A Flow-élmény szerepe a hazai társadalmi vállalkozások vezetésében

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.02.03

Kulcsszavak:

társadalmi vállalkozás, flow, vezetés, motiváció, innováció

Absztrakt

A cikk kilenc hazai társadalmi vállalkozás vezetőjével készített interjúk alapján igyekszik feltárni azokat a motivációkat, amelyek a társadalmi vállalkozások alapításához vezettek, kiemelt szerepet fordítva a flow-élményre és arra, hogy hogyan viszonyul a flow-élmény az anyagi motivációhoz. Az elméleti részben a szerző bemutatja Csíkszentmihályi flow-elméleté- nek alapjait, majd az azóta eltelt időszak fő menedzsmentterületen végzett kutatási eredményeit.

A cikk kilenc hazai társadalmi vállalkozás vezetőjével készített interjúk alapján igyekszik feltárni azokat a motivációkat, amelyek a társadalmi vállalkozások alapításához vezettek, kiemelt szerepet fordítva a flow-élményre és arra, hogy hogyan viszonyul a flow-élmény az anyagi motivációhoz. Az elméleti részben a szerző bemutatja Csíkszentmihályi flow-elméletének alapjait, majd az azóta eltelt időszak fő menedzsmentterületen végzett kutatási eredményeit. Az interjúk elemzésénél a szerző különös hangsúlyt fektetett a flow-állapot megfogalmazásaira és annak következményeire mind a vezető saját munkájában, mind pedig a munkavállalók számára teremtett szervezeti környezet szempontjából, illetve alternatívaként az anyagi motivációk szerepére. A kutatás fő üzenete, hogy a társadalmi vállalkozások vezetőinek tapasztalatai alapján a munkahelyi flow szempontjából a társadalmilag értékes célok legalább olyan fontos szerepet töltenek be, mint a kihívások és képességek észlelt egyensúlya. A munkavállalói elégedettség szempontjából az is fontos, hogy az anyagi kompenzáció a reális üzleti lehetőségekhez mérten arányos legyen a létrehozott értékkel, ami ráirányítja a figyelmet a munkavállalói részvétel fontosságára.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Információk a szerzőről

Sándor Takács, Budapesti Corvinus Egyetem

Egyetemi tanár

Hivatkozások

Abu-Saifan, S. (2012). Social Entrepreneurship: Definition and Boundaries. Technology Innovation Management Review, 2(2), 22-27. http://doi.org/10.22215/timreview/523

Agafonow, A. (2014). Toward a Positive Theory of Social Entrepreneurship. On Maximizing Versus Satisficing Value Capture. Journal of Business Ethics, 125(4), 709713. https://doi.org/10.1007/s10551-013-1948-z

Bakacsi Gy. (2010). A szervezeti magatartás alapjai. Budapest: Aula.

Battilana, J., & Lee, M. (2014). Advancing research on hybrid organizing – Insights from the study of social enterprises. The Academy of Management Annals, 8(1), 397–441. https://doi.org/10.5465/19416520.2014.893615

Basdekidou, V.A. (2017). Green Entrepreneurship & Corporate Social Responsibility: Comparative and Correlative Performance Analysis. International Journal of Economics and Finance, 9(12), 1-12. https://doi.org/10.5539/ijef.v9n12p1

Bakker, A. B., & Leiter, M. P. (Eds.) (2010). Work engagement: A handbook of essential theory and research. New York, NY: Psychology Press.

Bem, D. J. (1967). Self-perception: The dependent variable of human performance. Organizational Behavior and Human Performance, 2(2), 105—121. https://doi.org/10.1016/0030-5073(67)90025-6

Bornstein, D. (1998). Changing the world on a shoestring. Atlantic Monthly, 281(1), 34–39.

Burke, R. J. (2000). Workaholism in organizations: Concepts, results and future research directions. International Journal of Management Research, 2(1), 1-19. https://doi.org/10.1111/1468-2370.00028

Burns, J. M. (1978). Leadership. New York: Harper & Row.

Butler T., & Waldroop J. (1999). Job Sculpting. Harvard Business Review, 77(5), 144-152.

Ceja, L., & Navarro, J. (2011). Dynamic patterns of flow in the workplace. Journal of Organizational Behavior, 32(4), 627-651. https://doi.org/10.1002/job.747

Chell, E., Nicolopoulou, K., & Karatas-Özkan, M. (2010). Social entrepreneurship and enterprise: International and innovation perspectives. Entrepreneurship and Regional Development, 22(6) 485-493. https://doi.org/10.1080/08985626.2010.488396

Clark, S. C. (2000). Work/family border theory: A new theory of work/family balance. Human Relations, 53(6), 747–770. https://doi.org/10.1177/0018726700536001

Csikszentmihalyi, M. (1975). Beyond boredom and anxiety. San Francisco: Jossey-Bass

Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: The psychology of optimal experience. New York: Harper & Row.

Csikszentmihalyi, M. (1993). The evolving self. A psychology for the 3rd millennium. New York: Harper Collins.

Csikszentmihalyi, M. (1999). If we are so rich, why aren’t we happy? American Psychologist, 54(10), 821-827. https://doi.org/10.1037/0003-066X.54.10.821

Csikszentmihalyi, M. (2003). Good business: Leadership, flow, and the making of meaning. New York: Penguin.

Csikszentmihalyi, M., & Rathunde, K. (1992). The measurement of flow in everyday life: toward a theory of emergent motivation. In E. Jacobs (Ed.), Nebraska Symposium on Motivation. Nebraska Symposium on Motivation, 40, (pp. 57–97). Lincoln, NE University of Nebraska Press.

Csikszentmihalyi, M., & LeFevre, J. (1989). Optimal experience in work and leisure. Journal of Personality and Social Psychology, 56(5), 815-822. https://doi.org/10.1037/0022-3514.56.5.815

Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic Motivation and Self-determination in Human Behavior. New York: Plenum Press.

Dees, J. G. (1998). The meaning of social entrepreneurship. Stanford, CA: Stanford University, Kauffman Centre for Entrepreneurial Leadership.

Defourny, J. & Nyssens, M. (2010): Conceptions of Social Enterprise and Social Entrepreneurship in Europe and the United States: Convergences and Divergences. Journal of Social Entrepreneurship, 1(1), 32–53. https://doi.org/10.1080/19420670903442053

Defourny, J. & Nyssens, M.(2014). The EMES approach of social enterprise in a cornparative perspective. In Defourny, J., Hulgård, L., & Pestoff, V. A. (eds.), Social Enterprise and the Third Sector. Changing European Landscapes in a Comparative Perspective (pp. 42-66). London: Routledge.

Demerouti, E. (2006). Job characteristics, flow, and performance: the moderating role of conscientiousness. Journal of Occupational Health Psychology, 11(3), 266-280. https://doi.org/10.1037/1076-8998.11.3.266

Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95(3), 542-575. Retrieved from https://papers. ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2162125

Eisenberger, R., Jones, J. R., Stinglhamber, F., Shanock, L., & Randall, A. T. (2005). Flow experiences at work: For high need achievers alone? Journal of Organizational Behavior, 26(7), 755-775. https://doi.org/10.1002/job.337

Európai Bizottság (2011). Social enterprises. http:// ec.europa.eu/growth/sectors/socialeconomy/ enterprises_hu

Greenhaus, J. & Beutell, N. (1985). Sources of conflict between work and family roles. Academy of Management Review, 10(1), 76–88. https://doi.org/10.2307/258214

Hackman, J., & Oldham, G. (1975). Development of the job diagnostic survey. Journal of Applied Psychology, 60(2), 159-170. https://doi.org/10.1037/h0076546

Herchey P., Blanchard K. (1982). Management of Organizational Behaviour: Utilizing Human Resources. Englewood Cliffs, NJ.: Prentice Hall.

Herzberg, F. (1968). One More Time: How Do You Motivate Employees. Harvard Business Review, 81(1), 3-11. (2003). Reprint of the original article https://hbr. org/2003/01/one-more-time-how-do-you-motivateemployees

Hunt J. (1988). Managing people at work (3rd ed.). London: McGraw-Hill.

Kiss, J. (2018). A társadalmi vállalkozások megjelenése, intézményesülése és kapcsolódása a non-profit szektorhoz Magyarországon (Doktori disszertáció). ELTE TÁTK, Budapest.

Kiss J., & Mihály M. (2019). Social enterprises and their ecosystems in Europe. Updated country report: Hungary. Luxembourg: European Commission Luxembourg: Publications Office of the European Union. Retrieved from http://ec.europa.eu/social/ main.jsp?advSearchKey=socenterfiches&mode=advancedSubmit&catId=22

Kvale, S. (1996). InterViews. An Introduction to Qualitative Research Writing. Thousand Oaks, CA: SAGE.

Laville, J-L., & Eynaud P. (2019). Rethinking social enterprise through philantropic and democratic solidarities. In Eynaud, P. et al. (Eds.), Theory of social enterprise and pluralism: Social movements, solidarity economy and the global South (pp. 18-43). New York: Routledge.

Leadbeater, C. (1997). The rise of the social entrepreneur. London, England: Demos.

Luthans, F. (2002). The need for and meaning of positive organizational behavior. Journal of Organizational Behavior, 23(6), 695-706. https://doi.org/10.1002/job.165

Martin, R.L. & Osberg, S. (2007). Social Entrepreneurship: The Case for Definition. Stanford Social Innovation Review, 2007(Spring), 29-39. https://community-wealth. org/content/social-entrepreneurship-case-definition

Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment. Human Resource Management Review, 1(1), 61-89. https://doi.org/10.1016/1053-4822(91)90011-Z

Mihály M. (2017) Mit értünk társadalmi vállalkozás alatt és miért kutatjuk? – Narratívák a nemzetközi szakirodalomból. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 14(1), 101-115. https://matarka.hu/koz/ ISSN_1786-1594/vol_14_no_1_2017/ISSN_17851594_vol_14_no1_2017_101-115.pdf

Mózes, T., Magyaródi, T., Soltész, P., Nagy, H., & Oláh, A. (2012). A Flow-élmény operacionalizálásának útjai. Magyar Pszichológiai Szemle, 67(1), 57-76. https://doi.org/10.1556/MPSzle.67.2012.1.5

Partington, S., Partington, E., & Olivier S. (2009). The dark side of flow: a qualitative study of dependence in big wave surfing. The Sport Psychologist, 23(2), 170-185. https://doi.org/10.1123/tsp.23.2.170

Pawar, B.S. (2016). Workplace spirituality and employee well-being: An empirical examination. Employee Relations, 38(6), 975-994. https://doi.org/10.1108/ER-11-2015-0215

Peters, P., Poutsma, E., Van der Heijden, B. I., Bakker, A. B., & Bruijn, T. D. (2014). Enjoying New Ways to Work: An HRM‐Process Approach to Study Flow. Human Resource Management, 53(2), 271-290. https://doi.org/10.1002/hrm.21588

Pfeffer, J. (1994). Competitive advantage through people: unleashing the power of the work force. Boston: Harvard Business University Press.

Pfeffer, J. (1998). Six dangerous myths about pay. Harvard Business Review, 76(3), 109-119. https://hbr. org/1998/05/six-dangerous-myths-about-pay

Pomerantz, M. (2003). The business of social entrepreneurship in a „down economy”. Business, 25(2), 25–30. https://www.academia.edu/10041656/THE_ BUSINESS_OF_SOCIAL_ENTREPRENEURSHIP_ IN_A_DOWN_ECONOMY_

Reis, T., & Clohesy, S. (1999). Unleashing the New Resources and Entrepreneurship for the Common Good: a Scan, Synthesis, and Scenario for Action. Battle Creek, MI: WK Kellogg Foundation.

Repisky, M., & Tóth, J. (2019) Mi motivál egy társadalmi vállalkozót? – Egy feltáró kvalitatív kutatás eredményei. Vezetéstudomány, 50(3), 11-24. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2019.03.02

Scott, K. S., Moore, K. S., & Miceli, M. P. (1997). An exploration of the meaning and consequences of workaholism. Human Relations, 50(3), 287-314. https://doi.org/10.1177/001872679705000304

SEFORÏS (2016). The State of Social Entrepreneurship. http://www.seforis.eu/

Seligman, M. E. P., & Csikszentmihalyi, M. (Eds.) (2000). Positive Psychology – An Introduction. American Psychologist, 55(1), 5-14. https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.5

Schüler, J. (2012). The dark side of the moon. In Engeser, S. (ed.), Advances in Flow Research (pp. 123-137). New York: Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-2359-1_7

Sullivan, M. G., Weerawardena, J., & Carnegie, K. (2003). Social entrepreneurship: Toward conceptualization. International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, 8(1), 76– 88. https://doi.org/10.1002/nvsm.202

Tannenbaum R., & Schmidt W.H. (1958). How to choose a leadership pattern? Harvard Business Review, 36(March/April), 95-101.

Takács S., Csillag S., Kiss Cs., & Szilas R. (2012). Még egyszer a motivációról, avagy „Hogyan ösztönözzük alkalmazottainkat itt és most?”. Vezetéstudomány, 43(2), 2-17. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/557/1/vt_2012n2p2.pdf

Thake, S., & Zadek, S. (1997). Practical people, noble causes: How to support community-based social entrepreneurs. London, England: New Economics Foundation.

Thatcher, A., Wretschko, G., & Fridjhon P. (2008). Online flow experiences, problematic internet use and internet procrastination. Computers in Human Behavior, 24(5): 2236-2254. https://doi.org/10.1016/j.chb.2007.10.008

Thompson, J. L. (2002). The world of the social entrepreneur. International Journal of Public Sector Management, 15(5), 412–431. https://doi.org/10.1108/09513550210435746

Yunus, M. (2009). Creating a World Without Poverty: Social Business and the Future of Capitalism. New York: Public Affairs.

Wiersma U.J. (1992). The effects of extrinsic rewards in intrinsic motivation: A meta-analysis. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 65(2), 101-114. https://doi.org/10.1111/j.2044-8325.1992.tb00488.x

##submission.downloads##

Megjelent

2021-02-09

Hogyan kell idézni

Takács, S. (2021). A Flow-élmény szerepe a hazai társadalmi vállalkozások vezetésében. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 52(2), 31–44. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.02.03

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok