A döntéshozatal kutatásának elmúlt 50 éve Magyarországon – a Vezetéstudomány cikkei alapján

Authors

  • Richard Szanto Corvinus University of Budapest
  • Zoltayné Paprika Zita Corvinus University of Budapest

Keywords:

Vezetéstudomány, döntéshozatal, döntésmódszertan

Abstract

Az egyéni és szervezeti döntések vizsgálata az elmúlt évtizedekben lényegében folyamatosan napirenden volt a Vezetéstudomány folyóirat hasábjain. Az indulás óta több mint 100 cikk foglalkozott a döntéshozatal sajátosságaival különböző nézőpontokból. Figyelemreméltó, hogy a döntéshozatalról szóló cikkek mintegy fele a 80-as években született, majd egy „csendesebb” évtizedet követően a kétezres években úgy tűnik, ismét rátaláltak a témára a kutatók. A döntésekkel foglalkozó kutatások természetszerűleg számos tudományterületet érintenek, és ez a sokszínűség, multidiszciplináris jelleg a Vezetéstudományban is tetten érhető az elmúlt évtizedek publikációit áttekintve. Igaz eltérő intenzitással, de a menedzsmenttudományok területén túl a szociálpszichológia, a pszichológia, az informatika, a szociológia, a politikatudomány és a filozófia területéről is találhatunk cikkeket ebben a témakörben. Cikkünkben a döntéshozatallal foglalkozó tanulmányokat dolgozzuk fel, rendszerezzük, és keressük a mögöttük meghúzódó jellegzetességeket, mintázatokat. Mindezek alapján arra is keressük a választ, hogy várhatóan a jövőben milyen kutatási irányok felé indulnak el majd a kutatók ezen a területen.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Richard Szanto, Corvinus University of Budapest

Department of Decision Sciences

associate professor

Zoltayné Paprika Zita, Corvinus University of Budapest

Department of Decision Sciences

full professor

References

Buchanan, L. – O’Connell, A. (2006): A brief history of decision making. Harvard Business Review, 84(1), p. 32-41.

Cserny László (2000): Szervezeti döntéstámogatás. Ph. D. értekezés, Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem.

Esse Bálint (2013): Adaptív döntéshozatal a beszállító-választás példáján. Vezetéstudomány, 44(11), pp. 34-42.

Einhorn, H. J. - Hogarth, R. M. (1988): Döntéshozatal az előre és hátra irányuló gondolkodás jegyében. Vezetéstudomány, (19)9, pp. 46-48.

Goldstein, W.M., & Hogarth, R.M. (1997): Judgment and decision research: Some historical context. In. Goldstein, W.M., & Hogarth, R.M. (szerk.): Research on Judgment and Decision Making. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 3-65.

Hammond, J.S., Keeney, R.L., & Raffa, H. (1998): The hidden traps of Decision Making. Harvard Business Review, 76(5), pp. 47-58.

Kahneman, D. (2012): Gyors és lassú gondolkodás. Budapest: HVG Könyvek

Simon, H.A. (1955): A behavioral model of rational choice. Quarterly Journal of Economics, 69, pp. 99-118.

Simon, H. (1991): A racionalitás alternatív felfogásai. In: Pápai Zoltán – Nagy Péter (szerk.): Döntéselméleti szöveggyűjtemény. AULA, Budapest, pp. 45–59.

McAfee, A. (2010): The future of decision making: less intuition, More Evidence. Harvard Business Review, January 7.

McFall, J. P. (2015): Rational, normative, descriptive, prescriptive, or choice behavior? The search for integrative metatheory of decision making. Behavioral Development Bulletin, 20(1), 45-59.

Swami, S. (2013): Executive functions and decision making: A managerial review. IIMB Management Review, 25(4), pp. 203-212.

Szántó Richárd (2011): Ésszerűtlen döntések ésszerű magyarázatai. In. Szántó Richárd, Wimmer Ágnes, Zoltayné Paprika Zita (szerk.): Döntéseink csapdájában. Budapest: Alinea Kiadó, pp. 11-38.

Szántó Richárd – Gáspár Judit (2015): Beszámoló a SPUDM 25 konferenciáról. Vezetéstudomány, 46(12), pp. 52-53.

Zoltayné Paprika Zita (2005): Döntéselmélet. Budapest: Alinea Kiadó

Zoltayné Paprika Zita, Wimmer Ágnes, & Szántó Richárd (2007): Vezetői döntéshozatal és versenyképesség. Vezetéstudomány, 38(5), pp. 18-28.

Zoltayné Paprika Zita – Szántó Richárd (2011): Menedzsmentképességek és döntéshozatali közelítésmódok longitudinális a versenyképesség-kutatások alapján. Vezetéstudomány, 42(ksz), pp. 87-96.

Published

2019-12-09

How to Cite

Szanto, R., & Zita, Z. P. (2019). A döntéshozatal kutatásának elmúlt 50 éve Magyarországon – a Vezetéstudomány cikkei alapján. Vezetéstudomány Budapest Management Review, 50(12). Retrieved from https://journals.lib.uni-corvinus.hu/index.php/vezetestudomany/article/view/356

Issue

Section

Articles