Információk

A Turizmus Bulletin a Magyar Turisztikai Ügynökség és a Budapesti Corvinus Egyetem együttműködésében évente 4 alkalommal (az adott negyedév végén) megjelenő, magyar nyelvű tudományos folyóirat. A Turizmus Bulletin elsődleges célja a turizmusipar gazdaságtudományi kérdéseivel foglalkozó új kutatási eredmények közreadása (különösen a turizmus gazdaságtana, a turizmusmarketing és a turizmusmenedzsment területén), de nyitott a rokontudományok kutatói által feltárt, a társadalmi, gazdasági és környezeti hatásmechanizmusokra fókuszáló problémák (különösen a tér- és időbeliség, az innováció, a kommunikáció, a fenntartható fejlődés és az életminőség területén) megjelenítésére. A Turizmus Bulletin – a turizmus sajátosságaira való tekintettel - a ismeretterületek közötti transzdiszciplinaritás érvényesítésére nagy hangsúlyt helyez.

Budapesti Corvinus Egyetemet 2017-ben érte az a megtiszteltetés, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökségtől felkérést kapott, hogy az 1997-ben alapított rangos szakmai és tudományos folyóirat gondozza. MMI Turizmus Továbbképző és Kutatóközpont felvállalta a lap megjelenésével kapcsolatos koordinációt, létrehozta a napi operatív munkát végző Szerkesztőbizottságot és a stratégiai kérdésekben állást foglaló Tudományos Tanácsadó Testületet.