Szerkesztőbizottság

Főszerkesztő:
Jászberényi Melinda, PhD, egyetemi docens Budapesti Corvinus Egyetem

Felelős szerkesztő:
Szalai Katalin, PhD, egyetemi docens Kodolányi János Egyetem

Társszerkesztő:
Jámbor Attila, MTA doktora, intézetigazgató Budapesti Corvinus Egyetem
Princzinger Péter, dr. jur, elnök Magyar Turisztikai Szövetség

OLVASÓSZERKESZTŐ:
Istlstekker Lídia

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG ELNÖKE:
Michalkó Gábor, MTA doktora, egyetemi tanár; tudományos tanácsadó BCE, CSFK FTI

TUDOMÁNYOS TANÁCSADÓ TESTÜLET
Aubert Antal, kandidátus, egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem
Dávid Lóránt, PhD, egyetemi tanár, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Hinek Mátyás, PhD, főiskolai tanár Budapesti Metropolitan Egyetem
Irimiás Anna, PhD, kutató, egyetemi docens, Universita degli Studi di Trento (Olaszország), Budapesti Corvinus Egyetem
Jandala Csilla, kandidátus, egyetemi docens, Turizmus Kutatócsoport vezető, Soproni Egyetem Kenesei Zsófia, PhD, egyetemi tanár Budapesti Corvinus Egyetem
Kincses Áron, PhD, elnökhelyettes Központi Statisztikai Hivatal
Kiss Róbert, PhD, egyetemi adjunktus I-Shou University (Tajvan)
Könyves Erika, PhD, egyetemi docens Debreceni Egyetem
Kraft Péter, alelnök, Turisztikai Tanácsadók Szövetsége
Lőrincz Katalin, PhD, egyetemi docens, intézetigazgató Pannon Egyetem
Melanie Smith, PhD, egyetemi docens, Budapesti Metropolitan Egyetem
Puczkó László, PhD, tanácsadó Xellum Kft.
Rátz Tamara, PhD, főiskolai tanár Kodolányi János Egyetem
Szalók Csilla, PhD, főiskolai tanár, intézetvezető Budapesti Gazdasági Egyetem
Szende Péter, dékánhelyettes Boston University, School of Hospitality Administration (USA)
Zátori Anita, PhD, egyetemi adjunktus Radford University (USA)