A projektportfólió-menedzsment elmúlt évtizede

Hazai körkép

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.KSZ.05

Kulcsszavak:

projektportfólió-menedzsment, projektmenedzsment, portfóliókiválasztás, áttekintés

Absztrakt

A projektportfólió-menedzsment hazánkban is kezd meghonosodni. Az előző évtized a téma súlyának megfelelő, intenzív kutatási tevékenységet eredményezett Magyarországon is, és a szemléletet már számos szakterületen alkalmazzák. Az ezredforduló legelején megjelent definíciók, illetve a folyamat akkoriban kialakult legfontosabb lépései alapvetően azóta sem változtak, azonban a részletek kidolgozása, az alkalmazási területek további lehetőségeinek megtalálása új feladatokkal látta el a témával foglalkozókat. A hazai szakemberek aktívan részt vettek az alapok lefektetésében, a projektportfólió-menedzsment elterjesztésében, és a témát széles spektrumon, színvonalasan dolgozták fel. A következő tíz évben várhatóan még több szakember vesz részt a projektmenedzsment e speciális területének magyarországi népszerűsítésében, oktatásában és kutatásában, ami azt is előrevetíti, hogy a gyakorlatban is kiforrottabb módszerekkel találkozhatunk majd, s a projektportfólió-menedzsment alkalmazása az eddig érintetlen területeken is megjelenik. A cikk áttekinti a projektportfólió-menedzsment hazai tíz évének mérföldköveit.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Információk a szerzőről

Zoltán Sebestyén, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Egyetemi docens

Hivatkozások

Archer, N. P. & Ghasemzadeh, F. (1999). An integrated framework for project portfolio selection. International Journal of Project Management, 17(4), 207–216. https://doi.org/10.1016/S0263-7863(98)00032-5.

Bálint, A. & Bolyán, A. (2010). A projekt portfólió menedzsment módszertan továbbfejlesztése. Versenyképesség Kutatás Műhelytanulmánysorozat, TM 101.sz. műhelytanulmány. Budapesti Corvinus Egyetem, Vállalatgazdaságtan Intézet Versenyképesség Kutató Központ, Budapest. Retrieved from http://edok.lib.uni-corvinus.hu/464/1/TM101_Balint_Bolyan.pdf

Blaskovics, B. (2016). The impact of project manager on project success—The case of ICT sector. Society and Economy in Central and Eastern Europe, 38(2), 261–281.

Blichfeldt, B. S. & Eskerod, P. (2008). Project portfolio management – There’s more to it than what management enacts. International Journal of Project Management, 26(4), 357–365. https://doi.org/10.1016/J.IJPROMAN.2007.06.004.

Cooke-Davies, T. (2002). The “real” success factors on projects. International Journal of Project Management, 20(3), 185–190. https://doi.org/10.1016/S0263-7863(01)00067-9.

Csendes, I. (2017a). Elméleti felvetések és gyakorlati tapasztalatok a projektportfólió-menedzsment hazai megjelenése kapcsán. Vezetéstudomány, 48(8–9), 59–67. https://doi.org/10.14267/veztud.2017.09.06.

Csendes, I. (2017b). Project Portfolio Management in Hungary – Focus on Education and Research. In Blaskovics, B. & Deák, Cs. (eds.), PMUni International Conference on Project Management: PMUni 2017 Workshop (pp. 27-34). Vienna, Austria: PMUNi – International Network for Professional Education and Research in Process and Project Management.

Csendes, I. (2018a). Implementing Project Portfolio Management – The Case of the Hungarian Banking Sector. In van der Meer, H., Enthoven, G., & Schiuma, G. (eds.), 13th International Forum on Knowledge Asset Dynamics: Societal Impact of Knowledge and Design: Proceedings IFKAD 2018 (pp. 361-371). Delft, Hollandia: Institute of Knowledge Asset Management (IKAM), Delft University of Technology.

Csendes, I. (2018b). Report on Hungarian Project Portfolio Management Pilot Researches. In Blaskovics, B., Deák, Cs., & Varga, K. A. (eds.), Chapters from the Academic Aspect of Project Management – Research and Teaching Methodologies Volume II (pp. 53-56). Miskolc: PMUni – International Network for Professional Education and Research in Process and Project Management.

Csendes, I. (2018c). The State of Hungarian Project Portfolio Management Research: Focus on Empirical Surveys. In Blaskovics, B., Deák, Cs., & Varga, K. A. (eds.), Chapters from the Academic Aspect of Project Management – Research and Teaching Methodologies Volume II pp. 87-97). Miskolc: PMUni – International Network for Professional Education and Research in Process and Project Management.

Csendes, I. & Fülöp, Z. (2018). Evaluation and ranking of urban transportation projects. In Hoffer, I. & Tarjáni, I. (eds.), Value methodology and management (pp. 85-94). Budapest: Magyar Értékelemzők Társasága.

Cserháti, G. & Szabó, L. (2014). The relationship between success criteria and success factors in organisational event projects. International Journal of Project Management, 32(4), 613–624. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2013.08.008.

Dezső, M., Lukovics, M. & Deák, I. (2014). Tudatosan irányított K + F tevékenység – innovatív szervezetek támogatása kontrollinggal. Számviteli Tanácsadó, 8(1), 32–36.

Drótos, G. & Móricz, P. (2010). A vállalati informatika szerepe a versenyképesség alakításában a pénzügyi és gazdasági válság időszakában. Versenyképesség Kutatás Műhelytanulmánysorozat, TM 37.sz. műhelytanulmány. Budapesti Corvinus Egyetem, Vállalatgazdaságtan Intézet Versenyképesség Kutató Központ, Budapest.

Erdei, J. & Kelemen, T. (2008). Termelés vs. minőség – új elvek egy régi dilemmára. Magyar Minőség, 17(10), 77–95.

Gareis, R. (2002). Professional Project Portfolio Management. In IPMA World Congress (pp. 1-8). Berlin: Project Management Austria.

Görög, M. (2001). Általános projektmenedzsment. Budapest: Aula Kiadó.

Görög, M. (2011). Translating single project management knowledge to project programs. Project Management Journal, 42(2), 17–31. https://doi.org/10.1002/pmj.20222.

Hajdu, M. (1997). Network Scheduling Techniques for Construction Project Management. Dordrecht, Hollandia: Kluwer Academic Publishers.

Hajdu, M., Skibniewski, M.J., Vanhoucke, M., Horvath, A., & Brilakis, I. (2016). How Many Types of Critical Activities Exist? A Conjecture in Need of Proof. In Procedia Engineering (pp. 3-11). Amsterdam: Elsevier. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.11.585.

Hajdu, M. (2018). Survey of precedence relationships: Classification and algorithms. Automation in Construction, 95(Nov), 245–259. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2018.08.012.

Hajdu, M. & Klafszky, E. (1994). Hálós tervezési technikák az építések tervezésében és irányításában. Budapest: Műegyetemi Kiadó.

Hegedüs, B. (2017). Agilis portfólió-menedzsment. Retrieved from https://www.apertus.hu/blog/67-agilis-portfolio-menedzsment

Kalló, N. (2012). A modellezés menedzsmentcélú alkalmazása. In Topár, J. (ed.), A műszaki menedzsment aktuális kérdései (pp. 185-198). Budapest: Műszaki Kiadó.

Kathi, S. (2015). A Scrum projektmenedzsment módszer relevanciája nem IT-projektek esetén (TDK-dolgozat). Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest.

Kerzner, H. (2003). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. Klimkó, G. (2014). Az agilis szemlélet első két évtizede. Vezetéstudomány, 45(7-8), 86–96.

Koltai, T. (2007). A kvantitatív alapú döntéstámogatási eszközök szerepe és alkalmazásának korlátai. In Gubik, A. (ed.), VI. Nemzetközi Konferencia a közgazdászképzés megkezdésének 20. évfordulója alkalmából. 2. kötet (pp. 108-115). Miskolc: Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar.

Koltai, T. (2009). Termelésmenedzsment. Budapest: Typotex. Kövesi, J. (ed.) (2015). Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan: üzleti tudományi ismeretek. Budapest: Typotex.

Levine, H. A. (2005). Project Portfolio Management A Practical Guide to Selecting Projects, Managing Portfolios, and Maximizing Benefits Foreword by Max Wideman. San Francisco: Jossey-Bass.

Ligetvári, É. (2013). A minőség megjelenése a projektportfólió-menedzsmentben. Minőség és Megbizhatóság, 46(4), 176–181.

Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 77–91. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x.

Moore, S. (2009). Strategic project portfolio management: enabling a productive organization. Hoboken, New Jersey: Wiley.

Nemeslaki, A. (1995). Projekt menedzsment. Budapest: Nemzetközi Menedzser Központ.

Pádár, K., Pataki, B. & Sebestyén, Z. (2017). Bringing project and change management roles into sync. Journal of Organizational Change Management, 30(5), 797-822. https://doi.org/10.1108/JOCM-07-2016-0128.

Pálvölgyi, L. (ed.) (2004). Projektmenedzsment tudástár – szakmai segédlet. Budapest: PMI Magyar Tagozat. Retrieved from https://pmi.hu/index.php/publikaciok/pm-tudastar/file.

Pálvölgyi, L. (2011). PPM bevezető, 15. Körkapcsolás a Projektportfóliómenedzsment elméletének és gyakorlatának mérkőzéséről – Magyar Projektmenedzsment Szövetség. Retrieved from https://www.pmsz.hu/rendezvenyek/pmsz-sajat-esemenyei/korkapcsolas-15-551

Papp, O. (1985). Hálótervezés az ipari gyakorlatban. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Project Management Institute (2011). Projektportfólió-menedzsment szabvány. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Project Management Institute (2017). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide). Newtown Square, Pennsylvania: Project Management Institute.

Rad, P. F. & Levin, G. (2007). Project Portfolio Management: Tools and Technique. New York: IIL Pub.

Rajegopal, S., McGuin, P. & Waller, J. (2007). Project portfolio management: Leading the corporate vision, Project Portfolio Management: Leading the Corporate Vision. London: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9780230206496.

De Reyck, B., Grushka-Cockayne, Y., Lockett, M., Calderini, S. R., Moura, M., & Sloper, A. (2005). The impact of project portfolio management on information technology projects. International Journal of Project Management, 23(7), 524–537. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2005.02.003.

Sebestyén, Z. (2009). Válasz a legújabb kihívásokra: projektportfólió-menedzsment. Vezetéstudomány, 40(ksz), 74–78.

Sebestyén, Z. (2017). Further Considerations in Project Success. Procedia Engineering, 196, 571–577. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.08.032.

Sebestyén, Z., Szabó, G. Cs. & Nagy, J. B. (2007). Projektek minőségmenedzsment-módszerei. Vezetéstudomány, 38(12), 43–51.

Sebestyén, Z. & Tóth, T. (2014). Projektek sikere. Vezetéstudomány, 45(9), 67–76.

Szabó, L. (2012). Projektmenedzsment. London, Egyesült Királyság: Pearson Publishing.

Szabó, L. (2017a). Challenges of Strategic Projects: Alignment, Fitness, Sustainability and Innovation. In Blaskovics, B. & Deák, Cs. (eds.), Chapters from the Academic Aspect of Project Management – Research and Teaching Methodologies (pp. 6-15). Miskolc: PMUni – International Network for Professional Education and Research in Process and Project Management.

Szabó, L. (2017b). Strategic project management: doing the right projects and doing projects right. In Blaskovics, B. & Deák, Cs. (eds.), Chapters from the Academic Aspect of Project Management – Research and Teaching Methodologies (pp. 162-178). Miskolc: PMUni – International Network for Professional Education and Research in Process and Project Management.

Szabó, L., Mészáros, T. & Deutsch, N. (2017). Szervezeti stratégia és projektstratégia a fenntarthatóság szemszögéből. In Veresné Somosi, M. (ed.), „Mérleg és Kihívások” X. Nemzetközi Tudományos Konferencia (pp. 160-171). Miskolc-Lillafüred: Miskolci Egyetem.

Szalay, I., Kovács, Á. & Sebestyén, Z. (2017). Integrated Framework for Project Management Office Evaluation. Procedia Engineering, 196, 578–584. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.08.033.

Szilágyi, I., Sebestyén, Z. & Tóth, T. (2019). Project Ranking in Petroleum Exploration. The Engineering Economist, 65(1), 1–22. https://doi.org/10.1080/0013791X.2019.1593570.

Topár, J. (ed.) (2007). Komplex műszaki tanácsadó. Budapest: Verlag Dashöfer.

Turner, R. J. (1999). The handbook of project-based management Improving the processes for achieving strategic objectives. London: McGraw-Hill.

##submission.downloads##

Megjelent

2020-12-09

Hogyan kell idézni

Sebestyén, Z. (2020). A projektportfólió-menedzsment elmúlt évtizede: Hazai körkép. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 51(KSZ), 49–58. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.KSZ.05

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok