A hungarikumok szerepe az országimázs formálásában

Szerzők

  • Anett Tőzsér Nemzetstratégiai Kutatóintézet

DOI:

https://doi.org/10.14267/TURBULL.2023v23n1.5

Kulcsszavak:

hungarikum, nemzeti érték, országimázs, gasztronómiai termék, Kodály-módszer

Absztrakt

A hungarikumok olyan, csak a magyarságra jellemző értékek, amelyek révén a világ más országaiban élők Magyarországra, a magyarokra asszociálhatnak. Azon turisztikai kínálati elemek nagy része, amelyek miatt érdemes Magyarországra látogatni, és amelyekre a szakmai szervezetek hangsúlyt helyeznek a kommunikációjukban, a hungarikumok gyűjteményében is visszaköszönnek. A kutatás során szakirodalmi vizsgálat készült a hungarikumoknak az országimázs-formálásban betöltött szerepéről. Továbbá megkerestem azokat a szakmai szervezeteket, amelyek az országimázs formálásáért felelősek, s ezek képviselőivel félig strukturált interjúkat készítettem. A 10 válaszadó szervezet képviselői főként agráripari és gasztronómiai termékeket neveztek meg a külföldiek számára a magyarsággal leginkább azonosítható hungarikumként. Az is megállapítást nyert, hogy napjaink turizmusában a hungarikumok többsége még nem jelent kiemelt turisztikai vonzerőt, ugyanakkor számolni kell velük a Magyarország-kép megalkotásánál, sőt, egyre hangsúlyosabb eszközeivé kell válniuk a brandépítésnek.

Hivatkozások

BALATONI M. (2018): Az országmárka. In: Bába I. (szerk): Közszolgálati protokoll. Egyetemi tankönyv. I. Könyv. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest. pp. 148–167.

DOMINEK D. L. (2016): A 2015. évi milánói világkiállítás üzenetének és befogadásának kérdései. Tudásmenedzsment. 17(Különszám). pp. 256–262.

KÁPOSZTA J. – RITTER K. – KASSAI ZS. (2015): Hungarikumok területi jelentőségének vizsgálata, különös tekintettel a pálinkára. Tér és Társadalom. 29(4). pp. 139–153.

KISS E. (2019): Országmarketing esettanulmány – a magyar bor márkaépítése és piaci pozícionálását elősegítő ország stratégia rendszere. In: Tózsa I. (szerk.): Hungarikumok és nemzeti értékvédelem. Első egyetemi tankönyv. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest. pp. 87–97.

MONOSTORI K. (2016): A hungarikumok szerepe a hitelesség és az értékmegőrzés területén a Magyarországra látogató turisták szemszögéből. EMOK XXII. Országos konferencia 2016 Tanulmánykötet. pp. 396–406.

TÓZSA I. – ZÁTORI A. (2013): Hungarikumok. Turizmus-vendéglátás szakos BA hallgatók részére. Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar, Környezettudományi Intézet, Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék, Turizmus Kompetencia Központ, Budapest.

ZENTAI A. (2015): Nemzeti értékeink megőrzése. A hungarikumok és a köréjük szerveződő rendezvények Magyarországon és külföldön. Szakdolgozat. Budapesti Gazdasági Főiskola, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Budapest.

Internetes források

TURIZMUS ONLINE (2012): Hungarikumok a turizmusban. http://turizmusonline.hu/cikk/hungarikumok_a_turizmusban, Letöltve: 2022. február 23.

TURIZMUS ONLINE (2013): Az Óperencián túl Magyarországról mesélnek. http://turizmusonline.hu/ t t_akt ual is /c ik k /a z_operencian_t ul_magyarorszagrol_meselnek, Letöltve: 2022. április 11.

TURIZMUS ONLINE (2014): Magyar gasztronómiai napok Madridban. https://turizmus.com/desztinaciok/magyar-gasztronomiai-napok-madridban- 1125252, Letöltve: 2022. április 11.

Downloads

Megjelent

2023-03-28

Hogyan kell idézni

Tőzsér, A. (2023). A hungarikumok szerepe az országimázs formálásában. Turizmus Bulletin, 23(1), 44–50. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2023v23n1.5

Folyóirat szám

Rovat

Műhely