Tematikus szám felhívás (sorszámon felüli különszám): "Fogyasztói trendek generációs különbségei"

2023-10-02

Fogyasztói trendek generációs különbségei

A fogyasztói magatartás, mint az emberi viselkedés része, összetett és bonyolult folyamat, nem véletlen, hogy tanulmányozása évtizedek óta a marketing egyik fő témája. A vásárló, a fogyasztó mindig is a marketing-koncepció középpontjában állt. A sikeres üzleti stratégiához elengedhetetlen, hogy tudjuk, mit várnak el a leendő, potenciális vásárlóink, milyen preferenciáik vannak. A fogyasztói magatartás és a vásárlási döntések folyamatának ismerete elengedhetetlen a marketing gyakorlatában, hiszen a marketingkoncepciók kiindulópontja a vevőközpontú gondolkodásmód. Ahhoz, hogy a vásárló, a fogyasztó számára vonzó ajánlatot tudjunk kialakítani, fontos megérteni, hogyan hozza meg döntését, milyen folyamatok és mechanizmusok állnak döntései mögött. A fogyasztói szokások azonban dinamikusan változnak: fogyasztói trendek sokasága hat a fogyasztókra, befolyásolva választásaikat, viselkedésüket és értékeiket. Ma, amikor a személyre szabás a marketing egyik legfontosabb pillére, nem kérdés, hogy meg kell értenünk fogyasztóink, célcsoportjaink igényeit és elvárásait, és folyamatosan nyomon kell követnünk az egyéni preferenciák változásait.

Azt látjuk, hogy a jelenlegi trendek, úgy mint a digitalizáció, az IT, a mesterséges intelligencia térnyerése a marketing és üzleti területeken komplex változások generátorai, melyre releváns választ egyetlen tudományterület sok esetben már nem képes adni. Azt gondoljuk, hogy a tudományok közötti együttműködés, az egyes szakterületek egymást kiegészítő megközelítése sokkal eredményesebb megoldások hordozója, sokszínűbb és sokoldalúbb válaszokat adva az egyre összetettebb kihívásokra.

A fogyasztói magatartás és annak releváns trendjeinek vizsgálata, azt gondoljuk, a vezetéstudomány területéhez sok aspektusból kötődik. A különszám épp ezen kapcsolódási pontokon, a fogyasztói magatartás-kutatás, a fogyasztásszociológia és fogyasztáspszichológia szegmensein keresztül világít rá a vezetéstudományban is jelenlévő kihívásokra, tendenciákra. A különszám unikalitása a vizsgált területek sokszínűségében rejlik, az egymást támogató szakterületeken realizálódó válaszok, megoldások, jó gyakorlatok komplexitásának bemutatására törekszik.

Vendégszerkesztők:

  • Dr. habil. Garai-Fodor Mónika, Óbudai Egyetem
  • Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes, Óbudai Egyetem

Teljes cikk beküldési határidő: 2024. január 31.

Várható megjelenés: 2024. negyedik negyedév

Az elkészült tanulmányokat a megadott határidőig a folyóirat kéziratkezelő rendszerébe feltöltve várjuk. Kérjük szerzőinket, hogy a feltöltés során a különszám saját rovatába (KSZ: Fogyasztói magatartás) küldjék be tanulmányaikat. Szerzőinknek szóló útmutatónkat megtalálhatják a folyóirat honlapján. További információért látogassa meg honlapunkat: www.vezetestudomany.hu. Szakmai kérdés esetén, kérjük, forduljon a tematikusszám szerkesztőihez (fodor.monika@kgk.uni-obuda.hu; kocsir.agnes@kgk.uni-obuda.hu), technikai kérdésekkel kapcsolatban pedig keresse a Vezetéstudomány folyóirat szerkesztőségét (titkarsag.veztud@uni-corvinus.hu).