A Covid19-pandémia hatása a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatására a vendéglátásban: Tétlenség vagy reziliens építkezés?

Szerzők

  • Zsófia Fekete-Frojimovics Budapesti Gazdasági Egyetem
  • Sára Csillag Budapesti Gazdasági Egyetem
  • Jácint Farkas Budapesti Gazdasági Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.14267/TURBULL.2024v24n1.3

Kulcsszavak:

fogyatékossággal élő emberek, vendéglátás, reziliencia, vállalkozás

Absztrakt

A Covid19-járvány és az azt követő időszak globális szinten komoly nehézségek elé állította a turizmus–vendéglátás ágazat szereplőit, így hazánkban is. A vendéglátó vállalkozásoknak jelenleg számos problémával kell megküzdeniük, a túlélésre pedig akkor van a legnagyobb esélyük, ha sikerül egy olyan működési modellt kialakítaniuk, amivel rugalmasan reagálhatnak a folyamatosan változó gazdasági és társadalmi környezetre. Az utóbbi években a magyar vendéglátásszektor egyik legnagyobb problémája a megfelelően szakképzett, lojális munkavállalók megtalálása és alkalmazása. Kutatásunkban arra vállalkoztunk, hogy feltérképezzük a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatásának nehézségeit és támogató tényezőit a vendéglátásban, illetve feltárjuk, hogy milyen eséllyel járulhatnak hozzá ennek a problémának a megoldásához.

Hivatkozások

AHRENDT, D. – CABRITA, J. – CLERICI, E. (2020): Living, working and COVID-19. Publications Office. https://data.europa.eu/doi/10.2806/467608

BATA V. É. – FARKASNÉ FEKETE M. – HEGYSNÉ GÖRGÉNYI É. (2021): Fenntartható fejlődés vállalati szinten: Vállalati társadalmi felelősségvállalás a vendéglátásban, különös tekintettel a fogyatékkal élők foglalkoztatására. Új Munkaügyi Szemle. 2(3). pp. 69–80.

BÉRESNÉ B. – MAKLÁRI E. (2021): A Covid-19- járvány gazdasági és munkaerőpiaci hatásai az elmúlt egy évben az Európai Unióban, különös tekintettel Magyarországra. International Journal of Engineering and Management Sciences (IJEMS). 6(4). pp. 67–79. https://doi.org/10.21791

BOYLE, C. A. – FOX, M. H. – HAVERCAMP, S. M. – ZUBLER, J. (2020): The public health response to the COVID-19 pandemic for people with disabilities. Disability and Health Journal. 13(3). 100943. https://doi.org/10.1016/j.dhjo.2020.100943

CIMERA, R. E. (2008): The costs of providing supported employment services to individuals with psychiatric disabilities. Psychiatric Rehabilitation Journal. 32(2). pp. 110–116. https://doi.org/10.2975/32.2.2008.110.116

COOPER, D. R. – EMORY, C. W. (1995): Business Research Methods. Irwin. Chicago.

COURTENAY, K. – PERERA, B. (2020): COVID-19 and people with intellectual disability: Impacts of a pandemic. Irish Journal of Psychological Medicine. 37(3). pp. 231–236. https://doi.org/10.1017/ipm.2020.45

CSILLAG S. (2022): Befogadó vendéglátás? Néhány gondolat a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatása és a vendéglátás kapcsán. In: Bánhegyi M. – Fekete-Frojimovics Zs. – Hámori A. (szerk.): Gazdaság és gasztronómia. Ünnepi kötet Lugasi Andrea tiszteletére. Budapesti Gazdasági Egyetem. pp. 26–36.

CSILLAG, S. – GYŐRI, Z. – SVASTICS, C. (2020): Vaktában vállalkozni? – Fogyatékossággal élő vállalkozók a hazai munkaerőpiacon. Vezetéstudomány/Budapest Management Review. 51(4). pp. 26–39. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.04.03

CSILLAG, S. – TOARNICZKY, A. – PRIMECZ, H. (2018): Dolgoznánk, ha hagynátok. Megváltozott munkaképességű emberek és a HR-rendszerek. Vezetéstudomány/Budapest Management Review. 49(6). pp. 33–45. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2018.06.04

DEBRECENI J. – FEKETE-FROJIMOVICS ZS. (2021): A vendéglátás nemzetközi kutatási paradigmái a Covid19 árnyékában – Szisztematikus szakirodalmi áttekintés és egy koncepcionális keretmunka. Turizmus Bulletin. 21(4). pp. 5–13. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2021v21n4.1

DEBRECENI J. – FEKETE-FROJIMOVICS ZS. (2022): A reziliencia értelmezési keretei a vendéglátás-kutatásban való sikeres alkalmazáshoz. In: Bánhegyi M. – Fekete-Frojimovics Zs. – Hámori A. (szerk.): Gazdaság és gasztronómia. Ünnepi kötet Lugasi Andrea tiszteletére. Budapesti Gazdasági Egyetem. pp. 54–64.

DOAN, T. – KIM, P. B. – MOONEY, S. – VO, H. J. T. (2020): The emancipatory approach in hospitality research on employees with disabilities: An auto-ethnographic research note. Cornell Hospitality Quarterly. 62(1). pp. 46–61.

ELEKES A. – FENYVESI É. – PINTÉR T. (2020): Fenntartható szolgáltatások – A vendéglátás és a társadalmi fenntarthatóság. Polgári Szemle. 16(1– 3). pp. 205–228.

FARKAS J. – CSILLAG S. – FEKETE-FROJIMOVICS ZS. (2022): Az organikus jogalkotás a társadalmi akadálymentesség tükrében. Jogelméleti Szemle. 3. pp. 65–77.

FARKAS, J. – RAFFAY, Z. – PETYKÓ, CS. (2022): A new approach to accessibility, disability and sustainability in tourism – multidisciplinary and philosophical dimensions. GeoJournal of Tourism and Geosites. 40(1). pp. 319–326. https://doi.org/10.30892/gtg.40138-834

GONDA T. (2022): Turizmus és reziliencia. Turizmus Bulletin. pp. 22(2). 27–36. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2022v22n2.3

GONDA T. – RAFFAY Z. (2020): Egyedül nem megy – fogyatékkal élők utazási szokásainak vizsgálata egy nemzetközi felmérés eredményeinek tükrében. In: Csapó J. – Csóka L. (szerk.): Kreativitás, változás, reziliencia. III. Nemzetközi Turizmusmarketing Konferencia: Tanulmánykötet. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. pp. 154–166.

GYŐRI Z. – CSILLAG S. (2019): Vállalati felelősségvállalás és fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatása: Külön múlt – közös jövő? 1. rész: A kapcsolódó politikák fejlődése az EU-ban és Magyarországon. Vezetéstudomány/ Budapest Management Review. 50(6). pp. 14–23. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2019.06.02

HAPP É. (2014): Fenntartható turizmus és felelősségvállalás. Gazdaság és Társadalom. 6. pp. 90–101.

HOUTENVILLE, A. – KALARGYROU, V. (2012): People with disabilities: employers’ perspectives on recruitment practices, strategies, and challenges in leisure and hospitality. Cornell Hospitality Quarterly. 53(1). pp. 40–52. https://doi.org/10.1177/1938965511424151

JAGRIČ, T. – FISTER, D. – JAGRIČ, V. (2022): Reshaping the healthcare sector with economic policy measures based on COVID-19 epidemic severity: A global study. Healthcare. 10(2). 315. https://doi.org/10.3390/healthcare10020315

JONES, G. E. (1997): Advancement opportunity issues for persons with disabilities. Human Resource Management Review. 7(1). pp. 55–76. https://doi.org/10.1016/S1053-4822(97)90005-X

KALARGYRO, V. – BARBER, N. A. – KUO, P.-J. (2018): The impact of disability on guests’ perceptions of service quality delivery in the hospitality industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management. 30(12). pp. 3632–3655. https://doi.org/10.1108/IJCHM-06-2017-0362

KALARGYROU, V. – BARBER, N. A. – KUO, P.- J. (2018): The impact of disability on guests’ perceptions of service quality delivery in the hospitality industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management. 30(12). pp. 3632–3655. https://doi.org/10.1108/IJCHM-06-2017-0362

KÁLMÁN Z. – KÖNCZEI G. (2002): A Taigetosztól az esélyegyenlőségig. Osiris.

KNIGHT, J. (2015): The evolving motivations of ethnic entrepreneurs. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy. 9(2). pp. 114–131. https://doi.org/10.1108/JEC-10-2013-0031

KROPOTKIN, P. A. (1989): Mutual aid: A factor of evolution (1. Canadian ed). Black Rose Books.

KUO, P.-J. – KALARGYROU, V. (2014): Consumers’ perspectives on service staff with disabilities in the hospitality industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management. 26(2). pp. 164–182. https://doi.org/10.1108/IJCHM-01-2013-0022

KVALE, S. (2007): Doing Interviews. SAGE Publications, Ltd. https://doi.org/10.4135/9781849208963

LYSAGHT, R. – OUELLETTE-KUNTZ, H. – LIN, C.-J. (2012): Untapped potential: Perspectives on the employment of people with intellectual disability. Work. 41(4). pp. 409–422. https://doi.org/10.3233/WOR-2012-1318

MAROTO, M. L. – PETTINICCHIO, D. – LUKK, M. (2021): Working differently or not at all: COVID19’s effects on employment among people with disabilities and chronic health conditions. Sociological Perspectives. 64(5). pp. 876–897. https://doi.org/10.1177/07311214211012018

MATYAS, D. – PELLING, M. (2015): Positioning resilience for 2015: The role of resistance, incremental adjustment and transformation in disaster risk management policy. Disasters. 39(s1). pp. s1–s18. https://doi.org/10.1111/disa.12107

MEACHAM, H. – CAVANAGH, J. – BARTHAM, T. – LAING, J. (2019): Ethical management in the hotel sector: creating an authentic work experience for workers with intellectual disabilities. Journal of Business Ethics. 155. pp. 823–835. https://doi.org/10.1007/s10551-017-3499-1

MELIÁN-ALZOLA, L. – FERNÁNDEZ-MONROY, M. – HIDALGO-PEÑATE, M. (2020): Hotels in contexts of uncertainty: Measuring organisational resilience. Tourism Management Perspectives. 36. 100747. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2020.100747

MICHALKÓ, G. – TIMOTHY, D. J. – IRIMIÁS, A. (2022): Unconventional Tourist Mobility: A Geography-Oriented Theoretical Framework. Sustainability. 14(11). 6494. https://doi.org/10.3390/su14116494

MOONEY, S. – BAUM, T. (2019): A sustainable hospitality and tourism workforce research agenda: Exploring the past to create a vision for the future. In: Sharpley, R.– Harrison, D. (eds): A research agenda for tourism and development. Edward Elgar Publishing. pp. 189–205.

NELISSEN, P. T. J. H. – HÜLSHEGER, U. R. – VAN RUITENBEEK, G. M. C. – ZIJLSTRA, F. R. H. (2016): How and when stereotypes relate to inclusive behavior toward people with disabilities. The International Journal of Human Resource Management. 27(14). pp. 1610–1625. https://doi.org/10.1080/09585192.2015.1072105

OKYERE, C. – FISHER, M. H. – PARK, J. – SUNG, C. – KAMMES, R. R. (2021): The impacts and experiences of COVID-19 on employment for individuals with disabilities. Journal of Rehabilitation. 87(1). pp. 25–32. https://doi.org/10.1016/j.apmr.2022.01.097

PÓKÓ N. (2021): Reziliencia a szállodahajó-turizmusban. Turizmus Bulletin. 21(3). pp. 44–53. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2021v21n3.5

REMENYIK, B. – YESILYURT, C. – BAGDADI, A. (2021): Alternative Suggestion for the Sustainability of Tourism During Coronavirus Breakout. In: M. Demir – A. Dalgıç – F. D. Ergen (eds): Advances in Hospitality, Tourism, and the Services Industry. IGI Global. pp. 806–822. https://doi.org/10.4018/978-1-7998-8231-2.ch039

SABATELLO, M. – LANDES, S. D. – McDONALD, K. E. (2020): People with disabilities in COVID-19: Fixing our priorities. The American Journal of Bioethics. 20(7). pp. 187–190. https://doi.org/10.1080/15265161.2020.1779396

SELLBERG, M. M. – RYAN, P. – BORGSTRÖM, S. T – NORSTRÖM, A. V. – PETERSON, G. D. (2018): From resilience thinking to Resilience Planning: Lessons from practice. Journal of Environmental Management. 217. pp. 906–918. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.04.012

SHAPOVAL, V. – HÄGGLUND, P. – PIZAM, A. – ABRAHAM, V. – CARLBÄCK, M. – NYGREN, T. – SMITH, R. M. (2021): The COVID-19 pandemic effects on the hospitality industry using social systems theory: A multi-country comparison. International Journal of Hospitality Management. 94. 102813. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102813

SHRIVASTAVA, P. – ZSOLNAI, L. (2022): Wellbeing-oriented organizations: Connecting human flourishing with ecological regeneration. Business Ethics, the Environment & Responsibility. 31(2). pp. 386–397. https://doi.org/10.1111/beer.12421

SILVERMAN, D. – MARVASTI, A. B. (2008): Doing qualitative research: A comprehensive guide. SAGE Publications.

SOBAIH, A. E. E. – ELSHAER, I. – HASANEIN, A. M. – ABDELAZIZ, A. S. (2021): Responses to COVID-19: The role of performance in the relationship between small hospitality enterprises’ resilience and sustainable tourism development. International Journal of Hospitality Management. 94. 102824. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102824

SZÁNTÓ Z. O. (2018): A társadalmi jövőképesség analitikus koncepciója. In: Aczél P. – Csák J. – Szántó Z. O. (szerk.): Társadalmi jövőképesség – Egy új tudományterület bemutatkozása. Budapesti Corvinus Egyetem Társadalmi Jövőképesség Kutatóközpont.

VARGA Z. – CSÁKVÁRI T. (2020): Fenntartható turizmus. Acta Carolus Robertus. 10(1). pp. 167– 180. https://doi.org/10.33032/acr.2020.10.1.167

Internetes források

SZABÓ D. (2021): Már 40-50 ezer ember hiányzik a vendéglátásból, akik soha nem térnének vissza. https://www.napi.hu/magyar-vallalatok/vendeglatas-munkaerohiany-magyarorszag-fluktuacio-felmondas.738980.html Letöltve: 2023. november 14.

Downloads

Megjelent

2024-03-14

Hogyan kell idézni

Fekete-Frojimovics, Z., Csillag, S., & Farkas, J. (2024). A Covid19-pandémia hatása a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatására a vendéglátásban: Tétlenség vagy reziliens építkezés?. Turizmus Bulletin, 24(1), 24–32. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2024v24n1.3

Folyóirat szám

Rovat

Műhelytanulmányok