A magyarországi fúziók és felvásárlások elemzési lehetőségeinek feltárása

  • László Zoltán Kucséber Budapesti Gazdasági Egyetem
Kulcsszavak: cégfelvásárlás, irányításszerző ügylet, eszközfelvásárlás, fúzió

Absztrakt

A szerző munkájában a Magyarországon létrejött vállalati fúziók és felvásárlások elemzéséhez szükséges adatbázisok és módszerek kialakításához szeretne hozzájárulni, tekintettel arra, hogy a magyar szakirodalomban eddig nem publikáltak olyan tanulmányt, amely kifejezetten az M&A-ügyletek elemzésének módszertani kérdéseivel foglalkozott volna. Az M&A-ügyletek szakirodalmának kritikája, az M&A-fogalmak szintetizálása, valamint a külföldön alkalmazott gyakorlatok adaptálása alapján javaslatot tesz az M&A-esetek rendszerezésére a következő kategóriák szerint: a cégfelvásárlások, az irányításszerző ügyletek, az eszközfelvásárlások, és a fúziók. Az eljárást javasolja a pénzügyi, a marketing- és menedzsmentfókuszú munkák mellett a jogi témájú kutatások kiinduló lépéséhez egyaránt, akár esetanalízis, akár adatbázis-elemzés a kutatói célkitűzés. A dolgozatban közölt eljárást és a felállított kategóriákat a Magyarországon létrejött eseteken alkalmazza, amelyhez kettő, saját szerkesztésű adatbázist használ fel. A vizsgálat felöleli az 1997 és 2018 között létrejött, a Gazdasági Versenyhivatal által engedélyezett összesen 864 tranzakciót. Az eredmények azt mutatják, hogy napjainkban az irányításszerző tranzakciók és eszközfelvásárlások dominálják a hazai M&A-piacot.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Információk a szerzőről

László Zoltán Kucséber, Budapesti Gazdasági Egyetem

Egyetemi adjunktus

Hivatkozások

Az 1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

A 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Európai Unió Tanácsa 139/2004/EK Rendelet

Acuris Global (2019). Value of Merger and Acquisition (M&A) deals in Europe from 2007 to 2018. Statista. Retrieved from https://www.statista.com/statistics/408938/value-of-european-merger-and-acquisition-deals/

Akhigbe, A., Madura, J. & Spencer, C. (2004). Partial Acquisitions, Corporate Control and Performance. Applied Financial Economics, 14(12), 847‒857. https://doi.org/10.1080/09603100410001685349

Alexandridis, G., Fuller, K.P., Terhaar, L., & Travlos, N.G. (2011). Deal Size, Acquisition Premia and Shareholder Gains. Journal of Corporate Finance, 20(1), 1−13. https://doi.org/10.2139/ssrn.1782930

Balaton, K., Hortoványi, L., Incze, E., Laczkó, M., Szabó, Zs.R., & Tari, E. (2014). Stratégiai menedzsment. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Balogh, Cs. (2006). A határon átívelő akvizíciók és fúziók sikerességét meghatározó tényezők vizsgálata (PhD-értekezés). Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem.

Bishop, S., & Walker, M. (2010). Az Európai Közösségi versenyjog közgazdaságtana. Gazdasági Versenyhivatal. Budapest: Versenykultúra Központ.

Brakman, S., Garretsen, H., & Marrewijk, C. (2006). Cross-border Mergers and Acquisitions: The Fact as a Guide for International Economics. München: Cesifo Working Paper, 1823. https://doi.org/10.1016/B978-075068289-3.50004-6

Bruner, R.F. (2004). Applied Mergers and Acquisitions. Hoboken: Wiley.

Burghardt, D., & Helm, M. (2015). Firm Growth in the Course of Mergers and Acquisitions. Small Business Economics, 44(4), 889−904. https://doi.org/10.1007/s11187-014-9624-y

Calderón, C., Loayza, N., & Servén, L. (2002). FDI In Old vs New Assets: Does The Distinction Matter? Washington, DC: World Bank.

Carline, N. F., Scott, L. C. & Yadav, P. K. (2009). Operating Performance Changes Associated with Corporate Mergers and the Role of Corporate Governance. Journal of Banking&Finance, 33(10), 1829‒1841. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2009.03.012

Chakrabarti, A., & Mitchell, W. (2013). The Persistent Effect of Geographic Distance in Acquisition Target Selection. Organization Science, 24(6), 1805−1826 https://doi.org/10.1287/orsc.1120.0811

Damodaran, A. (2006). A befektetések értékelése. Budapest: Panem Kiadó.

Di Guardo, M. C., Marrocu, E., & Paci, R. (2013). The Concurrent Impact of Cultural, Political, and Spatial Distances on International Mergers and Acquisitions. Working Paper Series CRENoS., 8(4), 1‒29. https://doi.org/10.2139/ssrn.2271594

Ellwanger, N., & Boschma, R. (2013). Who acquires whom? The Role of Geographical Proximity and Industrial Relatedness in Dutch Domestic M&As between 2002 and 2008. Papers in Evolutionary Economic Geography, 40(1319). https://econpapers.repec.org/paper/eguwpaper/1319.htm

GVH Vj/96-11/2015. jelű határozata 2015

GVH VJ/35-10/2018. jelű határozata 2018

Halász, V. (2015). Érdekek és értékek az Európai Unió és az Egyesült Államok vállalatfelvásárlási szabályozásában (PhD-értekezés). Pécs: PTE ÁJK.

Haspeslagh, P. C., & Jemison, D. (1991). Managing Acquisitions: Creating Value Through Corporate Renewal. New York: The Free Press.

Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat

Klimek, A. (2014). Results of Cross-Border Mergers and Acquisitions by Multinational Corporations from Emerging Countries. Eastern European Economics, 52(4), 92−104. https://doi.org/10.2753/EEE0012-8775520404

Köke, J. (2001). Determinants of Acquisition and Failure: Stylized Facts and Lessons for Empirical Studies. Discussion Paper, No.01-30. Mannheim: Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung. https://doi.org/10.2139/ssrn.358320

Lasserre, P. (2003). Global Strategic Management. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Miskolczi, B. P. (2003). A versenytörvény magyarázata. Budapest: KJK Kerszöv Kiadó.

Miller Jr., E. L. (2011). Mergers and Acquisitions: A Stepby-Step Legal and Practical Guide. Hoboken: Wiley.

Moschieri, C., & Campa, J.M. (2013). New Trends in Mergers and Acquisitions: Idiosyncraises of the European Market. Journal of Business Research, 67(7), 1478−1485. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.07.018

Papp, T., & Tóth, K. (2006). Vállalatfelvásárlások és – összeolvadások, mint az értékteremtés eszközei. Budapest: Versenyképességkutató Központ.

Petitt, B., & Ferris, K. (2013). Valuation for Mergers and Acquisitions. New Jersey: Pearson Education Publishing.

Rahman, M., & Lambkin, M. (2015). Creating or Destroying Value through Mergers and Acquisitions. A Marketing Perspective. Industrial Marketing Management, 46(2), 24‒35. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2015.01.003

Rechnitzer, J. (1998). A privatizáció regionális összefüggései. Budapest: Kulturtrade Publisher.

Schlingemann, F., & Wu, H. (2015). Determinants and Shareholder Wealth Effects of the Sales Method in Acquisitions. Journal of Banking & Finance, 59(7), 469−485. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2015.06.017

Simai, M. (2007). A világgazdaság a XXI. század forgatagában. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Snow, B. (2011). Mergers and Acquisitions for Dummies. Indiananapolis: Wiley.

Stephan, K. H. G., & Lindstädt, H. (2006). Horizontal and Vertical Takeover and Sell-off Announcements: Abnormal Returns Differ by Industry. Corporate Ownership & Control, 3(2), 23‒31. https://doi.org/10.22495/cocv3i2p3

Szűcs, B. Á., & Szabó, A. (2014). IPO-k vállalatfelvásárlási céllal. Helyzetkép Kelet-Közép-Európában. Pénzügyi Szemle, 59(1), 93‒108.

Takács, A. (2015). Vállalatértékelés magyar számviteli környezetben. B udapest: P erfekt Gazdasági Tanácsadó Oktató és Kiadó Zrt.

Vincze, P. (2009). Vállalatfelvásárlások egy kialakuló piacon. Közgazdasági Szemle, 56(1), 69‒83.

Virág, M., Kristóf, T., Fiáth, A., & Varsányi, J. (2013). Pénzügyi elemzés, csődelőrejelzés, válságkezelés. Budapest: Kossuth Kiadó.

Megjelent
2020-07-09
Hogyan kell idézni
Kucséber, L. Z. (2020). A magyarországi fúziók és felvásárlások elemzési lehetőségeinek feltárása. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 51(7-8), 42-52. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.07-08.04
Rovat
Tanulmányok