gov.hu (2014): 2014-2020-as operatív programok társadalmi egyeztetése. Retrieved from https://www.palyazat.gov.hu/node/54899

Robinson, R. B. (1987). Emerging strategies in the venture capital industry. Journal of Business Venturing, 2(1), 53-77. https://doi.org/10.1016/0883-9026(87)90019-X

Sandberg, W. R., & Hofer, C. W. (1987). Improving new venture performance: The role of strategy, industry structure, and the entrepreneur. Journal of Business Venturing, 2(1), 5-28. https://doi.org/10.1016/0883-9026(87)90016-4

Sandberg, W. R., Schweiger, D. M. & Hofer, C. W. (1988). The Use of Verbal Protocols in Determining Venture Capitalists’ Decision Processes. Entrepreneurship Theory and Practice, 13(2), 8-20. https://doi.org/10.1177/104225878801300204

Shepherd, D. A. (1999). Venture Capitalists’ Assessment of New Venture Survival. Management Science, 45(5), 621-632. https://doi.org/10.1287/mnsc.45.5.621

Smith, D., Harrison, R. T. & Mason, C. (2010). Experience, heuristics and learning: the angel investment process. Frontiers of Entrepreneurship Research, 30(2). http://digitalknowledge.babson.edu/fer/vol30/iss2/3

Tyebjee, T. T. & Bruno, A. V. (1984). A Model of Venture Capitalist Investment Activity. Management Science, 30(9), 1051-1066. https://doi.org/10.1287/mnsc.30.9.1051

Zacharakis, A. L. & Meyer, G. D. (1995). The venture capitalist decision: understanding process versus outcome. In W. D. Bygrave, B. J. Bird, S. Birley, N. C. Churchill, M. Hay, R. H. Keeley & W. E. Wetzel Jr (Eds.), Frontiers of Entrepreneurship Research 1995, (pp. 465-478). Wellesley, US: Babson College.

Zacharakis, A. L. & Meyer, G. D. (1998). A lack of insight: do venture capitalists really understand their own decision process? Journal of Business Venturing, 13(1), 57-76. https://doi.org/10.1016/S0883-9026(97)00004-9

Zacharakis, A. L. & Shepherd, D. A. (2005). A nonadditive decision-aid for venture capitalists’ investment decisions. European Journal of Operational Research, 162(3), 673-689. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2003.10.028

Megjelent
2020-11-05
Hogyan kell idézni
Molnár, E. M., & Jáki, E. (2020). What qualities do government-owned venture capital investors seek in a new venture? A comparison of investment criteria across pre-seed, seed, and expansion stage startups. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 51(11), 64-76. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.11.06
Rovat
Tanulmányok