A Virágos Magyarország és az Entente Florale Europe verseny szerepe a desztinációmarketingben – Veszprém esettanulmánya

Szerzők

  • Katalin Lőrincz Pannon Egyetem
    Hungary
  • Éva Kruppa-Jakab Pannon Egyetem
    Hungary
  • Renáta Szabó Pannon Egyetem
    Hungary

DOI:

https://doi.org/10.14267/TURBULL.2020v20n1.5

Kulcsszavak:

Virágos Magyarország, Entente Florale Europe, környezetszépítő verseny, Veszprém, desztinációmarketing

Absztrakt

2017-ben a Virágos Magyarország Környezetszépítő Verseny jubileumi, 25. évfordulóján több mint 300 résztvevő közül, az 50 ezer lakos feletti település kategóriában Veszprém nyerte el a fődíjat, így a királynék városa 2018-ban megmérethette magát a nívósnak számító nemzetközi Entente Florale Europe versenyen. 2018 szeptemberében az írországi eredményhirdetésen Veszprém „Entente Florale Europe” arany minősítést és „Közterület megújításáért járó elnöki különdíjat” kapott. Jelen kutatás a hazai és nemzetközi szakirodalom elemzésével, valamint a veszprémi verseny témafelelőseivel készített strukturált interjúkon keresztül vizsgálja a Virágos Magyarország és az Entente Florale Europe versenyre való felkészülés, és az azon való részvétel desztinációmarketingre és városimázsra gyakorolt hatását. A kutatási eredmények ismertetik Veszprém jövőbe mutató elképzeléseit, és best practice tanácsokkal látják el azokat a településeket, amelyek e környezetszépítő versenyen való részvételt fontolgatják.

Hivatkozások

BUSCH, H. – ANDERBERG, S. (2015): Green Attraction – Transnational Municipal Climate Networks and Green City Branding. Journal of Management and Sustainability. 5(4). pp. 1–16. http://dx.doi.org/10.5539/jms.v5n4p1

CHIESURA, A. (2004): The role of urban parks for the sustainable city. Landscape and Urban Planning. 68(1). pp. 129–138. http://dx.doi.org/10.1016/j.landurbplan.2003.08.003

FLORIDA, R. (2008): Who’s your city? How the Creative Economy is Making Where to Live the Most Important Decision of Your Life. Basic Books, New York. https://doi.org/10.1111/j.1541-0064.2009.00272_1.x

JONES, R. (2006): Where it is at? In: New Things Happen – A guide to the future Thames Gateway. CABE Space, London. pp. 8–10.

KONIJNENDIJK, C.C. (2008): The Forest and the City: the cultural landscape of urban woodland. Springer, Berlin.

KONIJNENDIJK, C. C. (2010): Green Cities, Competitive Cities – Promoting the Role of Green Space in City Branding. Paper presented at the 22nd IFPRA World Congress, Hong Kong, China.

KOTHENCZ GY. (2015): Szegedi parkok életminőség-befolyásoló hatásainak elemzése látogatói vélemények alapján. Területi Statisztika.55(4). pp. 370–379.

KOTKIN, J. (2005): The City: A Global History (Modern Library Chronicles). Random House Publishing Group, a division of Random House, Inc, USA.

LŐRINCZ K. (2017): A turisztikai desztinációk marketingtevékenysége. In: Lőrincz K. – Sulyok J. (szerk.): Turizmusmarketing. Akadémiai Kiadó, Budapest.

MICHALKÓ G. (2012): Turizmológia. Akadémiai Kiadó, Budapest.

MICHALKÓ G. – JUHÁSZ-DÓRA K. (2017): A tájértékek képi tükröződése a közösségi médiában: instagram, turizmus és zöld energia. In: Blanka V. – Ladányi ZS. (szerk.): Interdiszciplináris tájkutatás a XXI. században.Szegedi Tudományegyetem Földrajzi és Földtudományi Intézet, Szeged. pp. 437–443.

PISKÓTI I. (2012): Régió- és településmarketing. Akadémiai Kiadó, Budapest.

ROBERTS, K. (2004): Lovemarks: The future beyond brands. New York: PowerHouse Books.

SU, M. M. – WALL, G. – WANG, Y – JIN, M. (2019): Livelihood sustainability in a rural tourism destination - Hetu Town, Anhui Province, China. Tourism Management.71. pp. 272–281. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.10.019

TZOULAS, K. – KORPELA, K. – VENN, S. – YLI-PELKONEN, V. – KAŹMIERCZAK, A. – NIEMELA, J. – JAMES, P. (2007): Promoting ecosystem and human health in urban areas using Green Infrastructure: A literature rev iew. Landscape and Urban Planning. 81(3). pp. 167–178. http://dx.doi.org/10.1016/j.landurbplan.2007.02.001

Internetes források

BOISEN, M. (2007): The role of city marketing in contemporary urban governance. http://bestplaceinstytut.org/www/wp-content/uploads/2012/08/Boisen-2007-City-marketing-in-Contemporary-Urban-Governance.pdf, Letöltve: 2019. június 1.

CLIMATE ALLIANCE (2012): Climate Star 2012 – Climate Unites. Project descriptions 2012. http://old.klimabuendnis.org/fileadmin/inhalte/dokumente/2012/Climate_Star_Awards_2012_en.pdf, Letöltve: 2019. május 23.

CLIMATE ALLIANCE (2018): Awarding successful local authorities in Climate Alliance. http://www.climatealliance.org/activities/campaigns-and-more/climate-star.html?page=428%2F, Letöltve: 2019. május 23.

MAGYARORSZÁGI ÉGHAJLATVÉDELMI SZÖVETSÉG (2011): Mórahalom, Újszilvás és Veszprém települései nyerték el a KlímaSztár 2011 díjat. http://www.eghajlatvedelmiszovetseg.hu/index.php/klimasztar-2013/42-klimasztar2, Letöltve: 2019. május 23.

MTÜ (Magyar Turisztikai Ügynökség) (2019a): Virágos Magyarország verseny. https://mtu.gov.hu/cikkek/vedjegyek-es-dijak, Letöltve: 2019. május 23.

MTÜ (Magyar Turisztikai Ügynökség) (2019b): A Virágos Magyarország verseny népszerűbb, mint valaha. https://viragosmagyarorszag.hu/hirek/a-viragos-magyarorszag-verseny-nepszer-bb-mint-valaha-992, Letöltve: 2019. június 1.

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS (2011): Veszprém Megyei Jogú Város energetikai stratégiája 2010-2025. http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/images/stories/Energetikai_Strat%C3%A9gia_2010-2025.pdf, Letöltve: 2019. május 23.

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS (2018): Veszprém felkészült az Entente Florale Europe versenyre. http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/hirek/kulturalis-hirek/6366-veszprem-felkeszuelt-az-entente-florale-europe-koernyezetszepit-versenyre, Letöltve: 2019. május 23.

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS (2019): Zöldfelületi Stratégia 2020-2024. http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/images/stories/Hatarozati_javaslat_melleklet_zoldfeluleti_strategia.pdf, Letöltve: 2019. október 2.

##submission.downloads##

Megjelent

2020-03-25

Hogyan kell idézni

Lőrincz, K., Kruppa-Jakab, Éva, & Szabó, R. (2020). A Virágos Magyarország és az Entente Florale Europe verseny szerepe a desztinációmarketingben – Veszprém esettanulmánya. Turizmus Bulletin, 20(1), 44–54. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2020v20n1.5

Folyóirat szám

Rovat

Lektorált tanulmányok