Az értékáram-alapú szervezet empirikus vizsgálata öt magyarországi termelő üzem példáján keresztül

Szerzők

  • Zsuzsanna Bathory Budapesti Corvinus Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.03.01

Kulcsszavak:

lean szervezet, értékáram-alapú szervezet, mátrixszervezet, horizontális szervezet

Absztrakt

A lean menedzsment egy sokat kutatott témakör a termelés- és szolgáltatásmenedzsment szakirodalmában. Technikai vetületein túl napjainkra a szoft tényezők (vállalati kultúra, szervezet, vezetés, emberierőforrás-menedzsment, tudásátadási gyakorlatok) vizsgálata is előtérbe került. A lean szervezet kutatása kapcsán azonban kevés forrás áll rendelkezésre azzal kapcsolatban, hogy a lean alkalmazása mentén milyen szervezeti változás megy végbe, milyen szervezeti struktúrákat alakítanak ki. A szerző tanulmányában végigveszi a lean szervezeti struktúráról kialakított szakirodalmi koncepciókat, a fellelhető nemzetközi példákat, majd öt hazai vállalati megoldás bemutatásával és a szervezetelméletek szakirodalmát segítségül hívva szintetizálja a lean szervezeti formákat.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Információk a szerzőről

Zsuzsanna Bathory, Budapesti Corvinus Egyetem

PhD-hallgató

Hivatkozások

Anand, N., & Daft, R. L. (2007). What is the Right Organization Design? Organizational Dynamics, 36(5), 329-344. http://doi.org/10.2139/ssrn.961013

Antal-Mokos, Z., Balaton, K., Drótos, Gy., & Tari, E. (2000). Stratégia és szervezet. Budapest: KJKKERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft.

Aradi, M. (2015). TERMESZ, termelési szervezet ésszerűsítése a Sanofi újpesti telephelyén – Termelési szervezet kialakítása értékáram alapon. Magyar Minőség, 24(7), 26-33.

Burns, L. R. (1989). Matrix Management in Hospitals: Testing Theories of Matrix Structure and Development. Administrative Science Quarterly, 34(3), 349-368. https://doi.org/10.2307/2393148

Daft, R. L. (2008). Organization Theory and Design. Boston: Cengage Learning.

Daft, R. L. (1998). Organization Theory and Design. Boston: South Western College Publishing.

Davis, M., & Lawrence, P. R. (1978). Problems of Matrix Organizations. Harvard Business Review, May-June, 131-139.

Demeter, K. (2007). Termelés Magyarországon európai összehasonlításban. Vezetéstudomány, 38(2), 22-33.

Demeter, K., & Losonci, D. (2016). A lean tudás átadásának gyakorlata multinacionális hálózatokban. Vezetéstudomány, 47(12), 61-71. https://doi.org/10.14267/veztud.2016.12.06

De Toni, A., & Tonchia, S. (1996). Lean organization, management by process and performance measurement. International Journal of Operations & Production Management, 16(2), 221-236. https://doi.org/10.1108/01443579610109947

Dobák, M. (szerk.) (2002). Szervezeti formák és vezetés. Budapest: KJK-KERSZÖV.

Dobák, M., & Antal, Zs. (2010). Vezetés és szervezés –Szervezetek kialakítása és működtetése. Budapest:Aula Kiadó.

Flynn, B. B., Schroeder, R. G., & Flynn, E. J. (1999). World class manufacturing: an investigation of Hayes and Wheelwright’s foundation. Journal of Operations Management, 17(3), 249-269. https://doi.org/10.1016/s0272-6963(98)00050-3

Giffi, C., Roth, A., & Seal, G.M. (1990). Competing in World Class Manufacturing: America’s 21st Century Challenge. Boston: Business One Irwin. https://doi.org/10.5860/choice.28-5159

Haug, P. (n.a.): Value stream management: empirical evidence on lean organizational structures. Retrieved from: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.575.8078&rep=rep1&type=pdf

Hayes, R. H., & Wheelwright, S. C. (1984). Restoring Our Competitive Edge: Competing Through Manufacturing. Chichester: John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1177/104225878501000108

Hernaus, T. (2008). Process-based Organization Design Model: Theoretical Review and Model Conceptualization. Working Paper Series, Paper No. 08-06. University of Zagreb, Faculty of Economics and Business. https://doi.org/10.2139/ssrn.1719657

Hines, P., Holweg, M., & Rich, N. (2004). Learning to evolve – A review of contemporary lean thinking. International Journal of Operations & Production Management, 24(10), 994-1011. https://doi.org/10.1108/01443570410558049

Holweg, M. (2007). The genealogy of lean production. Journal of Operations Management, 25(2), 420-437.https://doi.org/10.1016/j.jom.2006.04.001

Jenei, I. (2008). Egészségügyi folyamatok karcsúsításának vizsgálata (PhD-disszertáció tervezet). Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iroda,Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Jenner, R. A. (1998). Dissipative Enterprises, Chaoes, and the Principles of Lean Organizations. Omega, 23(3), 397-407. https://doi.org/10.1016/s0305-0483(97)00067-4

Kelemen, T. (2009). A lean management megvalósításának jellegzetes problémái. Vezetéstudomány, 40(Ksz), 62-67.

Kieser, A. (1995). Szervezetelméletek. Budapest: Aula Kiadó.

Knight, K. (1976). Matrix organization: A review. Journal of Management Studies, 13(2), 111-130. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.1976.tb00528.x

Koltai T. (2003). A termelésmenedzsment alapjai II. Budapest: Műegyetemi Kiadó.

Kovács, Z., & Rendesi, I. (2015). A lean projektek hatásai. Vezetéstudomány, 46(2), 15-24.

Krafcik, J. F. (1988). Triumph of the Lean Production System. Sloan Management Review, 30(1), 41–52.

Liker, J. K. (2008). A Toyota-módszer – 14 vállalatirányítási alapelv. Budapest: HVG Kiadó.

Liker, J. K. (2004). The Toyota Way – 14 Management Principles from the World’s Greatest Manufacturer. New York: McGraw-Hill.

Liker, J. K. (1997). Becoming lean – Inside stories of U.S. manufacturers. New York: Productivity Press.

Losonci, D. (2014). Emberierőforrás-menedzsment gyakorlatok a lean termelési rendszerben (PhD disszertáció). Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola, Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest. https://doi.org/10.14267/phd.2014070

Losonci, D. (2010). Bevezetés a lean menedzsmentbe – a lean stratégiai alapjai. 119. sz. Műhelytanulmány. Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem, Vállalatgazdaságtan Intézet. Elérhető: http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/161/1/Losonci119.pdf

Marchwinski, C. (2006). Shifting to value-stream managers: a shop-floor revolution lead to a revolution in plant organization. Elérhető: https://www.lean.org/common/display/?o=800

Molnár, Sz. (2015). Célok, folyamatok, emberek – Egy lean transzformáció sikertényezői és buktatói. Isofórum XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia, 2015.09.17., Balatonalmádi. Elérhető: http://www.isoforum.hu/media/programnaptar/files/MolnarSzabolcs-eloadas.pdf

Monden, Y. (1981a). Smoothed production lets Toyota adapt to demand changes and reduce inventory. Industrial Engineering, 13(8), 42-51. https://doi.org/10.1007/978-1-4615-9714-8_4

Monden, Y. (1981b). Adaptable Kanban system helps Toyota maintain just-in-time production. Industrial Engineering, 13(5), 28-46. https://doi.org/10.1007/978-1-4615-9714-8_2

Németh, B. (2013). A lean menedzsment rendszer alkalmazása Magyarországon. Minőség és Megbízhatóság, 47(5), 213-217.

Netland, T. (2013). Exploring the phenomenon of company-specific production systems: one-best-way or own-best-way? International Journal of Production Research, 51(4), 1084-1097. https://doi.org/10.1080/00207543.2012.676686

Nikolenko, A. & Kleiner, B. H. (1996). Global trends in organizational design. Work Study, 45(7), 7, 23-26.Ohno, T. (1988). Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production. New York: Productivity Press.

Osterloh, M. (2007). Organisation IIA: Das management von Strukturen und Prozessen. Institut für Organisation und Unternehmenstheorien. Retieved from: https://docplayer.org/6695920-Organisation-iia-das-management-von-strukturen-und-prozessen-prof-dr-margit-osterloh.html

Ostroff, F. (1999). The Horizontal Organization. Oxford:Oxford University Press.

Raghunathan, K. (2006). Productivity Improvement in Downstream EPC Projects using Value Streams based Organization (MIT Thesis). Cambridge, Mass.: Massachusetts Institute of Technology.

RBHH (2017). RBHH Értékáram Tájékoztató. Miskolc: Robert Bosch Elektronika Kft.

Robert Bosch GmbH (2015). Bosch Production System –Always. Doing. Better. Stuttgart: Robert Bosch GmbH.

Robert Bosch GmbH (2013). Bosch Production System –Always. Doing. Better. Stuttgart: Robert Bosch GmbH.

Rother, M., & Shook, J. (2012). Tanulj meg látni – Az értékfolyamat-térképezés szerepe az értékteremtésben és a veszteség kiküszöbölésében. Budapest: LEI Magyarországi Egyesülete.

Schonberger, R. J. (1986). World Class Manufacturing. New York: Free Press.

Schonberger, R. J. (1983). Japanese Manufacturing Techniques: Nine Hidden Lessons in Simplicity. Operations Management Review, March 1983, 13-15.

Schmenner, R. W., & Swink, M. L. (1998). On theory in operations management. Journal of Operations Management, 17(1), 97-113. https://doi.org/10.1016/s0272-6963(98)00028-x

Seprényi, Gy., & Papp, Cs. (2017). Értékáram szervezet – a sikeres felhasználó-központú vállalati struktúra. Elektronikai Ipari Supply Chain Konferencia, 2017.05.24., Budaörs.

Shah, R., & Ward, P. T. (2007). Defining and developing measures of lean production. Journal of Operations Management, 25(4), 785-805. https://doi.org/10.1016/j.jom.2007.01.019

Shah, R., & Ward, P. T. (2003). Lean manufacturing: context, practice bundles, and performance. Journal of Operations Management, 21(2), 129–149. https://doi.org/10.1016/s0272-6963(02)00108-0

Shook, J. (2014). Lean Management Transformation. Lean Management Institute of India, Keynote Speech, Nov 2014. Retrieved from: http://www.leaninstitute.in%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F11%2Fkeynote-1-john-shook-lean-transformation-model.ppt

Smeds, R. (1994). Managing Change towards Lean Enterprises. International Journal of Operations & Production Management, 14(3), 66-82. https://doi.org/10.1108/01443579410058531

Spector, B. (2013). Implementing organizational change – Theory into practice. Upper Saddle River: Pearson Education Inc.

Sugimori, Y., Kusunoki, K., Cho, F., & Uchikawa, S. (1977). Toyota production system and Kanban system Materialization of just-in-time and respectfor- human system. International Journal of Production Research, 15(6), 553–565. https://doi.org/10.1080/00207547708943149

Toarniczky, A., Imre, N., Jenei, I., Losonci, D., & Primecz, H. (2012). A lean kultúra értelmezése és mérése egy egészségügyi szolgáltatónál. Vezetéstudomány, 43(Ksz), 106-120.

Voss, C. A. (1995). Alternative paradigms for manufacturing strategy. International Journal of Operations & Production Management, 15(4), 5-16. https://doi.org/10.1108/01443579510083587

Womack, J. P., & Jones, D. T. (2009). Lean szemlélet. Budapest: HVG Kiadó.

Womack, J. P., & Jones, D. T. (1996). Lean thinking: banish waste and create wealth in your corporation. New York: Free Press.

Womack, J. P., & Jones, D. T. (1994). From Lean Production to Lean Enterprise. Harvard Business Review, 72(2), 93-103.

Womack, J. P., Jones, D. T., & Roos, D. (1990). The Machine that Changed the World. Huddersfield: Rawson Associates.

##submission.downloads##

Megjelent

2020-03-07

Hogyan kell idézni

Bathory, Z. (2020). Az értékáram-alapú szervezet empirikus vizsgálata öt magyarországi termelő üzem példáján keresztül. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 51(3), 2–16. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.03.01

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok