A kalandpark fiatal felnőtt látogatóinak tipizálása

Szerzők

  • Eszter Judit Boda Eszterházy Károly Katolikus Egyetem
    Hungary
  • Éva Bácsné Bába Debreceni Egyetem
    Hungary
  • Anetta Müller Debreceni Egyetem
    Hungary

DOI:

https://doi.org/10.14267/TURBULL.2022v22n1.4

Kulcsszavak:

kalandpark, fogyasztó tipizálás, élménykeresés, természetben aktívak

Absztrakt

A tematikus parkok iránti folyamatos keresletbővülés volt megfigyelhető egészen 2019-ig, mely csak a koronavírus-járvány miatt torpant meg, amikor is a járványügyi korlátozások a turizmus és a szabadidő-eltöltés területén is jelentkeztek. Vizsgálatunkban (N=828) a kalandparkot látogató fiatal felnőttek tipizálását helyeztük a fókuszba, amit a szabadidő-eltöltési szokásaik főbb jellemzőit feltáró faktorelemzés főkomponens módszerével dolgoztunk fel. A kutatás eredményeként a természetben aktívak és az élménykeresők csoportja bizonyult a kalandparkok által leginkább megcélozható szegmensnek, akik esetében a marketingkommunikációs üzenetek tartalmi elemeiben leginkább a természetre, az outdoor tevékenységekre, valamint a sportos kínálati elemekre vonatkozó üzeneteket kell megjeleníteni, kiegészítve az új típusú, extrém elemekkel, melyben a kihívás jellegét erősítve érhetjük el a kívánt hatást.

Hivatkozások

BÁNHIDI M. (2006): A sportturizmus alapjai. Elektronikus tankönyv. Győr–Budapest.

BODA E. J. (2020): A kalandparkok sportturizmusban betöltött szerepének komplex elemzése Magyarországon. Doktori (PhD) értekezés. Debreceni Egyetem, Ihrig Károly Gazdálkodás-és Szervezéstudományok Doktori Iskola.

BORBÉLY A. – MÜLLER A. (2015): Sport és turizmus. Campus Kiadó, Debrecen.

BUJDOSÓ, Z. – DÁVID, L. (2013): Extreme sports and other activities in tourism with special regard to the Mátra Mountain. Journal of Physical Education and Sport (JPES). 13(1). pp. 39–45. DOI:10.7752/jpes.2013.01007

COHEN, E. (1972): Towards a Sociology of International Tourism. Social Research. 39(2). pp. 164–182.

COHEN, E. (1974): Who is a Tourist? A Conceptual Clarification. Sociological Review. 22(4). pp. 527– 555.

CROMPTON, L. J. (1979): Motivations for pleasure vacation. Annals of Tourism Research. 6(4). pp. 408–424. https://doi.org/10.1016/0160-7383(79)90004-5

GUANGLIN, H. (2013): A Research Review on Theme Park. Business and Management Research. 2(4). pp. 83–87. https://doi.org/10.5430/bmr.v2n4p83

HERPAINÉ LAKÓ, J. (2014): The issues of the relationship of grandparents and grandchildren in the light of physical activity. European Journal of Mental Health. 9. pp. 178–194. DOI: 10.5708/EJMH.9.2014.2.3

HERPAINÉ LAKÓ, J. (2018): Three generation research concerning sport and value. In: Šimonek, J. – Dobay, B. (szerk.): Sport science in motion: proceedings from the scientific conference. Univerzita J. Selyeho, Komárno, Szlovákia. pp. 274–280.

HERPAINÉ LAKÓ J. – SIMON I. Á. – NÁBRÁDI ZS. – MÜLLER A. (2017): Családok sportolási szokásainak szocioökonómiai hátterére. Képzés és Gyakorlat. 15(4). pp. 37–52.

HSU, C. H. C. – HUANG, S. (2008): Travel motivation: A critical review of the concept’s development. In: Woodside, A. G. – Martin, D. (eds): Tourism management. Analysis behavior and strategy. Wallingford, UK: CABI. pp. 14–27. DOI: 10.1079/9781845933234.0014

HUANG, S. – HSU, C. H. C. (2009): Effects of Travel Motivation, Past Experience, Perceived Constraint, and Attitude on Revisit Intention. Journal of Travel Research. 48(1). pp. 29–44. https://doi.org/10.1177/0047287508328793

JANCSIK A. – JÁSZBERÉNYI M. – KÖKÉNY L. (2019): Az utazásszervezés új dimenziói. Akadémiai Kiadó, Budapest.

JÓNÁS-BERKI M. (2010): Tematikus parkok a turizmus rendszerében. Kalandparkok modellje induktív szemléletben. Doktori (PhD) értekezés. Pécsi Tudományegyetem, TTK, Földtudományok Doktori Iskola.

KASPAR, C. (1992): Turisztikai alapismeretek. KIT, Budapest.

LACZKÓ T. – BÁNHIDI M. (2015): Sport és egészségturizmus alapjai. Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Pécs.

LACZKÓ T. – STOCKER M. (2020): A 2017. évi hazai rendezésű nemzetközi sporteseményekre érkező külföldi turisták fogyasztásának nemzetgazdasági hatásai Turizmus Bulletin. 20(2). pp. 22–32. DOI https://doi.org/10.14267/TURBULL.2020v20n2.3

LENGYEL, A. (2015): Mindfulness and sustainability: utilizing the tourism context. Journal of Sustainable Development. 8(9). pp. 35– 51. DOI:10.5539/jsd.v8n9p35

LIN, SZ-J. – LI, CH-H. – YOU, CH-S. (2012): Consumer behavior and perception of marketing strategy for amusment parks: A case study of Taiwan. African Journal of Business Management. 6(14). pp. 4795–4804.

MICHALKÓ G. (2002): Idegenforgalmunk egykor és ma. In: Schweitzer F. – Mészáros E. (szerk.): Föld, víz, levegő (Magyar Tudománytár I.). MTA Társadalomkutató Központ – Kossuth, Bp. pp. 428–442. https://doi.org/10.5897/AJBM10.1669

MICHALKÓ G. (2010): Boldogító utazás a turizmus és az életminőség kapcsolatának magyarországi vonatkozásai. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest.

MICHALKÓ G. (2016): Turizmológia. Elméleti alapok. Akadémiai Kiadó. Budapest.

NEPAL, S. K. (2020): Adventure travel and tourism after COVID-19 – business as usual or opportunity to reset? Tourism Geographies. 22(3). pp. 646–650. https://doi.org/10.1080/14616688.2020.1760926

NEULINGER Á. – SIMON J. – HOFMEISTER TÓTH Á. (2009): Fogyasztói magatartás a hazai utazási szolgáltatások piacán. Turizmus Bulletin. 13(4). pp. 44–55.

PARK, K. S. – REISINGER, Y. – PARK, C-S. (2009): Visitors’ motivation for attending theme parks in Orlando, Florida. Event Management. 13(2). pp. 83–101. DOI: 10.3727/152599509789686308

PLOG, S. C. (1974): Why Destination Areas Rise and Fall in Popularity? Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly. 14(4). pp. 55–58. https://doi.org/10.1177/001088047401400409

PUCZKÓ L. – RÁTZ T. (2002): A tematikus park mint turisztikai attrakció. Turizmus Bulletin. 6(1). pp. 6–15.

RÁTHONYI, G. (2013): Influence of social media on tourism – especially among students of the University of Debrecen. APSTRACT – Applied Studies In Agribusiness And Commerce. 7(1). pp. 105–112. https://doi.org/10.19041/APSTRACT/2013/1/18

ROMESS-STRACKE, F. (1989): Új gondolkodás a turizmusban – turizmuspolitikai koncepció idegenforgalmi települések részére. ADAC, München.

SAJTOS L. – MITEV A. (2007): SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. Alinea Kiadó, Budapest.

SELSTAD, L. (2007): The social anthropology of the tourist experience: Exploring the “Middle Role”. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. 7(1). pp. 19–33. https://doi.org/10.1080/15022250701256771

SHAW, C. – IVENS, J. (2005): Building Great Customer Experiences. MacMillan, New York.

SMITH V. L. (ed) (1989): Hosts and Guests. The Antropology of Tourism. 2nd edition. University of Pennsylvania Press, Philadelphia, USA.

STODOLSKA, M. (2020): #QuarantineChallenge 2k20: Leisure in the Time of the Pandemic. Leisure Sciences. 43(1-2). pp. 232–239. https://doi.org/10.1080/01490400.2020.1774007

VARGÁNÉ CSOBÁN, K. – SERRA, GY. (2014): The role of small-scale sports events in developing sustainable sport tourism – a case study of fencing. APSTRACT: Applied Studies in Agribusiness and Commerce. 8(4). pp. 17–22. https://doi.org/10.19041/APSTRACT/2014/4/3

VARGÁNÉ CSOBÁN K. – SERRA GY: (2016): A sportturizmus lehetőségei a vidékfejlesztésben az Észak-Alföld régió példáján. Köztes Európa. 8(1-2). pp. 145–156.

VÁCZI, P. (2014): Survey of fans habits at two games of the 2013 Men’s Handball World Championship in Madrid. APSTRACT: Applied Studies in Agribusiness and Commerce, AGRIMBA. 8(4). pp. 1–3. DOI: 10.22004/ag.econ.210473

VÁCZI P. (2015): A rekreáció elmélete és módszertana 1. Gördülősportok. EKF Líceum Kiadó, Eger.

VÁCZI P. – RÉVÉSZ L. – BÍRÓ M. (szerk.) (2015): A rekreáció elmélete és módszertana 4. Táborozás. EKF Líceum Kiadó, Eger.

WALLS, A. R. – OKUMUS, F. – WANG, Y. – KWUN D. J. (2011): An epistemological view of consumer experiences. International Journal of Hospitality Management. 30(1). pp. 10–21. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2010.03.008

YOON, Y. – UYSAL, M. (2005): An examination of the effects of motivation and satisfaction on destination loyalty: a structural model. Tourism Management. 26(1). pp. 45–56. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2003.08.016

ZÁTORI A. (2014): Élményszemlélet a turizmusban. A turisztikai élményteremtés koncepciói. Turizmus Bulletin. 16(2). pp. 51–60.

Internetes források

CHO, D. F. (2020): A running list of every festival, sporting event and show cancelled or postponed in the wake of the Coronovirus. https://people.com/health/coronavirus-list-of-every-festival-sporting-event-and-show-canceled-or-postponed/, Letöltve: 2021. február 10.

CHUBB, H. (2020): Disneyland and Walt Disney World are now closed indefinitely due to coronavirus. https://people.com/travel/disneyland-to-close-through-the-end-of-the-month-amid-coronavirus-pandemic/, Letöltve: 2021. január 12.

DEERWESTER, J. (2020): Disney World attendance to stay capped; Disneyland reopening ‚not much of a negotiation,’ CEO says. USA Today. https://eu.usatoday.com/story/travel/experience/america/theme-parks/2020/10/13/disney-world-attendance-remain-capped-new-cdc-covid-19-guidance/5977875002/, Letöltve: 2020. október 13.

DUFFY, C. (2020): Disneyland and Walt Disney World to remain closed because of coronavirus. https://edition.cnn.com/2020/03/29/business/disney-closures-continue-coronavirus/index.html, Letöltve: 2021. január 13.

JANCSIK A. (2010): Az Ifjúsági turizmus fejlesztési stratégiája. Pannon Egyetem, Turizmus Tanszék. Veszprém. https://2010-2014.kormany.hu/download/8/7c/20000/Ifjusagi_strategia_2010_05_17.pdf#!DocumentBrowse, Letöltve: 2018. november 6.

LEE, V. (2020): Welcome Back to Downtown Disney District, Phased Reopening Begins Today at Disneyland Resort. https://disneyparks.disney.go.com/blog/2020/07/welcome-back-to-downtown-disney-district-phased-reopening-begins-today-at-disneyland-resort/, Letöltve: 2020. augusztus 10.

TEA/AECOM (2016): Theme Index and Museum Index: The Global Attractions Attendance Report. ht tps://aecom.com/content/wp-content/uploads/2017/06/2016-ThemeMuseum-Index.pdf, Letöltve: 2020. március 20.

TEA/AECOM (2019): Theme Index and Museum Index. https://aecom.com/wp-content/uploads/documents/reports/AECOM-Theme-Index-2019.pdf, Letöltve: 2020. március 20.

TTR (Travel Trends Report) (2017): https://www.trekksoft.com/en/library/ebook-travel-trend-report-2017, Letöltve: 2020. január 22.

TTR (Travel Trends Report) (2019): https://www.trekksoft.com/en/resources/ebooks/travel-trends-report-2019, Letöltve: 2020. január 22.

UNWTO (United Nations World Tourism Organization) (2020): https://www.unwto.org/covid-19-and-tourism-2020, Letöltve: 2021. január 24.

##submission.downloads##

Megjelent

2022-04-19

Hogyan kell idézni

Boda, E. J., Bácsné Bába, Éva, & Müller, A. (2022). A kalandpark fiatal felnőtt látogatóinak tipizálása. Turizmus Bulletin, 22(1), 38–46. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2022v22n1.4

Folyóirat szám

Rovat

Lektorált tanulmányok