Impact of marketing mix related capabilities on the competitiveness of exporting medium-sized and large enterprises

Authors

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2023.03.01

Keywords:

firm-level competitiveness, marketing capabilities, marketing mix, exporting medium-sized and large enterprises

Abstract

Firm-level competitiveness is an important topic not only for managers, but policy makers and researchers alike. The authors investigated the phenomenon of firm competitiveness based on the 2018-2019 top management survey. In this study, they examined the impact of marketing mix-related capabilities on the competitiveness of exporting medium-sized and large firms. The sample consisted of n = 119 firms, which is representative of size and export activity. A factor analysis was performed and OLS regression models were calculated based on the factors created from the capabilities related to the marketing mix. Based on their results, the capabilities related to the marketing mix have a significant positive impact on both firm-level competitiveness and its sub-indices. Due to the chosen population, the authors assume that product related capabilities may be more of a qualifying criteria, while promotion may function as a contract winning criteria in the process of satisfying consumer needs.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Miklós Stocker, Corvinus University of Budapest

associate professor

Bianka Pábli, Corvinus University of Budapest

university student

References

American Marketing Association, AMA. (2017). Definition of Marketing. https://www.ama.org/thedefinition-of-marketing-what-is-marketing/

Ataman, M. B., VanHeerde, H. J., & Mela,C. F. (2010). The long term effect of marketing strategy on brand sales. Journal of Marketing Research, 47(5), 866-882. https://doi.org/10.1509/jmkr.47.5.866

Barney, J. B. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management 17(1), 99–120. https://doi.org/10.1177/014920639101700108

Bauer, A. & Agárdi, I. (2012). Értékesítési rendszer és exporttevékenység szerepe a versenyképességben: TM 9. sz. műhelytanulmány. BCE Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest. http://edok.lib.uni-corvinus.hu/373/1/TM9_Bauer_Agardi.pdf

Bauer, A., Berács, J., & Gáti, M. (2019). Marketingkutatások változásai – visszatekintő elemzés egy tudományos folyóiratban megjelent publikációk alapján. Vezetéstudomány, 50(12), 32-49. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2019.12.04

Berács, J., Hooley, G., Sajtos L., & Keszey T. (2003). Marketing-erőforrások koncepcionális megközelítése. Vezetéstudomány, 34(2), 2–13. http://unipub.lib.unicorvinus.hu/4596/1/VT_2003n2p2.pdf

Bund, H. & Carroll J. W. (1957). The changing role of the marketing function. Journal of Marketing, 21(3), 268- 325. https://doi.org/10.1177/002224295702100302

Chikán, A. & Czakó, E. (2005). Kutatási tervtanulmány: Versenyben a világgal, 2004-2006, Gazdasági versenyképességünk vállalati nézőpontból című kutatás: 1. sz. műhelytanulmány. Budapesti Corvinus Egyetem, Vállalatgazdaságtan Intézet, Versenyképesség Kutató Központ, Budapest.

Chikán, A. & Czakó, E. (2008). Versenyképesség – ahogyan a vállalatvezetők: Versenyben a világgal 2004–2006 gazdasági versenyképességünk vállalati nézőpontból című kutatás: 49. számú műhelytanulmány. Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézet Versenyképesség Kutató Központ, Budapest. http://edok.lib.uni-corvinus.hu/325/1/49_mht_Chik%C3%A1n_Czak%C3%B3.pdf

Chikán, A. (2006). A vállalati versenyképesség mérése. Pénzügyi Szemle, 52(1), 42–56. https://www.asz.hu/storage/files/files/penzugyiszemle/2006/pu_szemle_0601.pdf?download=true

Chikán, A. & Gelei, A. (2007). Vállalati versenyképesség – a vevői érték és a képességalapú megközelítés összekapcsolása. Vezetéstudomány, 38(3), 2-11. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2007.03.01

Chikán, A., Czakó, E., Demeter, K., & Losonci, D. (2019a). Versenyben a világgal? – A mikrogazdasági versenyképességi kutatások eredményei, 1995-2018. Vezetéstudomány, 50(12), 16-31. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2019.12.03

Chikán, A., Czakó, E., Kiss-Dobronyi, B., & Losonci, D. (2022). Firm competitiveness: A general model and a manufacturing application. International Journal of Production Economics, 243, 108316. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2021.108316

Chikán, A., Csutora, M., Czakó, E., Demeter, K., Harangozó, G., Hoffmann, K., Kazainé Ónodi, A., Kolos, K., Losonci, D., Móricz, P., Stocker, M., Tóbiás, D. & Wimmer, Á. (2019b). A 4. ipari forradalom küszöbén. Gyorsjelentés a 2019. évi kérdőíves felmérés eredményeiről: Working Paper. Versenyképesség Kutató Központ – VTO Alapítvány, Budapest. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/4328/1/Gyorsjelentes_2019_Versenykepesseg.pdf

Cochran, W.G. (1963). Sampling technique (2nd ed.). New York: John Wiley & Sons Inc.

Csipkés, M. & Bácsi, B. (2018). A marketingkommunikációs eszközök jelentősége a fiatalok körében. ECONOM, 7(1), 39-50. https://doi.org/10.17836/EC.2018.1.039

Day, G.S. (1994). The capabilities of market-driven organizations. Journal of Marketing, 58(4), 37–52. https://doi.org/10.2307/1251915

De Montreuil Carmona, L.J. & Gomes, G. (2021). Measuring competitiveness through the global competitiveness project framework: the Brazilian experience. Competitiveness Review, 31(3), 439-461. https://doi.org/10.1108/CR-12-2019-0164

Demeter, K. & Kolos, K. (2006). Marketing, termelés vagy logisztika? Melyik befolyásolja leginkább a vállalati eredményességet?: 31. sz. műhelytanulmány. Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézet Versenyképesség Kutató Központ, Budapest. https://docplayer.hu/7826808-Marketing-termeles-vagy-logisztika-melyik-befolyasolja-leginkabb-a-vallalati-eredmenyesseget.html

Dutta, S., Zbaracki, M., & Bergen, M. (2003). Pricing process as a capability: a case study. Strategic Management Journal, 24, 615-630. https://doi.org/10.1002/smj.323

Dvoulety, O., & Blazková, I. (2021). Determinants of competitiveness of the Czech SMEs: findings from the global competitiveness project. Competitiveness Review: An International Business Journal, 31(3), 361- 378. https://doi.org/10.1108/cr-01-2020-0007

Fejes, B. B. (2020). A vállalati versenyképesség erőforrás-, és driver alapú megközelítésének vizsgálata, az ezek közti összefüggések feltárása. Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdazdaságtudományi Kar, Tudományos Diákköri Konferencia, Budapest. http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/tdk/fejes_b_b_2020.pdf

Felsmann, B., Ferincz, A., & Kárpáti, Z. (2022). Erőforrások és képességek a vállalati versenyképesség tükrében: Egy empirikus vizsgálat tanulságai. Vezetéstudomány, 53(4), 2-16. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2022.04.01

Foss, N. J. & Knudsen, C. (1996). Towards a competence theory of the firm. London, UK: Routledge.

Gáti, M. & Kolos, K. (2012). Az elektronikus kereskedelem alkalmazása a hazai vállalatok körében – a piacorientáció és a marketingkörnyezet szerepe. Vezetéstudomány, 42(2. ksz), 91-97. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2012.ksz2.09

Greene, W. E., Walls, G., D., & Schrest, L. J. (1994). Internal marketing, the key to external marketing success. Journal of Services Marketing, 8(4), 5-13. https://doi.org/10.1108/08876049410070682

Gyulavári, T. (2011). A vállalatok árképzési gyakorlata a versenyképesség szolgálatában. Vezetéstudomány, 42(1. ksz), 46-52. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2011.ksz.05

Horváth, K. & Laufente, E. (2020). A non-parametric analysis of the effect of the configuration of competitive pillars on competitive efficiency. Competitiveness Review: An International Business Journal, 31(3), 379- 396. https://doi.org/10.1108/CR-12-2019-0143.

Kenesei, Z. & Gyulavári, T. (2012). A marketing-erőforrások hatása a vállalati versenyképességre. Vezetéstudomány, 43(2. ksz), 72-79. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2012.ksz2.07

Kenesei, Z. & Gyulavári, T. (2013). A marketing szerepe a vállalati versenyképességben. Marketing & Menedzsment, 47(3), 3–18. https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/636

Kohli, A. K. & Jaworski, B. J. (1990). Market orientation: the construct, research propositions, and managerial implications. Journal of Marketing, 54(2), 1-18. https://doi.org/10.2307/1251866

Kontor, E. (2014). Az erőforrás-alapú elmélet és a marketing kapcsolódási pontjai – a piacorientáció mint marketing-erőforrás. Vezetéstudomány, 45(12), 38-52. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2014.12.04

Kotler, P. (2009). Marketing: The underappreciated workhorse. Market Leader, Quarter 2, 8–10.

Kotler, P. & Keller, K. L. (2016). A framework for marketing management. Boston, MA: Pearson.

Kovács, B. & Szakály, Z. (2020). A piacorientáció konstrukciójának aktualizálása a holisztikus marketingkoncepció segítségével. Jelenkori Társadalmi és Gazdasági Folyamatok, 15(1-2), 11-21. https://doi.org/10.14232/jtgf.2020.1-2.11-21

Központi Statisztikai Hivatal (KSH). (2022a). 9.1.1.16. A vállalkozások teljesítménymutatói létszámkategória szerint. https://www.ksh.hu/stadat_files/gsz/hu/gsz0017.html

Központi Statisztikai Hivatal (KSH). (2022b). 6.3.2.1.2. Number of registered business units by legal form, 31.December 2011). https://www.ksh.hu/docs/eng/xstadat/xstadat_annual/i_qvd009b.html

Központi Statisztikai Hivatal (KSH). (2022c). 3.5.32. Number of enterprises, imports and exports by enterprise size class, types of enterprise and owners (2013). https://www.ksh.hu/docs/eng/xstadat/xstadat_annual/i_qkt032a.html

Lányi, B., Hornyák, M., & Kruzslicz, F. (2021). The effect of online activity on SMEs’ competitiveness. Competitiveness Review: An International Business Journal, 31(3), 477-496. https://doi.org/10.1108/CR-01-2020-0022

Laufente, E., Leiva, J.C., Moreno-Gómez, J., & Szerb, L. (2020). A nonparametric analysis of competitiveness efficiency: The relevance of firm size and the configuration of competitive pillars. Business Research Quarterly, 23(3), 203-216. https://doi.org/10.1177/2340944420941440

Laufente, E., Szerb, L., & Rideg, A. (2020). A system dynamics approach for assessing SMEs’ competitiveness. Journal of Small Business and Enterprise Development, 27(4), 555-578. https://doi.org/10.1108/JSBED-06-2019-0204

Lauterborn, B. (1990). New marketing litany: Four ps Passé: C-Words take over. Advertising Age, 61(41), 26.

Londhe, B. R. (2014). Marketing mix for next generation marketing. Procedia Economics and Finance, 11, 335- 340. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(14)00201-9.

Lovelock, C.H. (1996). Services Marketing (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ.: Prentice Hall.

Márkus, G. & Rideg, A. (2021). A magyar mikro-, kisés középvállalatok versenyképessége és pénzügyi teljesítménye. Közgazdasági Szemle, 68(6), 617–644. https://doi.org/10.18414/KSZ.2021.6.617

McKenna, R. (1991). Marketing is everything. Harvard Business Review, 69(1), 65-79. https://hbr.org/1991/01/marketing-is-everything

Narver, C. & Slater, S. F. (1995). Market orientation and the learning organization. Journal of Marketing, 59(3),63-74. https://doi.org/10.2307/1252120

Parányi, Gy. (1999). Vállalati versenyképesség, potenciál és minőségképesség. Vezetéstudomány, 30(1), 31-42. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/5059/1/VT_1999n1p31.pdf

Prokai, Zs.L. (2020). Hogyan tudja a marketing biztosítani a vállalati versenyképességet a magyar FMCG szektorban a koronavírus okozta világjárvány idején? (Doktori értekezés). BCE Gazdálkodástudományi Kar, Budapest. http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Prokai_Zsofia_Luca_2020.pdf

Riaz, W. (2011). Marketing mix, not branding. Asian Journal of Business and Management Sciences, 1(11), 43-52. https://www.researchgate.net/profile/Muhammad-Tanveer-27/publication/267798158_Marketing_Mix_Not_Branding/links/59c8f2db458515548f3d9b3e/Marketing-Mix-Not-Branding.pdf

Sajtos, L. & Mitev, A. (2007). SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. Budapest: Alinea Kiadó.

Somogyi, M. (2009). A vállalati versenyképesség modellje (VVM) mint a vállalati versenyképesség mérésének új módszere. Miskolc: Miskolci Egyetem Vezetéstudományi Intézet.

Stocker, M., & Várkonyi, L. (2022). Impact of market orientation on competitiveness: Analysis of internationalized medium-sized and large enterprises. Entrepreneurial Business and Economics Review, 10(1), 81-95. https://doi.org/10.15678/EBER.2022.100106

Stone, M. (1998). The future of relationship marketing: towards transparent marketing? Journal of Database Marketing, 6(1), 11–23.

Szerb, L. (2010). A magyar mikro-, kis- és középvállalatok versenyképességének mérése és vizsgálata. Vezetéstudomány, 41(12), 20-34. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2010.12.02.

Vas, I. E. M. (2002). A vállalati versenyképesség változó faktorai (Doktori értekezés). Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest. https://repozitorium.omikk.bme.hu/handle/10890/138

Vasné Egri, M. (2000). A vállalati versenyképesség néhány tényezője. Tudományos Közlemények, 2, 57-76. http://epa.oszk.hu/02000/02051/00017/pdf/EPA02051_Tudomanyos_Kozlemenyek_02_2000_oktober_057-076.pdf

Vasné Egri, M. (2001). A vállalati versenyképesség vizsgálata empirikus kutatási adatok felhasználásával. Vezetéstudomány, 32(6), 29-40. http://unipub.lib.unicorvinus.hu/4875/1/VT_2001n6p29.pdf

Wernerfelt, B. (1984). A resource‐based view of the firm. Strategic Management Journal, 5(2), 171-180. http:// www.jstor.org/stable/2486175

Wimmer, Á. & Csesznák, A. (2021). A hazai vállalatok versenyképességi jellemzői a negyedik ipari forradalom idején. Versenyképesség könyvsorozat. Budapest: Alinea Kiadó – BCE Versenyképesség Kutató Központ. https://doi.org/10.14267/978-615-5669-49-1

Downloads

Published

2023-03-13

How to Cite

Stocker, M., & Pábli, B. (2023). Impact of marketing mix related capabilities on the competitiveness of exporting medium-sized and large enterprises. Vezetéstudomány Budapest Management Review, 54(3), 2–11. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2023.03.01

Issue

Section

Articles